Dwór Książęcy, Tomasz Ivo Hugo, 17.11.2013 r. o 22:38
Mowa Tronowa
Seria wydawnicza: Komunikaty Koronne

Wasze Książęce Wysokości,
Jaśnie Oświeceni Diukowie, Jasnie Oświecone Diuczessy,
Jaśnie Wielmożni Markizowie, Jaśnie Wielmożne Markizy,
Prześwietni Hrabiowie, Prześwietne Hrabiny,
Wielmożni Wicehrabiowie, Wielmożne Wicehrabiny,
Czcigodni Baronowie, Czcigodne Baronessy,
Sławetni Baroneci, Sławetne Baronetessy,
Poważani Kawalerowie, Szlachetne Damy,
Obywatele i Obywatelki Księstwa
Dostojni Goście z zagranicy!


C
zas który upłynął od abdykacji Jego Książęcej Wysokości Mikołaja Jana był pełen pracy i przemian. Przemian nie tylko ustrojowych, ale i samego Księstwa i Jego Obywateli. Zmiany te nie wszystkim mogą się podobać, lecz cieszę się że mimo czasem ogromnych różnic ideowych wszyscy jesteście dzisiaj, tutaj – pokazując tym samym, że spory i waśnie nie przesłaniają Wam tego, co jest najważniejsze – Sarmacji.

Z
miany są dobre, zmiany są potrzebne, lecz krocząc w przyszłość, niosąc sztandar nowoczesności, nie możemy zapominać o naszym dziedzictwie. Zmieniając Sarmację nie możemy odrzucać całkowicie tradycji, naszych korzeni na rzecz tego co nowe. Nowe jest młode i musi się uczyć. Nie tylko na swoich błędach – powinno czerpać ze źródła, którym jest dotychczasowy dorobek i spuścizna Sarmacji.

M
arzy mi się, abyśmy odrzucili jałowe dyskusje, niepotrzebne swary, na rzecz konstruktywnej krytyki i sporów, z których coś wynika dla Sarmacji i nas samych. Aby w ich wyniku jedynym, co pozostanie, nie były wzajemne urazy i odejścia.

W
olna Elekcja przyniosła mi zwycięstwo, tron i koronę. Lecz to nie są nagrody, to obowiązek wobec Narodu. Powinność, która spoczęła na moich barkach, to pomyślność i zadowolenie Obywateli. To jedność Księstwa, a równocześnie samorząd z własną tożsamością, nie będący w opozycji do centrali. Powinność ta, to współpraca z Rządem na rzecz rozwoju Księstwa, współpraca z Prowincjami i Krajami Korony na rzecz rozwoju sarmackiej samorządności z korzyścią dla nas wszystkich. Powinność ta, to sprawny i obiektywny aparat sprawiedliwości. To działające i atrakcyjne systemy: informatyczny i gospodarczy. Powinność ta, to prężne i liczne siły zbrojne Sarmacji. Powinność ta, to wreszcie budowa silnej pozycji i pozytywnego wizerunku Księstwa na arenie międzynarodowej, a nawet przyciąganie do Korony kolejnych Narodów. Być może to wszystko można podsumować krótko – powinnością Księcia to Sarmacja szanowana i atrakcyjna zarówno dla jej Obywateli, jak i Zagranicy.

L
ecz Sarmacja, to nie tylko Książę. Władzą najwyższą Księstwa jesteście Wy, Naród. Dlatego wzywam Was do pomocy Księciu, do samodzielnej budowy nowej, silnej i atrakcyjnej Sarmacji.

M
oje pierwsze działania po dzisiejszej uroczystości, to wizyty w Prowincjach i Krajach Korony, które będą miały na celu poznanie ich problemów, dążeń i oczekiwań. Z pewnością najtrudniejszym zadaniem będzie poznanie i wdrożenie się w sprawy związane z DSG. Przystąpię do rekonstrukcji systemów nadań tak, aby był atrakcyjny możliwie dla jak największej liczby obywateli; m.in. poprzez połączenie dawnych medali i odznaczeń z dzisiejszymi wsiami lennymi. Rozpocznę przywracanie świetności i atrakcyjności Książęcym Siłom Zbrojnym. Wreszcie, mam nadzieję rozpocząć już w nadchodzącym tygodniu współpracę z nowo wybraną Radą Ministrów.

