Rada Ministrów, Arkadiusz Maksymilian, 30.08.2015 r. o 22:12
Konferencja Rady Ministrów [#5] — 30.08
Seria wydawnicza: Konferencje Rządowe

Dzisiaj, 30 sierpnia o godzinie 19:00 na sarmackim kanale IRC-u odbyła się piąta (w tej kadencji) konferencja prasowa Rady Ministrów. Konferencja była podzielona na dwie części: część informacyjną oraz część pytań. W czasie trwania konferencji nastąpiła zmiana prowadzącego, ale o tym w dalszej części relacji. Zachęcamy do lektury!

Heweliusz Popow, Minister Informacji: Szanowni Państwo, zaczynamy piątą konferencję prasową Rady Ministrów. Witam szanownych członków Rady Ministrów. Witam wszystkie szanowne Panie Posłanki oraz wszystkich szanownych Panów Posłów. Witam czcigodnych asesorów Trybunału Koronnego. Witam Panów Prefektów oraz Pana Prefekta Generalnego. Witam wszystkich pracowników administracji rządowej. Witam czcigodnych radców Naczelnej Izby Architektury. Witam wszystkich reprezentantów Samorządów Księstwa Sarmacji. I witam wszystkie szanowane Sarmatki oraz wszystkich szanowanych Sarmatów.

Konferencja prasowa będzie - tradycyjnie - podzielona na dwie części: część informacyjną oraz część pytań. Oczywiście na czas konferencji włączyłem moderkę. Proszę wszystkich z uprawnieniami głosu, by w czasie konferencji nie używały tego uprawnienia.

Dobrze. Tak, więc czas na MSW. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaczęło wiele prac w mijającym tygodniu, niestety, w skutek problemów pozamikronacyjnych Pana Ministra, wiele z nich nie mogło zostać skończonych. Mimo to udało się w porozumieniu z Ministerstwem Finansów i Gospodarki, budżet Księcia został wsparty kwotą 100000 lt. Link do Dziennika Praw.

W minionym tygodniu na forum pojawiła się rozmowa o Dzienniku Praw. MSW wziął sobie za cel uporządkowanie tej kwestii i poprzednie tygodnie minęły na rozmowach zarówno z JKM jak i Radą Ministrów. Choć samego Dziennika Praw nie damy radę zmienić, rząd chce uporządkować kwestię dostępów do niego.

Jak wiadomo, już niedługo zacznie się wrzesień. Początek miesiąca oznacza wydatki dla Rady Ministrów. Można się spodziewać, więc subwencji i nagród dla agencji prasowych. Nie należy też zapominać o wypłatach dla urzędników… I tu MSW planuje zmianę. W planach resortu jest przygotowanie dla JKM zmian w rozporządzeniu Kanclerza dotyczącym wynagrodzeń funkcjonariuszy publicznych, w celu uproszczenia i modyfikacji procedury.

W Sejmie głosowana jest ustawa o SUSPENS. W jego skład wejdzie Dział Wniosków Instytucji i Obywateli. Jako, iż obecna sytuacja jest nieskodyfikowana, przed jej wejściem w życie MSW planuje zamieścić wytyczne dotyczące rozpatrywania poszczególnych wniosków. Ma to stanowić grunt do działania dla WIO i stanowić pewną informację dla pracowników.

Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie wykonywać prace bieżące – rozpatrywanie wniosków, doładowanie Funduszu Pracy itp., a także podejmować inne działania, które ujrzą swoje publiczne efekty nieco później. To tyle z MSW.

Teraz przyszedł czas na Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Rada Ministrów zakończyła obrady nad projektem pakietu poprawek do Ustawy o Finansach Publicznych. Na dniach ustawa zostanie zaprezentowana w Sejmie.

W nadchodzącym tygodniu Ministerstwo Finansów i Gospodarki, przy współpracy z Naczelną Izbą Architektury, pochyli się nad palącym problemem niewydolności systemu pracy. Po sierpniowym okresie fiskalnym Radzie Ministrów udało się zamknąć budżet z dość sporą nadwyżką. Częściowo dzięki zmianom podatkowo-tantiemowym, ale głównie dzięki Państwa intensywnej pomocy. Za co cała Rada Ministrów serdecznie dziękuje. Zabezpieczono podstawowe potrzeby finansowe Rady i tym samym można myśleć szerzej o całej koncepcji budżetu.

