Rada Ministrów, Arkadiusz Maksymilian, 23.08.2015 r. o 21:56
Konferencja Rady Ministrów [#4] — 23.08
Seria wydawnicza: Konferencje Rządowe

Dzisiaj, 23 sierpnia o godzinie 19:00 odbyła się czwarta w tej kadencji konferencja prasowa Rady Ministrów Jego Książęcej Mości. Serdecznie zachęcamy do lektury!

Heweliusz Popow, Minister Informacji: Wybiła godzina 19:00. Zaczynamy czwartą w tej kadencji konferencję prasową Rady Ministrów.

Szanowni Państwo, witam wszystkich członków Rady Ministrów. Witam wszystkie Panie Posłanki oraz Panów Posłów. Witam szanownych asesorów Trybunału Koronnego. Witam szanownych Prefektów oraz Pana Prefekta Generalnego. Witam wszystkich pracowników administracji rządowej. Witam przedstawicieli Samorządów Księstwa Sarmacji. Witam Pana Podkanclerzego oraz Marszałka Krzysztofa St. M. Kwaziego. I witam wszystkie czcigodne Sarmatki oraz wszystkich czcigodnych Sarmatów przybyłych na dzisiejszą konferencje prasową.

To już czwarta konferencja prasowa rządu w tej kadencji. Jak zwykle będzie ona podzielona na dwie części: część informacyjną oraz część pytań. Czyli tradycji stanie się zadość :).

Na początek bardzo proszę o zabranie głosu Pana Podkanclerzego Krzysztofa St. M. Kwaziego.

Krzysztof St. M. diuk Kwazi, Podkanclerzy, Minister Samorządu Terytorialnego: MST przez ostatni tydzień pochylało się nad projektem reformy profili miejscowości w DSG. Reforma jest potrzebna, ze względu na zaobserwowany problem wyższości warunków systemowych nad historią i narracją. Założenia obecnego systemu są po części dziedzictwem ze Złotej Wolności, której autor chciał zapobiec zjawisko tworzenia zbyt dużej ilości nowych miast. Dlatego utrzymanie miasta w ZW i w DSG kosztuje. Z tego powodu w systemie nie ma ważnych historycznych sarmackich miast, a nawet jeżeli są - to mają specjalny status, który uniemożliwia zamieszkanie w nich. Efekt tego jest taki, że Baridas i Sclavinia zredukowały swoją listę miejscowości do jednej - stolicy. Tutaj rodzi się kolejne pytanie: jaki sens ma najniższy samorządowy szczebel - miejscowości, skoro w dwóch prowincjach są one jedynymi jednostkami (czyli de facto nie stanowią kolejnego szczebla do wyboru miejsca zamieszkania), a w dwóch pozostałych większość tych miast ma mizerny wskaźnik zamieszkania. Przeprowadzone z NIA konsultacje wyłoniły dwa modele, które mogą zastąpić obecny (jeszcze nie ma ostatecznej decyzji, ale przedstawię oba). Model 1 (mniej prawdopodobny): Przeniesienie ciężaru gospodarki z poziomu miast na prowincje (koszty utrzymania i żywienia byłyby ponoszone przez prowincje zamiast miejscowości). W systemie mogłyby się za darmo pojawić wszystkie istniejące w przeszłości (przez dłuższy czas) miasta, a każdy mógłby swobodnie się w nich osiedlać (żywienie nie byłoby już związane z kantyną miejscowości).
W ten sposób osiągnęlibyśmy dwa cele:
1) Ważne dla sarmackiej tożsamości miasta mogłoby się przenieść z archiwalnych stron i artykułów do systemu - każdy mógłby je zobaczyć i łatwo zaznajomić się z ich krótkim opisem i położeniem w KS. Ponadto starzy mieszkańcy czujący sentyment do tych miast mogliby w nich zamieszkać. Nie byłoby w ten sposób sztywnego podziału na miejscowości historyczne i aktywne (jak obecnie). Nieaktywne miejscowości poznawalibyśmy po tym, że nikt aktywnych w nich nie mieszka i nic ponad to.
2) Prowincje nie musiałyby już dokonywać trudnego wyboru pomiędzy zachowaniem własnych historycznych miast, a ekonomiczną opłacalnością.

Model 2 (bardziej prawdopodobny): Gospodarka pozostaje na poziomie miast (tak jak obecnie), ale... nie każde miasto musi mieć kantynę. Można byłoby żywić się poza miejscem zamieszkania. Miasta bez kantyny nie wymagałoby żadnych kosztów utrzymania.

