Park Stołeczny, Helwetyk Romański, 22.04.2012 r. o 02:36
Program na X-Lecie Sarmacji

szu_2084.jpg

Spójrzmy na chwilę w przeszłość. Pamiętacie jeszcze wadliwy wymiar sprawiedliwości? Forum Centralne korzystające z domyślnego stylu? Niemądre, później ignorowane ustawy? Pojawiające się tu i ówdzie błędy w Złotej Wolności? Pokątne zasady dysponowania publicznym groszem? Brak reakcji na trolling? Czas oczekiwania na reakcję rządu przekraczający granice zdrowego rozsądku? Brak czata? Słupy uaktywniane na czas wyborów kosztem aktywnych obywateli? Wszystkie te obszary były reformowane — i zostały zreformowane — przy czynnym udziale członków Partii Pracy. A teraz spójrzmy w przyszłość, na Księstwo Sarmacji wielkimi krokami zbliżające się do dziesiątej rocznicy swojego istnienia.


naglowek_air.png

Wspieranie inicjatyw i szeroko rozumianej aktywności. System dotacji działa dobrze, a proces ich przyznawania jest w pełni transparentny. Tantiemy za artykuły oraz komentarze działają doskonale. Mamy nadzieję, że także pensja obywatelska będzie stanowiła bodziec do pełniejszej aktywności w miejscach publicznych, a subwencje dla prowincji zrealizują stawiane przed nimi cele. Powyższe działania wymagają sprawnej i kompetentnej administracji. W przypadku wejścia w skład rządu członkowie Partii Pracy będą nadal, z najwyższym zaangażowaniem, wykonywali powierzone im zadania i obowiązki.

Złoty Wiek. Doprowadzimy do realizacji, zapoczątkowanego w obecnej kadencji, programu przywrócenia blasku dawniejszym inicjatywom sarmackim. Mamy nadzieję na rychły powrót takich świetnych projektów, jak m.in. Grodziska Agencja Prasowa, Poczta Baridajska, Filharmonia Narodowa, Książnica Awiańska czy encyklopedia. W przypadku wejścia w skład rządu zagwarantujemy solidne wsparcie finansowe, techniczne i merytoryczne dla programu rewitalizacji najlepszych z najlepszych historycznych inicjatyw sarmackich.

Galeria Sarmatek i Sarmatów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zobowiązujemy się do stworzenia galerii, w której każdy mógłby — tak, jak w scholandzkim pierwowzorze — zamieścić swoją fotografię, wypełnić ankietę osobowościową i zaprezentować się z mniej oficjalnej strony. Kto wie, jakich perełek dowiemy się o innych Sarmatkach i Sarmatach? Galeria stanowiłaby także nieocenione archiwum wiedzy o naszej społeczności. Często wspominamy nowym mieszkańcom o dawnych obywatelach, których nie mieli okazji poznać. Wraz z encyklopedią, galeria byłaby doskonałym źródłem informacji.


naglowek_nm.png

Opieka nad nowymi mieszkańcami. System tantiem powiązany z działem powitalnym doskonale spełnia swoją rolę. Dzięki niemu nowi mieszkańcy od początku swojej obecności w Księstwie Sarmacji uczą się systemu pieniężnego. Tantiemy premiują zadawanie pytań. Samo dostanie się na forum jest od niedawna prostsze. Niestety jednak, poradniki wciąż spadały z listy spraw najpilniejszych. Na tym odcinku mamy najwięcej do zrobienia. W przypadku wejścia w skład rządu Partia Pracy doprowadzi do opracowania kompleksowego poradnika dla nowych przybyszów (tak w formie tekstowej, jak i wideoporadników). Zaproponujemy także odchudzoną, „powitalną” stronę główną, widoczną dla osób niezalogowanych, lub alternatywne rozwiązanie.

Program powrotu. Podobnie jak nasi koalicjanci z Sarmackiej Konfederacji Rojalistycznej uważamy, że nadszedł czas na to, aby Sarmacja przypomniała o sobie swoim dawnym mieszkańcom i obywatelom. Mamy już sprawny system informatyczny, mamy aktywne życie kulturalne, mamy sensowne mechanizmy finansowe, mamy czytelne forum i zachęcające do aktywności miejsca publiczne. W przypadku wejścia w skład rządu doprowadzimy do opracowania oraz rozesłania informacji o tym, jak zmieniło się ostatnio nasze Księstwo, do tysięcy osób znajdujących się w naszych bazach danych. Każdy nowy-dawny mieszkaniec to ogromna korzyść dla naszej społeczności.

