Park Stołeczny, Leszek Karakachanow Sr, 01.04.2013 r. o 09:51
Śmiałe posunięcie rządu lewicy!

Na podstawie zgodnej woli Rządu Księstwa Sarmacji zatwierdza, co następuje:

Art. 1. Tworzy się Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, nazywany w dalszych przepisach niniejszego dekretu Głównym Urzędem. Główny Urząd podlega Prefektowi Generalnemu.

Art. 2. Do zadań Głównego Urzędu należy:

1) nadzór nad prasą, publikacjami i widowiskami w zakresie przewidzianym w szczególnych przepisach prawnych,

2) kontrola rozpowszechniania wszelkiego rodzaju utworów za pomocą druku, obrazu i żywego słowa, w szczególności na stronie głównej Księstwa Sarmacji; kontrola ta ma na celu zapobieżenie:

a) godzeniu w ustrój Księstwa Sarmacji

b) ujawnianiu tajemnic państwowych,

c) naruszaniu międzynarodowych stosunków Księstwa Sarmacji

d) naruszaniu prawa lub dobrych obyczajów,

e) wprowadzaniu w błąd opinii publicznej przez podawanie wiadomości niezgodnych z rzeczywistością.

Art. 3. Przewidziane w dotychczasowych przepisach prawnych kompetencje Prefektów oraz władz administracji ogólnej I i II instancji w zakresie, wskazanym w art. 2, przechodzą na Główny Urząd i podległe mu prowincjonalne Urzędy Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.

Art. 4. Na czele Głównego Urzędu stoi dyrektor mianowany przez Ministra-Kanclerza na wniosek Prefekta Generalnego.

Art. 5. Minister-Kanclerz ustali organizację i właściwość Głównego Urzędu oraz podległych mu prowincjonalnych Urzędów Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk

Art. 6. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się wszystkim organom władzy państwowej

Art. 7. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
0,00 lt
Ten artykuł lubią: Andrzej Swarzewski, Katiuszyn Rewoluty Lepki, Karolina Aleksandra, ppłk Alojzy Pupka-Bumbum.
Komentarze
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Hahaha Dobry żart :P
Odpowiedz Permalink
Łukasz Diament
Obawiam się, czy dekret ten nie ugodzi w swobody obywatelskie Sarmatów.
Permalink
Gauleiter Kakulski
@up ...
Odpowiedz Permalink
Fryderyk von Hohenzollern
Rada Ministrów to chuje! " I co pan mi zrobisz"cytując klasyka!
Odpowiedz Permalink
Gauleiter Kakulski
Proszę nie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji. Chujem to jestem ja!
Odpowiedz Permalink
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Tak Kaizer nie rozpowszechniaj nieprawdziwych informacji bo pierdel czeka :D
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
@Gauleiter: i to miękkim!
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
@Gauleiter: i proszę docenić, że wyciągam kutasa na zgodę!
Odpowiedz Permalink
Katiuszyn Rewoluty Lepki
Ale jakie przystojne chuje ;->
Permalink
Prezerwatyw Tradycja Radziecki
Znać nas po jakości. Że cham to cham, ALE ZA TO JAKI CHUJ.
Permalink
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Ale nadal posuwacie czy jak ?
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.