Rada Ministrów, Markus Arped, 02.03.2013 r. o 12:44
Rządowy Raport Finansowy #1
Seria wydawnicza: Komunikaty Rządowe

img_193_1.png
Drogie Sarmatki! Drodzy Sarmaci!
Mam przyjemność opublikować obiecany już wcześniej raport finansowy, w którym m.in. szczegółowo opisano przychody i wydatki grudniowe oraz przedstawiono podsumowanie stycznia. Zachęcam do czytania.
Podatki
Na początku zawsze warto napisać coś pozytywnego, więc zwrócę uwagę na wpływy z podatków, które w grudniu były całkiem spore. W porównaniu z wrześniem 2012 roku, uzyskaliśmy ponad czterokrotnie większy przychód z tego tytułu i wyniósł on 467 000 lt. Niemała jest również suma opłat za zmiany nazw instytucji — uzbieraliśmy 25 000 lt.
2yStw.jpg
Przychody w grudniu
To oczywiście nie wszystko, co mam do powiedzenia o grudniowych przychodach Skarbu Koronnego. Szczegółowy wykaz przedstawiam poniżej:
 1. Podatki: 467 000 lt.
 2. Zmiany nazw instytucji: 25 000 lt.
 3. Pieniądze z kont instytucji i spółek rządowych: 29 746 lt, a w tym:
  • Rada Ministrów: 6 715 lt,
  • Brama Sarmacka: 0 lt,
  • Park Stołeczny: 1 913 lt,
  • Sztuka Uliczna: 5 137 lt,
  • Złote Cytaty: 10 945 lt,
  • Koleje Czarnoleskie: 0 lt,
  • Koleje Czarnoleskie do Almery:
   1 252 lt,
  • Koleje Czarnoleskie do Grodziska:
   3 784 lt
 4. Wymiar sprawiedliwości: 23 803 lt, a w tym:
  • ostatnia rata kary konfiskaty majątku Jakuba mar. Bakonyi: 23 803 lt.
 5. Wpływy pozostałe: 45 352 lt, a w tym:
  • dochody z Kolei Gellońsko-Starosarmackich: 11 547 lt,
  • spłata części pożyczki przez Sclavinię: 27 126 lt,
  • darowizna Iva (zwrot pensji obywatelskiej): 6 679 lt.
 6. Środki z Rezerwy Skarbu Koronnego: 530 000 lt.

Razem daje to 1 120 901 lt przychodów.
2yStw.jpg
Krótkie omówienie przychodów
Komentarz jest w zasadzie zbędny, ale chciałbym odnieść się do ponad pół miliona libertów, które wpłynęły na konto Skarbu Koronnego z rezerwy. Choć nie zajmowałem się wówczas finansami, śmiało mogę powiedzieć, że te pieniądze są ściśle związane z wydatkami na dotacje, o których można przeczytać po prawej stronie.
2yStw.jpg
Wydatki w grudniu
Wydatków w grudniu — z pominięciem wydatków, które miały miejsce w styczniu, ale są finansowane z budżetu grudniowego — było niemal o połowę mniej niż przychodów. Zachęcam do zapoznania się z poniższym wykazem:
 1. Premie dla nowych obywateli: 40 000 lt.
 2. Zasiłki socjalne: 2 000 lt.
 3. Dotacje: 555 000 lt, a w tym:
  • IT Bez Pudru — Matwiej Skarbnikow: 25 000 lt,
  • Senat Wandische Erste Klaße — Michał Feliks: 400 000 lt,
  • Sarmackie Oskary 2012 — Patrik Arped-Iwanowicz: 130 000 lt.
 4. Środki na Rezerwę Skarbu Koronnego: 0 lt,
 5. Zwroty po przepadzie: 0 lt.

