Park Stołeczny, Mikołaj Torped, 10.04.2013 r. o 11:37
Abdykacja - moja perspektywa

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
Cytuję:
Kojarzył mi się przede wszystkim z rozdmuchanym systemem prawnym, salonowymi knowaniami oraz Wandystanem.

Szóstego kwietnia wracałem z imprezy, napisał do mnie Piotr II Grzegorz. Opowiadał mi o Karakachanowie Śr, mówiąc że strasznie go rozeźlił i się o coś pokłócili. Podesłał mi link do forum i stąd dowiedziałem się o abdykacji. Od początku uważałem ją za skuteczną, aczkolwiek nieprzemyślaną i przedwczesną, co znajduje potwierdzenie w moich słowach na forum. Porozmawialiśmy o planowanej przez abdykującego monarchę o jego przyszłości i już wówczas przyznał, że rozważa powrót na tron. Rozważał również możliwe scenariusze. Uważałem, że abdykacja bardzo rozchwiała go emocjonalnie. Dopuszczał możliwość startowania do Sejmu Konwokacyjnego z własną listą. Obie te możliwości dyskredytują go jako monarchę. Potępiłem również ankietę Gauleitera Kakulskiego i zagłosowałem przeciw.

Za dnia odbyłem oczywiście szerego rozmów z obywatelami Sarmacji na temat zaistniałej sytuacji i możliwych scenariuszy i ich odczuć na temat abdykacji i wydarzeń dookoła mniej, w tym wniosku o odwołanie następcu tronu i zarządzonym przez Marszałka Michała Feliksa głosowaniu narodowym. Około godziny piętnastej książę wyraził przekonanie, że Księstwo upadnie. Tego samego dnia zdarzył się incydent na sarmackim IRC-u, Piotr II Grzegorz wulgarnymi słowy wypowiedzial się o Gauleiterze Kakulskim i wyrzucił go z pokoju ("niech spierdala/ wkurwia mnie"). Od wczesnego popołudnia następowała eskalacja wyrażanych wulgarnie złych emocji w stosunku do JKW Piotra Mikołaja oraz JO Diuka Karakachanowa Średniego. Takie sytuacje zdarzały się jednak wcześniej wielokrotnie, więc nie widziałem w postępowaniu księcia żadnego zagrożenia.

Następnie ksiażę poinformował mnie, że zastanawia się się nad wyłączeniem systemu Złota Wolność. Śledził na bieżąco wyniki głosowania narodowego twierdząc, że wyniki zachęcają do wyłączenia systemu. Przypomnijmy, że książę głosowanie wygrał. Gdy wróciłem wieczorem do domu, byłem świadkiem jak książę wyrzuca gości sarmackiego IRC-a, między innymi JKM Mikołaja I Jana oraz Gauleitera Kakulskiego. Gdy moderator kanału, Diuczessa von Lichtenstein, uniemożliwiła dalsze bany Piotrowi II Grzegorzowi, książę opuścił kanał. Tego samego dnia został pozbawiony dostępu do serwera przez Piotra Mikołaja. W świetle zachowania księcia uznałem postępowanie Księcia-Seniora za słuszne i realizujące interes stanu. Zaczął budzić moje wątpliwości fakt zwlekania przez Marszałka Michała Feliksa z ogłoszeniem opróżnienia tronu. Stwierdziłem, że muszę odbyć z nim rozmowę, ale ze względu na późną godzinę zdecywałem się przełożyć ją na dzień następny. Niestety, realne obowiązki ostatecznie uniemożliwiły mi to. Złapałem go któregoś dnia na facebooku, ale oświadczył, że jest bardzo zajęty i nie ma czasu na rozmowę.