Dalsza część reformy polegałaby na dodaniu do systemu informacyjnych profili krain geograficznych/historycznych. Byłby to swego rodzaju szczebel pomiędzy prowincją i jej miejscowościami. Te profile pełniłoby wyłącznie rolę narzędzia do przejrzystego i usystematyzowanego dostarczania wiedzy o sarmackiej geografii. Wybór modelu i harmonogram realizacji zależy w dużej mierze od NIA, ale mój resort jest zdeterminowany, aby zrealizować tą reformę do końca przed wyborami. Mam nadzieję na dyskusję na ten temat w części poświęconej pytaniom.

Jako podkanclerzy miałem w minionym tygodniu przykry obowiązek zastanowienia się nad zmianami kadrowymi w Radzie Ministrów. W najbliższym czasie zamierzam odbyć rozmowę z Minister Dziedzictwa Narodowego. Nie wykluczam, że w przyszłym tygodniu dojdzie do zmiany ministra lub likwidacji tego resortu. Dziękuję.

Heweliusz Popow: Dziękuję Panie Podkanclerzy. Teraz przechodzimy do MSW.

W tym tygodniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadziło prace bieżące np. rozpatrzyło sporą ilość wniosków czy zasiliło Fundusz Pracy. Pan Minister zapowiedział realizację większych prac w przyszłym tygodniu. Tyle z MSW.

Teraz czas na Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Ministerstwo obecnie prowadzi pracę nad opracowaniem zmian w Ustawie o finansach publicznych. Pan Minister we współpracy z JKM przygotowuje wstępny projekt poprawek do ustawy. Wymaga on jeszcze kilku korekt. Niestety w ostatnim czasie Pan Minister miał trudną sytuacją realną dlatego terminy prac jego resortu trochę się przesunęły, ale ministerstwo intensyfikuje wysiłki w kierunku likwidacji kryzysu.

MFiG za nami, a przed nami teraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Minister baron Schlesinger-Asketil udał się z powodu problemów z dostępem do internetu na urlop mimo to resort w miarę możliwość kontynuuje działanie. Do przodu posuwają się prace w kwestii współpracy międzynarodowej, zapoczątkowane jeszcze w lipcu. Udało się potwierdzić, że na poczynione wcześniej ustalenia nie wpłynie zmiana na urzędzie Archonta Królestwa Surmeńskiego. Co więcej, minister wystosował zaproszenie do współpracy również do Imperium Skarlandzkiego. Niestety, szczegółowe informacje o planowanych wspólnych działaniach wciąż pozostają niejawne. Minister zapewnia jednak, że niemal wszystkie przeszkody na drodze do ich podjęcia zostały przezwyciężone, i że będzie w stanie zdradzić swoje plany w przeciągu dwóch tygodni, a być może jeszcze w tym miesiącu.

Co przykre, nie możemy pochwalić się sukcesem w kwestii błędnej reprezentacji statusu Królestwa Baridasu na mapach wydawanych przez dreamlandzki Królewski Instytut Kartograficzny. Zdaniem ministra, w tej sprawie konieczne jest wyjaśnienie kilku kwestii, które mogą powodować niejasności. Po pierwsze, nie jest prawdą twierdzenie kierującego Królewskim Instytutem Daniela von Witta, jakoby pozostawał on poza wpływem władz Królestwa Dreamlandu. Świadczy o tym kilka kwestii, mianowicie:
1. Statut Instytutu stanowi, że "współdziała [on] z konstytucyjnymi organami władz Królestwa [Dreamlandu] na arenie międzynarodowej".
2. Tenże statut określa, że dyrektor Instytutu — Kartograf Królewski — jest powoływany i odwoływany przez Króla, który z kolei jest organem prowadzącym politykę zagraniczną Dreamlandu, w zgodzie z jego konstytucją.
3. Instytut jest federalną instytucją naukową Królestwa; status ten został mu nadany zarządzeniem Ministra Kultury i Nauki, wydanym z kolei na podstawie ustawy federalnej (dreamlandzkie określenie na akt parlamentu centralnego).

Po drugie, spór nie został rozwiązany propozycją zmiany sposobu przedstawiania Królestwa Baridasu na mapie, którą przedstawił na Forum Dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu dyrektor von Witt. Proszę zauważyć, że wydana przez Królewski Instytut Kartograficzny mapa podziału politycznego Moreniki (link) przedstawia Królestwa Dreamlandu i Elderlandu jako całkowicie osobne byty — różnymi kolorami. Tymczasem dyrektor odmawia podobnego przedstawienia Baridasu, podczas gdy oba te państwa scedowały pewne kompetencje swoich władz na organy innych mikronacji. To z upoważnienia zawartego w Traktacie Unii sarmacki Sejm mógł wydać ustawę o Królestwie Baridasu, którą przytacza na poparcie swojego stanowiska markiz von Witt.

