Rada Ministrów, Karolina Aleksandra, 26.07.2015 r. o 22:53
Konferencja Rady Ministrów [#1] — 26.07
Seria wydawnicza: Konferencje Rządowe

Dzisiaj 26 lipca o godzinie 19:00 na sarmackim IRCu odbyła się pierwsza konferencja prasowa nowej Rady Ministrów pod kierownictwem Jego Książęcej Mości Tomasza Ivona Hugona. Konferencja prasowa zebrała ponad 20 osób, a jej głównym tematem było przedstawienie składu nowej ekipy rządzącej oraz prace, które rząd już wykonał i zamierza zrealizować.

Karolina diuczessa von Lichtenstein, Minister Informacji: Kochani, witam Was na pierwszej w tej kadencji konferencji Rady Ministrów pod przewodnictwem Jego Książecej Mości Tomasza Ivona Hugona.

Konferencja będzie składała się z trzech części. Pierwszą będzie przemówienie JKM, w drugiej razem z sekretarzem Popowem i ministrami zaprezentujemy prace poszczególnych resortów. Zaś trzecia część poświęcona będzie... Waszym pytaniom do Rady Ministrów. Zatem proszę Jego Książęcą Mość o zabranie głosu.

Tomasz Ivo Hugo, Jego Książęca Mość, Kanclerz: Szanowni Państwo! Dziękuję za przybycie na dzisiejszą konferencję. Mam nadzieję, że ta tradycja, zapoczątkowana przez moich Poprzedników, będzie kontynuowana przez najbliższe tygodnie mojego kanclerzowania.

Chciałbym Państwu na wstępie przypomnieć, uzmysłowić, że to nie ja zabiegałem o objęcie funkcji Kanclerza, lecz mi ją zaproponowano; proponowano kilkukrotnie wcześniej, lecz nigdy wprost, a już tym bardziej oficjalnie. Nie podjąłem się tego zadania po to, żeby rządzić Sarmacją i łączyć stołki. Podjąłem się tej pracy, ponieważ wsparło mnie grono osób, z którymi współpracujemy jako Rada Ministrów. Rządem nie jestem ja, rządem jesteśmy wszyscy – od sekretarzy, przez ministrów, na mnie kończąc.

Każda osoba, przyjmując stanowisko kanclerza, bierze na swoje barki wielką odpowiedzialność i trud, często trud daremny. Daremny, ponieważ wszyscy dookoła wiedzą najlepiej jak niektóre rzeczy zrobić, lecz kiedy są proszeni o zajęcie się nimi, odmawiają, najczęściej zasłaniając się brakiem czasu. Jednak czas na krytykę, a czasem wręcz krytykanctwo, znajdzie każdy.

Podjęliśmy się trudu wyciągnięcia naszego Księstwa z pewnego dołka, w którym tak naprawdę znajdujemy się cyklicznie każdego roku; choć może nie w tych samych terminach, ale oscyluje wokół wakacji. Nie oczekuję, że mój rząd będzie pracował w ciszy i spokoju, ani że będzie ciągle poklepywany po plecach. Jednak jeśli ktoś ma lepsze pomysły na rządzenie Księstwem, niech wystąpi z wotum nieufności i przedstawi swój program działania. Ustąpię natychmiast!

Jednak proszę się nie czepiać takich rzeczy, jak choćby konto na Twitterze. Nigdy nie będzie tak, że jeden pomysł zyska poparcie wszystkich dookoła. Zawsze ktoś coś by zrobił inaczej. A tym bardziej jest tak z finansami i gospodarką. Obie te gałęzie funkcjonowania oddałem pod opiekę dwóm kompetentnym Sarmatom i zdaję się na nich niemal całkowicie, a dyskusje dotyczą jedynie szczegółów rozwiązań. Reformy finansów państwa powoli się rozpoczynają i będą stopniowo wprowadzane.

I tak, także rozważamy pomysły osób SPOZA rządu, które nam je przedstawiły czy to w Sejmie, czy innymi kanałami. Jednak nie oczekujcie, że same reformy zapełnią w try-miga konto rządu. Mamy obecnie losowe przypadki, na które potrzebujemy sporo pieniędzy; a przypadki te nie są z naszej winy. To, że mamy inne pomysły, to nie znaczy, że Księstwo się zawali.

A teraz, na koniec, trochę samolubnie. Ze strony Rady Ministrów z poprzedniej kadencji Sejmu „dowiedziałem się”, że Książę nie potrzebuje za dużo pieniędzy, bo sobie dobrze radzi. Otóż nie radzi sobie dobrze, bo dostaje ochłapy – od początku roku 3x po 50k lt i 3x po 30k lt. Sobie nie wypłacam pensji od maja… ub. roku. Radcom NIA płacę co pół roku niemałe pieniądze, ale w pełni na nie zasłużyli. Z wnioskiem o żołd Hetman nie występuje, bo chyba wie co się dzieje w skarbcu. Dziękuję.

