Gidena, Laurẽt Gedeon I, 03.01.2016 r. o 11:04
Statut miasta stołecznego Gidena

Kontynuująchistorię Lenna Gidena leżącego w pięknej zielonej Amberii chciałbym przedstawić kilka bieżących wydarzeń związanych z funkcjonowaniem lenna i jego stołecznego miasta.

W dniu 30 grudnia 2015 r. na podstawie planu miasta Gidena otrzymanego dzięki uprzejmości Wielmożnej Margerity von Dark powstał zarys obecnego planu miasta. Prace nad nim będą kontynuowane na bieżąco, a tak przedstawia się jego obecna szata graficzna.

i5tAI2Z8.png
rys. miasto Gidena.

Instytucje lenne i miejskie:

1. ratusz Lenna Gidena,
2. ratusz miasta stołecznego Gidena,
3. Radio Gidena,
4. pole golfowe,
5. Browary Gidena,
6. stadion miejski,
7. dworzec kolejowy (linia do: Zollerm. Els i Kartoli),
8. szpital.

W chwili obecnej trwają również prace nad zmianą ulic:

1. TOMASA HOLOPAINENA,
2. MARCO HIETALI,
3. JUKKI NEVALAINENA,
4. TARJI TURUNEN.

Zaczyna zmieniać się też samo lenno Gidena, gdzie zostały wytyczone miejsca na lokalizację wsi lennych. W kuluarach trwają też negocjację na tematy związane z funkcjonowaniem lenna i mam nadzieję, że już niedługo ujrzą one światło dzienne.

ZbiqR081.png

Obecnie w trakcie zaludniania oprócz Gideny są również wsie widoczne na mapie oraz trwają pracę związane z zadaniem nazw wsi lennych.

Wszystkie szczegóły związane z pracami dotyczącymi znaleźć można w wątku lenno Gidena.
0YUqS941.png
rys. lenno Gidena.


ZbiqR081.png

W dniu 02 stycznia 2016 r. opracowany został statut Gideny, który pozwolę sobie zamieścić poniżej.
Cytuję:
Statut miasta stołecznego Gidena

Art. 1. Postanowienia ogólne

Statut określa:
1. władze miasta,
2. zasady tworzenia i funkcjonowania instytucji miejskich,
3. powinności miasta wobec lenna Gidena,
4. zasady wprowadzania znaków, symboli i innych insygni miejskich,

Art. 2. Władze miasta

1. Władzę w mieście pełni Kasztelan Gideny, który za zgodą władz Królestwa Baridasu do pomocy przy sprawowaniu urzędu może zatrudnić innych urzędników miejskich.

2. Obowiązki Kasztelana Gideny:

1) powoływanie instytucji miejskich,
2) prowadzenie aktualnego planu miasta,
3) stanowienie symboli miejskich,
4) stanowienie praw miasta w uzgodnieniu z lennikiem (jeśli uzyska zgodę władz Królestwa Baridasu),

Art. 3. Powinności wobec Lenna

1. Miasto Gidena jest nierozerwalną częścią lenna Gidena oraz jego stolicą.
2. Miasto jest siedzibą Pana Lennego i używa przedrostka "stołeczne".
3. Miasto zobowiązane jest prowadzić instytucje historyczne: Browary Gidena i Tawernę Rycerską oraz inne instytucję w miarę posiadanych możliwości przy pomocy mieszkańców.

Art. 4. Instytucje

1. Instytucje miasta powołuje i odwołuje Kasztelan lub organ nadrzędny Lennik Gideny.
2. Instytucje Gideny publikują w jednym z działów miasta stołecznego Gidena.

Art. 5. Znaki i symbole

1. Wprowadza się herb miasta stołecznego Gidena, który zwięczony jest koroną rangową należną Lennika.
2. Herb miasta obowiązowo musi zawierać wieżę i dwie choinki symbolizujące ciągłość zachowania tradycji miasta,
3. W przypadku przekazania urzędu Kasztelana dla innej osoby posiadającej tytuł szlachecki lub arystokratyczny można dokonać zmiany korony rangowej miasta.
4. Herb miasta zamieszcza się w załączniku Nr 1.
5. Flaga miasta odwołuje się w swych barwach do flagi Królestwa Baridasu i obowiązkowo zawiera herb miasta.
6. Podstawową barwą miasta jest barwa zielona umieszczona na fladze wraz z kolorem granatowym i białym nawiązującymi do barw Królestwa Baridasu.
7. Flagę miasta zamieszcza się w załączniku Nr 2.

