Ruch Sarmackie Odrodzenie, Cudzoziemiec, 15.12.2015 r. o 08:57
Podział kompetencji w rządzie oczami RCA
Seria wydawnicza: Wybory Grudzień 2015

Znacie Państwo już kandydatów RSO na posłów i kandydata na urząd kanclerski. Znacie nasz program i priorytety, jakimi chcemy się w nadchodzącej kadencji kierować. Wiecie, że nie boimy się wziąć odpowiedzialności za Sarmację i wasze codzienne życie w tym kraju. Wiecie, że chcemy z Wami współrządzić i rozmawiać. Ze strony Ruchu Sarmackie Odrodzenie pozostało już bardzo nie wiele znaków zapytania - w zasadzie tylko jeden. I właśnie dziś chcę ten brakujący element odkryć.

Stając przed Wami w roli koordynatora kampanii wyborczej RSO, każdego jednego dnia przygotowuję się również do pełnienia funkcji Kanclerza Rządu. Kiedy Porozumienie Sarmackie wciąż nie wie kto ich kandydatem będzie, kiedy w ostatnich "pięciu minutach" przed głosowaniem prezentują nam zarys programu wyborczego, my w RSO i ja osobiście, finalizujemy przygotowania do objęcia najważniejszej odpowiedzialności. Dlatego prezentuję Wam pomysł na podział najważniejszych kompetencji w ramach przyszłego Gabinetu, który powstanie, jeśli tylko obdarzycie RSO zaufaniem i pozwolicie nam stworzyć Rząd, który będzie wspólnie z Wami kierował Sarmacją.

v27nJ8H5.png

To co chcę zaproponować to oparcie gabinetu na strukturze macierzowej, w której funkcje stałe, powtarzane, będą przenikane przez funkcję doraźną, projekt specjalny - w najbliższej kadencji będzie to aktywizacja społeczna. Dlatego też rząd, który utworzę, będzie wyglądał tak (kliknięcie w obraz powiększy go):

t84Pa68t.png

  • Kanclerz - organizacja, nadzór RM, DP, reprezentowanie rządu przed innymi organami władzy w KS;
  • Minister Aktywności Społecznej, Podkanclerzy - koordynowanie ogółu inicjatyw aktywnościowych w przestrzeni Rządu - uprawnienia do inicjowania działań z zakresu właściwości pozostałych działów administracji rządowej;
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pokanclerzy - nadzór nad SUSPENS, komunikacja z władzami samorządów, rozstrzyganie wniosków kierowanych do RM;
  • Minister Finansów i Gospodarki - opracowania budżetu, stała analiza wpływów i wypłat z kont RM, dążenie do wypracowania nadwyżki budżetowej, wypłata wynagrodzeń i subwencji;
  • Minister Dziedzictwa Narodowego - prowadzenie polityki kulturalnej Księstwa Sarmacji, organizacja Wystawy V-Światowej, organizacja konkursów, rozbudowa Biblioteki Narodowej, kierowanie PKOJ, wdrożenie nagrody im. Mateusza Kudły (Cezara);
  • Minister Spraw Zagranicznych - organizacja Kongresu Mikronacji, analiza możliwości rozwoju stosunków z innymi krajami;
  • Minister - Rzecznik Prasowy Rządu - przygotowywanie omówienia i stała prezentacja efektów pracy Rządu, w cyklu tygodniowych informacji prasowych; prezentacja rządowych stanowisk w kwestiach podejmowanych w prasie Księstwa i poza jego granicami;

Elementy, które ukazuję w w/w założeniach to te najważniejsze. Nie obejmują one najdrobniejszych szczegółów, ale pokazują główny podział kompetencji. Docelowo, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jeśli będzie taka potrzeba w poszczególnych resortach będą powoływani sekretarze dedykowani określonym działaniom.

Powołany przeze mnie Rząd będzie zbudowany na silnych osobowościach - specjalistach w dziedzinach, do których nadzorowania zostaną powołani. Za wcześnie jest jednak by mówić o konkretnych nazwiskach - proszę w tym temacie o odrobinę cierpliwości. Gotów jestem współpracować z najlepszymi - niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej, czy wzajemnych sympatii. Gabinet, który powołam, będzie zajmował się wykonywaniem prawa i zarządzaniem w zakresie przysługujących mu kompetencji. Zgodnie z naszym programem będziemy chcieli inicjować działania i dażyć do ich realizacji. Nie będziemy wikłać się w Sejmowe spory - do kontaktu z Sejmem i udziału w debatach, ze strony Rządu oficjalnie dedykowana będzie jedna osoba. Sejm jest miejscem, w którym się prawo tworzy, Rząd jest miejscem, w którym się je realizuje. Nie będziemy tego mieszać. Zgodnie z obietnicą złożoną przez RSO, jeśli taka możliwość personalna będzi istniała - ci z naszych posłów, którzy zostaną powołani do Rządu, złożą mandaty poselskie. To nasz sposób by pokazania, że dążenie do urzeczywistnienia idei trójpodziału władzy nie jest mżonką.

v27nJ8H5.png

Celem Ruchu Sarmackie Odrodzenie jest wniesienie nowej jakości, zaangażowania i wysokiej aktywności do gmachu Rady Ministrów. Dobra zmiana jest możliwa - niezależnie od tego czy śladem naszych oponentów będziemy się z tego sloganu naśmiewać, czy potraktujemy go jako składane Wam zobowiązanie.