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Okej, dziękujemy Jego Książecej Mości. Teraz czas na część drugą, prezentację prac resortów. A więc, najpierw zapraszamy… Markiza mar... err, Markusa markiza Arpeda.

Markus markiz Arped, Minister Finansów i Gospodarki: Sarmatki, Sarmaci, resort finansów i gospodarki nie próżnuje, mimo słonecznej pogody za oknem. Niewątpliwie pierwszym krokiem było przygotowanie projektu Rozporządzenia Kanclerza w sprawie emisji liberta, Uchwały Rady Ministrów w sprawie emisji znaczka, a także projektu Ustawy o zmianie Ustawy o finansach publicznych.

Trwa właśnie pierwsze czytanie projektów rozporządzenia i ustawy — myślę, że odniesiemy się do ostatnich zastrzeżeń niektórych z posłów najszybciej, jak to możliwe. Jeśli zaś chodzi o znaczki „Wspieram budżet”, to w chwili, gdy to piszę, sprzedano 54 ze 100 egzemplarzy, co dało Radzie Ministrów zysk w wysokości 810 000 lt. Choć nie jest to znakomity wynik — mamy nadzieję, że wkrótce pozostali obywatele wesprą Radę Ministrów. Być może niektórzy zdecydują się na zakup większej ilości znaczków (limit to pięć egzemplarzy). Serdecznie zachęcamy.

Wraz z Jaśnie Oświeconym Panem Krzysztofem diukiem Czuguł-Chanem pracujemy również nad innymi reformami finansowymi, rozważając przy tym także propozycje obywateli, które zgłaszane były Radzie Ministrów różnymi drogami. Planem na najbliższy tydzień jest przedstawienie propozycji Rady Ministrów wraz z propozycjami obywateli — w taki sposób, byśmy mogli wspólnymi siłami wypracować najlepsze rozwiązanie dla Księstwa Sarmacji. Dziękuję. ;-)

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Mhm… my również dziękujemy. Teraz zapraszam sekretarza Heweliusza Popowa.

Heweliusz Popow: Witam wszystkich serdecznie. Pragnę przedstawić plany Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W skład resortu wchodzą: Minister Beznadziej v-hr. AFiasty oraz sekretarz Marek diuk Chojnacki.

MSW skupiać się będzie przede wszystkim na uporządkowaniu kwestii wewnętrznych Sarmacji. Na stronach KS często można się natknąć na nieaktualne ogłoszenia, niepotrzebne stare działy, z których nikt nie korzysta. W związku z tym, w działach administrowanych przez RM, MSW będzie utrzymywać porządek oraz wykonywać segregację.

Resort planuje również uporządkować kwestię uprawnień, czyli ograniczyć ich dostępność dla osób, które nie muszą ich posiadać. Praca ta jest obecnie realizowana. Kolejnym planem do zrealizowania przez MSW jest wprowadzenie zasad składania i rozpatrywania wniosków tak, aby wyeliminować nieporozumienia oraz ułatwić pracę urzędnikom. MSW będzie realizowało niewidoczne jednak bardzo ważne sprawy organizacyjne.

Celem Ministra Spraw Wewnętrznych jest zapewnienie przyszłej ekipie rządzącej łatwy start. Priorytetem jest uproszczenie procedur oraz zautomatyzowanie czasochłonnych rzeczy. W tej sprawie złożono już pierwsze wnioski do Naczelnej Izby Architektury.

Na końcowym etapie przygotowań jest też jednolity arkusz związany z wypłatami dla urzędników państwowych, dzięki któremu ta czynność będzie prostsza zarówno dla obecnej Rady Ministrów i przyszłych rządów. Ponadto - jak można zauważyć – wszystkie wnioski są sprawnie wykonywane, dzięki czemu Obywatele nie muszą stać w długich kolejkach w urzędach. To są plany Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Mhm! Teraz czas na kolejny resort - Ministerstwo Spraw Obywatelskich! Urzęduje w nim minister Daniel baronet Krak de Shall Vie. Praca w tym resorcie wre!

Ci, którzy czytali jeden z postów ministra na forum centralnym, zapewne wiedzą, że szykuje się reforma IESu. Jej pierwszym aktem jest ogłoszenie naboru osób chętnych do pracy w Instytucie Edukacji Sarmackiej. Nabór potrwa do 1 sierpnia do godz. 20:00. Więcej pod tym linkiem.

