Polityka wewnętrzna
Seria wydawnicza: Wybory Grudzień 2015

aWWWABKE.gif
Drodzy Sarmaci i Sarmatki, kampania wyborcza już dawno jest w toku. Ruch Sarmackie Odrodzenie, jako jedyna z partii konsekwentnie prowadzi kampanię wyborczą. Wychodzimy z założenia, że informacja o nas, naszym programie i postulatach nie może być limitowana - nie jest waszym przywilejem, ale jest naszym obowiązkiem! Dlatego właśnie codziennie w prasie, mediach sarmackich pojawiają się nasze postulaty, prezentacje, materiały wyborcze. Podchodzimy poważnie do wyborów i do Was - Wyborców. Chcemy byście dobrze nas poznali przedstawiając to, co naszym zdaniem jest możliwe do wprowadzenia, co należy wprowadzić w życie.

DOBRA ZMIANA W SAMORZĄDACH

Ważnym, wręcz jednym z najważniejszych, elementów poprawnie funkcjonującego państwa jest polityka wielowymiarowa polityka wewnętrzna, nie ograniczająca się do administrowania państwem, działań stricte urzędniczych, biurokracji. Dotykająca wielu aspektów życia Sarmatów i Sarmatek. Kreatywna, rozumiana jako niesztampowe działania w zakresie formalizmu. Komunikatywna, nie bojąca się poruszać tematów trudnych, przejrzysta i jasna. Przyjazna, wychodząca na przeciw oczekiwaniom obywateli, pomagająca a nie utrudniająca życie. Ruch Sarmackie Odrodzenie przygotował i rozwinął postulaty odnoszące się do szeroko rozumianej polityki samorządowej i innych aspektów życia w Sarmacji.

iH67UJLN.png

 1. Wsparcie współpracy między samorządami wchodzącymi w skład Rzeczpospolitej Sarmackiej
  • Modyfikacja systemu subwencji rządowych w taki sposób by odpowiednio premiować inicjatywy podejmowane wspólnie przez samorządy - Rzeczpospolita Sarmacka jest silna swoimi samorządami. Jest też krajem o zamkniętym potencjale osobowościowym a zastępowalność kadr jest na niskim poziomie. Nasz postulat wychodzi na przeciw tym problemom i ma na celu zacieśnianie współpracy między samorządami i umożliwienie tym z Was, którzy są zainteresowani pracą dla więcej niż jednego samorządu, podejmowania działań z kolegami i koleżankami z innych części kraju. Stawianie na współpracę to również realizacja idei wspólnoty i jedności Sarmacji - różnimy się historycznie, narodowo, ale kulturę i dzisiejszą Sarmację tworzymy razem. Chcemy nagradzać takie działania, zachęcać do nich - właśnie poprzez modyfikację mechanizmu subwencji.
  • Rozmowy, rozmowy i jeszcze raz rozmowy z władzami samorządów. Dialog czy poprzez reaktywację tzw. Rady Samorządowej, bądź indywidualne dyskusje z dygnitarzami samorządów i krajów korony. Tak aby wspólnymi siłami postawić diagnozę, a następnie podjąć próbę leczenia bądź zatrzymania choroby - jaką są problemy samorządów, poczynając od tych związanych z aktywnością poprzez te dotyczące wypalenia czy stricte spraw urzędowych.
  • Premiowanie dobrych praktyk samorządowych - każdy z sarmackich samorządów ma właściwe dla siebie osiągnięcia, które powodują, że mieszkańcy są aktywni, lub, że przybywa ich do danego samorządu więcej. Wyszliśmy z założenia, że przygotowując zestawienie takich działań zwiększamy 3-krotnie szansę na pozyskanie nowych aktywności i nowych mieszkańców. Rolą rządu jest podejmowanie wszelkich działań, które mogą w tym pomóc i własnie dlatego taki dokument stworzymy. Wypracowanie a następnie spisanie Księgi Dobrych Praktyk Aktywnościowych, ma posłużyć jako panaceum w skutecznym przeciwdziałaniu, oraz w procesie uzdrawiania. By stało się to możliwym jest potrzebna dobra wola z obydwu stron. Komunikacja jest tu podstawowym aspektem, będącym wymaganym minimum do rozpoczęcie długofalowego procesu porozumienia na linii centrala - samorząd, bez tego nie jest możliwy wspólny sukces!
  • Promocja wydarzeń samorządowych w sąsiednich prowincjach - w naszych samorządach dzieje się wiele, nie wszystkie wydarzenia wypływają na szersze wody - czasem to działanie celowe, czasem nie. Chcemy wspomóc władze samorządów w promocji wydarzeń - nie tylko w ich krajach, ale i u sąsiadów. To kolejny element wpisujący się w działania jednoczące i wzmacniające wspólnotowy charakter Sarmacji.
 2. Chcemy zapewnić pracę każdemu obywatelowi Księstwa Sarmacji, nie jest to jednak możliwe bez chęci samych zainteresowanych jak i bez popytu i podaży na pewne usługi.
  • Dlatego też pierwszym naszym krokiem będzie reaktywacja ogólnosarmackiego Urzędu Pracy, który nie będzie jedynie tablicą ogłoszeń, lecz żywym organizmem, celem którego będzie zbieranie ofert pracy, analiza rynku pracy i rynku usług, potrzeb i oczekiwań. Zasadniczym zadaniem będzie również docieranie do bezrobotnych obywateli, oraz zachęcanie ich do podjęcia pracy w oparciu o etaty, zgodne z ich zainteresowaniami i umiejętnościami. Nie będzie to jednak możliwe bez szerokiego zaangażowania samorządów, które tu odgrywałyby jedną z kluczowych ról.
  • Będziemy premiować tworzenie miejsc pracy - zarówno przez samorządy, jak i przez instrytucje prywatne.
 3. Stworzymy Strategiczny Plan Rozwoju Aktywnościowego (SPRA) - dokument, który przedstawimy na koniec kadencji w formie pisma urzędowego, zawierającego co udało się osiągnąć w czasie kadencji, jaki jest stan realizacji rozpoczętych projektów, i jakie mamy plany na przyszłość. Docelowo dokument ten ma się stać okresowym sprawozdaniem z określenia i realizacji długofalowych celów kraju. Chcemy pokazać, że dobra zmiana w zakresie profesjonalizacji działań w polityce jest możliwa, a życie publiczne w Rzeczpospolitej Sarmackiej transparentne.
 4. Chcemy wprowadzić zmiany w prawie wyborczym - także tu wzmocnimy samorządy! Więcej o tym napiszemy już jutro.

