Park Stołeczny, Misza "JK" Korab-Kaku, 27.10.2013 r. o 18:48
[Elekcja] Misza Korab - Kaku

Narodowy Plan Rozwoju !

Cele i ambicje Księstwa Sarmacji od dłuższego czasu pozostają niesprecyzowane. Wszyscy powinni wiedzieć do czego dążymy. I moim zdaniem kwestie ustrojowe są tu drugorzędne.

Powinniśmy posiadać śmiałe, ambitne plany. Pewność siebie z zachowaniem pokory oraz elastyczność powinna taki plan charakteryzować. Tu pewnym wzorem w wytaczaniu wizji może być praca i pomysłowość oraz ambicja Piotra II Grzegorza, zapewniająca nam wszystkim dość kuszącą wizję przyszłości jeśli chodzi o atrakcyjność całej zabawy. Kusząca wizja to także nadzieja, a nadzieja to większa energia.

Dlatego lobbowałbym za przyjęciem takiego ponadpartyjnego planu, będącego pewnym drogowskazem dla następujących po sobie Rządach ale również dla Księcia czy Naczelnej Izby Architektury.

Zabawa na pierwszym miejscu !

Zanim zaczniemy kształtować różne wizje powinniśmy pamiętać, że Księstwo Sarmacji jest zabawą, musi być atrakcyjne dla użytkownika i stanowić dla niego okazję do relaksu.

Ciągłość.

Ambicją nowego Księcia powinno być maksymalne usprawnienie przekazywania władzy przez poszczególne Rządy. Książę powinien w tym procesie pomagać.

Organizacja Dworu - Kancelaria Książęca.

Uważam, że większość sił powinno być przerzucone mimo wszystko na Radę Ministrów. Stąd praktyka byłaby taka, by tej instytucji nie rozdmuchiwać.

Polityka Finansowa kiesy Książęcej.

Książę osiąga pewne dochody oraz posiada budżet, finansuje przy tym Książęce Siły Zbrojne oraz Dwór. Na pewno chciałbym powrócić do pomysłu Książęcego Znaku Jakości oraz również wspierać Radę Ministrów w kwestiach kulturalnych.

Polityka obywatelska, imigracyjna.

Uważam, że we współpracy z Radą Ministrów, Krajami Korony oraz Prowincjami należy stworzyć system wdrażania nowych obywateli. Przede wszystkim atrakcyjny i przy okazji pożyteczny dla Księstwa.
W przypadku zrzeczeń obywatelstw chciałbym by okres od zrzeczenia był aktywnie wykorzystywany do przekonania danej osoby, że jednak warto z nami pozostać.

Program Powrotów.

Ze swojej strony chciałbym zachęcać dawnych mieszkańców do powrotu, przy jednoczesnym sondowaniu powodów odejść w przeszłości.

Tytuły: Arystokracja, Szlachta i zasłużone osoby bez tytułów.

Należy zdawać sobie sprawę, że nie wszystkich to "kręci", choć zapewne wygodniej czasem pewien problem ignorować. Wobec tego oddzieliłbym nadania wsi od tytułów. Zmiana sytemu w taki sposób, że wsie uprawniałyby do wejścia w posiadanie tytułu, a nie równały się jego posiadaniu wydaje się rozwiązaniem najbardziej sprawiedliwym w wymiarze społecznym.

Powrót do szerokiego grona osób z którymi konsultuje się tytuły byłby z korzyścią dla Księstwa, a możliwość złożenia przez każdego obywatela wniosku o wyróżnienie dla siebie czy dla kogoś innego może tylko pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji, jednocześnie umacniając więzi społeczne.

Tytuły to dla wielu wielka atrakcja. Wobec tego nadania pierwszych tytułów/wsi powinny odbywać się w każdym miesiącu kalendarzowym. W taki sposób zachęcimy więcej osób do zostania z nami na dłużej.

Debaty przed wyborami do Sejmu.

Dobrze by powrócić do dawnego zwyczaju organizacji debat pomiędzy ugrupowaniami przed wyborami. Książę mógłby się sprawdzić doskonale jako moderator owej dyskusji.

Rada Ministrów.

Sprawą oczywistą jest, że RM informuje Księcia o swoich pracach. Dla mnie podstawowym pytaniem do każdego Kanclerza byłoby: czy mogę Radzie Ministrów w jakiś sposób pomóc? Uważam, że priorytetem jest, by Książę służył RM radą, jeśli tylko mogłoby to jej pomóc.

Książęce Siły Zbrojne.

Wizja Książęcych Sił zbrojnych powinna być jednym z priorytetów nowego władcy. I nie chodzi tu o zmiany kadrowe. Najważniejsza jest wizja i plan.
Moim zdaniem KSZ powinno być jedną z atrakcji w Księstwie, a Książę powinien czynnie pomagać w rozwoju tejże atrakcji.
Wszelkie kwestie w jaki sposób KSZ uczynić jeszcze bardziej atrakcyjnym powinny wyniknąć z planu reform, który powinien niezwłocznie powstać.

Inne Sprawy Bieżące.

  • Wniosek o powołanie Rządu Książęcego w przypadku nikłej aktywności RM przez dłuższy okres.
  • Rady gabinetowe w sprawach nagłych i ważnych.

Zjazd Sarmatów.

W przypadku wyboru deklaruję organizację zjazdu Sarmatów, zgodnie z gdzieś zagubioną tradycją.

Regencje w razie dłużej nieobecności.

Książę powinien dawać przykład także w tym zakresie. Jeżeli go nie ma to powinien w owym czasie posiadać zastępstwo.

Okres Panowania do 9 miesięcy.

Jak powszechnie wiadomo jestem zwolennikiem by czas sprawowania urzędu był ograniczony. Jako zwolennik zastosowałbym się również do tej zasady, nieprzymusowo. Uważam to za czynnik motywujący do jeszcze cięższej pracy z konkretnym planem. W przeciągu 9 miesięcy można zrobić bardzo wiele dobrego.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
1 610,00 lt
Ten artykuł lubią: Vladimir von Hochenhaüser, Katiuszyn Rewoluty Lepki, Krzysztof Kura, Adrian Jasiński.
Komentarze
Adrian Jasiński
Liczę że wygrasz tą Wolną Elekcję, Towarzyszu. Cały Wandystan wspiera Ciebie!
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.