MFiG za nami, a przed nami MST. Z Ministerstwa Samorządu Terytorialnego jedna informacja w sprawie, o której Pan Minister wypowiadał się tydzień temu: Naczelna Izba Architektury przeniesie gospodarkę z poziomu miast na poziom prowincji.

Czas na ostatni resort - Ministerstwo Informacji. W tym tygodniu niestety miałem sporo spraw realnych w związku z tym nie dysponowałem czasem na rozpoczynanie nowych prac. Niestety ta sytuacja będzie utrzymywała się również przez większość przyszłego tygodnia, ale postaram się rozpocząć kilka prac.

Jeżeli chodzi o ten tydzień: złożony przeze mnie wniosek o integrację GAP-u z Twitterem został zrealizowany przez Naczelną Izbę Architektury. Od teraz newsy, które pojawiają się w GAP-ie będą przesyłane automatycznie na sarmackiego Twittera. W tym miejscu chciałem podziękować Krzysztofowi diukowi Czuguł-Chan za realizację mojego wniosku :).

W tym tygodniu ustały nieco rozmowy z pracownikami CAPS LOCK-a. Będą one kontynuowane w nadchodzącym tygodniu.

Teraz jedna informacja ogólna. Na poprzedniej konferencji Pan Podkanclerzy Krzysztof St. M. Kwazi poinformował, że będzie prowadził sprawę kadrową Rady Ministrów. Chodzi oczywiście o Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego. Z dzisiejszych informacji wynika, że Pan Podkanclerzy rekomendował JKM Rihannę markizę Aureliusz-Sedrowską na stanowisko szefa MDN. Jego Książęca Mość na obecną chwilę nie odpowiedział na tę rekomendację. Jeżeli JKM powoła Rihannę markizę Aureliusz-Sedrowską na MDN informacja pojawi się w GAP-ie. To tyle z części informacyjnej.

Część pytań. W czasie części pytań doszło do zmiany prowadzącego konferencję, ponieważ Minister Popow znikł. Powodem tego zniknięcia była nagła awaria internetu* Ministra Informacji.

Heweliusz Popow: Teraz czas na część pytań.

Wytłumaczę zasady: jeżeli ktoś z Państwa ma pytanie proszę je kierować do mnie na priv, ja je przekażę tutaj. roszę dodatkowo w wiadomości (oprócz pytania) dołączyć swoje imię i nazwisko oraz tytuł. Jeżeli pytania będą skomplikowane i będą wymagały odpowiedzi od konkretnego członka RM zastrzegamy sobie sobie prawo do udzielenia na niej odpowiedzi w innym terminie.

Arsacjusz Agnomen-Kolineusz: Czy zostały uporządkowane uprawnienia w Instytucie Przestrzegania Netykiety? Na poprzedniej konferencji prasowej Wielmożny Pan Siergiusz Asketil wspominał, że zbyt wiele nieuprawnionych już osób ma do niego dostęp.

Beznadziej wicehrabia AFiasty, Minister Spraw Wewnętrznych: Jak sam wspominałem, to jest kompetencja NIA. Dopóki NIA nie opublikuje zmiany uchwały, sprawa pozostanie taka jaka jest. Dodam jeszcze że zapewne stanie się to już po powrocie do większej aktywności JKM. I dopiero wtedy RM będzie mogła podjąć odpowiednie działania.

Krzysztof diuk Czuguł-Chan, Minister Finansów i Gospodarki: NIA uporządkowała dostępy. Jednakże nie posiada pełnej wiedzy o utraconych uprawnieniach, więc w razie zauważalnych nieścisłości - proszę zgłosić. Oczywiście Rada Ministrów teraz radośnie zrzuca odpowiedzialność na NIA, ale NIA nikomu dostępów nie przyznawało, a wnioski, jak można było zauważyć spływały do Rady Ministrów. I każdorazowy Kanclerz, który posiadał taką możliwość, bo w NIA zasiadał - dostępy przyznawał.