W poniedziałek otrzymałem telefon od Piotra II Grzegorza. Wyraził swoje zdanie, że pod rządami Delfina państwo upadnie, ale twierdził, że to dobry scenariusz i będzie z niego zadowolony. Starałem się załagodzić jego emocje i zachęcałem do zmiany zdania. Wyczuwałem że decyzję o abdykacji podjął przedwcześnie. Następny telefon pozbawił mnie wszelkich złudzeń, zmieniłem wówczas swoje nastawienie do Jego Wysokości o 180 stopni. Zapewniłem, że zachowam dyskrecję. Powiedział, że z Marszałkiem Michałem Feliksem, cytuję, "przygotowują zamach stanu" polegający na niestwierdzeniu opróżnienia tronu przez Marszałka, gdy książę wróci na tron traktując wyniki referendum jak ponowną elekcję. Zapowiedział przedstawienie nowej, bardzo wzmacniającej pozycję i rolę księcia konstytucji i wprowadzenie go w życie ścieżką pozakonstytucyjną. Książę planował przy tym zmianę nazwy państwa na "Królestwo Sarmacji", co - w kontekście wcześniejszych rozmów o legalnym remiksowaniu nazwy "Królestwo Scholandii" - odebrałem jako chęć zagarnięcia marki Księstwa. Trzeba pamiętać, ze tego samego dnia posiadający dostęp do domeny i serwera Marszałek Michał Feliks przekazał hasła do serwera Piotrowi II Grzegorzowi. Uznałem, że książę nie wprowadza mnie w błąd informując o udziale Marszałka w spisku, nie mogłem zaryzykować, że konsultacje z Marszałkiem ostrzegą księcia moim sprzeciwie. Wyrażam nadzieję, że Marszałek Michał Feliks nie brał udziału w planowaniu zamachu, a książę zmanipulował tę informację. Jeżeli tak jest, to chciałbym przeprosić Michała Feliksa za zaistniałą sytuację.

Kluczową informacją jest, że książę szukał również poparcia u posłów Ignacego Chojnackiego oraz Markusa Arped-Iwanowicza.

Podjąłem wszelkie możliwe, ale dyskretne i legalne środki mające na celu uniemożliwienie dokonania zamachu stanu. Poleciłem Gauleiterowi Kakulskiemu przekonanie Andrzeja Swarzewskiego do zgłoszenia wniosku o odwołanie Marszałka Sejmu, złożyłem zapytanie do Sądu Najwyższego oraz ostrzegłem część posłów o planowanym zamachu stanu.

***

Należałem do bazylian, lecz - wbrew temu, co ogłasza Prezerwatyw Tradycja-Radziecki - gdy zorientowałem się, że to zamach stanu, przystąpiłem do krytyki KON-ia, czego dowody można znaleźć w Wandei Ludu. Do pewnego stopnia rozumiałem rozżalenie JKW, jednakże w sytuacji, gdy z jego ust usłyszałem słowa "zamach stanu" uznałem, że mamy do czynienia z bardzo poważnym zagrożeniem i należy podjąć wszelkie możliwe środki, by temu zapobiec, minimalizując przy tym straty. Uważam, że udało się to osiągnąć, a scenariusz alternatywny - zamach stanu - byłby bardzo bolesnym ciosem wymierzonym w Księstwo.

Nie ja, lecz odwoływany Marszałek Michał Feliks wywołał temat i tylko ze względu na obrzydliwie cyniczne wypowiedzi Piotra II Grzegorza decyduję się upublicznić przebieg zdarzeń. Traktuję swoją funkcję asesora Sądu Koronnego poważnie. Postanowiłem nie konsultować z nikim treści tego oświadczenia, by nie obciążać nowego Monarchy odpowiedzialnością za opublikowanie tych informacji, w związku z powyższym rozumiem, że moje postępowanie może budzić zastrzeżenia, poproszę więc JKM Mikołaja I Jana o poddanie mnie procedurze społecznego ostracyzmu poprzez skierowanie do przyszłego Sejmu wniosku o pozbawienie mnie obywatelstwa.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
0,00 lt
Ten artykuł lubią: Gauleiter Kakulski, Markus Arped, Ignacy Urban de Ruth, György Róni Karakachanow Jr, Paulus Buddus, Kazelot Hamilton, Jurand Swarzewski, Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Andrzej Swarzewski, Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Pansy Anclar-Swarzewska.
Komentarze
György Róni Karakachanow Jr
Skandal, nie wiem co więcej powiedzieć. Wciąż nie dowierzam.
Permalink
Gauleiter Kakulski
Moi Drodzy,

Gdy cały zasmucający kontekst abdykacji jest już nam wszystkim znany, pozwolę sobie przedstawić odpowiednie wnioski.

