Ruch Sarmackie Odrodzenie, Cudzoziemiec, 04.12.2015 r. o 09:58
Kandydaci RSO-SPN w wyborach - kilka słów o nich samych
Seria wydawnicza: Wybory Grudzień 2015

aWWWABKE.gif
Mam zaszczyt przedstawić Państwu listę kandydatów na posłów do Sejmu Księstwa Sarmacji, których znajdziecie na koalicyjnej liście RSO-SPN. Zapraszamy do zadawania pytań, komentarzy i pozytywnego odzewu.

Fryderyk hrabia von Hohenzollern (AE372, Królestwo Baridasu) - Narodził się w Monarchii Austro-Węgier. Po odkryciu swoich prawdziwych korzeni wyemigrował do Księstwa Sarmacji. Aktywnie działał w Rzeczpospolitej Sclavini i Trizondalu, członek Prawicy Narodów, współtwórca Inkubatora Myśli Politycznej. Od pierwszych chwil aktywnie udzielał się w życiu społecznym Sarmacji, przeprowadza się do Gellonii i Starosarmacji gdzie zamieszkuje i obejmuje funkcje animatora Grodziska, wstępuje do Partii Konserwatywnej, a następnie do Frontu Ludowo-Monarchistycznego, oraz Sarmackiej Akcji Integralistycznej. Piastował funkcję Ministrar Informacji w rządzie Gellonii i Starosarmacji prowadzonym przez JKM Piotra Mikołaja. Następnie współtworzy rząd GIS Diuka Jacka Koraba, gdzie ponownie obejmuje ministerstwo informacji oraz funkcję wicepremiera. Dzięki niemu relacje między mieszkańcami GiS a rządem prowincji znacznie się poprawiają. Piastował funkcję Ministra do spraw Grodziska, brał czynny udział w powołaniu Gwardii Grodziska. Aktywny działacz kulturalny. Były ambasador Księstwa Sarmacji w Federacji Al Rajn. Współtwórca idei monarchobolszewizmu. Mieszkał również w Królewskim Mieście Almerze oraz w Ciuad de Bravo. Zdefiniował idee sarmackiego integralizmu, sarmatopozytywizmu i tradycjonalizmu sarmackiego.

Laurencjusz Ma Hi wicehrabia at Atera (AF766, Korona Księstwa Sarmacji) - Czasem trochę kontrowersyjny obywatel Księstwa Sarmacji, który z chęcią pomaga zaaklimatyzować się nowym mieszkańcom. Jego zacięcie militarne swego czasu zaowocowało likwidacją Obrony Cywilnej i Książęcej Straży Ogniowej poprzez wprowadzenie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie Gwardii Narodowej, którego był autorem jako Sekretarz ds. służb cywilnych w MSW. W Gellonii i Starosarmacji pełnił funkcję Komisarza Obrony Cywilnej w Ferze oraz był redaktorem dwutygodnika "GiSletter". Jako Komendant KGB i Komisarz OC z powodzeniem uczestniczył w akcjach antykryzysowych podczas likwidacji skutków kilku kataklizmów takich jak "Pożar w Markonie", "Tsunami w Fer", "Skażenie w Grodzisku", czy "Operacja Freedom" w Awarze Południowej u boku jednostek Książęcych Sił Zbrojnych. Były urzędnik jako Komendant Królewskiej Gwardii Baridasu, Wójt Slipyjowa oraz poprzedni Pisarz Królestwa Baridasu i redaktor naczelny "Herolda". Pełnił funkcje członka PKOJ i członka Książęcej Komisji Wyborczej. Obecnie powtórnie wybrany jako Marszałek Dworu Królestwa Baridasu i powtórnie jako Wicemarszałek Kapituły Sclavinii, a także od niedawna Wicemarszałek Sejmiku Koronnego i początkujący współtwórca prawa Korony Księstwa Sarmacji. Założyciel i przewodniczący Sarmackiej Partii Narodowej. Wnikliwy obserwator życia społecznego w Księstwa Sarmacji, sprawny administrator i oddany służbie Komendant WKU w Książęcych Siłach Zbrojnych. Orędownik wprowadzenia zmian związanych z reformą Poczty Baridajskiej, w której zamierza zreformować system emisji znaczków. Założenia programowe SPN na obecną kadencję.

Alexander White (AG168, Konsulat Sclavinii) - jeden z najmłodszych stażem mieszkańców Księstwa Sarmacji. Umie w internety, programuje, koduje, zna PHP. Od samego początku swojej drogi w KS aktywny działacz na forum Sclavinii. Kandyduje na urząd Wysokiego Emila Eldoratu, przy okazji prezentując ciekawą wizję sprawowanego urzędu. Szybko się uczy, chłonie Sarmację całymi garściami. Aktualnie jeden z najaktywniejszych mieszkańców Księstwa.