MSO podejmuje również działania wprowadzające w świat Sarmacji nowych mieszkańców — pisze do nowych osób i pomaga im. Minister rozpoczął także ewaluację obecnej wiadomości powitalnej, otrzymywanej przez osoby, które się rejestrują w Księstwie. Ponadto, baronet Krak de Shall Vie razem z Ministerstwem Informacji koordynuje reaktywację sarmackiego Twittera, który śledzić można [url=adresem https://twitter.com/sarmacja]tutaj[/url]. Osoby aktywne na tym portalu zapraszamy do śledzenia naszego profilu i do angażowania się w konwersacje z nim - a nuż ktoś dzięki temu trafi na nas? Mamy już pierwszych redaktorów Twittera, ich akty powołania znajdują się już w Dzienniku Praw, jednak ogłosimy w tym tygodniu [być może nawet już po konferencji] dodatkowy nabór na redaktorów profilu Księstwa na tym portalu.

Do zadań MSO należeć będzie również kontaktowanie się ze starymi członkami KS i zachęcanie ich do powrotu do nas, być może wysyłanie im życzeń z okazji ich sarmackich urodzin. To zadanie jest już w fazie realizacji. Ostatnią rzeczą powiązaną z resortem Spraw Obywatelskich na chwilę obecną jest przygotowanie ustawy o rodach. Projekt ustawy będzie określał zasady zakładania oraz funkcjonowania rodów. Pierwsza wersja już została złożona pod obrady Rady Ministrów. To był raport z Ministerstwa Spraw Obywatelskich!

Heweliusz Popow: Ja teraz pragnę przedstawić plany Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, którym kieruje Minister Adrien Emil Esjar Józef v-hr. da Firenza. W zadaniach MDN leży wspieranie różnych konkursów oraz inicjatyw kulturalnych, zarówno na szczeblu centralnym, jak i prowincjonalnym, co też minister zamierza czynić.

Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministrem Spraw Obywatelskich doprowadziło do końca pierwszą sesję Państwowego Komitetu Ochrony Jakości w tej kadencji. Wyniki dostępne są tutaj: http://www.prawo.sarmacja.org/akt,7665.html. Przeprowadzono także konkurs na Inicjatywę Miesiąca, którego wyniki można znaleźć tutaj: http://www.prawo.sarmacja.org/akt,7675.html.

Minister sam planuje także organizację różnorakich konkursów. Ponadto, minister został zgłoszony jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego v-mundialu Baridas-Sclavinia 2015 i zamierza wesprzeć komitet w jego zadaniach, aby doprowadzić do szczęśliwej organizacji mistrzostw piłkarskich. Tak przedstawia się raport z Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego.

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Teraz czas na Ministerstwo Samorządu Terytorialnego, w którym króluje Krzysztof Stanisław Michał diuk Kwazi. Przypomnijmy, że jest on także Podkanclerzym! Zgodnie z tym, co było w expose JKM, MST planuje czuwać nad koordynacją działań międzysamorządowych.

Między innymi prezydencją samorządów, która pozwoli na zwiększenie poziomu życia kulturalnego i społecznego Księstwa oraz każdemu samorządowi na wykazanie się i pokazanie jego najlepszych stron. W zakresie tego resortu leży również współpraca i kontakty między rządem a samorządami. Cóż więcej rzec, to wszystko, jeśli chodzi o Samorząd Terytorialny.

Heweliusz Popow: Dobrze, więc przechodzimy do dyplomacji, a mianowicie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Urząd szefa sarmackiej dyplomacji piastuje Martin bar. Schlesinger-Asketil. Minister Spraw Zagranicznych odwiedził cztery państwa: Dreamland, Surmenię, La Palmę i Agurię. Celem wizyty ministra było promowanie multilateralnej współpracy międzynarodowej.

Choć sprawy poruszane przez naszego ministra w rozmowach z przedstawicielami tych krajów wciąż czekają na doprowadzenie do końca, to można śmiało stwierdzić, że wizyty szefa MSZ były owocne. MSZ sądzi, że skuteczna realizacja zaproponowanych wspólnych przedsięwzięć może przyczynić się do polepszenia jakości zabawy mikronautów z wszystkich zaangażowanych państw.

JKM Tomasz Ivo Hugo i Król Dreamlandu, JKM Marcin Mikołaj, podpisali umowę, która przynosi uznanie przez Dreamland - który od niedawna jest także prawnym kontynuatorem byłej Scholandii - władztwa Królestwa Baridasu nad Awarą Południową. Cieszy nas wszystkich, że udało się położyć kres nieprzyjaźni na linii Grodzisk-Ekorre. Niewątpliwie więcej możemy zyskać na współpracy z Królestwem, najstarszym i stojącym na bardzo wysokim poziomie polskim państwem wirtualnym. Umowa podlega ratyfikacji przez parlamenty obu państw.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odnotowało z zadowoleniem pewną zmianę postawy władz Federacji Al Rajn wobec Księstwa Sarmacji jednak MSZ nie popada w nadmierny optymizm. Nowo powołana premier z pełnym przekonaniem postulowała jedynie zdjęcie statusu persona non grata z Siergiusza Asketila, który został nim obłożony w czasie piastowania urzędu kanclerskiego. Ponowne nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Sarmacją zostało przedstawione jedynie jako możliwość.