Promocja. Nasza mikronacja potrzebuje nowej i świeżej krwi. Wspieramy i będziemy zdecydowanie wspierać działalność ogólnosarmackiej komisji promocyjnej, która doprowadziła do aktualizacji Sarmackich Skrótów i Skrótowców, a obecnie pracuje nad planem promocji Księstwa Sarmacji w prasie oraz kampanią ulotkową. W przypadku wejścia w skład rządu Partia Pracy zapewni, że osoby, które włączą się w program dystrybucji materiałów promocyjnych otrzymają status oficjalnych przedstawicieli Księstwa w poszczególnych miastach oraz zostaną sowicie wynagrodzeni za swoją pracę.


naglowek_zw.png

System informatyczny. Dzięki pracy Jego Książęcej Mości oraz członków Sarmackiej Konfederacji Rojalistycznej i Partii Pracy na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy udało się uporządkować ogrom spraw. Można w zasadzie uznać, że po ostatnich zmianach Złota Wolność przestała funkcjonować jako beta. Zlikwidowano ostatnie powiązania z bazami Syriusza, ściśle zintegrowano system z Forum Centralnym, poprawiono procedury imigracyjne. W przypadku wejścia w skład rządu Partia Pracy będzie aktywnie, tak jak dotąd, rozwijała w porozumieniu z Księciem Piotrem II Grzegorzem sarmacką infrastrukturę informatyczną.

Baretki i stopnie wojskowe. Opowiadamy się za przywróceniem w Złotej Wolności baretek okolicznościowych i specjalnych odznaczeń (Medal Ofiarodawców Sarmacji, Medale Koronacyjne, Medal Pięciolecia, Medale za Długoletnią Służbę, Medale Nadwyżki) oraz stopni wojskowych. Pod publiczną dyskusję poddamy propozycję rozszerzenia „odznaczeń profilowych” o najwyższe odznaczenia prowincji czy wyróżnienia otrzymane w inicjatywach takich jak Inicjatywa Miesiąca czy fantastyczne Khandery. W porozumieniu z Jego Książęcą Mością zaproponujemy rozwiązania służące urozmaiceniu sarmackich zaszczytów, mając jednakże na uwadze postulat nadrzędny, jakim jest zachowanie czytelności obecnego systemu wsi lennych.

Rody i rodziny. Rody i rodziny są od lat nieodłączną częścią Sarmacji. Uważamy, że zasługują one na oficjalne uznanie przez Księstwo poprzez obecność w profilach mieszkańców. Proponujemy, aby umieścić w nich informacje o sarmackich powiązaniach rodzinnych — małżonkach, rodzicach i dzieciach. Rozwiązanie takie pozwoli również na o wiele lepszą niż obecnie orientację w drzewach genealogicznych Sarmatek i Sarmatów oraz będzie stanowiło kolejny, sympatyczny akcent przemawiający za włączeniem się w życie społeczności sarmackiej.


naglowek_pw.png

Roztropna polityka. Ustrój Księstwa Sarmacji jest przemyślany, sprawiedliwy i działa. Nie wznosimy sztandarów monarchizmu ani republikanizmu, nie proponujemy reformowania sądów, nie podnosimy postulatów zmian we władzach ustawodawczej i wykonawczej — ponieważ nie ma takiej potrzeby. To, co działa dobrze, można tylko popsuć. Co było do zreformowania, zostało zreformowane. Korekty zawsze są możliwe, ale tym, czego przede wszystkim potrzebuje Księstwo Sarmacji na tym odcinku jest stabilność. Odgrzewanie starych konfliktów „narodowych” uważamy za nieroztropne i niepotrzebne. Konstytucja proklamuje jeden naród obywatelski i tak powinno pozostać zarówno w sferze przepisów, jak i praktyki. W przypadku wejścia w skład rządu będziemy kontynuować dobrą praktykę konsultowania ważniejszych projektów z obywatelami.

Wolność tworzenia prowincji, wolność miejscowości. Z powodu różnic programowych ta sfera nadal nie doczekała się jednoznacznego rozstrzygnięcia. Konstytucja nadal z jednej strony stanowi o dobrowolności przynależności do samorządów, z drugiej zaś zakazuje zmiany granic prowincji bez ich zgody. Bierzemy pod uwagę zarówno argumenty za utrzymaniem status quo, jak i za zmianą na rzecz zniesienia obecnych blokad i zakazów. W przypadku wejścia w skład rządu zainicjujemy publiczną debatę oraz doprowadzimy do referendum, które zdecyduje ostatecznie (czyli na co najmniej kilka miesięcy…) o kształcie naszego ustroju samorządowego.

