Dwór Książęcy, Laurẽt Gedeon I, 13.08.2021 r. o 00:28
Komunikat Koronny 3 Dworu JKM
Seria wydawnicza: Komunikaty Koronne

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
30uq6jdy.png
12 sierpnia
Roku Pańskiego 2021
C

zcigodni Obywatele i Mieszkańcy Księstwa Sarmacji!
Szanowni Goście!


C

zas szybko płynie i mimo, iż ten komunikat opatrzony jest cyfrą trzy to w sumie wraz ze specjalnym komunikatem, rozwodem i wizytą Księcia już jest komunikatem, który mógł by być opatrzony numerem siedem. Czy to oznacza, że na dworze książęcym się dzieje? Osądźcie sami, a ja zapraszam do zapoznania się z najświeższymi informacjami.

K

olejny raz rozpocznę od realizacji remontowo-konserwacyjnych w Pałacu Książęcym w Grodzisku. Jak już poprzednio informowałem trwajacy remont jednej z głównych klatek schodowych pałacu dobiegł końca. Przy okazji wizyty JKM Arkadiusza Maksymiliana w Palatynacie Leocji (informacje o wizycie znajdziecie w pierwszym oraz drugim komunikacie w tej sprawie), a także w związku z tym, że jeden z Namiestników Jego Ekscelencja Franklin Garamond wręczył JKM portret to on również znalazł się na honorowym miejscu w pałacu, a przy okazji wypromował go nasz ostatni zbieg.

2Bv79ho8.png
fot. portret JKM otrzymany w Leocji

K

ilka dni temuj tj. 5 sierpnia br. w Pałacu Książęcym w Grodzisku JKM Arkadiusz Maksymilian dokonał uroczystego zaprzysiężenia Rządu, któremu od niedawna przewodzi Kanclerz Jaśnie Oświecony Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek. Zaprzysiężenie przeprowadzono w Sali Perłowej Pałacu Książęcego, a oprócz wręczenia ministerialnych nominacji w programie dzisiejszego wydarzenia zaplanowane są okolicznościowe przemówienia, zaś na zakończenie — kolacja dla zaproszonych gości. Nad tym by uroczystość przebiegała sprawnie z ramienia dworu książecego nad wszystkim czuwała Sekretarz Koronna Szlachetna Dama Fatima von Chamier-Gliszczyńska.

U

roczystości rozpoczął swym przemówieniem Jego Książęca Mość Arkadiusz Maksymilian, który powitał wszystkich zebranych oraz w tym dniu święta sarmackiej demokracji złożył życzenia wielu pomyślnych, dobrych, radosnych chwil oraz życzył Kanclerzowi i całej Radzie Ministrów by w czasie wypełniania swych obowiązków spotykali samych życzliwych i pomocnych ludzi oraz obiecał swoją pomoc, radę i wsparcie.
Cytuję:
Jaśnie Oświecony Diuku Kanclerzu,
Wielce Szanowni Ministrowie Sarmackiego Rządu,
Wasze Ekscelencje Panie i Panowie,
Wielmożny Marszałku Sejmu,
Jaśnie Oświecony Marszałku Dworu,
Przedstawiciele władz krajowych i samorządowych,
Reprezentanci Wojska na czele z JO Hetmanem,
Szanowni Państwo!


Witam w ten czwartkowy wieczór 5 sierpnia w Sali Perłowej Pałacu Książęcego w Grodzisku na uroczystości zaprzysiężenia nowej Rady Ministrów Księstwa Sarmacji. Witam wszystkich przybyłych Państwa na tę ceremonię – Wasze Ekscelencje, Zacną Szlachtę i Arystokrację, przedstawicieli władz, zaś w sposób szczególny witam Jaśnie Oświeconego Diuka Kanclerza Alfreda Fabiana von Hohenburg Tehen-Dżeka wraz z jego ministrami. Swoje pozdrowienia kieruję również w stronę wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają za pomocą środków bezpośredniego przekazu.

Ta dzisiejsza uroczystość to kolejny wymiar święta sarmackiej demokracji. Można powiedzieć, że od dzisiaj w sposób pełny swoją służbę rozpoczyna rząd, utworzony wskutek wyboru nowego Sejmu – wyboru dokonanego przez sarmackie społeczeństwo. Nowi Posłowie złożyli na moje biurko wniosek o powołanie Jaśnie Oświeconego Diuka Alfreda Fabiana von Hohenburg Tehen-Dżeka na urząd Kanclerza, czemu uczyniłem zadość wieczorem 2 sierpnia. Głęboko wierzę, że Posłowie podjęli dobrą decyzję – wszakże Jaśnie Oświecony wydaje się być kandydatem odpowiednim na to stanowisko.

Życzę Panu, Panie Kanclerzu wiele wytrwałości w tym nowym etapie życia – dużo pomyślnych, dobrych, radosnych chwil oraz samych życzliwych i pomocnych ludzi wokół. Proszę przyjąć także słowa o moim nieustannym wsparciu, zarówno dla Pana jak i Pana Ministrów. Służę swoją radą i pomocą.