książę-senior Defloriusz Dyman Wander (A0441, Królestwo Teutonii) - Strażnik Idei. Ukochany Przywódca Narodu Wandejskiego. Naczelny Wódz i podpułkownik Sarmackiej Armii Ludowej. Wielki językoznawca. Bohater Ludu Pracującego Wandejskich Miast i Wsi. Wszechsarmata. Esteta. Pierwotnie mieszkaniec Wolnego Klubu Rzeczypospolitej Polskiej, Cyberii, następnie Księstwa Sarmacji. Były poseł, sędzia, Prezes SN, Mandragor Socjogramu, Książę Sarmacji, Ojciec Świecki, weteran wojenny, więziony w Scholandii, ścięty w Al-Rajn. Wybitny literat i publicysta. Współautor pism Ab Ovo i Rudego Prawa. Reporter Dziennika Grodziskiego. Autor licznych powieści (m.in. cykl Scholik, Glony). Używa pseudonimów literackich Janko Krasicki, Bohdan Stalinowski, Jan Modrzew. Podpułkownik Sarmackiej Armii Ludowej. Miłośnik drobiu i pasztetów. W wolnej chwili uprawia sad w kibucu na pustyni nieopodal Las Vandas. Wraz z Piotrem Krupińskim, Damianem Koniecznym i Tomaszem Urbanem założył Mandragorat Wandystanu. Aktywnie działał na rzecz zjednoczenia KS i MW, był jednym z jego projektantów. W Sarmacji pełnił liczne urzędy: sędzia, prezes Sądu Najwyższego, poseł na Izbę Poselską, podkanclerzy w rządzie Piotra Krupińskiego. Przywódca i współtwórca Komunistycznej Partii Sarmacji. Po odejściu z Komunistycznej Partii Sarmacji odchylenia oralno-narodowego KPS-Acjo Damiana Koniecznego Ukochany Przywódca KPS. Twórca koalicji wyborczej i parlamentarnej z Ruchem Wolnej Sarmacji. Współautor zjednoczenia Ruchu Wolnej Sarmacji z KPS. Weteran wojenny. Uczestnik pierwszej i drugiej Rewolucji Scholandzkiej. Jest bezsprzecznie najwybitniejszym literatem sarmackiego kręgu kulturowego. Autor licznych utworów prozatorskich i poetyckich na których wychowało się już kilka pokoleń Sarmatów . Opublikował, także pod pseudonimami, między innymi: Cykl „Kapitan Scholik” – pierwsza sarmacka powieść w odcinkach. „Krew, Pot i Łzy” – sarmacka epopeja narodowa z przedinternetową historią Księstwa w tle. „Niech zabłyśnie tysiąc intelektów” – opowiadanie, które zapoczątkowało kult tow. Wandy.
„Hej młody Sarmato!” – pionierskie dzieło sarmackiego panegiryzmu. „Gelloński Brzask” – prekursorski poemat w nurcie patriotyzmu lokalnego.

Tomasz wicehrabia Liberi (AF039, Królestwo Baridasu) - od początku swojej sarmackiej przygody związany z Książęcymi Siłami Zbrojnymi, którym poświęcił w zasadzie cały swój wirtualny żywot. Obecnie w stopniu majora pełni funkcję Komendanta Książęcej Żandarmerii Wojskowej. Wicehrabia Liberi zamieszkuje Sarmację od przeszło trzech lat i mimo mylącego spokoju jest wnikliwym obserwatorem sarmackiego życia i społeczeństwa. Pełnił również funkcję prefekta i asesora w Trybunale Koronnym.

Misza wicehrabia Korab-Kaku (AF253, Królestwo Teutonii) - jeden z najstarszych mieszkańców Księstwa Sarmacji. Wielokrotnie pełnił funkcję posła (od sejmu ustawodawczego, i sejmu I kadencji poczynając) i senatora. Marszałek Izby Senatorskiej, Izby Poselskiej i Sejmu. Pełnił również funkcje: Regenta, Marszałka sejmu sprawującego tymczasową władzę książęcą, Kanclerza rządu, Podskarbiego Wielkiego, Ministra Kultury i Promocji, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Samorządu Terytorialnego, Podkanclerzego. Był sekretarzem na dworze Michała Feliksa i radcą na dworze Piotra II Grzegorza. Pełnił funkcję premiera Gellonii i Starosarmacji oraz Wojewody Koronnego Terytorium Koronnego. Był Sędzią podczas tymczasowej organizacji wymiaru sprawiedliwości, Sędzią Sądu Najwyższego, Wiceprezesem Sądu Najwyższego, pełniącym obowiązku Prezesa Sądu Najwyższego. Komentator życia społecznego i politycznego Księstwa Sarmacji od zarania jego dziejów. Wielokrotnie brał udział w pracach nad ustrojem Księstwa, aktywnie działał na kanwie międzynarodowej.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
4 187,00 lt
Ten artykuł lubią: Fryderyk von Hohenzollern, Misza "JK" Korab-Kaku, Alexander White, Irmina de Ruth y Thorn, Siergiusz Asketil, Michaś Elżbieta II, Tomasz Liberi, Laurẽt Gedeon I, Julian Fer at Atera.
Komentarze
Zbyszko Gustolúpulo
"Umie w internety" ;-)
Odpowiedz Permalink
Julian Fer at Atera
Ciekawe życiorysy ;)
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Cytuję:
Ciekawe życiorysy ;)

Osoby dobrze znające Sarmację, różne jej aspekty, jej zakątki. Żyjące w KS dość długo by dysponować nie tylko wiedzą, ale i doświadczeniem niezbędnym do należytego reprezentowania Sarmatów w Sejmie. Młodość i doświadczenie - nowi i starzy mieszkańcy. Przyjemne z pożytecznym!

Gorąco polecam!
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.