Postępowanie Piotra Mikołaja, który pozbawił zachowującego się niepoczytalnie księcia dostępu do serwera należy uznać za realizujące najgłębszy interes stanu. To Książę-Senior jako pierwszy skutecznie przeciwstawił się obłędowi abdykującego Monarchy pozbawiając go czasowo dostępu do serwera. Słowa, które JKW Piotr Mikołaj usłyszał od niektórych z obywateli sarmackich, muszą być odwołane.

Kubeł pomyj spadł również na Andrzeja Swarzewskiego. Czuję się tu - jako osoba przewrotnie nakłaniająca Andrzeja do objęcia stanowiska wbrew jego pierwotnemu poczuciu i opinii - osobiście winny. To między innymi dzięki poparciu Andrzeja Swarzewskiego udało się zatrzymać zamach stanu. Wszyscy ci, którzy rozpoczęli festiwal nienawiści do osoby Wicemarszałka Swarzewskiego, powinni go w wątku o stwierdzeniu opróżnienia tronu przeprosić. Takoż i ja przepraszam ich za moje sformułowania pod ich adresem.

Przyszłość państwa i społeczeństwa leży w rękach Mikołaja I Jana. Pokładamy nadzieję, że przywróci on ład i porządek zmęczonemu Księstwu.
Odpowiedz Permalink
Jurand Swarzewski
Bardzo dobrze, że naświetlił Pan społeczeństwu wagę zaistniałej sytuacji. Cała obywatelska postawa, powinna w mojej opinii zostać nagrodzona orderem. Nie znam się na orderach, ale powinien to by order najwyższej wagi. Jeszcze raz dziękuję.
Permalink
Piotr II Grzegorz
Zapomniałeś napisać: "O myślach i planach JKW dowiedziałem się zapewniając go o swoim oddaniu oraz o pełnej dyskrecji i dając słowo honoru, że rozmowy mają charakter prywatny".
Odpowiedz Permalink
Piotr II Grzegorz
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=10658&p=107346#p107346 - tutaj napisałem więcej, nie będę się powtarzać.
Odpowiedz Permalink
Prokrust Zombiakov
Im szybciej przejdziemy dalej tym lepiej. Księstwo nie upadnie bo to nie są tylko strony i system. (ot taki frazes)
Odpowiedz Permalink
Piotr II Grzegorz
Żałuję, że się nie skontaktowałeś - napisałem o tym samym (pomijam kwestie ocenne; kaptowania Markusa sobie nie przypominam zupełnie, bo z Ignacym owszem rozmawiałem - przy czym mówimy o normalnych działaniach w ramach porządku konstytucyjnego, mianowicie rozmowę co do ewentualnego poparcia zmian w konstytucji) a starałem się nie pisać o publicznie o mojej ocenie przyszłego księcia, tak samo jak do dnia abdykacji nie pisałem o poprzednikach.

Ponieważ jest to moja ostatnia wypowiedź w tym miejscu, choć uważam że złamanie słowa honoru jest krzywdzące, to zakładam, że działasz w dobrej wierze, dlatego nie chowam urazy.