Zatem zapraszam Pana Kanclerza, Jaśnie Oświeconego Diuka po odbiór pamiątkowego aktu nominacji.

ttFvw7hR.png

O

dbierając z rąk Jego Książęcej Mości Arkadiusza Maksymiliana akt nominacji KanclerzJaśnie Oświecony Alfred Fabian von Hohenburg Then-Dżek podziękował Księciu za zaufanie i obiecał skupić się na działaniu oraz dążeniach do osiągnięcia zamierzonych celów. Poniżej cytuję całą treść przemówienia.
Cytuję:
Wasza Książęca Mość
Czcigodni Goście


Wiele już zdążyłem powiedzieć. Podziękować za wybór i zaufanie, przekazać plany dotyczące kadencji, wyjaśnić pewne decyzje...

Dzisiaj ciężko jest wymyślić coś nowego, coś co jeszcze nie zostało powiedziane, dlatego ponownie - DZIĘKUJĘ. Jest to dzień, w którym wszystko musi zacząć się układać. Musimy wierzyć, że będzie dobrze i pójdzie z górki.

Niemniej, skupmy się na działaniu. Postawmy sobie cele do których będziemy dążyć. Nie bójmy się zaryzykować i pokażmy, że Sarmacja jest silna wewnętrznie, odporna na problemy, nawet jeżeli wiele osób znika w odmętach realiozy.

Pamiętajmy jednak o tych, których teraz z nami nie ma i wierzmy, że wrócą do nas. Liczmy, że nasza ciągła aktywność zachęci ich do działania razem z nami. Niech mają dokąd wracać - i niech wracają do Sarmacji.

Dziękuję! (już co najmniej czwarty raz w ciągu jakichś 72 godzin)]

J

ego Książęca Mość podziękował Kanclerzowi za przemowę i przekazał dla Ministrów akty nominacji. Następnie poinformował, że chętny, będzie mógł zabrać głos, a potem dodał, że po przemówieniach zaprasza gości na kolację, która odbędzie się w sali obok.

N

astępnie głos zabrał minister rozwoju regionalnego Brodrii Jego Ekscelencja Maximilian Fiodorow-Frassati, który powiedział:
Cytuję:
Drodzy nowo wybrani ministrowie!
Szanowny kanclerzu!
imieniu Carstwa Brodryjskiego i Jego Carskiej Mości Piotra Pawłowa gratuluję wam objęcie tak zacnych stanowisk i życzę wam wielu sukcesów.

P

óźniej prowadzone rozmowy wraz z gośćmi przeniosły się do sali obok i wszyscy zgromadzeni usiedli przy stole, gdzie zaraz służba podała potrawy i napitek. Atmosfera się rozluźniła. W tle było słychać muzykę połączoną z rozmowami. A w związku z tym, że całe towarzystwo dobrze się chyba bawiło, wiec kolacja przy wyśmienitych potrawach i królewskiej whisky marki "Crown Royal" przeciągła się do wczesnych godzin rannych. Goście zostali zakwaterowani i dość długo jeszcze dyskutowali w kuluarach zastanawiając się, czy w związku z tym, że już niedługo minie 100 dni panowania JKM to czy Książe czymś zaskoczy? Czy będzie jakaś niespodzianka? Być może. Przekonamy się już za kilka dni. Poza tym jak mi wiadomo to zastanawiano się nad planowanymi zmianami dotyczącymi przekazania przez Radę Ministrów dla JKM spraw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej. Jaki będzie podział kompetencji okaże się już wkrótce.
B30la09N.png

Z

aangażowanym w dalsze podlewanie książęcych ogrodów serdecznie dziękuję za pomoc w rozwoju krzaczków. Jak już wcześniej informowałem dodatkowe wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w dbałość o roślinność zostało wypłacone. Obiecałem, iż osoba, która będzie miała najwięcej punktów gdy krzew osiągnie wartość 900 to dostanie platynową konewkę. Niniejszym informuję, że platynową konewkę za pierwszy z trzech krzaków otrzymuje Sławetny Piotr vel Bocian, a poniżej przedstawiam wartości punktowe ogrodników z tego dnia.

7UN1Py43.png

Ranking książęcych ogrodników z dnia 31.07. 2021 r przedstawia się następująco:
 • Piotr vel Bocian: 617
 • Ludwik Tomović: 496
 • Laurẽt Gedeon I: 192
 • Heinz-Werner Grüner: 83
 • Krzysztof Windsor: 61
 • Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek: 46
 • Konrad von Chamier-Gliszczyński: 45
 • Fatima Halima: 37
 • Federico: 10
 • Ola Marcjan-Chojnacka: 9
 • Natasha von Sarm: 9
 • Gotfryd Slavik de Ruth: 9
 • Joahim von Ribertrop von Sarm: 8
 • Arkadiusz Maksymilian: 6
 • Antoni Kacper Burbon-Conti: 6
 • Jakiś łobuz: 6
 • Santiago Vilarte von Hippogriff: 5
 • Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz: 3
 • Michał Jerzy Potocki: 3
  Jan Magov-Zaorski: 2
 • Hewret z Gerwenu: 2
 • Janusz Zabieraj: 2
 • MagikoSarmatiko: 2
 • Prokrustes: 1
 • Piotr II Grzegorz: 1
 • Avril von Levengothon: 1
 • Tomasz Ivo Hugo: 1
 • Tomasz Liberi: 1
 • Vanderlei Bouboulina-á-la-Triste: 1
 • Muhamad ibn Abd Allah: 1
 • Henryk von Wattzau: 1
 • Lambert Rosetti: 1
 • Prosimir Rastag: 1