Ruch Sarmackie Odrodzenie uważa że wdrożenie powyższych elementów urozmaici życie w Rzeczpospolitej Sarmackiej. Przyczyni się do wzrostu aktywności obywateli, oraz otworzy urzędy w Księstwie Sarmacji dla nowych mieszkańców. Zależy nam na stworzeniu warunków do większego zaangażowania samorządów w politykę centralną, oraz skupieniu się rządu na naprawie wewnętrznych stosunków społecznych.


(-)Komitet Polityczny - RSO.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
2 753,00 lt
Ten artykuł lubią: Alexander White, Cudzoziemiec, Misza "JK" Korab-Kaku, Michaś Elżbieta II, Siergiusz Asketil, Tomasz Liberi.
Komentarze
Fryderyk von Hohenzollern
Zachęcam do lektury i dyskusji nad propozycjami.
Odpowiedz Permalink
Irmina de Ruth y Thorn
Cytuję:
Dlatego też pierwszym naszym krokiem będzie reaktywacja ogólnosarmackiego Urzędu Pracy, który nie będzie jedynie tablicą ogłoszeń, lecz żywym organizmem, celem którego będzie zbieranie ofert pracy, analiza rynku pracy i rynku usług, potrzeb i oczekiwań.

Jak zamierza RSO analizować owe oferty bo jak sami wiemy w dziel gospodarka nie pojawia się zbytnio dużo ofert pracy. Czy macie do tego jakieś narzędzia czy sami będziecie takowe oferty zbierać.
Odpowiedz Permalink
Fryderyk von Hohenzollern
Tutaj widzimy kluczową rolę samorządów, które dostarczały by informacji odnośnie zapotrzebowania na kadry w sferze biurokracji. Rzecz jasna sami też będziemy zbierać, jak choćby przez zapytania do gazet i różnych fundacji w tym samym kontekście co w stosunku do samorządów. Niestety rynek pracy, czy też rynek usług w Księstwie Sarmacji jest szczupły. My możemy reagować jedynie przez zbiór i publikacje takich ofert oraz indywidualnym przedstawianiu go mieszkańcom - tu też jest bardzo ważna pomoc samorządów.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.