Wieści z poligonu

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
5 Brygada lekka

Dowódcy drużyn 2 kompanii 1 batalionu 5 Brygady doskonalą wybrane techniki walki wręcz. Nabywane cyklicznie umiejętności przydadzą się im do szkolenia swoich podwładnych.

Każdy z żołnierzy potrafi zastosować w swoim działaniu w mniejszym lub większym stopniu - podstawowe elementy walki wręcz, tym bardziej, że jest ona jednym z tematów zajęć fizycznych zawartym w programach szkolenia pododdziałów pancernych, zmechanizowanych, jak i pozostałych rodzajów wojsk. Nie wszystkie jednak techniki walki, znane z podręczników, instrukcji jak i filmów będą przydatne dla żołnierzy, wyposażonych w nowoczesny sprzęt i uzbrojenie, na polu walki, tym bardziej żołnierzy z pododdziałów zmotoryzowanych. Niewątpliwie jednak umiejętności walki w bliskim kontakcie były i pozostaną dopełnieniem wyszkolenia bojowego każdego żołnierza, w zależności od jego zadania, wyposażenia i sytuacji w jakich może się znaleźć.
Idealnym rozwiązaniem byłoby posiadanie odpowiedniej ilości instruktorów walki wręcz, którzy by swoje umiejętności i wiedzę przekazywali systematycznie i selektywnie dla podległych żołnierzy. Z takiego też założenia wyszedł podporucznik Mirek Riba , dowódca plutonu 2 kompanii 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej, który ponad miesiąc temu wystąpił z propozycją dodatkowego przeszkolenia dowódców drużyn z wybranych technik walki wręcz niezbędnych dla żołnierzy piechoty. Inicjatywa oficera trafiła na podatny grunt w osobie szefa sekcji wychowania fizycznego i sportu Pionu Szkolenia 5 Brygady majora Łukasza Gruszki , który z racji posiadanego doświadczenia i umiejętności przychylił się do propozycji dodatkowego treningu dla podoficerów.
Od ponad miesiąca 2 lub 3 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne major Łukasz Gruszka trenuje dowódców drużyn 2 kompanii 1 batalionu, wyciskając z nich „ siódme” poty i ucząc prostych technik walki w tak zwanej „stójce”.
„Jest to zbiór najprostszych i najskuteczniejszych technik walki, przydatnych każdemu żołnierzowi na polu walki” - wyjaśnia major Gruszka. Wyposażeni w rękawice i osłony podoficerowie uczą się więc zadawania ciosów prostych, sierpowych, haków, ciosów łokciami, jak i również szeroko pojętych technik nożnych: kopnięcia niskie i z wykorzystaniem kolan. Wszystko to oczywiście w tak zwanej stójce, z odpowiednią dynamiką i siłą. Nad prawidłowością zadawania ciosów podczas zajęć czuwa major Gruszka, który objaśnia każdemu z trenujących żołnierzy na czym polega technika efektywnego uderzenia w odkryte części ciała przeciwnika. Podczas tych dodatkowych zajęć ćwiczący trenują poszczególne techniki walki aż do właściwego opanowania. Dopiero później wprowadzane będą kolejne poziomy trudności. „Z czasem dojdziemy do nauki prostych dźwigni, walki nożem jak i walki karabinkiem” – zaznacza prowadzący szkolenie.


11 Brygada Kawalerii Pancernej

Żołnierze 11 Brygady rozpoczęli trening sztabowy ANWD-14. Przez dwa dni organ dowodzenia 11. Brygady Kawalerii Pancernej będzie realizował praktyczne czynności procesu planowania.

