Park Stołeczny, Paulus Buddus, 02.12.2012 r. o 06:02
Statut Narodowej Samracji

STATUT NARODOWEJ SARMACJI:

ART. 1. Narodowa Sarmacja.
§1. Narodowa Sarmacja, jest partią polityczną działającą na podstawie niniejszego Statutu.
§2. Narodowa Sarmacji może używać skróconej nazwy: „NS”.

ART.2. Siedziba.
§1. Siedzibą partii jest Stolica Baridasu - Almera.

ART.3. Symbole Partii.
§1. Partia ma pełne prawo do wykorzystywania swoich barw (czarna korona - czerwony napis "NS").

ART.4. Sposób nabywania członków.
§1. Członkiem NS może zostać osoba, która:
a) posiada obywatelstwo sarmackie,
b) korzysta w pełni z przysługujących jej praw,
c) akceptuje cele NS, formy działania oraz zasady określone w tym Statucie.

§2.Członkowie partii dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) nowych członków.

ART.5. Sposób utraty członkostwa.
§1. Członkostwo w partii ustaje w skutek:
a) niespełnienia wymogów o których mówi ART.4 § 1,
b) członkostwa w organizacji, której cele są sprzeczne z celami lub zasadami ideowymi NS,
c) dobrowolnej rezygnacji członka.
§2.Skreślenia członka z listy członków NS dokonuje Zarząd NS.

ART.6. Prawa Członka.
§1. Członek NS ma prawo:
a) udziału w działalności NS,
b) kandydowania do sejmu z list NS,
c) zgłaszania inicjatyw politycznych do władz NS,

ART.7. Obowiązki Członka.
1. Członek NS ma obowiązek:
a) przestrzegania zasad Statutu,
b) stosowania się do decyzji władz NS,
c) realizowania programu partii,
d) uczestnictwa w wyborach do parlamentu zgodnie z programem wyborczym i zamierzeniami politycznymi NS.

ART.8. Władze NS.
§1. Władzę w NS sprawuje:
a) Przewodniczący NS,
b) Zarząd NS.
§2. W skład Zarządu wchodzi:
a) wybierany co 3 miesiące w demokratycznym głosowaniu przewodniczący NS,
b) wybierany co 3 miesiące w demokratycznym głosowaniu wiceprzewodniczący NS,
c) wybierany co 3 miesiące w demokratycznym głosowaniu sekretarz.
§3. W skład Zarządu musi wchodzić 3 członków.

ART.9. Zmiana Statutu.
§1. Decyzje o zmianie statutu podejmuje Zarząd NS.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
0,00 lt
Ten artykuł lubią: Andrzej Swarzewski.
Komentarze
Ryszard Paczenko
Czy w statucie jest gdzieś napisane (może nie doczytałem), że dążycie do oficjalnej zmiany nazwy Księstwa?
Odpowiedz Permalink
Guedes de Lima
Zmiana nazwy, na jaką?
Odpowiedz Permalink
Andrzej Swarzewski
Nie, bo nie dążymy.
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
Naprawdę nie?
Myślałem, że "SAMRACJA" to nazwa, którą proponujecie. Bo nie wierzę, że tak narodowa partia mogłaby zrobić po prostu błąd w nazwie, no nie wierzę.
Odpowiedz Permalink
Andrzej Swarzewski
To nie błąd, tylko literówka.
Odpowiedz Permalink
Paulus Buddus
Nie ma to jak czepiać się szczegółów :] dobrze ze Pan jest tak ogarnięty z językiem i nigdy nie popełnia literówek :) serdecznie winszuję :) Nie - nie dążymy do zmiany nazwy!
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
Nie wierzę! NARODOWA Sarmacja robi literówkę w nazwie swej ukochanej Ojczyzny?! No nie wierzę. To chyba jednak tendencja separatystyczna.
Odpowiedz Permalink
Guedes de Lima
A jest już program polityczny?
Odpowiedz Permalink
Andrzej Swarzewski
Jeszcze nie dopracowaliśmy, chcemy, żeby program był jak najwyższej jakości.
A Panu, diuku Paczenko dziękujemy za wyrażanie opinii.
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
Ależ proszę!
Czy mam sobie darować kolejną, o wtórnych żartach i o widocznych ograniczeniach w tworzeniu nowej jakości, czy sobie darować?
Odpowiedz Permalink
Andrzej Swarzewski
No raczej to drugie "sobie darować" niż pierwsze "sobie darować".
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
Tak dobre, że jestem pewny, że ktoś Panu dyktował :-)
Odpowiedz Permalink
Andrzej Swarzewski
A tu Pan nie zgadł. :)
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
Dokonano zmiany treści artykułu, w trybie art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach, z następującym uzasadnieniem:
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
Dokonano zmiany treści artykułu, w trybie art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach, z następującym uzasadnieniem:
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.