Ruch Sarmackie Odrodzenie, Cudzoziemiec, 06.12.2015 r. o 09:26
Podsumowanie 48. kadencji Sejmu - Ruch Sarmackie Odrodzenie
Seria wydawnicza: Wybory Grudzień 2015

Ruch Sarmackie Odrodzenie znalazł się w Sejmie 48. kadencji z 1 posłem. Jako nowa partia na scenie politycznej nie liczyliśmy na więcej, a zaufanie wyborców przyjęliśmy z pokorą i zobowiązaniem do aktywnej pracy w Sejmie. W czasie kadencji, w wyniku złożenia mandatu przez jednego z posłów, w Sejmie zasiadło po sobie dwóch posłów. Byli to Lord Dalek Caan von Thorn-Skaro oraz JKW Michał Dyman Wander.

Poseł RSO od początku kadencji został postawiony w roli opozycji i taką rolę też na siebie przyjął bez pardonu korzystając z przysługującym każdemu posłowi narzędzi kontroli rządu, takich jak m.in zapytania poselskie i interpelacje. Nasi posłowie brali także aktywny udział w sejmowych obradach niejednokrotnie przedstawiając sugestie, pomysły, poprawki czy nawet alternatywne rozwiązania. Posłowie RSO byli posłami, którzy nie opuścili ani jednego głosowania sejmowego. Z inicjatywy naszych wyborców podjęliśmy się zorganizowania akcji i wniosku o obywatelskie referendum w sprawie skrócenia kadencji Sejmu. Od początku swojej sejmowej pracy staliśmy na pozycjach obrony społeczeństwa przed szkodliwymi decyzjami, które zapadały w izbie 48. kadencji.

Głosując na RSO w poprzednich wyborach zaufaliście naszemu doświadczeniu, pomysłom i wizji. Nasza lista nie była szczytem marzeń - wiemy to, ale okrzepliśmy, rozwinęliśmy się, zbudowaliśmy liczącą się siłę polityczną. W nadchodzącej elekcji mamy dla Was nie tylko bardziej rozbudowany, lepszy program, ale też, a może przede wszystkim, lepszą, aktywniejszą i bardziej zdeterminowaną listę kandydatów na posłów. Poniżej prezentujemy skondensowane zestawienie naszej sejmowej aktywności - jeśli pewne elementy pominąłem proszę mi wybaczyć. Do końca bieżącej kadencji jeszcze dwa tygodnie, i na pewno przepracujemy je aktywnie.

v27nJ8H5.png

W bieżącej kadencji posłowie RSO skierowali do przedstawicieli sarmackiego Rządu w sumie 7 zapytań poselskich oraz 4 interpelacje. Każdorazowo dotyczyły one uzyskania informacji o podejmowanych przez Rząd inicjatywach lub po prostu działaniach. Ponadto:
 • w imieniu partii RSO Lord Dalek Caan von Thorn-Skaro został zgłoszony jako kandydat w wyborach Marszałka Sejmu;
 • w toku debaty nad kandydaturą Gaulaitera Kakulskiego na Kanclerza nasz poseł skierował do kandydata szereg pytań związanych i niezwiązanych z przedstawionym przez kandydata planem rządów, zaś po uzyskaniu na nie odpowiedzi w głosowaniu oddał głos PRZECIW tej kandydaturze;
 • w głosowaniu nad powołaniem barona Wałachowskiego na kolejną kadencję jako Asesora Trybunału Koronnego poseł RSO oddał głos ZA;
 • nasz poseł wziął udział w dyskusji na temat odwołania asesora markiza Azormath-Arpeda, w głosowaniu oddał głos PRZECIW odwołaniu;
 • nasz poseł wziął udział w dyskusji na temat powołania asesora Trybunału Koronnego - Pana Surmy, a w czasie głosowania w tej sprawie zagłosował ZA;
 • nasz poseł wziął udział w dyskusji na temat powołania asesora Trybunału Koronnego - wicehrabiny de Vellior, a w czasie głosowanie w tej sprawie zagłosował ZA;
 • w głosowaniu nad powołaniem hrabiego Młynka Kawowego na urząd asesora Trybunału Koronnego poseł RSO oddał głos ZA;
 • w głosowaniu nad powołaniem kawalera Arsacjusza Arpeda na urząd asesora Trybunału Koronnego poseł RSO oddał głos WSTRZYMUJĄCY;
 • poseł RSO wziął udział w debacie nad projektem nowelizacji ustawy o TK (wyłączanie asesorów w czasie kampanii i wyborów), w głosowaniu nad tym projektem oddał głos ZA;
 • gdy Sejm zajął się formalnym wprowadzeniem do porządku prawnego Księstwa samorządu Korony Księstwa Sarmacji, poseł RSO zagłosował ZA;
 • dołożyliśmy swoją cegiełkę przy projekcie uchwały nad listem do byłych mieszkańców Księstwa, zaś w głosowaniu nad tym projektem z przyjemnością poseł oddał głos ZA;
 • w przypadku ustawy o dyskontynuacji RSO głosowało PRZECIW;
 • posel von Thorn-Skaro złożył projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Koronnym (tryb postępowania wyborczego), w głosowaniu zagłosował ZA;
 • w czasie debaty nad rządowym projektem zmian w ustawie o finansach publicznych poseł RSO kategorycznie sprzeciwił się temu projektowi, po zgłoszeniu kilku poprawek do projekty, w ostatecznym głosowaniu nasza partia oddała głos PRZECIW;
 • w wyniku współpracy z baronem Martinem Schlesinger-Asketilem Ruch Sarmackie Odrodzenie złożył do Laski Marszałkowskiej projekt Ustawy Sejmu o ochronie porządku publicznego, w czasie głosowania zagłosowaliśmy ZA tym projektem;
 • w wyniku współpracy z baronem Martinem Schlesinger-Asketilem Ruch Sarmackie Odrodzenie złożył do Laski Marszałkowskiej projekt Ustawy Sejmu o nowelizacji przepisów dotyczących wymiaru sprawiedliwości, projekt ten został wycofany po głosowaniu Sejmu nad komplementarnym projektem dotyczącym ochrony porządku publicznego;
 • po aktywnym udziale w debacie nad rządowym projektem zmiany systemu pracy w Księstwie Sarmacji, podczas głosowania RSO zagłosowało ZA;
 • poseł RSO wziął aktywny udział w debacie nad złożonym przez JKM projektem Ustawy o rodach, w głosowaniu zagłosował ZA;
 • z okazji II rocznicy Koronacji JKM Tomasza Ivo Hugona Sejm przyjął uchwałę z apelem o nadanie JKM wsi lennych, oczywiście RSO zagłosowało ZA;
 • posłowie RSO wzięli udział w debacie nad rządowym projektem zmian w ustawie o prefekturze - zgłosiliśmy poprawki do tej ustawy, które oczywiście w głosowaniu POPARLIŚMY; projekt ten do tej chwili nie doczekał się ostatecznego głosowania;
 • poseł RSO głosował ZA w głosowaniu nad nowelizacją ordynacji wyborczej (wydłużenie kampanii wyborczej);
 • Ruch Sarmacie Odrodzenie złożył w Sejmie projekt zmiany ustawy o finansach publicznych (wprowadzenie "zwykłego" podatku dla instytucji posiadających aktywnego zarządzającego), głosowaliśmy ZA;

