Rada Ministrów, Karolina Aleksandra, 02.11.2012 r. o 09:32
Podsumowanie kadencji Rządu — 8-11.2012
Seria wydawnicza: Komunikaty Rządowe

img_132_2.png
Rada Ministrów
Księstwa Sarmacji

Wasza Książęca Mość, Wasza Książęca Wysokość,
Sarmatki, Sarmaci!
Cała kadencja już za nami, głosowanie wyborcze rozpoczyna się w tę niedzielę, czas więc na podsumowanie osiągnięć Rządu, który władał Sarmacją przez te trzy miesiące. Różnie to bywało — były wzloty i upadki. Niemniej, czas na podsumowanie pracy resortów.

Resort, na czele którego stał Krzysztof mar. Czuguł-chan — Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego wytrwale ukulturalniało naród sarmacki, proponując różnego rodzaju konkursy i rozrywki. Jedną z nich była Fotozagadka, prowadzona przez wiceministra Leszka Chojnackiego de Ruth, która polega na odpowiedzi na pytania z zakresu historii Sarmacji na podstawie zaprezentowanej grafiki. Początkowo ministerstwo było wspierane również przez wiceministra Zbyszka diuka von Thorn-Brońka. Ponadto, z ciekawszych inicjatyw, Ministerstwo zaprezentowało razem z Ministerstwem Infrastruktury system Artykułów na Medal, który ma za zadanie wyróżnienie dobrych artykułów w sarmackiej prasie oraz założyło Instytut Magazynowania Grafik, ułatwiający dziennikarzom dołączanie grafik do tekstów publikowanych w Złotej Wolności bez potrzeby odwoływania się do zewnętrznych serwisów.

Nieco bardziej pechowym resortem było Ministerstwo Spraw Obywatelskich, któremu przewodził najpierw Simon kaw. Villee. Niestety, dotknęła go epidemia realiozy, w efekcie której był zmuszony ustąpić ze stanowiska na rzecz Julii bnt. von Levengothon i wiceministra Alberta bar. Felimi-Liderskiego. Niemniej jednak, udało się zrealizować parę podstawowych założeń, wprowadzono ramkę Pogotowie Obywatelskie na stronie głównej Księstwa, która niewątpliwie ułatwia nowym mieszkańcom kontakt z doświadczonymi Sarmatami w razie pytań. Ponadto, przeprowadzono wśród mieszkańców Księstwa ankietę na temat opieki obywatelskiej, uaktualniono spis pożytecznych odnośników i przewodnik po forum, oraz rozpoczęto pracę nad poradnikiem dla nowych mieszkańców razem z Ivem Tomaszowym Pac-Karakachanowem.

Ministerstwo Sprawiedliwości pod wodzą Mateusza diuka Suszka-Chojnackiego, dostrzegając problem kadr prawniczych w Księstwie, zdecydowało się rozpocząć prace nad pisaniem poradnika dla obywateli sarmackich zainteresowanych karierą w sądownictwie, których odstrasza kompleksowość prawa sarmackiego. Niestety, nie został on ukończony przed końcem kadencji, niemniej — postawiono pierwsze kroki w tym kierunku. Mamy nadzieję, że przyszłe rządy zdecydują się na kontynuację tego tematu. Ponadto, do Sejmu trafiła ustawa o ochronie danych osobowych i wizerunku, o ponownym rozpoznawaniu spraw przez Sąd Koronny, a także poprawka do Kodeksu Sprawiedliwości, która miała na celu ograniczyć karanie za użycie wulgaryzmów. Wiceminister JKW Mikołaj Wiśnicki rozpoczął także prace nad nowym wyglądem Dziennika Praw.

