Park Stołeczny, Michaś Elżbieta II, 03.12.2015 r. o 19:58
Nowy - niezależny Trybunał Koronny

Szanowni Wyborcy,

Złożyłem w Sejmie autorski projekt nowelizacji Ustawy o nowelizacji ustawy o Trybunale Koronnym.

Złożyłem go w imię tych wartości, których konsekwentnie bronię w czasie swojej dwunastoletniej aktywności w Sarmacji, bez względu na to czy jestem posłem, sędzią, Księciem, czy zwykłym obywatelem. Chodzi oczywiście o praworządność, zapewnienie sprawiedliwości i zdrowego podziału władzy.

Poniżej szersze uzasadnienie do projektu, w którym wyjaśniam skąd takie, a nie inne, propozycje. Projekt w pełnym brzmieniu można przeczytać w dziale "Laska Marszałkowska" w Gmachu Sejmu.UZASADNIENIE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O TRYBUNALE KORONNYM

1. Postulowana przeze mnie zmiana nazewnictwa urzędu asesora TK na Sędziego wiąże się z przyznaniem temu urzędowi należnego prestiżu. W polskiej nomenklaturze prawniczej „asesor” to urząd, który odbywa się celem odbycia okresu próby. To osoba, która uczy się prawa. W mojej koncepcji Trybunał Koronny jest najważniejszym organem prawnym i kontrolnym, a jego urzędnicy zasługują na prestiż odpowiadający powadze urzędu.

2. Postulowane przeze mnie ograniczenie składu Trybunału z pięciu sędziów do trzech (plus Książę) związane jest z jednej strony z chęcią podkreślenia prestiżu przez zwiększenie elitarności urzędu, z drugiej – wynika z postulatu zwiększenia wymagań formalnych, których spełnienie jest konieczne do objęcia urzędu Sędziego. W tej sytuacji może być trudniej o znalezienie odpowiednich kandydatów.


3. Postulowane przeze mnie skrócenie kadencji Sędziego z czterech do trzech miesięcy związane jest z planem odnawiania się składu Trybunału Koronnego o 1/3 w każdej kadencji, a więc prawem wyboru jednego Sędziego TK przez Sejm każdej kolejnej kadencji. Z tego samego powodu w ustawie znajduje się przepis przejściowy, w myśl którego kadencje dotychczasowych asesorów ulegają wygaszeniu, a pierwszy wybór Sędziów zostaje dokonany odpowiednio na kadencje: 3, 6 i 9 miesięczną. Dlatego też, wybór uzupełniający nie jest dokonywany na pełną 3 miesięczną kadencję, a jedynie do końca kadencji Sędziego, którego kandydat nowowybrany zastępuje. Zapewni to polityczną niezależność Trybunału.

4. Postulowane zwiększenie wymagań wobec kandydatów na Sędziów związane jest z chęcią zachowania prestiżu urzędu. Wymóg co najmniej 12 – miesięcznego posiadania obywatelstwa sarmackiego zapewnia dobrą znajomość społecznych i prawnych realiów państwa wirtualnego. Wymóg wyróżniania się wiedzą prawniczą również służy temu celowi.

5. Postulowane przeze mnie odebranie Sejmowi uprawnienia do odwołania Sędziego Trybunału służy zapewnieniu pełnej niezależności Trybunału od władzy ustawodawczej. Jedynym organem uprawnionym do wyciągania konsekwencji dyscyplinarnych wobec Sędziów jest sam Trybunał.

6. Postulowane przeze mnie odebranie Księciu uprawnienia do kierowania pracami Trybunału Koronnego na rzecz wybieranego przez Trybunał Prezesa również służy zapewnieniu pełnej niezależności od władzy – tym razem wykonawczej. Nie mam cienia wątpliwości, że za kadencji obecnego Księcia nie zagraża nam żadne naruszenie praworządności. Ustawy nie powinno się jednak pisać pod konkretnego władcę. W przeszłości zdarzało się, że osoba pełniąca urząd książęcy rażąco naruszała praworządność. Powinniśmy temu zapobiec, budując trwałą i stabilną, niezależną od polityków instytucję prawną.

7. Przyznanie Sędziom immunitetu uchylanego za zgodą Prezesa TK również służyć ma niezależności Trybunału i chronić go przed niesprawiedliwą ingerencją władzy.

8. Postuluję wprowadzenie prawa do odwołania w sprawach innych niż konstytucyjne, z prostego powodu – pełna dwuinstancyjność wynika z elementarnych praw człowieka i obywatela.

9. Przedłużony czas wejścia w życie Ustawy ma umożliwić wnikliwą ocenę jej konstytucyjności przez Trybunał Koronny, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
1 911,00 lt
Ten artykuł lubią: Cudzoziemiec, Fryderyk von Hohenzollern, Siergiusz Asketil, Misza "JK" Korab-Kaku.
Komentarze
Lambert von Güden
Ależ aktywizacja!
Trzeba JKW pogratulować zaangażowania - żadna inna osoba, z tego, co mi się wydaje, nie publikuje oddzielnych artykułów tylko po to, by poinformować, że złożyło się jakiś projekt.
Odpowiedz Permalink
Karolina Aleksandra
Jeśli zabierzemy Jego Książęcej Mości prawo do kierowania pracami Trybunału Koronnego, to jakie uprawnienia mu właściwie zostają?
Odpowiedz Permalink
Michaś Elżbieta II
Być może w sprawach "jakichś" projektów nie jest to konieczne. W sprawach projektów o wadze zasadniczej - a taką wagę mają regulacje dotyczące funkcjonowania Trybunału Koronnego - należy wysłuchać opinii obywateli i przeprowadzić dyskusję. To miejsce nadaje się do niej najlepiej.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Karolina, ale nie rozumiem pytania Twojego. Poseł Wander dokładnie napisał co stoi za propozycją.
Odpowiedz Permalink
Michaś Elżbieta II
@Karolina To pytanie wykracza poza zakres proponowanego unormowania. Chętnie podyskutuję o zwiększeniu roli Księcia (i chętnie takie zwiększenie, w rozsądnych granicach, poprę) - ale to już jest inny temat innej dyskusji.
Odpowiedz Permalink
Michaś Elżbieta II
(Zreszta - Ksiaze wciaz ma role do odegrania po ewentualnej nowelizacji. Zastepuje Prezesa TK w okreslonych sytuacjach, uczestniczy w orzekaniu na prawach Sedziego, uczestniczy w wyborze Prezesa TK, rozpoznaje odwołania w sprawie zwrócenia wniosku wydane przez Prezesa TK)
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans van der Ice
Mam nadzieje że nie zrobicie tymi zmianami afery podobną do tej którą to mamy w tak zwanym świecie realnym gdzi w kwestii dotyczącej Trybunału zrobiło się spore zamieszanie.
Odpowiedz Permalink
Michaś Elżbieta II
Tym się różnimy od tak zwanego świata realnego, że nasza kultura polityczna jest jednak nieporównanie wyższa :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.