Głos Sclavinii, Karolina Aleksandra, 24.08.2014 r. o 22:25
Przegląd Tygodnia 18.08—24.08.2014
Seria wydawnicza: Przegląd Tygodnia

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
y79jy6q3.png

Przegląd Tygodnia — 18.08–24.08.2014

CENTRALNIE

Ułaskawienie Hergemona

fme86u7A.png
11 sierpnia Senat Królestwa Teutonii podjął uchwałę, kierowaną do Jego Książęcej Mości, w której prosił o możliwość powrotu Wojciecha Hergemona na ziemie teutońskie. Przypomnijmy, że rzeczony został wydalony z Księstwa Sarmacji 13 października 2011 jako cudzoziemiec. Senat swoją prośbę umotywował wieloma zasługami Hergemona dla Teutonii. 20 sierpnia JKW Daniel Łukasz, Regent Księstwa Sarmacji, przychylił się do uchwały i uchylił wspomniane postanowienie, jednak pod warunkiem, że pan Hergemon przeprosi za swoje zachowanie i przez sześć miesięcy nie będzie mógł się starać o obywatelstwo sarmackie.
Powody swojej decyzji wyjaśnił w artykule, jednocześnie zapewniając, że nie będzie ona furtką do powrotu dla innych banitów. 22 sierpnia oficjalnie zakończyła się Regencja JKW Daniela Łukasza, zaś z urlopu na tron w Grodzisku powrócił JKM Tomasz Ivo Hugo.

HV919Os7.png

Większość Sarmatów za Sejmem Walnym

Ostatni sondaż SOBOSu, w którym badano poparcie dla Sejmu Walnego, wykazał, że ponad połowa Sarmatów ocenia go pozytywnie. Czy zostanie on w sarmackim ustroju na dłużej? Przypomnijmy, że według uchwalonej ustawy, po upływie okresu próbnego przynajmniej ⅔ Sarmatów musi poprzeć tę formę parlamentu, aby została ona oficjalnie wpisana w Konstytucję jako stała.

Szaleństwo pocztówkowe

W poprzednim Przeglądzie informowaliśmy o konkursie Kasztelana Almery. Zasadniczo sprowadzał się on do wysyłania pocztówek do Siergiusza Asketila. Co dwa dni ogłaszano motyw przewodni i prezentowano treść kartek, które się wyróżniły pod względem poprzedniego motywu. Jednym z celów konkursu było chociaż częściowe opróżnienie Poczty Baridajskiej ze znaczków z serii Herb Sarmacji I—IV. Obstawiano, że zostanie ich chociaż z 30-40 egzemplarzy. Nikt jednak nie spodziewał się, że w akcie szaleństwa uczestnicy konkursu spowodują całkowite wyczyszczenie kasy Poczty Baridajskiej. Zdumione tłumy kłóciły się z kasjerkami, nie mogąc uwierzyć w to, że nie ma żadnego znaczka.
Rada Ministrów zmuszona była zarządzić emisję nowych znaczków obiegowych, dostępnych obecnie w kasie, tak aby Sarmaci mogli dalej brać udział w konkursie i wysyłać sobie wzajemnie pocztówki. Konieczna wobec tego była zmiana zarządzenia Kanclerza, ze względu na to, że przed nią zasady nie dopuszczały emisji znaczka o większym nakładzie niż dwukrotność aktywnych obywateli sarmackich.
k6.png
Plotki głoszą, że jedna z uczestniczek konkursu, odpowiadając na motyw przewodni Wielkiego Muru Baridajskiego, wysłała Kasztelanowi Almery tekst piosenki „Mury”. Na każdej pocztówce miało być zamieszczone jedno słowo z tej piosenki. Ostatecznie główną nagrodę w postaci znaczka zgarnęła Karolina diuczessa-hrabina von Lichtenstein, zaś nagroda pocieszenia przypadła Rihannie wicehrabinie Arped-Aureliusz. Warto wspomnieć, że jeden ze znaczków, które obecnie są w kasie Poczty Baridajskiej, miał być znaczkiem wyemitowanym z okazji Święta KSZ.

Emisyjny spam

9Kr6666W.png
4D0UW3F8.png
Nie tylko w związku z konkursem Kasztelana Almery Poczta Baridajska przeżywa swój renesans. Jeszcze nie dobiegł końca sierpień, a wygląda na to, że wszystkie możliwe weekendy we wrześniu będą zajęte przez emisje znaczków. 1 września o 9:00 pasjonaci będą czaić się na Szkołę Parafialną w Almerze, 8 września będziemy mieli okazję zakupić Miesiąc Morvanu, zaś 30 września będzie dniem polowania na Miesiąc Mirii. Ożywienie w interesie jest cenne dla ludzi, którzy lubią poszerzać swoją kolekcję znaczków, jak i dla ogólnej aktywności, ale w gronie Rady Emisyjnej pojawiają się pierwsze głosy o tym, że emisje są zbyt częste. Rozpatrując wniosek o emisję znaczka z okazji Miesiąca Mirii, Rada Ministrów zasugerowała wstrzymanie się z tym rodzajem znaczków na jakiś czas.