Innym resortem, który częściowo dotknęła wrześniowa epidemia realiozy, było Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jednakże nie oznacza to, iż było ono nieaktywne. W tej kadencji rozpoczęto naprawę stanu sarmackiej dyplomacji poprzez odwołanie nieaktywnych ambasadorów i rozpoczęcie rekrutacji do Służby Dyplomatycznej. Pogłębiano także stosunki z innymi krajami poprzez spotkania na szczeblu państwowym i prywatnym. To, co rozpoczął na stanowisku ministra Paviel mar. von Thorn-Broniek razem z wiceministrem kaw. Xianem, kontynuowała Karolina dssa von Lichtenstein, między innymi poprzez powołanie na ambasadorów wybranych osób z Służby Dyplomatycznej i nawiązywanie kontaktów z innymi państwami. Przedstawiciele Sarmacji gościli m. in. na Podwieczorku Królewskim w Królestwie Dreamlandu. Istotną kwestią jest też poruszenie sprawy Organizacji Polskich Mikronacji na forum publicznym i, co za tym podążyło, debata i głosowanie w Sejmie nad wyjściem z tej organizacji. Grunt dla przyszłych dyplomatów i ministrów został zaorany, jeśli można to tak kolokwialnie ująć.

Ministerstwo Informacji również nie ustrzegło się trudności w funkcjonowaniu. Początkowo objął je Markus bar. Arped-Iwanowicz, jednak niedługo potem musiał zrezygnować ze swojego stanowiska na rzecz Ignacego bar. Chojnackiego de Ruth, który rzetelnie informował społeczeństwo sarmackie o działaniach Rządu. Przyznajemy, że Rząd tej kadencji stawiał bardziej na działania, niż na medialność, lecz stanowi to dla nas naukę na przyszłość.

Za to od początku kadencji działało Ministerstwo Infrastruktury i Promocji, na czele którego stał Avril hr. von Levengothon. Na bieżąco naprawiało ono problemy, wprowadziło w życie parę użytecznych zmian takich jak tantiemy w działach na forach prowincji i Krajów Korony, co niewątpliwie zachęciło niektórych do zakładania wątków i większej aktywności. Ministerstwo pomagało także w wprowadzaniu w życie Instytutu Magazynowania Grafik oraz systemu Artykułów na Medal. Razem z Wiceministrem ds. Promocji, Karoliną dssą von Lichtenstein, opracowano i poddano pod konsultacje społeczne wzór ulotki promocyjnej, ponadto zajęto się tekstem promocyjnym, który zostanie przekazany przyszłemu Rządowi.

Ministerstwo Obrony Narodowej w tej kadencji, w związku z przedłużającymi się napadami realiozy ministra Wojciecha bnt. Wiśnickiego, nie zrealizowało postawionych przed nim zadań. Jednakże doprowadzono do rozpoczęcia debaty sejmowej i ogólnosarmackiej nad Ustawą o Książęcych Siłach Zbrojnych, nad którą Ministerstwo Obrony Narodowej pracowało, co można niejako zaliczyć in plus.

Ogólnie rzecz biorąc, oprócz pracy poszczególnych resortów warto też odnotować pracę Kanclerzy, najpierw Mikołaja diuka Arped-Muzyka, potem Avrila hr. von Levengothona, Podkanclerki Karoliny dssy von Lichtenstein i Podskarbiego JKW Piotra Mikołaja, który wprawdzie musiał zrezygnować w pewnym momencie ze swoich obowiązków, lecz zawsze służył poradą. Na początku kadencji, gdy Syriusz działał, Rząd aktywnie brał udział w wspmaganiu systemu — np. poprzez interwencje Magazynów Sarmackich zarządzanych przez diuka Arped-Muzyka czy też złożenie w Sejmie ustawy o bractwach. Niestety, nie zdołaliśmy dopracować rozporządzenia o finansach publicznych, lecz przekażemy je następnemu Rządowi. Dzięki JKM Piotrowi II Grzegorzowi, któremu serdecznie dziękujemy za współpracę, udało się także zrealizować punkt programowy o rodzinach i rodach.

Cóż... Dziękujemy za tę kadencję, dziękujemy ministrom, wiceministrom, a przede wszystkim Sarmatkom i Sarmatom.

PS. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, parę tygodni temu przekazaliśmy Puchar Mistrza Mikroświata w Piłce Nożnej Dworowi Książęcemu, więc już nie tkwi u tych, cytując, urzędasów.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
0,00 lt
Ten artykuł lubią: Vladimir von Hochenhaüser, P.N.W, Fryderyk von Hohenzollern, Yupeng Beijin-Zhao, Adrian Jasiński, Irmina de Ruth y Thorn, Julia von Levengothon, Simon Villee, Jack von Horn, Igor Żdanow.
Komentarze
Ten artykuł oczekuje na pierwszy komentarz.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.