Park Stołeczny, Fryderyk von Hohenzollern, 04.05.2012 r. o 06:58
Pisma o monarchobolszewiźmie

Idea Monarchobolszewizmu

flm_pelne_300.png

Idea monarchobolszewizmu powstała dzięki zdecydowanym i radykalnym działaniom Hrabiego Ivo Karakachanowa. Który jak umiarkowany monarchofaszysta, zdecydowany przeciwnik bazylianizmu założył formacje polityczną Front Ludowo-Monarchistyczny by wcielać idee monarchizmu w życie, mając na uwadze potrzeby społeczeństwa oraz niesprawiedliwość wynikającą z skostniałego systemu politycznego Księstwa Sarmacji.
Książę i Lud dwa filary Księstwa Sarmacji, są wypisane na sztandarach FLM, wzajemnie się uzupełniają gdyż są gwarantami wolności, i stabilności. Słowo i Czyn biblia ruchu monarchobolszewickiego jest jak najbardziej aktualna. Manifest programowy który połączył klasy społeczeństwa sarmackiego, wyższe sfery czyli arystokracje i szlachtę oraz awangardę proletariatu obywateli, których codzienny trud pracy czyni Sarmację wspanialszą, tak to jest właśnie lud!

lud-i--ba_reswnxw.jpg

Idea monarchobolszewizmu jest nowym nurtem w myśli filozoficznej mikroświata i samej Sarmacji, nową doktryną polityczną opartą na internacjonalizmie klasowym i wspólnotowym. Trzeba to mocno powiedzieć nie ma jednego Narodu Sarmackiego jest wiele wspólnot kulturowych tworzących Księstwo Sarmacji, jak i tzw Sarmacki Krąg Kulturowy.
Tak to umiłowanie do ustroju monarchii parlamentarnej i możliwości stania się kimś znaczącym i wartościowym, sprowadzają do KS rzesze cudzoziemców, emigrantów dzięki którym jest budowana Sarmacja! Dzięki monarchobolszewiźmie proletariat może osiągnąć rewolucyjną samoświadomość dzięki odpowiedniemu dostępowi do wiedzy, równym i sprawiedliwym traktowaniu przy podziale dóbr narodowych Sarmacji. Wedle czynów, a nie sympatii, wedle pracy a nie niezrealizowanych postulatów!Tak drodzy państwo jeden obywatel równa się jeden głos tak być powinno, doceniamy wkład pracy zasłużonych Sarmatów. Jednak nierówność polityczna pomiędzy obywatelem a przedstawicielem szlachty jest nadal wielka, pomimo nowej ordynacji wyborczej która minimalizuje w jakimś stopniu tę niesprawiedliwość. Daje nam nadziej że w przyszłości tendencja do likwidacji głosów ważonych ulegnie diametralnej zmianie tak wśród ludu, elit i Księcia. Argumentacja że głosy ważone są zabezpieczeniem przed trollingiem i kloningiem jest fałszywa i obrosła w mit. W świetle obecnego prawa, nowych instytucji BAN oraz uprawnień Księcia i członków dworu Książęcego, podszywanie się , pod tworzenie dodatkowych kont jest wykrywane ze skutkiem natychmiastowym. Tak ten rewolucyjny zapał do zrównania głosów obywateli jest istotą monarchobolszewizmu, drogi ludu po władzę, po część władzę należących się im prawem wynikającym z swobód i wolności człowieka.

droga-ku-_reswwxh.jpg

Centralizm demokratyczny to kolejny aspekt monarchobolszewizmu, polegający na wyłonieniu elity urzędniczej, osób zajmujących się administracją infrastrukturalną stron Księstwa Sarmacji. Ludzi skupionych wokół dworu Książęcego, osób które całe swe wirtualne życie poświęcili dla dobra KS, a ich wiedza w temacie nadzoru informatycznego jest na najwyższym poziomie. Centralizm demokratyczny to również dążenie ośrodków władzy, od rządów w centrali po władze prowincji i krajów koronnych do jednomyślności w podejmowaniu poszczególnych decyzji. Centralizm demokratyczny to w końcu dążenie ludu do objęcia rządów państwie, rządów reprezentatywnych w których koło Diuka zasiądzie przodownik obywatelski , na tych samych prawach i zasadach, oznaczy to że nie będzie żaden z nich obarczony skazą głosu ważonego.


Cdn............

(-)Fryderyk von Hohenzollern.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
0,00 lt
Ten artykuł lubią: Irmina de Ruth y Thorn, Markus Arped, Michał August Staropodlaski, Tomasz Sokołowicz, Tomasz Ivo Hugo, Marcel Hans, Mikołaj Torped, Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Aleksander Damian Chojnacki.
Komentarze
Ten artykuł oczekuje na pierwszy komentarz.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.