Teutonizm dla upartych

WETTBEWERB!
Nim zaczniecie czytać, informuję, że w tekście (oprócz kolumny zatytułowanej "Halt!" oraz tej, zatytułowanej "Wettbewerb") ukryto siedem niemieckich słówek. Osoba, która jako pierwsza je odnajdzie i wypisze je wraz z tłumaczeniem w komentarzu dostanie 2.000 libertów. Hab Spaß!
HALT!

Jeśli nie masz poczucia humoru, ani dystansu do siebie, nie czytaj tego artykułu! Jeśli mimo to skierujesz swój wzrok na zawarte w tym tekście treści, autor nie ponosi odpowiedzialności za opaczną interpretację czytającego. Autor zaznacza również, że artykuł nie jest skierowany w kogokolwiek, ani w jakąkolwiek instytucję publiczną. Hab Spaß!
Teutonizm można opisać krótko, jako Jedyną, Najsłuszniejszą i Najszczytniejszą Ideę (JNiNI). Teutonizm leży u podstaw teutońskiej kultury, a jego zrozumienie jest kluczowe w kontaktach z Teutończykami oraz w celu uniknięcia nieporozumień. Gazeta Teutońska przedstawia więc, z okazji Lipca, krótki rys JNiNI. Mamy nadzieję, że artykuł przybliży choć nieco profanów do Filaru Królestwa.

Trudno jest wyznaczyć Anfang idei Teutonizmu. Z pewnością teutońska myśl ideologiczna bierze swoje źródło już w czasach Cesarstwa, a przybiera na sile oraz nabiera nacjonalistycznego charakteru w czasach po inkorporacji.

Teutonizm nie jest ideą ganz spójną. Składa się z wielu elementów, które wzajemnie się przenikają. Można więc wyodrębnić kilka kierunków teutońskiej myśli ideologicznej. Każdy szanujący się Teutończyk reprezentuje przynajmniej jedną z form JNiNI.

Trzeba również pamiętać, że Teutonizm jako idea obrósł wieloma mitami i symbolicznymi postaciami. JCW Jakob, JKW Łukasz August, Hergolien Wielki, Fulgencjusz der Tapfere, czy Eryk z Marduk są tylko przykładowymi bohaterami narodowymi, którzy uosabiają idee waleczności, ofiarności, skromności, uczciwości, mądrości, czy siły przyjaźni.

Teutonizm patriotyczny
ock497jL.jpg
Każdy prawdziwy Teutończyk jest oddanym patriotą! Szacunek dla symboli narodowych i nacjonalistyczne hasła wykrzykiwane przy każdej okazji stanowią najważniejszy element manifestacji przywiązania do Ojczyzny. Żaden Teutończyk nigdy nie skrytykowałby Teutonii, szczególnie w obecności kogoś spoza samorządu.

W każdym teutońskim domu znaleźć można wiszący na ścianie herb, portret JCW Jakoba oraz panującego monarchy.

Teutonizm hergolienowski
Ten rodzaj Teutonizmu wyraża najwyższy szacunek dla Historii, Tradycji i Przodków. Te trzy słowa najlepiej opisują panującą w Królestwie religię. Teutończycy otaczają szczególną czcią wszystkich mniej lub bardziej zasłużonych. Uosobieniem Historii, Tradycji i kultu Przodków jest przede wszystkim postać cesarza Hergoliena Wielkiego, pierwszego cesarza Wysp (Krönung w 1673 roku), który zjednoczył Slavię i Enderasję. Duma narodowa koncentruje się na ustroju, w którym obywatele są równi, co znajduje swoje odzwierciedlenie w Zgromadzeniu Elektorów, które wybiera króla, czy instytucji Senatu.
vFPLM09D.jpg

Teutonizm antagonistyczny

Ważną cechą Teutonizmu są antagonizmy i stereotypy w stosunku do Gellończyków i Zamurzaków (tzw. Baridajczyków). Stereotypowy Gellończyk w świadomości teutońskiej jest mały, pokraczny i garbaty, uosabia wszystko, co negatywne i złe. Zamurzak z koli to symbol wroga Ojczyzny, który knuje w cieniu swojego Muru na szkodę Teutonii, snuje spiski i intrygi mające na celu Zerstörung Królestwa i przejęcie jego ziem. Zamurzak symbolizuje również ciemiężyciela, panów, którzy wyzyskują swoich pobratymców, dlatego Teutończycy czują obok odrazy do Zamurza (tzw. Baridasu) również współczucie, jako do niższej cywilizacji.

Teutonizm cesarski
X16s4i88.jpg
Mimo, że 11 lat historii Teutonii jest ściśle związana z historią Sarmacji, Teutończycy są niebywale dumni ze swojej cesarskiej, imperialnej Vergangenheit. Czcią otacza się Dom Cesarski, szczególnie cesarza Jakoba. Diuk (książę) Kwazi jest z kolei najwyższą wyrocznią w sprawach wszelakich, albowiem diuk (książę) Kwazi ma zawsze rację. Ten rodzaj Teutonizmu manifestuje się ołtarzykami w domach gorliwych wyznawców lub bezkrytycznym przyjmowaniem słów prawdy płynących z ust diuka (księcia) Kwaziego.

Teutonizm separatystyczny

Występuje szczególnie wśród neofitów. Charakteryzuje się mniemaniem, że Teutonia cierpi pod grodziskim jarzmem. W historii separatyzm wielokrotnie przeżywał okresy reaktywacji, choć tylko raz (wydarzenia Teutońskiego Maja) dał rzeczywisty skutek w postaci powstania Królestwa Nowej Teutonii. Niektórzy badacze uznają również krótkotrwałą secesję Złotego Grodu za żywą manifestację idei separatyzmu.

JNiNI jest fundamentem Królestwa. Zrozumienie Teutonizmu przynieść może zrozumienie całej kultury teutońskiej kształtowanej przez lata. Każdy samorząd sarmacki ma swoje Quelle w narodowej świadomości. Zamurze (Baridas) koncentruje się przede wszystkim na monarchofaszyzmie, świadomość narodowa we współczesnej Sclavinii na Ostatecznej Krucjacie, a Kraj Bagien (GiS) widzi siebie jako źródło sarmatyzmu. Świadomość narodowa teutońska to czysty Teutoznim!
Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Aleksander Damian Chojnacki, Adi Alatristé, Antoni Rudnicki.
Serduszka
5 116,00 lt
Ten artykuł lubią: Aleksander Damian Chojnacki, Zoara Schlesinger-Asketil, Tomasz Ivo Hugo, Irmina de Ruth y Thorn, Wojciech Wiśnicki, Adi Alatristé, Marek von Thorn-Chojnacki, Krzysztof St. M. Kwazi, Antoni Rudnicki.
Komentarze
Zoara Schlesinger-Asketil
1.Hab Spaß! - Baw się dobrze!
2.Anfang - Początek
3.der Tapfere - Dzielny
4.Krönung - Koronacja
5.Zerstörung - Niszczenie
6.Vergangenheit - Przeszłość
7. Quelle - źródło
Odpowiedz Permalink
Wojciech Wiśnicki
  1. Anfang - Początek
  2. ganz - Całkowicie
  3. der Tapfere - Odważny
  4. Krönung - Koronacja
  5. Zerstörung - Zniszczenie
  6. Vergangenheit - Przeszłość (tu - Przeszłości)
  7. Quelle - Źródło
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.