Rada Ministrów, Cudzoziemiec, 17.01.2016 r. o 20:29
Trzy tygodnie Rządu - ocena, rekonstrukcja, co zrobiliśmy
Seria wydawnicza: Konferencje Rządowe

kanclerz.png

Wasza Książęca Mość,
Szanowne Panie, Szanowni Panowie,


od rozpoczęcia pracy przez Radę Ministrów pod moim przewodnictwem minęły trzy tygodnie. Powoli zbliżamy się do cezury, którą wyznacza kamień z napisem 1/3 kadencji. To dobry moment by dokonać szerszego podsumowania działań jakie w tym okresie Rada Ministrów podjęła. Dodatkowo, od tego też zacznę, chcę Państwu przedstawić informację o rekonstrukcji Gabinetu, która na mój wniosek dokonała się w dniu dzisiejszym. Oprócz tego przedstawię poglądową ocenę Rządu, jaką Wy sami w niedawnej ankiecie Ministrom wystawiliście.

REKONSTRUKCJA RADY MINISTRÓW

9263r9lR.png

Rada Ministrów rozpoczęła swe urzędowanie w dniu 29 grudnia 2015 roku w składzie:
 • Kanclerz, Ministerstwo Finansów i Gospodarki - Dalek Caan bnt von Thorn-Skaro,
 • Podkanclerzy, Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego - Fryderyk hr. von Hohenzollern,
 • Podkanclerzy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Laurencjusz Ma Hi v-hr. at Atera,
 • Ministerstwo Aktywności Społecznej - Alexander White,
 • Ministerstwo Informacji - Kristian Arped,
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Martin v-hr. Schlesinger-Asketil.
Niestety szybko pożegnaliśmy się z panem Kristianem Arpedem, który zdecydował się kontynuować swą pracę poza strukturami Rady Ministrów. W okresie 2.01-16.01 faktycznie nie istniało Ministerstwo Informacji.

Pierwszym krokiem rozpoczętej wczoraj rekonstrukcji było zatem złożenie wniosku do Jego Książęcej Mości Tomasza Ivona Hugona o powołanie Aleksandra Damiana mar. Chojnackiego na urząd Ministra Informacji. Nowy Minister swoje zadania zaczyna pełnić od dnia dzisiejszego. Rekonstrukcja Gabinetu jest jednak nieco szersza - drugim wnioskiem złożonym na ręce JKM przeze mnie był wniosek o odwołanie z funkcji Ministra Aktywności Społecznej pana Alexandra White'a i likwidacja tego resortu poprzez przekazanie jego zadań do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. MSWiA oprócz tego otrzymało jeszcze dwa dodatkowe zadania, a mianowicie: zadania administracyjne podległe Radzie Ministrów (różnego rodzaju aktualizacje profilu instytucji RM itp.) - pierwsze efekty tej pracy można już zauważyć w profilu RM; oraz zadania koordynacji działań związanych z prowadzeniem polityki bezpieczeństwa wewnętrznego (nadzór nad sprawami ochrony ludności). Tak rozbudowany MSWiA zostanie wzmocnione powołaniem Sekretarza w MSWiA w osobie byłego ministra AS - pana Alexandra White'a. I ostatnia kwestia związana z funkcjonowaniem Gabinetu to planowane na najbliższy tydzień powołanie Sekretarza w MDN, który odciąży Ministra von Hohenzollerna i wzmocni pracę ministerstwa na odcinku poświęconym Bibliotece Narodowej. Jestem przekonany, że te zmiany pozwolą Radzie Ministrów pracować jeszcze lepiej i jeszcze efektywniej.