Przejdźmy do kwestii działań, jakie w tej kwestii podjął resort spraw zagranicznych. Czwartego sierpnia została do Króla i Premiera Rządu Królewskiego Dreamlandu wystosowana nota dyplomatyczna z żądaniem zaprzestania szerzenia fałszywych informacji godzących w Baridas. Pozostała ona bez odpowiedzi, wobec czego przedwczoraj Ministerstwo wystosowało kolejną. Na chwilę obecną pewne jest jednak, że działania Kartografa Królewskiego von Witta w tej kwestii są prowadzone za aprobatą, a przynajmniej milczącym przyzwoleniem władz Królestwa odpowiedzialnych za politykę zagraniczną, wobec czego minister Schlesinger-Asketil zmuszony jest ze smutkiem skonstatować, że nadzieje na zbliżenie z Dreamlandem, rozbudzone wizytą Jego Królewskiej Mości Marcina Mikołaja w Sarmacji i Baridasie, a potem samego ministra w Królestwie, okazały się płonne.

Na prośbę ministra, chciałbym podziękować z tego miejsca JKW Helwetykowi Romańskiemu, który wielokrotnie świadczył usługi z zakresu projektowania graficznego Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Stokrotne dzięki, Wasza Książęca Wysokość! Wszystko z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Teraz czas na Ministerstwo Informacji.Przypomnę, że na poprzedniej konferencji prasowej ówczesna szefowa resortu Karolina diuczessa von Lichtenstein podała się do dymisji, ponieważ udała się na urlop. Nazajutrz JKM oficjalnie powołał mnie na stanowisko Ministra Informacji. Akt odwołania i powołania tutaj.

W tym tygodniu na bieżąco aktualizowałem spis władz, w tym dodałem pracowników CAPS LOCK-a do grupy „administracji rządowej”.

Przez większość tego tygodnia prowadziłem i prowadzę rozmowy z pracownikami CAPS LOCK-a nt. organizacji pracy. Efekty tych rozmów myślę, że będą znane w nadchodzącym tygodniu, więc na pewno poinformuję o nich na następnej konferencji prasowej.

Złożyłem również w Błędomacie wniosek o integrację GAP-u z sarmackim Twitterem. Wniosek oczekuje na weryfikację. No i tradycyjnie zorganizowałem dla Państwa dzisiejszą konferencję prasową.

Dzisiaj również zmieniłem kącik propagandowy promujący sarmackim profil na Twitterze. Może nie jest on idealny, ale jest :). Jeśli ktoś chce go udoskonalić – proszę bardzo ;). Przez kilka minut pojawiły się problemy z rozmiarem obrazka jednak udało się naprawić grafikę. Przepraszam wszystkich za tę sytuację :). To wszystko jeśli chodzi o mój resort.

Teraz kilka informacji ogólnych. W poniedziałek Jego Książęca Mość zgłosił w Sejmie projekt Ustawy o zmianie kodeksu sprawiedliwości. Obecnie trwa głosowanie nad ustawą. Szczegóły tutaj. W tym tygodniu JKM zgłosił również projekt ustawy o ustanowieniu Dniu Pamięci Narodowej. Zakończyło się głosowanie nad ustawą – Sejm jednogłośnie ją przyjął.

I jeszcze jedna - myślę, że ważna informacja. Na poprzedniej konferencji Pani Minister Dziedzictwa Narodowego poinformowała, że jej resort będzie ingerował w redukcję etatów w prywatnych gazetach. Informacja ta wywołała sporo kontrowersji. Dzisiaj chcę poinformować, że Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego po rozmowie z Jego Książęcą Mością zrezygnowało z tego projektu. Także w skrócie: Rada Ministrów nie będzie w jakikolwiek sposób interweniować w prywatne czasopisma.

Część pytań. Na dwa pytania nie zostały udzielone odpowiedzi. Odpowiedzi na te pytania zostaną opublikowane na Forum Centralnym.

Heweliusz Popow: Dobiegła końca część informacyjna.Teraz czas na część pytań. Zasady są takie same jak na poprzedniej konferencji: pytania do mnie na priv, a ja je przekazuję tutaj. Od razu zastrzegam, że jeśli pytania będą skomplikowane i będą wymagały odpowiedzi od konkretnego członka Rady Ministrów - odpowiedzi na nie będą udzielone w innym terminie. Dobrze, więc zachęcam do zadawania pytań.

Siergiusz wicehrabia Asketil: Kiedy dojdzie do powołania nowej PKOJ?

Krzysztof St. M. diuk Kwazi: Zapewne w nadchodzącym tygodniu - jeżeli uda się skompletować kandydatów.

Ignacy markiz Chojnacki-Ferski: Kiedy spis władz na stronie głównej oraz składy grup władzy na FC będą zgodne z DP?

Krzysztof St. M. diuk Kwazi: Niezwłocznie po tym, jak otrzymam uprawnienia do ich edycji ;).