Co więcej, wotum zaufania dla rządu pani premier rajński parlament uchwalił stosunkiem głosów sześć do pięciu, co pozwala powątpiewać w trwałość ewentualnego pojednania. Tym niemniej, jeżeli władze Federacji wyciągną rękę do zgody, MSZ z radością ją uściśnie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod kierownictwem barona Schlesingera-Asketila nie będzie bać się konfliktów, lecz strzec sarmackiej racji stanu z pełną, nieugiętą stanowczością; zawsze jednak będzie przedkładać przyjaźń nad wrogość.

Dodatkowo Minister Spraw Zagranicznych działalność swojego resortu opisywał na bieżąco na Ćwirku. Resort Spraw Zagranicznych mamy za sobą, czas na ostatnie, a mianowicie Ministerstwo Informacji.

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Mhm, dokładnie to ministerstwo, które właśnie dla Was urządza konferencję! W nim też się działo dużo. Ministrem obecnie jestem ja, tzn. Karolina diuczessa von Lichtenstein, bardzo mi miło. A sekretarzem jest Heweliusz Popow, który też ze mną współprowadzi tę konferencję.

Co konkretnie robiliśmy? Otóż, po pierwsze, ogłosiliśmy nabór na stanowisko naczelnika SOBOSu. Potrwa on do 30 lipca, godz. 19:00. Więcej [url=: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=16777]tutaj[/url]. Kolejny nabór, którym się zajęliśmy, to konkurs na redaktorów sarmackiego Facebooka. Nabór potrwa do 3 sierpnia, godz. 18:00. Więcej tutaj.

W trakcie tego naboru zgłosiło się już dwóch redaktorów, którzy zostali niezwłocznie powołani - Prokrust diuk Zombiakov oraz Heweliusz Popow. Jeśli obserwujecie nasz profil na Facebooku, zapewne wiecie, że ostatnio wręcz tętni on życiem, a wpisy pojawiają się na nim regularnie. Tutaj prośba do Was - jeśli śledzicie, macie konto na fejsie i widzicie te wpisy, proszę - lubcie je, a nawet skomentujcie. To bardzo wpływa na nasze zasięgi, które Facebook konsekwentnie - niestety - tnie.

Ministerstwo Informacji zorganizowało również dzisiejszą konferencję prasową i będzie organizowało następne, a informacje o nich pojawią się w stosownym wątku na forum. Oczywiście, liczymy na Waszą obecność na kolejnych konferencjach.

Zajęto się również kwestią przekazywania artykułów z naszego systemu prasowego na Planetę Mikronację. O jej działaniu można przekonać się tutaj - http://www.planeta.mikronacje.info :). Artykuły, które pojawiają się w każdej państwowej i samorządowej agencji prasowej (Rada Ministrów, Gazeta Teutońska, Głos Sclavinii, Merkuriusz, Herold) są agregowane w tym miejscu. Możliwość publikacji na „Planecie Mikronacje” mają również prywatne agencje prasowe. Więcej szczegółów [url=: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=16760]tutaj[/url]. Do tego, MI po zakończonej konferencji razem z MSO ogłosi nabór na redaktorów sarmackiego profilu na Twitterze, jak już wspominaliśmy. To tyle, jeśli chodzi o nasz resort!

Wraz z końcem przedstawienia raportów z ministerstw rozpoczęła się trzecia część konferencji prasowej – jedna z najbardziej wyczekiwanych – bo w tej części padły pytania ze strony uczestników konferencji. Najwięcej pytań zostało skierowanych do Ministra Finansów i Gospodarki Markusa markiza Arpeda.

Heweliusz Popow: Dobrze, więc dobiegła końca część relacji z resortów Rady Ministrów. Czas na - chyba najbardziej - wyczekiwany moment, a mianowicie teraz jest czas na... wasze pytania! :). Serdecznie zachęcamy do zadawania pytań Radzie Ministrów.

Vladimir Ivanovitsš markiz ik Lihtenštán: Kiedy kolejny dodruk? Przepraszam :*

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Panie Ministrze, pytanie do Pana.

Markus markiz Arped: Vladimir: Jeden przeskakujący przez mur teutoniec to 1 lt dodruku. A poważnie ;). No to na pewno będzie konieczny kontrolowany dodruk w późniejszym czasie, ale naszym zadaniem, jako resortu finansów. Będzie ograniczenie cyklu, w jakim stanie się niezbędny.

Vladimir Ivanovitsš markiz ik Lihtenštán: To nie za dużo sobie dodrukujecie :(.