Art. 6. Przepisy końcowe

1. Statut obowiązuje od dnia wejścia w życie Statutu Lenna Gidena.
2. Statut podlega nowelizacji w przypadku zmiany Statutu Lenna Gideny.

Załacznik Nr 1
x1177fxN.png

Załacznik Nr 2
X440jHHV.png

Jednocześnie chciałbym podziękować Wiernemu Obywatelowi Kristianowi Arped, który dokonał poprawy wizerunku herbu miasta oraz zrzekł się wynagrodzenia z tytułu jego wykonania.

Herb Gideny od początku lokacji miasta zawiera trzy nieodłączne elementy, którymi są dwie choinki symbolizujące piękno przyrody oraz dwóch założycieli miasta (Margrabia Rodan de Gideno i Wielmożna Margerita von Dark), a także wieże zamku Momerie, znajdującego się w okolicy Gideny, który zbudował Margrabia w 1395 roku. Dodatkowo herb zwięczony został koroną rangową przynależną do tytułu Pana Lennego.
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Cudzoziemiec, Ignacy Popow-Chojnacki.
Serduszka
5 668,00 lt
Ten artykuł lubią: Cudzoziemiec, Fryderyk von Hohenzollern, Arsacjusz Arped, Marcin Stranczyk, Ignacy Popow-Chojnacki, Julian Fer at Atera, Konrad Jakub Arped-Friedman, Ivo Karakachanow, Ivan von Lichtenstein.
Komentarze
Cudzoziemiec
Przypominają się piękne stare czasy budowania Czekan!
Odpowiedz Permalink
Julian Fer at Atera
Fajnie, że powoli widać efekty pracy przy lennie ;)
Odpowiedz Permalink
Siergiusz Asketil
Dlaczego ulice zostały nazwane imionami surmalajskich artystów muzycznych?
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Cytuję:
Dlaczego ulice zostały nazwane imionami surmalajskich artystów muzycznych?
Proste jak drut - osoba, która założyła Gidenę tak je nazwała. Jest z tym jakiś problem?
Odpowiedz Permalink
Ignacy Urban de Ruth
stołecznego?
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Cytuję:
stołecznego?
Komu jak komu, ale JWP chyba nie trzeba tłumaczyć tego wyrazu w kontekście granic lenna ;)
Odpowiedz Permalink
Ignacy Urban de Ruth
Z tego co wiem, w Baridasie miastem stołecznym jest Cracoffia. o innych nie słyszałem :P
Odpowiedz Permalink
Konrad Jakub Arped-Friedman
Miasto stołeczne a stolica to jednak nie to samo. Mimo wszystko to pierwsze zarezerwowane jest dla stolicy kraju. Nie wyobrażam sobie nazywania Koluszek miastem stołeczny, bo jest siedzibą władz gminy.
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Cyt. SJP http://sjp.pwn.pl/sjp/;2482799miasto stołeczne «stolica» czyli stolica. W stosunku do czego Szanowni przedmówcy porównują do nieistniejącego reala gdzie miasto stołeczne = stolica kraju.

Nie widzę tu zastosowania, ale dla zainteresowanych polecam przykład Poznania "Tomasz Jasiński Zakład Źródłoznawstwa i Nauk pomocniczych Instytut Historii UAM" http://www.poznan.pl/mim/publikacje/attachments.html?co=show&instance=1017&parent=12935&lang=pl&id=28501

Czy o to mam tutaj chodzi? Jeśli nie chcecie by np. główne miasto lenna określane było jako stołeczne, to możemy działać jak w realu tylko czy tutaj jesteśmy w realu?

Pozdrawiam ;)
Odpowiedz Permalink
Konrad Jakub Arped-Friedman
Tu nie chodzi o definicje podręcznikowe, ale o sens. To po prostu nie pasuje i tyle. A czy to real czy nie, to przecież posługujemy się językiem polskim i słowa nie zmieniają swoich znaczeń.

Równie dobrze mogę napisać, że "miasto stołeczne" to słowo z reala, ale czy tutaj jesteśmy w realu? Nie, więc takie słowo nie istnieje u nas.

Po prostu średnio to pasuje i tyle.
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Ciekawe i bardzo konkretne opracowanie. sporo ciekawych i dających do myślenia danych.Plus za pomysł i wykonie oraz realizację:)
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.