Sejm, Helwetyk Romański, 20.06.2014 r. o 20:56
Ogłoszenia Marszałkowskie 2/2014
Seria wydawnicza: Ogłoszenia

Na Sejmie Walnym do poniedziałku trwa głosowanie nad Ustawą o aktywności poza miejscami publicznymi. W myśl projektu — za uzasadnieniem — Książę, Kanclerz, namiestnicy prowincji i przedstawiciel kanału IRC mogliby przyznawać mieszkańcom punkty aktywności, zliczane tak samo, jak wypowiedzi w miejscach publicznych — i „ważne” przez 30 dni. Rządowe przedłożenie ma na celu realizację postulatów uwzględniania faktycznej „pracy za kulisami” w kryterium aktywności obywatelskiej. Celem nowelizacji jest także umożliwianie uwzględniania aktywności w pełnoprawnym sarmackim miejscu publicznym, jakim jest kanał IRC, co z przyczyn technicznych nie jest możliwe do realizacji w sposób automatyczny.

* * *

Do niedzieli poniedziałku trwać będzie debata nad nowelizacją Ustawy o obywatelstwie sarmackim. Projekt zgłoszony przez Stronnictwo Federalne ma na celu zniesienie wymogu aktywności w miejscach publicznych wobec funkcjonariuszy samorządowych. W ocenie wnioskodawcy, „specyfika pracy centralnych funkcjonariuszy publicznych w porównaniu do ich samorządowych kolegów znacząco się różni. Inne też są konsekwencje opróżnienia urzędów państwowych i samorządowych […]. Projekt zakłada wyciągnięcie ręki do tych z nas, którzy swoje najlepsze lata w Sarmacji mają za sobą […]. Lecz pomimo tego chcieli i chcą nadal mieć swój wkład […] w rozwój Księstwa […] w samorządach”. fBO2u0vV.png

* * *

Do poniedziałku trwać będzie debata nad Ustawą o jawności publicznych rachunków bankowych. Wariantowa propozycja Rady Ministrów zakłada upublicznienie historii rachunków bankowych albo prowincji i miejscowości, albo prowincji, miejscowości i instytucji — w tym prywatnych. W myśl uzasadnienia, „głównym celem przedłożenia rządowego jest zapewnienie jawności wszystkich publicznych rachunków bankowych — prowincji i miejscowości — zgodnie z konstytucyjną normą jawności życia publicznego. Obywatele sarmaccy nie posiadają obecnie dostępu do historii rachunków swoich miast i samorządów; trudno znaleźć uzasadnienie dla takiego stanu rzeczy”.

* * *

Zgodnie z Ustawą o Naczelnej Izbie Architektury, „w obradach Izby mają prawo uczestniczyć, jako obserwatorzy […] przedstawiciele klubów poselskich”. Przypominam stronnictwom parlamentarnym i ich przewodniczącym o możliwości skorzystania z tej regulacji.

* * *

Zgodnie z Zarządzeniem w sprawie niektórych zasad funkcjonowania stronnictw politycznych „przewodniczący stronnictwa politycznego może złożyć na ręce Marszałka Sejmu, w miejscu właściwym na prowadzenie spisu członków stronnictwa, upoważnienie dla innego członka stronnictwa do wykonywania jego uprawnień na Sejmie Walnym”. Jak dotąd, żadne ze stronnictw nie wykonało prawa do wskazania „wiceprzewodniczącego”.

Rejestr zmian

  • Helwetyk Romański, dn. 22.06.2014 o 08:16:36: Edycja: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=30&t=13730&start=30#p139631
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
6 068,00 lt
Ten artykuł lubią: Calisto Norvegicus-Chojnacka, Gauleiter Kakulski, Adrianna Raina Alatristé, Fryderyk von Hohenzollern, Gotfryd Slavik de Ruth, Rattus Norvegicus-Chojnacki, Markus Arped, Michał Pséftis, Ryszard Paczenko, Henryk Leszczyński, Mikołaj Torped, Tomasz Ivo Hugo, Mateusz Korecki.
Komentarze
Ryszard Paczenko
Niby siedzę w tym sejmie, niby siedzę w tym rządzie, a jak przeczytam, co WKW Helwetyk pisze, to i tak mnie to ciekawi!
Odpowiedz Permalink
Michael von Lichtenstein
Ale mi uzasadnienie pięknie pocięli :D
Permalink
Helwetyk Romański
Za to jest wykrzyknik. ;-)
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Witam
Po raz kolejny przyznam że taka forma informacji publicznej co do działalności Sejmu jest jak najbardziej zasadna i przyczynia się do szerszej świadomości społecznej działań prowadzonych przez parlament.
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.