OCEŃ RZĄD #1 - WYNIKI

9263r9lR.png

W dniach 9-12 stycznia przeprowadziłem, a Państwo wzięliście udział, w pierwszej Ocenie Rządu. Z tego miejsca chcę podziękować za wszystkie 27 ankiet, które w ramach tego badania wpłynęły, a które pozwoliły na ocenę w jaki sposób postrzegacie nasze działania - co musimy poprawić, a co jest naszą mocną stroną. Kolejne badanie zostanie przeprowadzone w dniach 27-31 stycznia. Metodologia wyciągania oceny z badania jest prosta - można ją przyrównać do znanego ze skoków narciarskich mechanizmu odrzucania wyników skrajnych i wyciągania średniej z pozostałych. By nie przedłużać oto poglądowa ocena Rządu dokonana w dniach 9-12.01.2015 r.:
 • Rząd całościowo oceniono na 3,2 punkta, więc jest to ocena DOSTATECZNA z małym plusem, zaś w poszczególnych elementach wygląda to następująco:
  • Polityka Informacyjna - 3,6 -> DOBRA minus. Na pewno na tej ocenie zaważył czynnik odejścia ministra Arpeda;
  • Polityka Konsultacyjna - 3,6 -> DOBRA minus. Ocena pozytywna, zepsuta jedynie zbyt szerokim zakresem konsultacji w ogóle;
  • Polityka Aktywnościowa - 3,0 -> DOSTATECZNA. Tu niestety mimo aspektu "zaliczające" nie jestem zadowolony. Mogło i powinno być lepiej.
  • Polityka Kadrowa - 2,4 -> MIERNA plus. Trudno taką ocenę komentować.
 • Kanclerz: 4,0 - DOBRA; trudno komentować ocenę samego siebie;
 • MDN: 3,5 - DOSTATECZNA plus. Na ocenę MDN wpłynęły kontrowersje wokół PKOJ. Ocena powinna być wyższa;
 • MSWIA: 2,4 - MIERNA plus. Bardzo znamienny wynik, tym bardziej, że to właśnie MSWiA zebrał najwięcej jedynek. Sytuacja z SUSPENS nie przysporzyły ministrowi sympatyków;
 • MAS: 2,2 - MIERNA z plusikiem małym. Najgorsza ocena w ramach całej Rady Ministrów. Nie zawiniona przez ministra. Odpowiedzialność biorę na siebie, bo powinienem był pokazać działania jakie MAS podjęło (o tym niżej). Niemniej - ta ocena, plus ocena ministerstwa w ogóle, jak również inne aspekty wpłynęły na decyzję, o której mówiłem wcześniej - wygaszenie MAS;
 • MSZ: 2,9 - DOSTATECZNA minus. Minister Spraw Zagranicznych z natury rzeczy działa w cieniu, z rzadka pojawia się na afiszach, to wpływa na postrzeganie aktywności MSZ i taką, nie inną, ocenę.

  Konkluzja jest następująca - jako Rada Ministrów mamy do poprawy kilka aspektów w ramach swojej codziennej pracy. Nie możemy zapominać o informowaniu społeczeństwa o podejmowanych działaniach i realizowanych projektach. Mam nadzieję, że powołanie na nowo Ministra Informacji przełoży się na lepsze poinformowanie Społeczeństwa o naszej codziennej pracy. Na pewno pewną trudność sprawia nam brak możliwości swobodnej realizacji programu, z którym do wyborów szliśmy, i któremu Sarmaci zaufali. Nie jest nam łatwo - brak większości w Sejmie utrudnia nam codzienną pracę i ogranicza swobodę we wprowadzaniu postulowanych zmian. Mimo to każdego dnia podejmujemy starania by Dobra Zmiana stała się faktem. Będziemy próbowali dalej.

  CO ZROBILIŚMY?

  Minione trzy tygodnie to oprócz bieżącej, codziennej pracy, także działania porządkujące te aspekty, które nie zostały sfinalizowane lub zwyczajnie pozostawiono nierozstrzygnięte podczas rządów poprzednich dwóch Kanclerzy. Chwilę czasu zabrało nam także uzyskanie od naszych poprzedników niezbędnych informacji, które pozwoliły nam na podjęcie pracy. Na szczęście po pierwszych trudnościach poszło już łatwiej.

  3CxWs8E5.png
  • przeprowadzono działania porządkujące PKOJ - dzięki którym w krótkim czasie możliwe było nadrobienie zaległości - ocena AnM za listopad oraz grudzień 2015;
  • przeprowadzenie zgłoszeń i głosowania nad Inicjatywą Grudnia;
  • rozpoczęcie konkursu Skrzydlate Pióra;
  • odpowiadanie na zapytania obywateli odnośnie prac PKOJ oraz oceny artykułów miesiąca za listopad i grudzień;
  • działania promujące konkurs Sarmacja nasz dom;
  • rozpoczęto prace nad przygotowaniem Wystawy V-Światowej (planowana organizacja w marcu);
  • odpowiedzi na zapytania obywateli i posłów;
  • nawiązanie kontaktu z administratorami i współtwórcami Biblioteki Sarmackiej, odnośnie kwestii prac na Biblioteką Narodową;
  • rozpoczęcie naboru członków PKOJ na okres lutego, wysyłano już zaproszenia do współpracy;
  • udział w dyskusji RM na temat obchodów 5000 dni KS;
  • rozpoczęcie konsultacji na temat planowanego turnieju szachowego;