W dwudniowym treningu sztabowym udział bierze obsada Stanowiska Dowodzenia składająca się z dowództwa i żołnierzy sztabu 11 Brygady oraz żołnierze batalionu dowodzenia Strzelców z Anheim, którzy zabezpieczają i zapewniają jego ochronę.
Podczas treningu żołnierze mają nie tylko doskonalić proces planowania, ale przede wszystkim ostatecznie przygotować się do październikowego ćwiczenia dowództwo-sztabowego wspomaganego komputerowo BAON-14. Na czas treningu, Stanowisko Dowodzenia (SD) zostało zorganizowane tak, aby zapewniać funkcjonalność oraz warunki możliwie efektywnego i optymalnego wykonywania zadań przez wszystkie osoby funkcyjne. Podczas treningu organ dowodzenia skupi się na planowaniu i organizowaniu przemieszczenia brygady z pokonaniem szerokiej przeszkody wodnej. We wszystkich etapach operacji ma zostać uwzględnione współdziałanie z Policją, Żandarmerią Wojskową oraz Administracją Publiczną.
„Trening sztabowy ANWD-14 jest dla nas ostatnim sprawdzianem przed zbliżającym się ćwiczeniem BAON-14. Przede wszystkim chcemy utrzymać wysoki poziom wykonywania zadań, który reprezentuje organ dowodzenia w planowaniu działań” – podkreślił podpułkownik Arkadiusz Mirski , Szef Sztabu 11 BKPanc..
Ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo BAON -14 odbędzie się w październiku 2014 r. w oparciu o system JTLS (z ang. Joint Theater Level Simulation). JTLS jest to interaktywny system symulacyjny działań połączonych, który modeluje działania wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, a także sił specjalnych.


38 „Czarnoleski” Pułk Artylerii

W dniach 17 - 22 września żołnierze 3 dywizjonu artylerii rakietowej 38 pułk artylerii, byli poddawani ocenie stanu wyszkolenia. Dla pododdziału był to ostatni oceny przygotowania do działania, w tym do udziału w ćwiczeniu z wojskami pod kryptonimem- „Jesienna Mgła” .

Trening kierowania ogniem (TKO) pk. Błyskawica -14, był podsumowaniem dwuletniej działalności szkoleniowej dywizjonu. Zgrywanie pododdziału, poszczególnych jego komponentów, odbywało się podczas szeregu ćwiczeń zarówno poligonowych, jak i tych wynikających z codziennego procesu szkolenia.
Wreszcie w dniu 17 września, przyszedł czas na sprawdzenie całego dywizjonu. Dowódca 3 dar, ppłk Grzymisław Kila , po otrzymaniu zadań przystąpił do ich analizy i realizacji, wyprowadzając pododdział do rejonu stanowisk ogniowych.
Zgodnie z przyjętym założeniem, 3 dar kilkukrotnie zmieniał rejon działania, tak aby sprawdzić sprawność pododdziału w zakresie przemieszczania oraz rozmieszczania wojsk. Poligon w Athos , na którym ćwiczyli rakietowcy, daje w tym zakresie duże możliwości. Utrudnieniem dla samych żołnierzy był fakt, że większość z nich po raz pierwszy ćwiczyła w tym rejonie kraju.
Kwintesencją każdego TKO jest oczywiście strzelanie amunicją bojową, które rozpoczęło się w godzinach nocnych 19 września. Zarówno ognie nocne, jak i te wykonywane następnego dnia, potwierdziły wysoki kunszt artyleryjski. Całość działalności rozpoznawczej dywizjonu, oprócz jego etatowych grup, wspierała obsługa bezzałogowego systemu powietrznego, dzięki czemu można było w czasie rzeczywistym oceniać skutki prowadzonego ognia. Dywizjon wykazał również gotowość do realizacji zadań w warunkach wystąpienia skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi. Na szczegółowe oceny i analizy, mamy jeszcze czas, ale już teraz mogę powiedzieć, że dywizjon jest bardzo dobrze przygotowany do realizacji zadań takiej wstępnej oceny dokonał płk Zbysław Walewski , dowódca 38 „czarnoleskiego”pa.
Muszę powiedzieć, że zespół kontrolny starał się by warunki poligonowe odzwierciedlały ewentualne pole walki, często podgrywając sytuacje, do których nie byliśmy przygotowani w pełni, ale jestem zadowolony z postawy moich żołnierzy. Starali się jak mogli dodał dowódca 3 dar, ppłk Grzymisław Kila .
Swój udział w ćwiczeniach podsumowała także dowódca 3 bar kpt. Maria Boska Trzy dni intensywnych ćwiczeń na pewno dają w kość, ale musimy być na takie wyzwania gotowi, cieszę się, że z powodzeniem przebrnęliśmy przez ten etap szkolenia.


