Da die Wettbewerbe langweilig sind
Seria wydawnicza: Austro-Węgry

sBx5gfTx.png

Tak, jak głosi tytuł tego artykułu- konkursy stały się nudne. Mimo tego, że nikt nie wziął udziału w quizie, co napawa mnie smutkiem, nie zwalania mnie to z odpowiedzialności napisania choć odrobinę na temat Austro- Węgier, gdzie pełnię moją służbę dyplomatyczną Nad Dunajem czas płynie wolno i spokojnie. Parlament przyjął ostatnio ustawę o działalności gospodarczej, na stronie głównej Austriacy i Węgrzy mogą wypowiedzieć się na temat kształtu przyszłej K. u. K. Armee. Ogólnie, wszyscy pogrążeni są w atmosferze, jak z prologu do "Epizodów" Schnitzlera. Żadne inne dzieło nie jest chyba w stanie lepiej oddać atmosfery Austro- Węgier niż Hofmannsthalowy wiersz.
A5BocZ59.jpg
Salzburg
Mikronacyjne Austro- Węgry wzorują się na realnych, historycznych Austro- Węgrach, które powstały w 1867 roku. Monarchia w przestrzeni polskiego mikroświata powstała w 2005 roku i jej pierwszym władcą (cesarzem Austrii i królem Węgier) został Franciszek Józef II, który obecnie (mimo, że już nie panuje) jest nadal głową Dynastii Habsburgów- Lotaryńskich. Dynastia ta sprawowała władzę również w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i w Rotrii.

Austro- Węgry są państwem dualistycznym. Dzielą się na Cesarstwo Austrii (oficjalnie: Królestwa i

Kraje w Radzie Państwa Reprezentowane), nazywane potocznie Przedlitawią; oraz na Królestwo Węgier (oficjalnie: Kraje Korony Świętego Stefana), nazywane potocznie Zalitawią. Nazwa pochodzi od rzeki Litawy, na której opiera się granica pomiędzy dwoma jednostkami administracyjnymi.
Monarchia współtworzy wraz z Ziemią Franciszka Józefa i Natatnią Wspólnotę Austro- Węgierską, organizację skupiającą terytoria i narody w różnym stopniu zależności do Wiednia.

Monarchia nawiązała oficjalne stosunki dyplomatyczne z Grodziskiem w 2006 roku. Austro- Węgry biorą też udział w Kongresie Orientyki, na którym zapadają najbardziej kluczowe decyzje odnośnie całego kontynentu.

Na koniec ciekawostka. Kto może bezkarnie zabić panującego monarchę? Odpowiedź jest
XjteufBV.jpg
Dolna Austria

prosta- to wyznaczony przez ustępującego władcę następca. W Monarchii cesarz może przekazać koronę osobie przez siebie wyznaczonej (nie stosuje się zasady primogenitury). Z chwilą śmierci monarchy jego następca staje się automatycznie cesarzem Austrii (ale nie królem Węgier) i objęty zostaje całkowitym immunitetem.
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Paweł Zanik IV.
Serduszka
3 807,00 lt
Ten artykuł lubią: Markus Arped, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Siergiusz Asketil, Helwetyk Romański, Ivan von Lichtenstein, Ignacy Urban de Ruth, Karolina Aleksandra.
Komentarze
Karolina Aleksandra
No to zgadłam, tylko że w komentarzu, a nie na privie :(
Odpowiedz Permalink
Maksymilian Nowak
Gdyby quizy były nie tylko dla obywateli to na pewno wziąłbym udział :/
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.