Nowy rzecznik KSZ

Książęce Siły Zbrojne dorobiły się nowego rzecznika. Został nim pułkownik Marek Lipa-Chojnacki. Nie jest on w KSZ po raz pierwszy. Tym razem powrócił, aby informować nas o wydarzeniach wewnątrz sił zbrojnych. Jak poinformował w swoim artykule, w planach ma wznowienie wydawania Żołnierza Sarmackiego oraz artykuły promocyjne, zarówno w prasie, jak i na forum. Życzymy powodzenia, zwłaszcza w związku z nadchodzącym 8 września Świętem KSZ.
ksz.gif

Jastrzębiec zlikwidowany

Los sclavińskiego miasta Jastrzębiec, reaktywowanego przez Krzysztofa Hansa van der Ice, został przesądzony. Izba Obywatelska, po debacie nad wnioskiem o pozbawienie Jastrzębca praw miejskich, przeszła do głosowania. Przypomnijmy, że sclavińska Ustawa o miastach i lennach zezwala na likwidację miasta przez IO na wniosek Konsula, jeśli to miasto nie rokuje nadziei na posiadanie trzech lub więcej mieszkańców, a ponadto właściciel lub jego zarządca postępuje niezgodnie z charakterem prowincji.
6KrKmuEQ.png
Rynek w Jastrzębcu
Według składającego wniosek, Młynka v-hr. Kawowego, w tym przypadku nastąpiły obie przesłanki. Mimo tego, że właściciel bronił Jastrzębca, jak mógł, w wyniku głosowania uchwalono zgodę na pozbawienie Jastrzębca praw miejskich i upoważniono Konsula do skierowania stosownego wniosku do Rady Ministrów. Ta przychyliła się do niego i rozpoczęła procedurę likwidacji miasta w systemie gospodarczym. Jest to pierwsze miasto w DSG zamknięte w ten sposób.

Pożegnanie diuka von Lichtensteina

Michael diuk von Lichtenstein, wieloletni obywatel Sarmacji i Król Teutonii przez cztery lata, zdecydował się zakończyć swoją sarmacką karierę. W teutońskim dziale na forum opublikował swoje pożegnanie, w którym podziękował wszystkim Teutończykom za możliwość współpracy z nimi. Jednocześnie zamieścił w dziale JKM prośbę o pozbawienie go obywatelstwa sarmackiego. Wielka szkoda. Jednak, jak powszechnie wiadomo, każdy kiedyś wraca.

Przewrót masoński w Rotrii

W wyniku próby przewrotu w Rotrii, władze tego kraju ekskomunikowały ze swojej społeczności m. in. niderlandzkiego księcia czy dwóch sarmackich obywateli, przedstawiając jednocześnie dowody na działalność organizacji o charakterze masońskim, której jednym z celów było zdestabilizowanie państwowości rotryjskiej. Cała sytuacja została opisana w artykule Siergiusza Asketila.
NGA4Rt03.png
W odpowiedzi na to sarmacki Minister Spraw Zagranicznych, Młynek Kawowy, udał się z wizytą do Państwa Kościelnego i zaproponował współpracę w celu przeciwdziałania podobnym organizacjom. Niderlandy z kolei zareagowały na ekskomunikę zerwaniem stosunków dyplomatycznych z Rotrią.


SAMORZĄDOWO

Baridajskie koleje się rozwijają

g1p6ED3q.png
Królewskie Koleje Baridajskie nabierają tempa. W artykule oznajmiono oficjalne rozpoczęcie budowy sieci kolei w Baridasie. Marian Krzywonos, nowy mieszkaniec Księstwa, mimo że nie posiada jeszcze obywatelstwa sarmackiego, już prężnie rozwija spółkę i przedstawia kolejne plany budowy dworców oraz torów kolejowych. Wygląda na to, że nareszcie Baridas będzie miał w pełni funkcjonalną i nowoczesną kolej, najlepszą od czasów Złotej Wolności.