3 Pułk Rozpoznawczy

Od 15 września żołnierze 15 batalionowego Zgrupowania Taktycznego szkolą się w ramach jesiennego zgrupowania. Na Zommerlandzkim poligonie pozostaną do końca miesiąca.

W ostatnim tygodniu jednym z najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez 15 batalionowe Zgrupowanie Taktyczne (15 bZT) była ocena stopnia wyszkolenia 9 kompanii piechoty zmotoryzowanej , dowodzonej przez kapitana Witolda Dubla . Zostało to zrealizowane w ramach trzy dobowego ćwiczenia taktycznego ze strzelaniem amunicją bojową. Intensywność ćwiczenia charakteryzowała się dużą dynamiką działań. Po otrzymaniu rozkazu od podpułkownika Tomasza Borowera , dowódcy 15 bZT, ćwicząca kompania zajęła rejon obrony. Pododdział był wspierany przez saperów z 5 batalionu saperów,kompanię wsparcia 15 batalionu Ułanów, żołnierzy dywizjonu przeciwlotniczego oraz artylerzystów z 7 dywizjonu Artylerii . Na początku ćwiczenia, umiejętnościami mogły wykazać się obsługi moździerzy L16 , które skutecznie zniszczyły nakazane cele, a także saperzy, którzy wykonali przejścia w polach minowych ładunkiem wydłużonym ŁWD. Współdziałanie elementów wsparcia i zabezpieczenia działań pozwoliło na skuteczne i sprawne wykonanie postawionego zadania. W kolejnej dobie działań, wykorzystując sprzyjające okoliczności, pododdział przeprowadził kontratak, a następnie przeszedł do natarcia. W tym etapie, skuteczność została zapewniona przez pluton przeciwpancerny, który zniszczył cel z wyrzutni ppk Carl Gustaw . Obsługa wyrzutni w składzie kapral Marek Wichur i starszy szeregowy Jakub Knap wykazała się profesjonalizmem, precyzją działania oraz opanowaniem w czasie wykonywania zadania ogniowego z nieprzygotowanego stanowiska ogniowego.
Rozbicie przeciwnika osiągnięte zostało przez sprawne działanie, odwagę i wyszkolenie plutonu podporucznika Damiana Wrony skomentował kapitan Witold Dubla, dowódca ćwiczącej kompanii. W ramach szkolenia żołnierze wykonali także niezwykle trudne strzelanie sytuacyjne na strzelnicy leśnej, po którym rozpoczęli przygotowania do szturmu na miejscowość Nowy Mur, zdobywając i zabezpieczając stację kolejową. Był to ostatni etap trzydobowej walki, po której żołnierze udali się na zasłużony, ale krótki odpoczynek. Pododdziały 15 batalionowego Zgrupowania Taktycznego będą realizowały zadania na Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Zommerland do końca miesiąca.

Fotogaleria

PpPTmUqX.jpg

H3AwTs8e.jpg

72w9QTpb.jpg

Humor
YUNIs3An.jpg

Coś na spocznij
15QGcNj8.jpg
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
4 460,00 lt
Ten artykuł lubią: Laurẽt Gedeon I, Siergiusz Asketil, Paulus Buddus, Marek von Thorn-Chojnacki, Tomasz Ivo Hugo, Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, Adam Jerzy Piastowski, Adunaphel Kovall, Jack von Horn, Krzysztof Czuguł-Chan, Gotfryd Slavik de Ruth.
Komentarze
Marek von Thorn-Chojnacki
Jak zawsze wspaniałe.
Odpowiedz Permalink
Adunaphel Kovall
Widzę KSZ nie próżnuje ;) Ostatni obrazek raczej stawia "na baczność" :)
Odpowiedz Permalink
Tomasz Liberi
Widać że w KSZ warto być :)
Odpowiedz Permalink
Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki
Ku chwale KSZ o/
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Witam
Staramy się jak tylko możemy aby pokazać iż KWL są w ciągłej gotowości do zadań jakie stawia przed nimi obronna terytorium Księstwa.
Ja bym dalej obstawiał iż ostatni obrazek pozwala się odprężyć po ciężkim dniu :P
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.