Markus markiz Arped: Na razie milion :D.

Teodozjusz markiz Azoramath-Arped: Moją uwagę przykuła ustawa o rodach, może więcej szczegółów?

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Teodozjuszu, baroneta Kraka de Shall Vie nie ma z nami, ale myślę, że mogę odpowiedzieć za niego. Otóż Pan Minister uważa, że dobrze byłoby uregulować rody. Obecnie dyskutujemy, wraz z pierwszym projektem ustawy, nad tym, jakie powinny być zakresy tej regulacji, co powinno podlegać odgórnym regulacjom, a co nie. To skomplikowana sprawa, jak pokazały ostatnie wydarzenia w rodzie Chojnackich, ale pan minister próbuje to ogarnąć ;).

Teodozjusz markiz Azoramath-Arped: Tzn. macie na myśli, że bedą jakieś przywileje, nakazy, zakazy?

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Właśnie nad tym trwa dyskusja, ale tak, prawdopodobnie będą i przywileje, i nakazy, i zakazy.

Vladimir Ivanovitsš markiz ik Lihtenštán: Zamierzacie wprowadzić podatki?

Markus markiz Arped: Vladimir: Projekt dot. podatków od nieaktywności i nieobecności w systemie informatycznym już jest w Sejmie. Rozmawiamy z sekretarzem - słuchając jednocześnie głosu obywateli - nad innymi możliwościami opodatkowania, więc na chwilę obecną żadnych szczegółów nie przedstawię.

Roland kawaler Heach: Jak Rada Ministrów zapatruje się na kwestię subwencji dla samorządów?

Markus markiz Arped: Roland: Subwencje najprawdopodobniej nie znikną. Nie sądzę, żeby dobrym pomysłem było naciąganie budżetu samorządów, szczególnie tych aktywnych, w których ilość libertów nie rośnie, ale maleje. Jeśli odciążymy Radę Ministrów, a obciążymy samorządy, to niedługo będziemy mieli podobny problem, ale na poziomie lokalnym.

Yennefer szlachetna dama von Witcher: Co zrobicie by zwiększyć obrót liberta?

Markus markiz Arped: Yennefer: Podatki, ale nie tylko. Szczegółów, jak zresztą mówiłem, teraz nie przedstawiam, ale należy się ich spodziewać w przyszłym tygodniu pracy Rady Ministrów. Myślę, że do kolejnej konferencji - jeśli będzie za tydzień - wszystko będzie wiadome.

Vladimir Ivanovitsš markiz ik Lihtenštán: A czy RM chce jakoś zmienić wizerunek kanclerskiego stolca, by był bardziej atrakcyjny dla nowych (ale i starych)?

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Pytanie Vladimira jest w zasadzie do Jego Książęcej Mości, ale Książę musiał chwilowo wyjść, więc postaram się odpowiedzieć za niego. W raporcie z prac MSW pojawiła się informacja o propozycjach automatyzacji w wielu kwestiach. Naszym zdaniem - może to być jeden z pomysłów na odciążenie Kanclerza czy w ogóle któregokolwiek urzędu od niepotrzebnych czynności, które da się zautomatyzować. Oczywiście, będziemy jeszcze nad tym myśleć, ale jak to wyjdzie w praktyce – zobaczymy ;).

Yennefer szlachetna dama von Witcher: Czy Samorządy mogą wymieniać sie towarami zwiększając w ten sposób obrót liberta oraz opłacanie podatków do RM za transport miedzy samorządowy?

Markus markiz Arped: Yennefer: Na pewno nie będziemy ograniczać samorządności naszych prowincji i kraju Korony. Jeśli pojawi się wymiana towarów, jakakolwiek, to Rada Ministrów rozważy jej opodatkowanie, jeżeli tylko będzie to możliwe.

Teodozjusz markiz Azoramath-Arped: Czy będzie rozwijany system gospodarczy, lub są jakieś plany jego budowy?

Markus markiz Arped: Teodozjusz: to już pytanie do NIA, nie do rządu.

Karolina diuczessa von Lichtenstein: System gospodarczy to kwestia NIA.

Roland kawaler Heach: Czy Rada Ministrów ma w planach działania promocyjne wykraczająca poza massocialmedia?

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Roland, mamy plany na promowanie Księstwa nie tylko w realu, ale i w wirtualu - w innych mikronacjach.

JKM Tomasz Ivo Hugo: Oprócz automatyzacji będziemy próbowali niektóre rzeczy będące teraz w gestii Rady Ministrów i/lub Kanclerza przesunąć na urzędy państwowe, które nie będą aż tak zależne od RM. Aż tak, tzn. ograniczymy się raczej do powoływania szefa/szefów. Działalność będzie niezależna i kolejne polityczno-kanclerskie perturbacje nie będą miały wpływu na ich funkcjonowanie.