sA42OEYn.png

Trochę szkoda, że krzaczki po przekroczeniu 900 podlań przestają być widoczne, wiec postanowiłem ten moment uwiecznić.

5FG197f6.png
fot. krzaczki alejki kwiatowej ogrodu JKM, które osiągnęły wartość 800 - 900

Nadal zachęcam wszystkich do pomocy w utrzymaniu książęcych ogrodów. Podtrzymuję wcześniej złożoną propozycję, więc, gdyby znalazł się jakiś chętny grafik, który zechciał by upiększyć ogrody to za wykonana pracę w tym zakresie może liczyć na książęcą wdzięczność i oczywiście na nagrodę proporcjonalną do włożonej pracy w tym zakresie.

K

olejny raz za Leockim Instytutem Statystyk Międzynarodowych przedstawiam garść statystyk z miesiąc lipiecec br., a jeśli ktoś chciałby pozyskać więcej informacji na ten temat to zapraszam do materiałów źródłowych. Na wykresie oznaczono najwyższą aktywność dzienną. Łączna aktywność mieszkańców i gości Księstwa Sarmacji plasuje się na czwartym miejscu. Miniony miesiąc najlepszym wynikiem zamknął Palatynat Leocji 806, Monarchia Austro-Węgierska 701, Królestwo Turetii 688, Księstwo Sarmacji 683. Jak widać niewiele zabrakło nam do trzeciego miejsca.

P18aE919.png
fot. statystyki Sarmacji za lipiec br.

P

rzy okazji dodam, że w Palatynacie Leocji rośnie sarmacka flota handlowa, która posiada już 35 statków i prowadzi wymianę towarów i innymi państwami polskich mikronacji. Rejsy rozpoczynają się w Nowym Porcie, a właściciele statków mogą transportować swe towary do różnych mikronacyjnych portów.

9yr3gsVs.png


N

a zakończenie jeszcze jedna informacja. Już za 4 dni w Pałacu Książęcym w Grodzisku tj. w specjalnie utworzonym wątku na forum świętować będziemy 100 dni panowania JKM Arkadiusza Maksymiliana. Z tej okazji planowane są różne przedsięwzięcia oraz inne atrakcje, do których zaliczyć można między innymi otwarcie remontu lotniska w Grodzisku, publikacja nowego systemu nadań odznaczeń i orderów, okolicznościowy znaczek pocztowy oraz uroczysty bal maskowy w strojach dworskich. Bal planowany w dniu jubileuszu tj. 18 sierpnia br. o godzinie 19.00. Już teraz zachęcam do szykowania strojów ponieważ najciekawsze z nich zostaną nagrodzone. Mi pozostało jeszcze wyszycie herbu rodowego. W całym Księstwie Sarmacji trwa akcja promocyjna zachęcająca społeczeństwo do udziału w balu.

0ib7z067.png
fot. Marszałek Dworu szykuje się na bal

llCmg6MM.png
Z wyrazami szacunku,


(—) Laurẽt Gedeon I
Marszałek Dworu Książęcego

Rejestr zmian

 • Laurẽt Gedeon I, dn. 13.08.2021 o 10:26:04: Edycja: Uzupełniono brakujący fragment po interwencji innego mieszkańca KS.
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Piotr vel Bocian.
Serduszka
4 513,00 lt
Ten artykuł lubią: Piotr vel Bocian, Fatima von Hohenburg Marcjan-Chojnacka, Santiago Vilarte von Hippogriff, Janusz Zabieraj, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Joahim von Ribertrop von Sarm, Krzysztof Windsor, Konrad von Chamier-Gliszczyński, Tomasz Liberi, Ludwik Tomović, Heinz-Werner Grüner, Enrique Sanchez Oviedo, Federico, Severin Verwaltung-Esteladio.
Komentarze
Piotr vel Bocian
Żałuję, że nie będę mógł być na balu. Życzę wszystkim udanej zabawy:)
Odpowiedz Permalink
Tomasz Liberi
Jak obowiązki mi pozwolą przybędę.
Odpowiedz Permalink
Federico
Niech żyje!
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
@Bocian @TomaszLiberi @Federico balu jeszcze nie było, ale kto wie...
Odpowiedz Permalink
Orjon Surma
O, jeszcze dobrze nie wróciłem, a tu już bal... No, no. Dużo się dzieje :)
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
@Orjon tylko nie wiadomo kiedy!
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
@Federico Niech żyje :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.