Razem daje to 597 000 lt wydatków.
Krótkie omówienie wydatków
Tu w zasadzie odpowiem tylko na pytanie Kolektywu Cieni — „czego dotyczył zwrot z Rezerwy Skarbu Koronnego w wysokości 288 985 libertów?”. Dotyczył on kwoty, która w grudniu została tam umieszczona przez poprzednią Radę Ministrów. Gdyby uznać tę kwotę za wydatek, przy najniższych możliwych subwencjach (14 850 lt na 5 samorządów), nie mielibyśmy żadnej nadwyżki i nie moglibyśmy wypłacić pensji obywatelskich. Wciąż dysponuję arkuszem kalkulacyjnym, więc gdyby ktoś chciał dokładniej się temu przyjrzeć, to podam link do pobrania.
2yStw.jpg
Wydatki w styczniu finansowane ze środków grudniowych
Powyższy pogrubiony tekst pewnie niewiele mówi. Chodzi — oczywiście — o wynagrodzenia i premie, subwencje dla samorządów oraz pensje obywatelskie. Na wynagrodzenia i premie wydano 225 350 lt, a na subwencje 178 300 lt. Nadwyżka budżetowa wyniosła natomiast 120 251 lt i została ona w całości przeznaczona na pensje obywatelskie — 61 obywateli zostało nagrodzonych kwotą 1 971 lt.
2yStw.jpg
Nowe rozporządzenie Kanclerza
o finansach publicznych
2 lutego 2012 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Kanclerza o finansach publicznych, które ma na celu ułatwienie i usprawnienie pracy Podskarbiego. Wcześniej rozliczanie miesiąca było równoznaczne z poświęceniem sporej ilości czasu, a przez drobną nieuwagę mogły pojawiać się błędy. Poza tym — wprowadzono m.in. przepisy o żołdzie żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych. Jeżeli drodzy czytelnicy jeszcze się nie zapoznali z rozporządzeniem, to zachęcam — można przeczytać je tutaj.
2yStw.jpg
Podsumowanie stycznia
Styczeń został podsumowany 7 lutego, gdy na rachunku Skarbu Koronnego widniała kwota 843 608 lt. Wcześniej wypłacono 100 000 lt jako zaliczkę dla podwykonawcy Urzędu Pracy oraz przekazano na rezerwę całość pożyczonej przez Królestwo Teutonii kwoty wraz z odsetkami (1 430 000 lt). Na wynagrodzenia i premie przeznaczono 276 150 lt, a na subwencje283 730 lt. Na żołd żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych wydano natomiast 59 220 lt. Nadwyżka wyniosła 224 508 lt, z czego 50% przekazano na pensje obywatelskie (112 230 lt po odpowiednim zaokrągleniu) — 58 osób nagrodzono kwotą 1 935 lt.
2yStw.jpg
Kilka słów na koniec
To już koniec niniejszego raportu. Kolejny — jeśli pozwoli na to czas — pojawi się w pierwszej połowie marca. Korzystając z okazji, chcę przypomnieć, że samorządy powinny jak najszybciej wydać pieniądze z kont subwencyjnych. Nie zrobiło tego jeszcze Królestwo Baridasu (68 605 lt), Gellonia i Starostarmacja (78 169 lt) oraz Mandragorat Wandystanu (45 652 lt). Kwoty są wyższe niż ostatnio i szkoda byłoby je utracić.
(—) Markus v-hr. Arped-Iwanowicz,
Podskarbi.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
0,00 lt
Ten artykuł lubią: Roland Heach-Romański, Avril von Levengothon, Mikołaj Torped, Jack von Horn, Gauleiter Kakulski, Adi Alatristé, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Ignacy Urban de Ruth.
Komentarze
Fryderyk von Hohenzollern
Dość obszerny i jasny raport finansowy, tylko pogratulować wykonanej pracy. Co jednak zastanawia to fakt, kiedy zostanie wprowadzona obiecana aplikacja. Bo z tego co czytamy zaliczka została wypłacona, termin wprowadzenia Urzędu Pracy był przewidywany na bodajże 22 lutego. Warto tu zadać pytanie kiedy zostanie uruchomiony obiecany Urząd Pracy, którą częściowo już opłacono.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.