Sejm, Helwetyk Romański, 16.06.2014 r. o 10:48
Ogłoszenia Marszałkowskie 1/2014
Seria wydawnicza: Ogłoszenia

Na Sejmie Walnym do czwartku trwa głosowanie nad zatwierdzeniem Rozporządzenia Kanclerza w sprawie wynagrodzeń funkcjonariuszy publicznych. Przedłożenie rządowe — słowami Podskarbiego, v-hr. Paczenki — „dostosowuje przepisy o wynagrodzeniach do obecnego stanu prawnego tak, aby móc wynagradzać wszystkich funkcjonariuszy państwowych — również tych, którzy mogą być powołani później [oraz] nie zmienia wysokości wypłat”.

W toku debaty pojawiły się postulaty przyznania namiestnikom wynagrodzeń opłacanych bezpośrednio z budżetu Rady Ministrów. Głosowane rozporządzenie jest rozporządzeniem wykonawczym do Ustawy o finansach publicznych i gospodarce, która przewiduje, że z tego budżetu opłacane są wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych (centralnych). Propozycja wynagradzania namiestników wróci pod obrady Sejmu Walnego podczas rozpatrywania propozycji przepisów o rankingu prowincji.

* * *

Na funkcję Wicemarszałka Sejmu został powołany Tytus bar. Aureliusz-Chojnacki. Jego kandydaturę przedstawił czwarty z klubów parlamentarnych — Towarzystwo Przyjaciół Feru.

* * *

Zgodnie z Ustawą o Naczelnej Izbie Architektury, „w obradach Izby mają prawo uczestniczyć, jako obserwatorzy […] przedstawiciele klubów poselskich”. Przypominam stronnictwom parlamentarnym i ich przewodniczącym o możliwości skorzystania z tej regulacji.

* * *

Zgodnie z Zarządzeniem w sprawie niektórych zasad funkcjonowania stronnictw politycznych „przewodniczący stronnictwa politycznego może złożyć na ręce Marszałka Sejmu, w miejscu właściwym na prowadzenie spisu członków stronnictwa, upoważnienie dla innego członka stronnictwa do wykonywania jego uprawnień na Sejmie Walnym”. Jak dotąd, żadne ze stronnictw nie wykonało prawa do wskazania „wiceprzewodniczącego”.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
6 786,00 lt
Ten artykuł lubią: Ryszard Paczenko, Henryk Leszczyński, Tomasz Ivo Hugo, Gauleiter Kakulski, Młynek Kawowy, Calisto Norvegicus-Chojnacka, Tytus Aureliusz-Chojnacki, Michał Pséftis, Mateusz Karolkiewicz, Fryderyk von Hohenzollern, Rattus Norvegicus-Chojnacki, Krzysztof Hans van der Ice, Ignacy Urban de Ruth, Mikołaj Torped.
Komentarze
Fryderyk von Hohenzollern
Serce się należy, a tym bardziej pochwała za wzorowo wypełnianie obowiązków (jak na razie) urzędu marszałkowskiego. Dobry pomysł z tymi ogłoszeniami marszałkowskimi oby częściej się pojawiały.
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Czuguł-Chan
Niewybredne komentarze pod Waszym adresem, WKW Helwetyku Romański!
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Witam
Bardzo dobry pomysł,oby tak stały sie normą tego typu publikację
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.