Nie wiem czy przypadkiem nie pomyliłeś się wysyłając sms z poprawkami do w/w tekstu przez przypadek do mnie a nie do innego Piotra, ale chyba nie bo w końcu tego tekstu z nikim nie konsultowałeś
Odpowiedz Permalink
Karolina Aleksandra
Jestem wzburzona. Napiszę artykuł-komentarz, o ile dziś zdążę.
Odpowiedz Permalink
Ignacy Urban de Ruth
Cytuję:
z Ignacym owszem rozmawiałem - przy czym mówimy o normalnych działaniach w ramach porządku konstytucyjnego, mianowicie rozmowę co do ewentualnego poparcia zmian w konstytucji
Potwierdzam - i tym bardziej zasmucił mnie pomysł zamachu, konstytucyjna droge bylem gotów poprzeć. Niemniej cieszy też, że wybrał WKW ostatecznie rozwiązanie kontytucyjne. Z jakich motywów nei ma sensu rozkminiać. Za lata panowania dziękuję, kawał mojego życia.

szerokiej drogi
Odpowiedz Permalink
Timan Demollari
Bardzo sceptycznie podchodze do tych rewelacji.
Odpowiedz Permalink
Prokrust Zombiakov
Hmm... to był nasz sarmacki 10 kwietnia - data zobowiązuje :P
Odpowiedz Permalink
Karolina Aleksandra
Cytuję:
Bardzo sceptycznie podchodze do tych rewelacji.

Dlaczego w takim razie JKW Piotr II Grzegorz napisał:
Cytuję:
Zapomniałeś napisać: "O myślach i planach JKW dowiedziałem się zapewniając go o swoim oddaniu oraz o pełnej dyskrecji i dając słowo honoru, że rozmowy mają charakter prywatny".

To chyba raczej potwierdza, a nie zaprzecza... Niestety :-(
Odpowiedz Permalink
Piotr II Grzegorz
Cytuję:
Powiedział, że z Marszałkiem Michałem Feliksem, cytuję, "przygotowują zamach stanu" polegający na niestwierdzeniu opróżnienia tronu przez Marszałka, gdy książę wróci na tron traktując wyniki referendum jak ponowną elekcję.

Jest to - bo nie doczytałem - nieprawda. "Polegający na poddaniu narodowi pod referendum projektu nowej konstytucji lub wybór sejmu elekcyjnego." - jeżeli już.

Wszelkie pomysły mieściły się w pełni w granicach porządku konstytucyjnego lub pomysł referendum - odwoływały się do woli Suwerena. Proszę jak już zdradzasz prywatne pomysły to staraj się ich nie przeinaczać. I dodaj proszę, że w tej samej rozmowie dodałem, że to jednak odpada, bo jest niekonstytucyjne i jeżeli już to sejm musiałby przyklepać zmianę konstytucji albo Mikołaj zrzec się urzędu.

Jakie kroki zostały podjęte. Mówiłem ci o tym, jako o wielu z kolejnych pomysłów, a to był chyba dzień odebrania mi dostępu do serwera i dużej złości na samą sytuację, czy może dzień po. Rozmów podobnych odbyliśmy z 15 w ciągu tych kilku dni - i przyznasz, że ja nie wiedziałem co robić - i były one od uczucia ulgi do uczucia straty. Potrzebowałem wsparcia przyjacielskiego. Tyle.

Po tej rozmowie przez cały dzień praktycznie nie myślałem o tym. W końcu stwierdziłem, że trzeba się zachować przyzwoicie i wydałem jednoznaczne oświadczenie popierające nowego księcia. Po tym ty napisałeś, że "Piotr II Wielki" a następnie że zachowałem się z klasą. Wtedy rzekomy zamach stanu ci nie odpowiadał?

Przestał ci odpowiadać wtedy, gdy poparłem decyzję Michała Feliksa o odejściu z Sarmacji.

Więcej już naprawdę tutaj nie napiszę.
Odpowiedz Permalink
Prokrust Zombiakov
Najlepiej zadzwonić... telefonem... albo smartfonem :)
Odpowiedz Permalink
Defloriusz Dyman Wander
Ja mialem juz w ogole tu nie wchodzic, ale niestety z ciekawosci kliknalem w linka przeslanego przez Hugo. Szczerze tego klikniecia zaluje. Widze tu bowiem propagande w najlepszym, bazylianskim stylu: "Michal Feliks bral udzial W ZAMACHU STANU, oczywiscie o nic go nie spytalem i nie mam co do tego pewnosci wiec na wszelki wypadek przepraszam, ale powiedzcie sami..."