Zaufajcie nam. Ruch Sarmackie Odrodzenie Was nie zawiedzie.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
2 687,00 lt
Ten artykuł lubią: Misza "JK" Korab-Kaku, Alexander White, Fryderyk von Hohenzollern, Siergiusz Asketil, Ławica Żubrów.
Komentarze
Tomasz Ivo Hugo
Pierwszym zadanien MSWiA zniweczycie zamierzenia odciążenia RM od papierologii. No ale skoro sami chcecie sobie raporty wprowadzać i tworzyć papiery... Nie wiem czy nikt z RSO(-SPN*) nie był w Sarmacji w ostatnich czasach, czy Przewodniczącego nikt nie uświadomił co nastręczało wielu frustracji i problemów poszczególnym rządom?
Macie wśród swoich sympatyków byłego Kanclerza, może Was od tego odwiedzie, no chyba, że masa drobnych obowiązków i papierologii jego jednak nie zniechęcała. Chociaż wydawało mi się, że moja ustawa o SUSPENS była zainspirowana także i jego uwagami, widać się myliłem.
Apeluję do Was - dobrze się zastanówcie czy chcecie, żeby Rada Ministrów zajmowała się jak największą ilością obowiązków i każdym aspektem życia. Ułatwianie życia Sarmatom, nie musi się wiązać, iść w parze w utrudnianiu, dociążaniu życia ministrów. SUSPENS to instytucja jeszcze młodsza niż mandat poselski dla nowych. Jeśli będziemy w Sarmacji kroczyć tą drogą, to dojdzie do takich sytuacji, że każda nowa Rada Ministrów obróci w niwecz nawet wszystko, co poprzednia(-e) stworzyła(-y).

* SPN w nawiasie, bo raz mowa o RSO-SPN, drugi raz o samym RSO, a i nie zwieść ma nas już tylko RSO ;-))
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Wasza Książęca Mość,

nadzór nad SUSPENS nie oznacza wykonywania pracy SUSPENS - SUSPENS zostaje, i mówiłem o tym zdaje się podczas AMA - ja daję SUSPENS dalej czas.

Natomiast nadzór, skoro szefa SUSPENS powołuje Rada Ministrów, musi być i musi być skuteczny. To nic nadzwyczajnego, i na pewno nie oznacza tego co WKM odczytał :)

Nigdzie nie napisaliśmy, że SUSPENS chcemy zlikwidować :) Także proszę się nie martwić!
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
W nadzorze chodzi o to by minister dyscplinował i aktywizował szefa SUSPENS do wpływania na grupę, która mu niejako podlega. Jeśli to się nie będzie udawało, a przyczyny będą leżały po stronie szefa SUSPENS, nadzór ma zadziałać jako bezpiecznik i spowodować szybką wymianę zwierzchnika SUSPENS.

Myślałem, że nie będę musiał tłumaczyć słowa "nadzór" :D
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Tak samo nadzoruje Kanclerz ministrów, a w powołaniu SUSPENS chodziło o to, żeby RM nie musiało się tymi sprawami zajmować. Za pomocą jakich narzędzi chcecie dyscyplinować szefa SUSPENS?
Nadzór Sejmu i księcia nad RM jest wpisany w Konstytucji, innego nadzoru organów wybieranych przez wybierające/powołujące nie ma. To, że np. Sejm powołuje asesorów TK, oznacza, że Marszałek Sejmu ma sprawować nadzór nad ich pracą, ich dyscyplinować? Jest mowa o powołaniu i odwołaniu, tak jak przy szefie SUSPENS...
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Bardzo proste narzędzie - powołania i odwołania. Tu na prawdę nie trzeba rózg, marchewek, kijów i batów. Wystarczy świadomość, że ktoś mnie pilnuje i może odwołać jeśli nie będzie poprawy. To nie jest rewolucja WKM :)

Rząd nie będzie się zajmować sprawami, które są w gestii SUSPENS. RM będzie pilnować SUSPENS by swoje obowiązki wykonywał, poprzez wpływ i sprawowanie nadzoru nad szefem SUSPENS.
Odpowiedz Permalink
Siergiusz Asketil
WKM, wspomniane przez Was problemy zaczęły się za... oh, rządu książęcego. Ba, muszę przyznać, że jako Kanclerz z wielką chęcią wypełniałem różnego rodzaju formalności. Podobnie było z moimi współpracownikami, którzy byli do tego profesjonalnie przygotowani.
Odpowiedz Permalink
Vladimir ik Lihtenštán
Nie wszyscy muszą kochać biurokrację, Sierg. :(
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.