Siergiusz wicehrabia Asketil: Kiedy Rada Ministrów uporządkuje uprawnienia w Instytucie Przestrzegania Netykiety? Zbyt wiele osób ma dostępy, których od dawna mieć nie powinno.

Krzysztof St. M. diuk Kwazi: A jakieś konkrety o tych osobach? Bo ja nie mam wiedzy, żeby ktoś miał uprawnienia, których mieć nie powinien.

Siergiusz wicehrabia Asketil: Przede wszystkim byli poborcy podatkowi, ale także ex-kanclerz S. Ahabejż, byli członkowie komisji wyborczych. Ogółem rzecz mówiąc... jest śmietnik. Jeszcze, korzystając z połowicznie legalnych uprawnień do zabrania tutaj głosu, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że poborcy podatkowi otrzymują zbyt duże uprawnienia. Wiem, że inaczej się nie da, ale Prefektura Generalna spogląda na to z obawą. Szczególnie, kiedy BYLI poborcy nadal te uprawnienia zatrzymują :P.

Krzysztof St. M. diuk Kwazi: Kal zweryfikujemy, to posprzątamy.

Beznadziej wicehrabia AFiasty, Minister Spraw Wewnętrznych: To jest wciąż kompetencja Naczelnej Izby Architektury. I Rada Ministrów dopiero zamierza to przejąć.

Krzysztof Hans baron van der Ice: Czy nowa politya regionalna spowoduje reaktywacje miast takich jak Jastrzębiec czy Nowy Kotwicz w Konsulacie Sclavinii?

Krzysztof St. M. diuk Kwazi: To od władz prowincji będzie zależeć, które miasta będą miały profile w systemie. Natomiast zamierzenie jest takie, aby do systemu trafiły miasta, które istniały w KS dość długo i miały znaczenie historyczne. Nowy Kotwicz powstał dokładnie na miejscu starego, więc jeśli potraktujemy je jako jeden byt, to niewątpliwie istniały w KS bardzo długo. Sclavinia miałaby otwartą drogą do reaktywacji tego miasta w systemie.

Krzysztof Hans baron van der Ice: Czy planowane są jakieś wzmocnienia kontaktów dyplomatycznych na linii Grodzisk - Trizopolis?

Heweliusz Popow: Przepraszam, ale ani ja, ani Pan Podkanclerzy nie możemy odpowiedzieć na to pytanie. Polityka zagraniczna leży w kompetencjach przede wszystkim MSZ oraz JKM. Oczywiście to pytanie przekażę Panu Ministrowi Spraw Zagranicznych i odpowie na nie w innym terminie.

Krzysztof Hans baron van der Ice: Ile orientayjnie potrwa proces zmiany polityki wobec regionów?

Krzysztof St. M. diuk Kwazi: Pisałem, że to zależy w dużej części od NIA, ale plan jest taki, aby zasadniczą część reformy wprowadzić w tej kadencji.

Zoara szlachetna dama Kolineusz: Nie ma artykułów na medal za lipiec, a osobiście wiem, że zostało wszystko wypełnione. Zamierzacie coś z tym zrobić?

Heweliusz Popow: Niestety nie możemy odpowiedzieć na to pytanie. Obecnie występują problemy kadrowe z MDN. Jak zostaną one rozwiązane przekażę to pytanie MDN.

Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan Hans nie ma pytań, czy ktoś jeszcze ma ochotę zadać pytanie? Ostatni komunikat: czy ktoś ma pytania?

Dobrze, nikt nie ma pytań, więc dziękuję Państwu bardzo za udział w konferencji. Informacja o kolejnej na Forum Centralnym.

Cały zapis konferencji tutaj.
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Markus Arped, Mariusz Mróz.
Serduszka
6 033,00 lt
Ten artykuł lubią: Ignacy Urban de Ruth, Michaś Elżbieta II, Siergiusz Asketil, Andrzej Fryderyk, Krzysztof St. M. Kwazi, Markus Arped, Zbyszko Gustolúpulo, Henryk Leszczyński, Alfred, Mariusz Mróz.
Komentarze
Ignacy Urban de Ruth
Jaki markiz Chojnacki-Ferski? :C
Odpowiedz Permalink
Arkadiusz Maksymilian
A jak powinno być poprawnie?
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Jak widać każdemu Rządowi nie jest lekko nie jest. Ciężar władzy czasem jest dokuczliwym elementem egzystencji. Trzymam kciuki :)
Odpowiedz Permalink
Michaś Elżbieta II
Złożyłem również w Błędomacie
rozmowy z pracownikami CAPS LOCK-a
wzmocnienia kontaktów dyplomatycznych
i powołania tutaj.

Dobrze, nikt nie ma pytań
nie możemy odpowiedzieć
dokładnie na miejscu starego

dopiero zamierza to przejąć
za udział w konferencji
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.