Ten caly zamach stanu, ktorym masturbuje sie tu moj byly znajomy (nie zadal sobie oczywiscie, jak to juz wczesniej pisalem, trudu skontaktowania sie ze mna w sprawie rzekomego spisku), wygladal w skrocie tak:

- "Piotr zostan na tronie, dostaniesz poparcie od ludzi w glosowaniu"
- "Zostane tylko jesli sie zgodza na nowa konstytucje, zdecydowanie monarchistyczna, zamierzam ja poddac pod debate po ogloszeniu wynikow, dam wybor - chcecie mnie na Krola i przyjmujecie ja, albo ja odrzucacie i ja odchodze. Milo mi bedzie jesli mnie poprzesz".
- "Wyslij mi jutro tekst, chetnie przeczytam, jak mi sie spodoba to popre".

Tak wlasnie wygladal ow "zamach stanu", ktory "przygotowywalem z Piotrem Grzegorzem". To jest wasz, kurwa, spisek. Mierzcie dalej wszystkich swoja miara, zycze powodzenia.

ps. Aha, to nie byl jedyny spisek, jaki knulem. W ramach "rzadow Seniorow" rozmawialem w sobote z Piotrem Mikolajem o konstytucji... republikanskiej. W niemal identycznym tonie jak powyzej. Wiecie, w sobote spisuje na rzecz demokracji, w poniedzialek - monarchofaszyzmu. Bez plodozmianu ani rusz.

Żegnam, muszę iść się wyrzygać.
Odpowiedz Permalink
Defloriusz Dyman Wander
I jeszcze: gadalem dzisiaj o tym z Khandem, doszlismy do zgodnego wniosku skad sie to bierze. Wam sie po prostu, kurwa, nie miesci w glowie, ze ktos moze byc po prostu u c z c i w y. I nawet jesli wieloletnia aktywnoscia daje temu dowod, to i tak bedziecie do usranej smierci doszukiwac sie SPISKOW. Doszukujcie sie, ciekawe jak daleko zajedziecie.
Odpowiedz Permalink
Mikołaj Torped
Cytuję:
Nie wiem czy przypadkiem nie pomyliłeś się wysyłając sms z poprawkami do w/w tekstu przez przypadek do mnie a nie do innego Piotra, ale chyba nie bo w końcu tego tekstu z nikim nie konsultowałeś