Nowy Król w Złotym Grodzie

Na tronie w Złotym Grodzie zasiadł trzeci Król Królestwa Teutonii — Mateusz Wilhelm, wcześniej znany jako Mateusz baron Teutończyk. Przypomnijmy, że w szranki o teutoński tron stanęło dwóch kandydatów — obecny Król oraz Vladimir hr. Iwanowicz von Lichtenstein. Jednak w wyniku remisu obojga kandydatów w pierwszym głosowaniu Zgromadzenia Elektorów, hrabia zdecydował się wycofać swoją kandydaturę.
Formalnością pozostała więc uchwała o wyborze nowego władcy. Wiadomo także już, że jego koronacja odbędzie się 30 sierpnia o 20.00 na teutońskim kanale IRC. Uroczystość ta zostanie połączona z obchodami 10-tej rocznicy inkorporacji Teutonii do Księstwa Sarmacji, na pewno więc można się spodziewać hucznej imprezy. W związku z koronacją ogłoszono także
56Zs3X72.jpg
Herb JKW Mateusza Wilhelma (za Gazetą Teutońską)
konkursy, w których można wygrać parę libertów. Osoby, które nie znają sylwetki Króla Teutonii, z kolei mogą zapoznać się z zapisem wywiadu z nim, w którym zaprezentowano historię jego wirtualnego życia.

Nowy podział administracyjny Teutonii

Na forum Teutonii pojawiła się propozycja uporządkowania podziału administracyjnego Królestwa. W toku debaty spisano projekt ustawy Senatu o podziale Teutonii na cztery rejencje: Slavia ze stolicą w Srebrnym Rogu, Enderasja z Runhoff, Nowa Teutonia ze Złotym Grodem i Loardia ze stolicą w Auterrze. Każda rejencja miałaby starostę stojącego na jej czele i zasady funkcjonowania określone przez statut, który powinien być uchwalony przez Senat i zaaprobowany przez Króla. Obecnie jednak wciąż zgłąszane są nowe sugestie i poprawki, więc prawdopodobnie ostateczny projekt, który trafi pod obrady Senatu, będzie miał nieco inny wygląd.

Z SEJMU

yU4800t7.png
  • Uchwalono nową Ustawę o finansach publicznych. Szczególnie powinny się z nią zapoznać samorządy, gdyż daje im ona nowe możliwości ustalania oraz pobierania podatków. Określono też zasady likwidacji miast.
  • Nowymi asesorami Trybunału Koronnego wybrani zostali Młynek v-hr. Kawowy i Ryszard v-hr. Paczenko.
  • W związku z rezygnacją Rolanda Heacha z pełnienia funkcji w centralnych władzach, zarządzono wybór nowego przewodniczącego Stronnictwa Federalnego. Został nim Mateusz hr. von Lichtenstein-Iontz.
  • Przez Sejm przeszła nowa Ustawa o prefektach, która m. in. zezwala każdemu funkcjonariuszowi publicznemu na cenzurę niepożądanej treści w przypadku nieobecności Prefekta.

PLOTECZKI I PLOTKI

Odbyło się pierwsze losowanie w loterii Mikro. Podczas gdy część osób na kupony wyłożyła dosłownie tysiące libertów, część kupiła skromne parę lub paręnaście kuponów. Zwycięzca mógł być tylko jeden, a został nim, jak nas informuje agencja prasowa Mikro, Henryk K. Leszczyński. Plotki głoszą, że zakupił on tylko 10 kuponów. Szczęście? Niewątpliwie.

Radiowa Lista Przebojów dalej gra. Zachęcamy do oddawania głosów w niej oraz zgłaszania nowych propozycji. W radiu pojawili się także nowi DJe — Siergiusz Asketil oraz Młynek Kawowy. Warto czasem wpaść na IRCa i wysłuchać, co mają nam do zaoferowania!
Serduszka
7 992,00 lt
Nikt jeszcze nie lubi tego artykułu.
Komentarze
Mateusz Wilhelm
Uwielbiam skompresowane informacje :D Wszystko w jednym miejscu.
Odpowiedz Permalink
Jack von Horn
Przepieknie. Jestem fanem Pani Redaktorki.
Odpowiedz Permalink
Ivan von Lichtenstein
Uwielbiam jak o mnie piszą we wszystkich gazetach :)
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
No, no. Nie wiem czy dorównam tak doświadczonej Konkurentce w numerze GiSlettera, ale z tygodnia na tydzień będę próbował. 28-go puszczam w obieg swój pierwszy numer.

PS. Liczę na konstruktywną krytykę. :)
Odpowiedz Permalink
Mateusz Wilhelm
czekamy z niecierpliwością
Odpowiedz Permalink
Andrzej Fryderyk
Cieszę się, że to robisz.
Odpowiedz Permalink
Marek von Thorn-Chojnacki
No ładne podsumowanie
Odpowiedz Permalink
Mikołaj Torped
Beznadziejne podsumowanie. Gratuluję Karolino.
Odpowiedz Permalink
Wincenty Wałachowski
Wszystko razem, elegancko. Z tantiemą.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.