Ogłoszenie 13/10/2021 nr. 4: Przeprosiny i przyszłe plany Hansa i Novej/SCD
Seria wydawnicza: Ogłoszenie

Og%C5%82oszenie.jpg
nr. 4 z dn. 13 października 2021 roku
Szanowni Mieszkańcy Księstwa Sarmacji
Stowarzyszenie "Nova"  oraz Stronnictwo Centrowo-Demokratyczne oraz Ja, Krzysztof Hans-Arped Winnicki przepraszamy za mieszkańców Księstwa Sarmacji oraz regionu Starosarmacji za całą toczącą się dramę w naszej sprawie która to zakończyła się pozwem. W jego sprawie proponujemy władzom wspomnianego regionu ugodę na zasadzie Art. 44 ust. 3 i 4 Kodeksu Sprawiedliwości czyli wpłaty na konto Starosarmacji 10 tysięcy libertów grzywny w zamian za wycofanie wszystkich pozwów po obu stronach i ogólnie zakończenie tej szopki którą to wywołaliśmy. Wbrew pozorom ani ja ani reprezentowana przeze mnie partia czy stowarzyszenie nie jesteśmy egoistami a chcemy znaleźć złoty środek by załagodzić wszelkie konflikty.
Jednocześnie ze swojej strony potwierdzam start w wyborach na Namiestnika Starosarmacji (pod barwami swojen partii) i Asesora Trybunału Koronnego. Moim zdaniem będzie między innymi wycofanie Dekretu Namiestnika o Karach na Honorze. Chce bowiem by w tych sprawach bardziej wiążące było prawo krajowe w postaci Kodeksu Sprawiedliwości. Jeżeli już ten przepis miałby zostać to przeszedłby gruntowną przebudowę w którym to usprawniłbym ten przepis wprowadzając:
1. Usprawniając wadliwy Art. 3 ust. 3 (wskazuje on teraz na Art. 2 ust. 2 a nie Art. 3 ust. 2) nie tylko likwidując wadę ale i ograniczając liczbę potrzebnych czynności do jednego.
2. Wprowadzając możliwość odzyskania zdolności honorowej także w sposób finansowy łącząc go z Kodeksem Sprawiedliwości modyfikując lub nawet łącząc punkty a i b Art. 3 ust. 2. Dekretu z Art. 44 ust. 3 i 4 Kodeksu Sprawiedliwości.
3. Wprowadzajac obowiązek nadania odzyskania zdolności honorowej po wykonaniu przez osobę oskarżoną czynności określonych w Dekrecie. Dotyczyłoby to też w przypadku sytuacji takich jak moja. Gdzie w ramach zadośćuczynienia wpłaciłem 15 tysięcy libertów na konto Grodziska czyli miasta gdzie z winy mojej i stowarzyszenia doszło do tragedii a Marszałek Sejmiku tego nie dostrzega uważając że to życia zmarłym Sarmatom nie zwróci. Uważam że w tej sprawie zrobiłem wszystko co mogłem a wszelkie odmowy czy groźby prawne typu wywieranie nacisku na organ władzy publicznej świadczą tylko na niekorzyść regionu którego to honor w przeciwieństwie do jego urzędników chciałbym naprawić.
4. Wprowadzając obowiązek podpisów (i to na nie prostym pułapie) który powinien być wymagany do tego typu spraw.
Łącząc start w wyborach samorządowych z tymi do Sejmu oświadczam że moim głównym postulatem będzie zniesienie wymaganie podpisów do wniosków o wykładnie prawną który to Trybunał Koronny ma z powodu ucieczki od swojego obowiązku (w trosce oto by nie było go za dużo) czyli wytłumaczania obywatelom zawiłości prawnych. Dodatkowo w przeciwieństwie do mojego konkurenta będę polegał na prawie obowiązującym w państwie a nie wymyślnym ideom wykraczającym poza ramy współżycia społecznego.
Utrzymuje też pomysł "podatku od władzy" który będzie jednorazową składką w wysokościach:
16.000 - 20.000 libertów dla Księcia
8.000 - 10.000 libertów dla Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, Marszałka i Hetmana KSZ a także Kanclerza
4.000 - 5.000 libertów dla Prezesa Naczelnej Izby Architektury i Prefekta Generalnego
2.000 - 2.500 libertów dla Posłów Sejmu Księstwa Sarmacji, Senatorów Księstwa Sarmacji i Ministrów
1.000 - 1 250 libertów dla Naczelników Prowincji
500 - 625 libertów dla zarządzających miastami (w tym lennami)
250 - 312,50 libertów dla Radnych Prowincji
125 - 156,25 libertów dla zarządzającymi wioskami lennymi niezależnie od ich wielkości
Zebrane pieniądze stworzą albo Fundusz Społeczny finansujący najważniejsze projekty państwowe albo będzie częścią składową Budżetu Państwa który to mógłby uchwalać Sejm wraz Księciem na początku roku. Wtedy też na wniosek Rady Ministrów bądź Księcia uchwalana też w drodze uchwały wysokość opisanego wyżej podatku.
Na szczeblu krajowym jak i samorzadowym planuje też inne projekty jak połączenie funkcji Prefekta Generalnego z Ministrem Sprawiedliwości czy podniesienie funkcji osoby zarządzającej Grodziskiem i innymi dużymi miastami z Burnistrza na Prezydenta. Wreszcie przywrócę statusy miast wszystkim lokalizacjom będących na terenie dawnych lokacji sclavińskich. Wprowadzę też dodatki finansowe w wysokości co najmniej 500 libertów miesięcznie przez conajmniej pół roku dla wszystkich Pań zamieszkujących Księstwo Sarmacji doceniających ich mniejszą liczebność i sugerując ich wzrost. Zadbam też o powracających obywateli proponując dwukrotność stawki na start dla nowego mieszkańca.
O kolejnych projektach planuje informować na bieżąco w przypadku wybrania.
Z uszanowaniem
(-) Krzysztof Hans-Arped Winnicki
Prezes Stowarzyszenia "Nova" i Stronnictwa Centrowo-Demokratycznego

Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
411,00 lt
Nikt jeszcze nie lubi tego artykułu.
Komentarze
Federico
Cytuję:
wpłaciłem 15 tysięcy libertów na konto Grodziska
Zauważyłem, uznałem za darowiznę. Dziękuję pozdrawiam.

Podatki od polityki? Pomóżcie mi, umieram ze śmiechu.
Dotacje dla kobiet? OOOOOOOOO DYSKRYMINACJA!
Dodatkowe pieniądze dla powracających? OOO, znowu DYSKRYMINACJA!
Cytuję:
konkurenta będę polegał na prawie obowiązującym w państwie a nie wymyślnym ideom
Dziękuję za kolejny powód do pozwu ;)


Pozdrawiam dziękuję, buzię blokuję.
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
@Federico Z tymi ideami do nie do ciebie piłem XD
Odpowiedz Permalink
Santiago Vilarte von Hippogriff
@KrzysztofHans pkt 3- niezależnie od sprawy, ale tworzenie prawa pod siebie to zła praktyka
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
@SantiVilarte Tak i dlatego dojdzie do tego już po ugodowym rozwiązaniu sytuacji.
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Zdaje sobie sprawę że takie punkty programowe, mogą zdobyć poparcie społeczne...
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.