Beznadziej wicehrabia AFiasty: Dlatego właśnie ta sprawa musi zostać uporządkowana.

Krzysztof diuk Czuguł-Chan: Tak, musi, ale proszę nie obarczać winą Naczelnej Izby Architektury za ignoranctwo kanclerzy. Pytanie padło do Rady Ministrów. Która nawet nie jest uprawniona według prawa do zarządzania tym. Mimo to częściowo zarządza tym, częściowo nie. Dlatego konieczne jest przepisanie tych kompetencji na RM i zajęcie się nimi :).

Siergiusz wicehrabia Asketil: W sumie nie tylko kanclerze nadawali uprawnienia, że tak się wtrącę. Ja starałem się rejestr za swojej kadencji sprzątać... ale np. pojawiali się poborcy, którym ja uprawnień nigdy nie dawałem.

Beznadziej wicehrabia AFiasty: Ja tam z chęcią posprzątam. Jak będę miał dostęp i będę mógł to zrobić legalnie :).

Siergiusz wicehrabia Asketil: Hm. Pan minister uciekł przed moim pytaniem :x? (Zadałem tylko jedno, aby nie było!)

Krzysztof diuk Czuguł-Chan: Pan Minister ma problem z łączami.

Siergiusz wicehrabia Asketil: Mhm. W sumie, tak mi się przypomniało. Zaktualizujcie listę państw uznawanych. Sporo nowych, bodajże Wandystan powinien wylecieć.

Krzysztof diuk Czuguł-Chan: Także ogłaszam przerwę w konferencji. Jeśli nie powróci do 19:35 - dalej poprowadzę konferencję sam.

Wybiła godzina 19:35 a Minister Popow nie wrócił na IRC-a. W związku z tym prowadzenie konferencji przejął Krzysztof diuk Czuguł-Chan.

Krzysztof diuk Czuguł-Chan: Proszę pytania do mnie. Będę przekazywał.

Siergiusz wicehrabia Asketil: Jak wygląda sytuacja z PKOJ?

Krzysztof diuk Czuguł-Chan: Sytuacja z PKOJ wygląda tak, że Rihanna zostanie powołana na MDN i ogarnie sprawę. Tak przynajmniej przekazał na kanałach rządowych Podkanclerzy Kwazi.

Siergiusz wicehrabia Asketil: (Mogę tutaj?)

Krzysztof diuk Czuguł-Chan: (Jak musicie...)

Siergiusz wicehrabia Asketil: Wiecie, nie chcę, abyście odebrali to jako przytyk... Ale zajęcie się PKOJ to chwila robota. Ot, wysłanie wiadomości do najaktywniejszych dziennikarzy i wybranie składu, który sam się zgłosi. Diuk Kwazi obiecywał, że zajmie się tym osobiście w dniu dzisiejszym. No i ponadto nie wiemy, czy Rihanna zostanie powołana. To tylko rekomendacja. Moglibyście chociaż wypłacić nagrody artykułom, które zostały ocenione przez poprzednią kadencję.

Krzysztof diuk Czuguł-Chan: Możliwe, że się zajmuje. Nie monitoruję aktywności sieciowej diuka Kwaziego.

Siergiusz wicehrabia Asketil: Rozumiem. W takim razie jeszcze jedno pytanie: link - zajmiecie się tym w najbliższym czasie?

Beznadziej wicehrabia AFiasty: Tak.

Siergiusz wicehrabia Asketil: Dziękuję serdecznie.

Krzysztof diuk Czuguł-Chan: Co do PKOJ i AnM - chodzi o: link?

Siergiusz wicehrabia Asketil: Jeżeli jest akt to znaczy, że zostały wypłacone. Wiem przecież, że to automat. Ale PKOJ tamtej kadencji oceniało jeszcze inne artykuły. Nie ma tego w DP, więc nie zostały wypłacone.

Krzysztof diuk Czuguł-Chan: Mhm, nie jestem od kultury, więc dopytuję ;). Jeszcze jakieś pytania?

Teodozjusz markiz Azoramath-Arped: Jak wyglada sytuacja z finanse rządowym, i czy mają profit czy stratę? I jakie jeszcze wymyślicie podatki?