Sprawdź sobie IP w swojej piaskownicy, Kakulska publikowała. Kompleks PMK?
Odpowiedz Permalink
Sorcha Raven
Ja zaś powiem wprost, być może komuś się to nie spodoba, ale akurat takie mam poglądy i stanowisko, a mianowicie wszelkie rozmowy czy to przez telefon, gg, Skype, na PW, privna IRC czy maile prywatne powinny być tabu, inormacje tam zawarte powinny wpaść jak do studni, to jest kanał prywatny i jego rozmowy nie powinny być ujawniane i nie ważne czego dotyczą, w razie wątpliwości czy niebezpieczeństwa dotyczącego wirtualnej egzystencji, winny być powzięte wirtualne środki wraz z wirtualnymi informacjami. Upublicznianie wiadomości z prywatnych kanałów jest dla mnie nie do przyjęcia, ponieważ jest zwyczajnym chamstwem (takie wbicie noża w plecy)wiedząc iż adwersarz ma poczucie prywatności i nie ujawnia prywatnych rozmów.
To typowe wymieszanie reala z wirtualem i ludzie wyciągający prywatne informacje z realnych źródeł na wirtualne forum są dla mnie niewiarygodni i tracą w moich oczach na zaufaniu.
W myśl zasady prywatnie możemy się nachlać, świrować nietoperza w trampkach, ale wirtualnie tego nie wyciągamy, bo to jest nieetyczne i stawia nas w złym świetle, ponieważ wielu ludzi może już nie chcieć z nami tak zwyczajnie realnie gadać z obawy przed wyciągnięciem tych prywatnych rozmów na forum wirtualnym.
Być może komuś się tym naraziłam, ale jak pisałam kiedyś, jestem osobą bezpośrednią o dużym poczuciu sprawiedliwości i takimi gierkami się brzydzę, uważam to za zwyczajną podłość i złośliwość.
Sajonara.
Odpowiedz Permalink
Jurand Swarzewski
A ja powiem tak. Sytuacja przypomina grecką tragedię antyczną. Proszę spojrzeć. Dpchodzi do sytuacji tragicznej. Momentu w któym bohater musi wybierać pomiędzy dobrem ogółu a szczęściem prywatnym. Pomiędzy czystością swojego honoru a ratowaniem Księstwa. Nie uważają państwo tej sytuacji za fascynującą? Każdy wybór bohatera będzie tragiczny w skutkach. Powie, utrata zaufania itd. Nie powie, konsekwencje byłyby nie do przewidzenia. Proszę nie wieszać psów na MAP-ie, zrobił to co było konieczne. Ja swojego zdania nie zmienię.
Permalink
Fryderyk von Hohenzollern
Tak w ogóle ehhhhh,lepiej nic nie mówię ............ Życzę wam miłej zabawy, w Polskiej polityce nawet się nie spotkałem z takim gównem i obrzydzeniem! Odbudowujcie Sarmacji piewcy Wszystko Wiedzący , wielcy Bohaterowie Racji Sarmackiej Stany, jak patrzę na ujawnianie rozmów etc.. To stwierdzam że te v-państwo, v-wspólnota nigdy nie będzie zdrowa skro brak nie nawet elementarnego zaufania między poszczególnymi członkami tej społeczności! Zamach stanu to ja widzę jedynie po jednej stronie osób teraz ujadających nad JKW nic więcej! I nie dziwie się JKW PIIG że jest tym wszystkim zniesmaczony oraz zażenowany! Niech żyje zjazd na okopowie tam se wybierzecie Księcia - oby on wam nie wchodził w paradę. Miłego dnia życzę, bo niestety idę rzygać z tego wszystkiego mam odruch wymiotny !
Odpowiedz Permalink
P.N.W
Nie wiem jak wy, ale ja sądzę, że przygotowujący zamach stanu obywatele Michał Feliks i Piotr Grzegorz powinni zostać za to osądzeni i skazani. Oczywiście nie na banicję, ale za to nie powinni być bezkarni.
Permalink
Tomasz Ivo Hugo
To składa się w jedną całość. JKW Michał Feliks ma kota, a nawet dwa. To wiele by wyjaśniało. Mówię jak jest - Mariusz Max Kolonko.
Odpowiedz Permalink
Paviel Gustolúpulo
Jak kupię kilogram saletry potasowej żeby zacząć robić bombę aby wysadzić jakiś budynek po czym wyniosę ją do piwnicy i tyle zostanie z mojej bomby to powinienem zostać skazany za to, że w moich własnych myślach chciałem coś wysadzić? :) Gratuluje, połowa społeczeństwa siedziałaby za morderstwa.
Odpowiedz Permalink
P.N.W
Oczywiście, powinieneś wiedzieć, że np. w polskim prawie karane mogą być zarówno przygotowanie do popełnienia przestępstwa (chociaż się nie zgłębiałam dokładnie, czy akurat w tym przypadku), jak i usiłowanie popełnienia. Lrn2prawo, sweetie :*.
Permalink
Krzysztof Czuguł-Chan
Za posiadanie materiałów wybuchowych grozi kara 8 lat więzienia, za wytwarzanie do 10 lat więzienia :P
Odpowiedz Permalink
Paviel Gustolúpulo
A za posiadanie saletry potasowej? :)
Odpowiedz Permalink
Igor Żdanow
Dożywocie :P
Odpowiedz Permalink
Ivo Karakachanow
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.