Roland Heach: Czy JKKiKM byłby skłonny powołać komisję ex-kanclerską ds. opracowania listy uciążliwości i ich eliminacji?

JKM Tomasz Ivo Hugo: Nie wiem czy jest obecnie sens. Ostatniego Kanclerza nie ma, przedostatni… Jeszcze wcześniejszego też nie ma, a trzech mam w rządzie :)

Siergiusz wicehrabia Asketil [mrucząc pod nosem]: Jestem chętny do współpracy - wbrew pozorem, a wcześniejszy pojawia się na IRCu. [głośniej] Kiedy Sejm otrzyma dodatkową argumentację propozycji dodruku? Czy RM zaproponuje niższą kwotę?

Markus markiz Arped: Nie, nie zaproponuje niższej kwoty. A odpowiedź pojawi się ASAP, bo niestety, właśnie wychodzę - już od kilkunastu minut :D

Teodozjusz markiz Azoramath-Arped: Co, jeśli do następnych wyborów do Sejmu nie będzie chętnych do Kanclerzowania?

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Jego Książęca Mość chyba znowu wyszedł, więc proszę o cierpliwość. Rządzenie Księstwem nie jest łatwe, zawsze jest coś do załatwienia ;)

Yennefer szlachetna dama von Witcher: Czy jest możliwość rozwinięcia Plebiscytów Teutońskich i przekształcenia ich w Plebiscyty Sarmackie?

Adrien Eryk Esjar Józef wicehrabia da Firenza: Na pewno istnieje taka możliwość, po prostu trzeba ustalić, co i jak. W razie czego zapraszam na priv.

Roland kawaler Heach: A czy opracowywany jest lub będzie tutorial dla przyszłych kanclerzy dotyczący czynności administracyjnych Rady Ministrów?

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Pytanie Rolanda... To jest znowu pytanie do Jego Książęcej Mości albo Ministra Spraw Obywatelskich - ale ogółem - ja się powoli przyglądam takim rzeczom, które potrzebują poradników (czego przykładem ostatni poradnik w IESie o tym, jak nadawać obywatelstwo) i myślę, że spróbujemy coś takiego zrobić ;) Jak nie całościowo, to może chociaż częściowo się uda.

Siergiusz wicehrabia Asketil: Czy Rada Ministrów podejmie działania w ramach marketingu realnego, poza portalami społecznościowymi?

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Na razie skupiamy się na portalach społeczonościowych, ale mamy pewne plany co do marketingu realnego.

Siergiusz wicehrabia Asketil: Rozumiem, że ściśle tajne?

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Jednak nie są one na razie sprecyzowane, więc nie mogę odpowiedzieć dokładnie na to pytanie. Generalnie zaczynamy od portali społecznościowych, od renowacji IESu, od przejrzenia wiadomości powitalnej, od poradników - bo to dla nowych i najważniejsze.

Teodozjusz markiz Azoramath-Arped: Czy będą jakieś reformy w ustroju państwa?

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Reform w ustroju państwa nie przewidujemy. Raczej to co mówił JKM - przesuwanie obowiązków. Lub ich automatyzacja.

[harmider i komentarze na sali]

Siergiusz wicehrabia Asketil: Czy któryś członek Rady Ministrów może streścić dotychczasową działalność ministra-podkanclerzego Kwaziego? Z zewnątrz wygląda... jakby nie robił nic. (No i czy zakupi wreszcie znaczki budżetowe? ]:->)

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Minister-Podkanclerzy Kwazi do tej pory rozmawiał wielokrotnie z Jego Książęcą Mością i członkami Rządu oraz opiniował projekty ustaw. Ostatnio był trochę nieobecny, jestem pewna jednakże, że to się poprawi.

Markus markiz Arped: Niezmiernie mnie bawi takie zaglądanie w cudzą kieszeń, Siergiusz. Owszem, byłby to miły gest ze strony ministra, ale nie należy wymagać, że każdy członek Rady Ministrów będzie wykładał ze swojej kiesy na wsparcie budżetu.

Siergiusz wicehrabia Asketil: Nie wymagam tego. Mówię tylko, że wypada to zrobić. No ale... może nie powinienem przekładać standardów mojej RM na kolejne. To tak na koniec. Czy Rada Ministrów zdejmie wreszcie tego betoniastego gbura z funkcji Prefekta Generalnego?

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Zastanowimy się nad tym. Zależy, czy jego gburostwo przekroczy dopuszczalne normy. Czy są jeszcze jakieś pytania?

Markus markiz Arped: Mowa oczywiście o dobrowolnym wykładaniu pieniędzy, bo jeśli będzie zbyt mało pieniędzy z dobrowolnych składek, to załatwi się to podatkami, prawda.