Krzysztof diuk Czuguł-Chan: Polecam lekturę części informacyjnej.

Vladimir markiz Ivanovitsš ik Lihtenštán: Czy RM zrobi coś z ideą serduszek za arty i posty? Nadal RM będzie musiała wydawać na to liberty, czy może zmienicie ich konwencję?

Krzysztof diuk Czuguł-Chan: Tak, Rada Ministrów uważa, że nagradzanie działalności narracyjnej jest wydatkiem, który jest gotowa ponieść w trosce o sarmacką społeczność twórczą. Czyli - tak, RM będzie na to wydawać pieniądze. Kolejne pytania?

Może, korzystając z obecności Podkanclerzego, pozwolę sobie powrócić do pytania Siergiusza: Jak wygląda sytuacja z PKOJ? Wiecie, nie chcę, abyście odebrali to jako przytyk... Ale zajęcie się PKOJ to chwila robota. Ot, wysłanie wiadomości do najaktywniejszych dziennikarzy i wybranie składu, który sam się zgłosi. Diuk Kwazi obiecywał, że zajmie się tym osobiście w dniu dzisiejszym.

Krzysztof St. M. diuk Kwazi, Podkanclerzy, Minister Samorządu Terytorialnego: Wróciłem właśnie z długiej wyprawy i faktycznie zamierzam się tym zająć. A dalszą działania będą należały już do nowego MDN lub do podsekretarza MDN (Rihanna zostanie Ministrem lub podsekretarzem).

Siergiusz wicehrabia Asketil: To pewne?

Krzysztof St. M. diuk Kwazi: Tak - decyzja czy Minister czy podekretarz należy do Księcia.

Rihanna już teraz ogarnia wszystkie zaległości MDN. Przed powołaniem rządu Książęcego sprawdziła się ogarniając zaległości MFiG.

Siergiusz wicehrabia Asketil: Mhm. No to fajnie, poczekamy na rezultaty :).

Krzysztof diuk Czuguł-Chan: Dziękuję Panu Podkanclerzemu i czekam na kolejne pytania.

Siergiusz wicehrabia Asketil:Kto zdaniem Rady Ministrów powinien zajmować się ukrywaniem artykułów na stronie głównej? Mowa oczywiście o tych, które nie łamią prawa, ale nie są zbyt estetyczne i/lub krótkie.

Krzysztof St. M. diuk Kwazi: Te które łamią prawo - prefekt. Nad estetyką to jeszcze się zastanowimy.

Krzysztof diuk Czuguł-Chan: Dalsze pytania? Zgłaszane zgodnie z procedurą? Po raz pierwszy? Po raz drugi?

Beznadziej wicehrabia AFiasty: Sprzedane?

Krzysztof diuk Czuguł-Chan: Tak. Dziękuję wszystkim za przybycie i pytania. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Logi z konferencji prześlę Ministrowi Popowowi i tradycyjnie opublikuje relację w DSG. Proszę zabrać bagaż i zamknąć okna.

Cały zapis konferencji tutaj

*Chciałbym w swoim imieniu bardzo przeprosić za awarię sieci i jednocześnie podziękować Panu Ministrowi diuku Czuguł-Chanowi za przeprowadzenie dalszej konferencji prasowej. Mam nadzieję, że taka sytuacja się nie powtórzy.
(—) Heweliusz Popow


Dotacje
2 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Tomasz Ivo Hugo, Vladimir ik Lihtenštán, Mariusz Mróz, Henryk Leszczyński.
Serduszka
6 476,00 lt
Ten artykuł lubią: Tomasz Ivo Hugo, Vladimir ik Lihtenštán, Mariusz Mróz, Michał Pséftis, Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Siergiusz Asketil, Markus Arped, Zoara Schlesinger-Asketil, Henryk Leszczyński, Krzysztof St. M. Kwazi.
Komentarze
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Potwierdzam i zaległości oczywiście nadrobię :)
Odpowiedz Permalink
Michel von Vincis-d’Agnou
Nie otrzymałem odpowiedzi na swoje pytanie, więc oczekuję na odpowiedź przez PW, ewentualnie w komentarzu.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.