Kończąc wyliczankę naszych sejmowych aktywności nie sposób pominąć konstatację, że udział w głosowaniach stanowi minimum wymaganej aktywności poselskiej. Ubolewamy wobec tego, że nie wszyscy posłowie 48. kadencji brali udział w aktywnych pracach sejmowych i w niektórych przypadkach niemożliwe jest znalezienie informacji o tym jak w poszczególnych sprawach posłowie Ci głosowali. Chcemy także przyznać się do błędu. Dotyczy on głosowania nad rządowym projektem zmian w systemie pracy. Głosowaliśmy ZA i dziś, z perspektywy czasu, uznajemy, że popełniliśmy błąd. Powinniśmy wtedy lepiej przewidzieć skutki wprowadzenia tej ustawy, a mamy tu na myśli głównie dodruk gigantycznej sumy libertów. Przepraszamy za to.

aWWWABKE.gif

Szanowni Państwo, niniejszy raport składamy na Wasze ręce zgodnie z niejednokrotnie daną obietnicą o transparentności podejmowanych przez nas działań. Podejmując kolejne działania kierujemy się szeroko pojmowanym dobrem Rzeczpospolitej Sarmackiej. Nic przed Wami nie ukrywamy, niczego nie wyrywamy z kontekstu. Nie mieliśmy oporów przed poparciem dobrych projektów rządu i koalicji - takie przecież też były. Nie mieliśmy jednak także oporów przed stanowczym sprzeciwem wobec pomysłów i projektów złych. Ruch Sarmackie Odrodzenie nie szedł i nie idzie do Sejmu by służyć jedynie sobie i swoim interesom. Wybraliśmy drogę aktywności i czasem niepopularnych postaw i decyzji - chcieliśmy i chcemy pokazać, że polityka to niejednokrotnie trudna walka o prawdę i merytoryczne argumenty, że praca posła nie może się sprowadzać tylko i wyłącznie do głosowań i projektów, które nic nie wnoszą. W naszych Sercach Sarmacja ma miejsce szczególne.
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Fryderyk von Hohenzollern, Karolina Aleksandra.
Serduszka
3 126,00 lt
Ten artykuł lubią: Fryderyk von Hohenzollern, Siergiusz Asketil, Alexander White, Adi Alatristé, Tomasz Liberi.
Komentarze
Daniel Chojnacki
Kto będzie kandydatem na Kanclerza w nadchodzących wyborach?
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Odpowiedz Permalink
Siergiusz Asketil
Tego typu podsumowania zawsze na propsie. Dzięki nim można dostrzec, kto faktycznie angażuje się w swoją pracę.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.