Sejm, Helwetyk Romański, 23.06.2014 r. o 19:48
Ogłoszenia Marszałkowskie 3/2014
Seria wydawnicza: Ogłoszenia

Na Sejmie Walnym zakończyło się głosowanie nad Ustawą o aktywności poza miejscami publicznymi. Ustawa została przyjęta w dniu dzisiejszym przez Sejm i przedstawiona Jego Książęcej Mości do podpisu, co nastąpiło kilkanaście minut później.

* * *

Do czwartku trwać będą głosowania nad nowelizacją Ustawy o obywatelstwie sarmackim oraz Ustawą o jawności publicznych rachunków bankowych. Pierwsza z ustaw stanowi przedłożenie Stronnictwa Federalnego; druga — Rady Ministrów. W przypadku przyjęcia nowelizacji Ustawy o obywatelstwie sarmackim można spodziewać się dymisji gabinetu.

* * *

Do czwartku trwa debata nad nowelizacją Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji. W myśl książęcej propozycji, rocznica powstania Mandragoratu Wandystanu — w związku z majową deklaracją niepodległości tego kraju — przestaje być świętem państwowym.

* * *

Zgodnie z Ustawą o Naczelnej Izbie Architektury, „w obradach Izby mają prawo uczestniczyć, jako obserwatorzy […] przedstawiciele klubów poselskich”. Przypominam stronnictwom parlamentarnym i ich przewodniczącym o możliwości skorzystania z tej regulacji.

* * *

Zgodnie z Zarządzeniem w sprawie niektórych zasad funkcjonowania stronnictw politycznych „przewodniczący stronnictwa politycznego może złożyć na ręce Marszałka Sejmu, w miejscu właściwym na prowadzenie spisu członków stronnictwa, upoważnienie dla innego członka stronnictwa do wykonywania jego uprawnień na Sejmie Walnym”. Jak dotąd, żadne ze stronnictw nie wykonało prawa do wskazania „wiceprzewodniczącego”.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
2 337,00 lt
Ten artykuł lubią: Krzysztof Kura, Tomasz Ivo Hugo, Adrianna Raina Alatristé, Mateusz Korecki, Gotfryd Slavik de Ruth.
Komentarze
Krzysztof Kura
Cytuję:
W przypadku przyjęcia nowelizacji Ustawy o obywatelstwie sarmackim można spodziewać się dymisji gabinetu.

Postarajcie się, Towarzysze!
Odpowiedz Permalink
Marek von Thorn-Chojnacki
Tak i ja już zagłosowałem.
Odpowiedz Permalink
Teodozjusz Azoramath-Arped
Przeraża mnie biurokratyzm Kefasa. :x
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Witam
Co zrobić Biurokracja to biurokracja, tak trudno się jej oprzeć :)
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.