Siergiusz wicehrabia Asketil: A, jeszcze jedno, przepraszam. Czy jeżeli zasilę RM wysoką kwotą zrezygnujecie z dodruku?

Markus markiz Arped: Ciekawią mnie standardy rządu Siergiusza, przez które właśnie rząd książęcy wisi 780 000 lt diukowi Czuguł-Chanowi. Wspaniałe standardy.

Siergiusz wicehrabia Asketil: Proszę winić Pocztę Polską. Swoją drogą, nawet z tymi 780k RM za mojej kadencji byłaby na plusie (zwracam uwagę, że Podkanclerzy Kwazi lub Minister Krak mogli załatwić sprawę polubownie, kiedy byli w rządzie S. Ahabejża. Nie zrobili tego, na to już wpływu nie miałem).

Markus markiz Arped: Na plusie... Nie możemy cały czas tak naciągać Poczty Baridajskiej, bo znaczki stracą jakąkolwiek wartość. Emisja trzynastu znaczków rocznicowych, moim zdaniem, nie była do końca poważna. Te znaczki potem się w większości nie sprzedawały.

Teodozjusz markiz Azoramath-Arped: Czy będą Rządowe Linie Kolejowe?

Karolina diuczessa von Lichtensten: Nie przewidujemy obecnie.

Siergiusz wicehrabia Asketil: Lol. Wszystkie się sprzedały. Do tego miałem poparcie obecnych ministrów rządu książęcego, więc... Markus... :* Czy jeżeli zasilę RM wysoką kwotą, zrezygnujecie z dodruku?

Markus markiz Arped: Może Wielmożny zasilić konto Rady Ministrów ogromną kwotą, nic nie stoi na przeszkodzie.

Siergiusz wicehrabia Asketil: …czy zrezygnujecie wtedy z dodruku?

Markus markiz Arped: Nie, bo nie ma Wielmożny miliona.

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Czy są jeszcze jakieś pytania do obecnej Rady Ministrów, które zostały przeze mnie przegapione? Lub nowe?

Teodozjusz markiz Azoramath-Arped: Czy będzie może konferencja NIA w przyszłości?

Karolina diuczessa von Lichtenstein: To jest pytanie do NIA, nie do RM. Nie mamy pojęcia.

Markus markiz Arped: Co więcej, to, że się sprzedało 13 znaczków każdej kategorii, wcale nie oznacza, że taka ilość nie była zbyt duża. Moim zdaniem była. Chwalenie się, że dzięki temu rząd jakoś uciągnął, jest zabawne.

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Jeszcze jakieś pytania? Ekhm, czy możemy się kłócić PO konferencji?

Teodozjusz markiz Azoramath-Arped: Więc nie ma żadnej współpracy między RM a NIA? Zresztą, jak się dostąc do NIA, skoro jest blokada dostępu do informacji?

Siergiusz wicehrabia Asketil: Markus: Policz jeszcze korzyści z licytacji i innych działań. Słaba zaczepka. Szczególnie, że ministrowie rządu książęcego popierali inicjatywę. Powtarzam się dla Pana Ministra :)

Markus markiz Arped: Co zrobił Wielmożny Pan Siergiusz, jako Kanclerz, by naprawić finanse Rady Ministrów? Poza doraźnymi działaniami. No tak, licytacje - szczególnie udane. :)

Siergiusz wicehrabia Asketil: A co to? Konferencja ex-kanclerza Asketila? :D

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Przywołuję do porządku panów Arpeda i Asketila. Ostatni raz.

Markus markiz Arped: 780 000 lt...

Siergiusz wicehrabia Asketil: Nie miałem wpływu na sprawę CC. Wasi ministrowie mogli to załatwić polubownie, ale nie chcieli. Później znowu otrzymali stołki. Proszę niniejszym o oficjalne przeprosiny w temacie powyższych oskarżeń, Ministrze Arpedzie.

[Pan Milicjant wyprowadza obu dyskutantów z sali. Wróciwszy, uskuteczniają dalszą dyskusję, której już nie będziemy przytaczać.]

Karolina diuczessa von Lichtenstein: Azoramath, RM składa wnioski do NIA, Książę jest głową NIA. Mamy więc pewnego rodzaju współpracę, ale nie oznacza to, że wiemy wszystko o tym, co się dzieje w NIA. NIA jest osobnym organem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Rozumiem, że nie ma. W takim razie zamykam dzisiejszą konferencję i zapraszam za tydzień na następną.

Pełny i oryginalny zapis konferencji znajduje się tutaj.


