Park Stołeczny, Wojciech Wiśnicki, 14.05.2012 r. o 01:37
Wybory Przewodniczącego

szu_1967.png

Sarmacka Konfederacja Rojalistyczna, celem informowania o poczynaniach wewnątrz partii, publikuje przedruk dokumentu wydanego przez Przewodniczącego SKR odnośnie nadchodzących wyborów Przewodniczącego SKR.
Mikołaj markiz Wiśnicki herbu Delfin, Przewodniczący SKR, 14.05.2012
Konfederaci!

W zgodzie z lege quarto Aktu Zawiązania Konfederacji kadencja pierwszego Przewodniczącego Konfederacji zakończy się z dniem 1 czerwca roku bieżącego. W związku z powyższym zwołuję wszystkich Konfederatów na Zjazd do Redutowa celem wyboru drugiego Przewodniczącego Konfederacji.

Terminarz wyborczy:
14 - 24 maja - czas na zgłaszanie kandydatur i przedstawienie programów;
25 - 31 maja - czas na głosowanie.

Regulując kwestię wyboru przewodniczącego ustalam poniższe zasady:
1) Kandydaturę może zgłosić każdy Konfederata obradujący podczas Zjazdu. W przypadku zgłoszenia przez innego Konfederata kandydatura musi zostać potwierdzona.
2) Kandydat ma prawo, acz nie obowiązek, ogłosić program wewnętrzny dla Konfederacji na najbliższą kadencję.
3) W głosowaniu każdemu Konfederatowi przysługuje jeden głos.
4) W przypadku zgłoszenia jednej kandydatury głosowanie odbywa się poprzez wyrażenie poparcia dla kandydata przez Zjazd.
5) Nowym Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzyma największą liczbę głosów. W przypadku głosowania nad jedną kandydaturą wymagana jest większość głosów za kandydaturą.
6) W razie niezgłoszenia kandydatur lub braku poparcia Zjazdu dla kandydata, aktualnie urzędujący Przewodniczący piastuje swoją funkcję przez kolejną kadencję.


A dla lepszej pewności tych wszystkich rzeczy spisanych przyłożyliśmy pieczęć Konfederacji do tego i ręką własną podpisaliśmy. Dan w Redutowie dnia 14 maja Roku Pańskiego dwa tysiące dwunastego.

(—) Mikołaj mar. Wiśnicki h. Delfin
Przewodniczący Konfederacji.

pieczec.png

pieczec.png
w imieniu Sarmackiej Konfederacji Rojalistycznej, 
(—) Wojciech kawaler Urbaniec 
Wiceprzewodniczący SKR 
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
0,00 lt
Ten artykuł lubią: Mikołaj Jan, Zbyszko Gustolúpulo, Simon Villee, Mikołaj Torped, Ignacy Urban de Ruth.
Komentarze
Ten artykuł oczekuje na pierwszy komentarz.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.