  VU94k8F9.png
  • przejęcie, wynikającego z ustawy, nadzoru nad SUSPENs jak również podjęto inicjatywę wewnętrznego unormowania zasad wydawania znaczków przez Radę Ministrów;
  • podjęto inicjatywę wydania znaczka z okazji 5000 dni KS;
  • opublikowano Zarządzenie ws. określania zasad emisji znaczków zleconych przez Rząd (obecnie poddane ocenie przez TK);
  • rozpoczęcie konsultacji społecznych ws. organizacji paramilitarnych;
  • prowadzenie prac administracyjnych związanych z uporządkowaniem publikacji w ramach instytucji "Rada Ministrów" - utworzono serie wydawnicze oraz rozpoczęto proces opisu składów Rządów, które sprawowały władze;
  • udzielanie odpowiedzi na zapytanie obywateli;
  • udział w dyskusji RM na temat obchodów 5000 dni KS;

  76ZJ2v1p.png
  • odbyte zostały rozmowy w gronie ministerialno-suspensowym dotyczące potencjalnego indukowania aktywności;
  • przygotowano raport dotyczący obecnych możliwości działania w zakresie zwiększenia aktywności po stronie SUSPENS;
  • rozpoczęto projekt dedykowanego plebiscytu dla nowych mieszkańców Księstwa – „Młode Nadzieje” - w tej chwili Radzie Ministrów została przedłożona druga wersja zasad funkcjonowania tego plebiscytu, a wkrótce powinny na ten temat rozpocząć się konsultacje społeczne;
  • zapoczątkowanie prac nad nowym projektem mającym na celu ułatwienie znalezienia pracy dla nowych mieszkańców;
  • udział w dyskusji RM na temat obchodów 5000 dni KS;
  • przygotowanie raportu z propozycji w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji wpływających na aktywność mieszkańców;

  7YG7YI7c.png
  • przeprowadzono zmiany w CPAiPI (odwołanie i powołanie analityka);
  • omówienie tematu organizacji Kongresu Mikronacji;
  • konsultacje w zakresie zmiany polityki uznawania innych krajów wirtualnych;
  • przyjrzenie się programowi polityki zagranicznej, by uwzględnić wpływ przebytej realiozy na możliwość terminowego wykonania zadań;
  • rozpoczęcie przygotowania do stworzenia listy antyklonowej;
  • udzielenie na Forum Centralnym odpowiedzi o zapytania o Kugarię;
  • przygotowanie listy gości zagranicznych, które zostaną zaproszone na obchody 5000 dni KS;

  m0jQi5Th.png
  • na wniosek mieszkańców dokonywanie zmian na Forum Centralnym;
  • na wniosek osób uprawnionych dokomywanie zmian w Dzienniku Praw;
  • aktualizacja uprawnień w IPN;
  • stałe porządkowanie działu „Władze” na stronie głównej KS;
  • częściowe uporządkowanie sekcji „Partie” w dziale Instytucji – po uzyskaniu zgody od zarządców partii nieaktywnych nastąpiło ich ukrycie;
  • bieżące zarządzanie działaniami RM;
  • złożenie w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych;
  • wypłacenie wynagrodzeń, subwencji i nagród dla prasy za grudzień 2015 roku;
  • rozpoczęcie publikacji planów budżetowych;
  • "uruchomienie" Urzędu Pracy;
  • rekonstrukcja CAPS LOCK - zwolnienie 4 z 6 redaktorów profilu na FB;
  • utworzenie na FC dedykowanego działu dot. pytań od społeczeństwa,
  • poprowadzenie konferencji prasowej na IRC w dniu 3 stycznia;
  • zmienione zostały hasła do Dziennika Praw;
  • wypłacone zostały nagrody AnM Listopad i AnM Grudzień;
  • zorganizowano konsultacje społeczne w zakresie: zmian w jedzeniu, zmian w AnM, zmian w prawie wyborczym;
  • rozpoczęto przygotowania do święta 5000 dni Księstwa Sarmacji;
  • przeprowadzono i podsumowano ocenę pracy Rady Ministrów;
  • bieżący kontakt z ministrami, zlecanie i rozliczanie wykonania zadań w ramach Rady Ministrów;
  • obsługa zapytań od społeczeństwa i Posłów;
  • podsumowanie rozpoczętych konsultacji społecznych i podjęcie stosownych działań w zakresie wprowadzenia zmian - wnioski do NIA;
  • rozpoczęcie konsultacji na temat zmian w systemie subwencji i płynności środków samorządowych, w ramach Rady Samorządowej;