S
erdecznie dziękuję Wam wszystkim za przybycie na tę uroczystość. Wasza obecność naprawdę wiele dla mnie znaczy i nigdy Wam tego nie zapomnę. Tak liczne stawiennictwo Obywateli i Gości z zagranicy, napawa moje serce radością i nadzieją. Pozwala mi to sądzić, że Sarmatom wciąż zależy na ich ojczyźnie. Pozwala mieć nadzieję, że wizyta Gości to wyraz tego, że Księstwo wciąż jest dla nich ważne i chcą, abyśmy to odwzajemnili. Zapewniam Was – tak będzie.

W
tym miejscu należą się również słowa ogromnego uznania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację koronacji, przedstawicielom każdej z Prowincji i Krajów Korony oraz Książęcym Siłom Zbrojnym. To właśnie Waszą zasługą jest to, że uroczystość ta wyglądała tak dobrze, za co osobiście serdecznie Wam dziękujemy i kłaniamy się w pas.

O
sobne podziękowania należą się osobom, które od lipca stoją u mego boku, wspierały mnie przed Wolną Elekcją, w trakcie Wolnej Elekcji i wreszcie zorganizowały dzisiejszą uroczystość. Dziękuję JKWości Danielowi Łukaszowi, dzięki któremu w ogóle się zdecydowałem. Dziękuję JKWości Piotrowi Mikołajowi, który zawsze wspierał mnie radą i pomaga od początku objęcia tronu w sprawach państwowych. Dziękuję Diukowi Mikołajowi Arped-Muzykowi, który przygotował i koordynował całą dzisiejszą uroczystość. To Twoja zasługa. Dziękuję Diuczessie Karolinie von Lichtenstein za dbałość o to, by jak najwięcej gości dzisiaj zaszczyciło nas swoją obecnością. Dziękuję Wicehrabiemu György’emu Róniemu Karakachanowowi Jr. za wspaniałe zaproszenia. Dziękuję Hrabiemu Simonowi Peterowi Liberi.

D
ziękuję wreszcie Księżnej-Małżonkowi za wsparcie, poparcie i trwanie przy moim boku. Dziękuję w końcu Wam wszystkim, bez Was nie istniałoby Księstwo Sarmacji, to Wy jesteście budowniczymi tego kraju i to Wam należy się pokłon. To Waszą zasługą jest, że hymn Księstwa Sarmacji nabiera dosłownego znaczenia - dopóki Wy żyjecie, nie zginie Acja ród.
4DJ0upZ2.png

W3XsoOT9.png
Spisano w Grodzisku, dn. 17 listopada AD 2013
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
13 462,00 lt
Ten artykuł lubią: Mikołaj Torped, Helwetyk Romański, Krzysztof Kura, Teodozjusz Azoramath-Arped, Henryk Leszczyński, Karolina Aleksandra, Aleksander Damian Chojnacki, Jack von Horn, Piotr Jan, Vladimir von Hochenhaüser, Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Paulus Buddus, Markus Arped, Fryderyk von Hohenzollern, Ivo Karakachanow, Ignacy Urban de Ruth, Ivan von Lichtenstein, Młynek Kawowy, Adi Alatristé, Roland Heach-Romański, Mirosław Kryński, Katiuszyn Rewoluty Lepki, Gotfryd Slavik de Ruth, Jakub Bakonyi, Leszek de Ruth, Kedar via Margończyk.
Komentarze
Tomasz Ivo Hugo
Moi Drodzy!
Ze względu na to, że nie chciałem przedłużać uroczystość koronacyjnej, pełen tekst tutaj i na forum.
Różnią się one od tego, co powiedziałem na IRCu tym, że przedstawiłem swoje plany na najbliższy okres.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.