Polityka zagraniczna. Konsekwentnie opowiadamy się za „faktyczną” polityką zagraniczną. Za priorytet uważamy działania na odcinku największych polskich mikronacji — Al Rajn i Dreamlandu. Popieramy również podtrzymanie przez Księstwo Sarmacji oferty inkorporacji Mandragoratu na równych z prowincjami prawach. Z niepokojem obserwujemy zbiurokratyzowany kurs utrzymywany przez Organizację Polskich Mikronacji. Polityka zagraniczna może być fajna (tak, fajna), ale jak mówi stare, gellońskie przysłowie: „z frajerami nie pijemy”.


naglowek_g.png

Podatki. Z uwagi na dynamiczny charakter Złotej Wolności niezmiennie dążymy do zachowania równowagi między dochodami uzyskiwanymi z aktywności systemowej a dochodami uzyskiwanymi z aktywności społecznej. Podatki są jedynie środkami dla osiągnięcia celu — tego, aby „prawdziwa” aktywność była wynagradzana jak najpełniej i jak najszerzej. Mikronacje były, są i muszą pozostać zabawą dla osób oczekujących czegoś więcej niż jednej z wielu gier przeglądarkowych. Gospodarka jest dodatkiem do społeczności, nigdy na odwrót.

Pełna jawność rachunków bankowych? Zainicjowana przez Jego Książęcą Mość debata wywołała lawinę komentarzy. W tej sprawie — podobnie jak w wielu innych — uważamy wysłuchanie obywateli za najlepsze rozwiązanie. Temat nie wymaga wiedzy fachowej ani orientacji w meandrach sarmackiej administracji. Temat wymaga rzetelnego przedstawienia argumentów na rzecz zarówno ujawnienia stanu i historii rachunków, jak i pozostawienia obecnych ustawień systemu bez zmian. Opowiadamy się za referendum w tej sprawie.

Sprawiedliwy podział zysków. Nie zawsze podział zysków jest sprawiedliwy, a rynek — konkurencyjny. W przypadku wejścia w skład rządu, Partia Pracy zainicjuje publiczną debatę z udziałem przedsiębiorców poprzedzoną szczegółowymi obliczeniami rentowności i konkurencyjności poszczególnych gałęzi gospodarki — kopalni, karczm, manufaktur, miejscowości, uprawy zboża, szeroko rozumianej mapy — oraz przedstawi konkretne rozwiązania, tak pod postacią propozycji dla Jego Książęcej Mości, jak i mechanizmów prawnych i finansowych dostępnych Radzie Ministrów.

(—) Paviel hr. von Thorn-Broniek
Kandydat na urząd Kanclerza Księstwa Sarmacji
Przewodniczący Partii Pracy
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
0,00 lt
Ten artykuł lubią: Paviel Gustolúpulo, Helwetyk Romański, Fryderyk von Hohenzollern, Jeremiasz Winchester, Zbyszko Gustolúpulo, Mikołaj Jan, Wojciech Wiśnicki, Avril von Levengothon, Mateusz von Thorn-Chojnacki, Ignacy Urban de Ruth, Michał Kowalewski, Simon Villee, Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Lanigiria von Graudenz, Michał Michaelus, Piotr II Grzegorz, Irmina de Ruth y Thorn.
Komentarze
Zbyszko Gustolúpulo
Pavielek hihi! ❤
Odpowiedz Permalink
Jeremiasz Winchester
Nie będę wam mówił na kogo głosować, ale wiecie że musi być to partia która już nie raz udowodniła że przykłada się do pracy na rzecz Księstwa Sarmacji!
Odpowiedz Permalink
Fryderyk von Hohenzollern
Muszę przyznać bardzo ciekawy program, brakuje trochę konkretnych rozwiązań, np w kwestii polityki zagranicznej, czyli pozostajemy w OPM albo odchodzimy od tej zbiurokratyzowanej instytucji. Co do Beretek i medali popieram bezwzględnie jeśli chodzi o ordery nadawane przez władze poszczególnych prowincji. Owa roztropna polityka, czyli jak dobrze rozumie chcecie zachowania status quo w sprawach instytucjonalnych?
Odpowiedz Permalink
Markus Arped
Biurokracja jest prima und toll!
Odpowiedz Permalink
György Róni Karakachanow Jr
Za długie! Nie przeczytam, foch!
Permalink
Malik al Mulk
Bardzo cieszy mnie, że władze Księstwa Sarmacji o współpracy z Federacją Al Rajn myślą w sposób długoterminowy. Zapewniam, że i w FAR ten pomysł ma bardzo szerokie grono zwolenników, zwłaszcza na najwyższych szczeblach władzy.
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.