  PODSUMOWANIE

  Tak minęły nam trzy tygodnie. Nie daliśmy rady pracować na 100% - urlopy chorobowe dopadły Kanclerza i Ministra Aktwności Społecznej. Uruchomienie MAS, mimo, że wydaje się być dobrym pomysłem, obnażyło grzech niedopracowania projektu - stąd też podjęto niezbędne zmiany w tym zakresie. Pomimo starań nie ustrzegliśmy się błędów - lecz staramy się je naprawiać (SUSPENS, PKOJ). Mamy doskonałe relacje z szefem SUSPENS a współpraca przebiega wzorowo. Działamy dla Was i mamy nadzieję, że rozpoczynający się okres sesji i ostrych przygotowań do matur nie wpłynie nazbyt negatywnie na życie w naszym kraju - mimo to spodziewamy się spowolnienie aktywnościowego i zdajemy sobie sprawę z trudności jakie to może przynieść. Na szczęście - po każdej burzy wychodzi słońce.

  Dziękuję za wsparcie w tych trzech tygodniach okazane nam przez Jego Książęcą Mość, szefa SUSPENS, Marszałek Dworu, JKW Helwetyka Romańskiego, i wszystkim Wam, którzy codziennie dają nam szansę pracowania dla Was na najwyższych obrotach - jakby to powiedział Minister Dziedzictwa Narodowego "jadąc pełną parą niczym lokomotywa parowa Pt 47".

  Vivat Sarmacja! Vivat Sarmacja! Vivat Sarmacja!

  pieczec-kanclerz.png

  (—) dr net. Dalek Caan baronet von Thorn-Skaro
Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Fryderyk von Hohenzollern, Vladimir ik Lihtenštán, Avril von Levengothon.
Serduszka
7 345,00 lt
Ten artykuł lubią: Aleksander Damian Chojnacki, Fryderyk von Hohenzollern, Karolina Aleksandra, Siergiusz Asketil, Laurẽt Gedeon I, Ignacy Urban de Ruth, Maxymilian Velmilla-Popow, Vladimir ik Lihtenštán, Avril von Levengothon, Misza "JK" Korab-Kaku, Roland Heach-Romański.
Komentarze
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Artykuł bardzo ładny, ale, że się tak spytam - w jaki sposób przejęto nadzór w SUSPENS . . .
Odpowiedz Permalink
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Co do wyników ankiety. Moim zdaniem powinna te wyniki ocenić osoba, która nie ma wiele wspólnego z RM (całkowicie nic), a zna realia w których znajdujemy się i mogłaby ocenić dlaczego tak jest ;)
Odpowiedz Permalink
Siergiusz Asketil
Oceny trochę zaniżone, szczególnie dla Kanclerza i MDN. Od dawna nie mieliśmy takich profesjonalistów na tych stanowiskach, a drobne ekscesy nie powinny w sposób znaczący obniżać ogólnego poglądu.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Rihanna - absurdalność pomysłów w stylu "ocenę powinna oceniać osoba spoza RM" pozostawię bez większego komentarza. Co do SUSPENS - polecam zapoznanie się z ustawą. Znów. Polecam.

Siergiusz - dziękuję!
Odpowiedz Permalink
Karolina Aleksandra
Cytuję:
Działamy dla Was i mamy nadzieję, że rozpoczynający się okres sesji i ostrych przygotowań do matur nie wpłynie nazbyt negatywnie na życie w naszym kraju

Sesja ;(
Odpowiedz Permalink
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Zapoznałam się i wybacz, ale nie ma w niej kontroli RM nad SUSPENS. Może w nowelizacji była, ale w pierwotnej wersji kontroluje i nadzoruje jej szef, a RM jest tylko od powoływania i odwoływania jej szefa.

Przepraszam jeszcze za sformułowanie, że to kto inny powinien ocenić ankietę. Zapomniałam, że nasz niezawodny Kanclerz jest najlepszym specjalista ;) Szczególnie, że nasz Kanclerz sugeruje Sarmatom gdzie ocena powinna być wyższa - wzór do analizowania wszelkich ankiet ;)
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Rihanna - polecam czytać ustawy ze zrozumieniem. Zabawne jest to, że sama sobie udzielasz odpowiedzi i wciąż jej nie rozumiesz :D Ale co tam ;)

Co do ankiet - polecam zapoznać się z celem tych ankiet :D W sumie warto poznać temat zanim się go skrytykuje :)
Odpowiedz Permalink
Aleksander Damian Chojnacki
Kanclerzu nie ma co się kłócić taki typ człowieka.
Odpowiedz Permalink
Vladimir ik Lihtenštán
Hmm... to jednak serio będziemy świętować pięćtysięcznicę, a ja się z tego śmiałem.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.