(—) Karolina diuczessa von Lichtenstein, Minister Informacji,
(—) Heweliusz Popow, sekretarz w Ministerstwie Informacji
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Markus Arped, Tomasz Ivo Hugo.
Serduszka
8 108,00 lt
Ten artykuł lubią: Markus Arped, Marek von Thorn-Chojnacki, Siergiusz Asketil, Tomasz Ivo Hugo, Daniel January von Tauer-Krak, Tomasz Mancini, Adi Alatristé, Młynek Kawowy, Andrzej Fryderyk, Teodozjusz Azoramath-Arped, Arkadiusz Maksymilian, Zoara Schlesinger-Asketil, Yennefer von Witcher.
Komentarze
Prokrustes
Zdecydowanie potrzebny jest ranking w urzędzie statystycznym mieszkańców którzy odprowadzają do budżetu największe kwoty i jakieś odznaczenia dla najbardziej opodatkowanych ;)
Odpowiedz Permalink
Adi Alatristé
Na drugie mam Eryk!
Odpowiedz Permalink
Młynek Kawowy
Cytuję:
JKM Tomasz Ivo Hugo i Król Dreamlandu, JKM Marcin Mikołaj, podpisali umowę, która przynosi uznanie przez Dreamland - który od niedawna jest także prawnym kontynuatorem byłej Scholandii - władztwa Królestwa Baridasu nad Awarą Południową.

Duży sukces na froncie dyplomacji! Serdecznie gratuluję i gorąco oklaskuję. Co prawda na forum KD JKW Pavel Svoboda pisze, ze umowa dotyczy raczej przekazania Awary Baridasowi przez Scholandię (a to dość znaczący niuans), ale nawet jeśli tak jest w istocie, to umowa sankcjonująca stan faktyczny jest znaczącym osiągnięciem.
Odpowiedz Permalink
Młynek Kawowy
BTW - dlaczego JO diuczessa przywoływała do porządku posła, który zadawał pytania podczas konferencji na równi z ministrem, który ripostował nieśmiertelnym "to nie my, to nasi poprzednicy"?
Odpowiedz Permalink
Karolina Aleksandra
Moim zdaniem, w pewnym momencie obie strony przesadziły. Konferencja Rady Ministrów to konferencja, na której pojawiają się informacje rządowe, i można zadawać Rządowi merytoryczne pytania. Jakkolwiek doceniam smaczki i chęć w ogóle spierania się o cokolwiek, tak wydaje mi się, że pytania i riposty motywowane zapewne częściowo personalnym konfliktem po obu stronach były nie tylko niezbyt fajne (można było dyskutować o tym np. po konferencji, już na luzie), przeszkadzające (w pewnym momencie nie było wiadomo, kto kogo o co pyta) i przede wszystkim niegodne stanowisk posła oraz ministra.

Summa summarum, konferencja Rady Ministrów to konferencja Rady Ministrów, a nie konferencja Siergiusza wicehrabiego Asketila i Markusa markiza Arpeda.
Odpowiedz Permalink
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Markus opipiales do reszty czy co? Nasz Książę Kanclerz pisał o dodruku miliona wówczas gdy na koncie było 80000 libertów. Teraz jest o wiele więcej a Ty sugerujesz, że musicie zebrać milion by zatrzymać dodruk miliona? Gdzie tu logika?
Odpowiedz Permalink
Młynek Kawowy
@Karolina: Tło jest IMO bez znaczenia. Podczas konferencji ludzie pytają, a minister grzecznie odpowiada. Jeżeli minister wychodzi z roli i mówi "A za waszych rządów bili murzynów", to winne nie są obie strony.
Odpowiedz Permalink
Misza "JK" Korab-Kaku
Jeśli chodzi o "kiesę książęcą" to dziwię się, że nie dokonano waloryzacji dolnej kwoty, skoro jest taka potrzeba. Choć z drugiej strony kojarzę, że również widełki uwzględniały:
1. założenie niskich pensji i zasady, że nie płacimy tym którzy nic(albo prawie nic) nie robią.
2. że były wypłacane pensje na zasadzie odgórnego "włazidupstwa", co jest totalnym kretynizmem, bo jeśli za niski wkład pracy daje się max, to czego my od ludzi wymagamy? Stąd też moim zdaniem tu pełnego luzu finansowego być nie powinno.
Niemniej oczywiście nie powinno być tak, że JKM nie dostaje ani grosza. A to sygeruje nowelizacje polegającą na umiarkowanym podniesieniu widełek, z zastrzeżeniem, że "z czego od kwoty x do kwoty x stanowi wynagrodzenie JKM."
Odpowiedz Permalink
Roland Heach-Romański
@Rihanna: już śpieszę z pomocą. Jeśli potrzeba 1 mln lt, a nie ma się 1 mln lt, to się go dodrukowuje. A jeśli nie chce się dodruku 1 mln lt to trzeba zebrać 1 mln lt. Prawda, że proste?
Odpowiedz Permalink
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
I podobno ja nie czytam ze zrozumieniem.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.