Hans Media, Krzysztof Hans Arped-Winnicki, 29.05.2021 r. o 22:19
Kronika 29/05/2021 nr. 45: Koronacja JKM Arkadiusza Maksymiliana
Seria wydawnicza: Kronika

8kDCnoRo.jpg
Wydanie nr. 45 z 29 maja 2021 r.

KYjV9gSb.png
Jak krajem będzie rządził Arkadiusz Maksymilian?
Księstwo Sarmacji ma nowego Księcia!


29 maja 2021 r.
W poprzednim miesiącu mieszkańcy Księstwa Sarmacji ponownie staneli do urn by wybrać Księcia. Został nim Heweliusz hrabia Popow-Chojnacki (AG006) który przybrał imię Arkadiusza Maksymiliana. Nowy Ksiaże w wolnej elekcji uzyskał 82 głosy od 22 wyborców wyraźnie pokonując drugiego Krzysztofa Hansa - Arpeda Winnickiego który 8 głosów od 2 wyborców. Trzeci był Muhamad ibn Abd Allah który prawdopodobnie sam na siebie głosował gdyż miał tylko 1 głos. To właśnie on swoim cieniem nieco przysłonił radość z wyborów gdyż próbował on wręczyć łapówkę członkowi Ksiażęcej Komisji Wyborczej. Na szczęście dzielny Trybunał Koronny zajął się sprawą i pomimo mnożenia tożsamości ukarał przestępcę odpowiednią karą ujętą w Kodeksie Sprawiedliwości choć oskarżony stara się odwoływać i przy okazji robić kolejne czyny prawnie zabronione. Te ruchy niespodobały się drugiemu Hansowi (który chciał władać krajem jako Krzysztof I Hans) który zgłosił skargę na konkurenta do Ksiażęcej Komisji Wyborczej wnosząc o jego dyskwalifikacje z wyborów. Niestety KKW odprawiła go z kwitkiem wobec czego Hans zastanawia się nad wniesieniem odwołania.  Jeżeli chodzi o statystyki niedawnej Wolnej Elekcji to były one następujące:
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 32.
Liczba wyborców: 27 (frekwencja: 84%).
Łączna suma siły głosów oddanych w wyborach: 107.
Suma siły głosów ważnych: 90.
Liczba głosów ważnych: 24.
Suma siły głosów pustych: 17.
Liczba głosów pustych: 3.
Powołanie nowego Księcia który właśnie w dniu powrotu "Kroniki" będzie miał zaprzysiężenie spowodowało zmiany w składzie Sejmu gdyż tutaj na jego miejsce wskoczył jego konkurent z wyborów Krzysztof Hans-Arped Winnicki który na dzień dobry wrzucił nowelizacje Kodeksu Sprawiedliwości z jednej strony nadającą nową siedzibę (a nawet siedziby) więzieniu a z drugiej proponowała nowe rozwiązania zabezpieczające kraj przed takimi sytuacjami które miały miejsce dzięki Muhamadowi ibn Abd Allahowi.
Wracając jednak do nowego Księcia czyli Jego Królewskiej Wysokości Arkadiusza Maksymiliana wydająca "Kronikę" firma Hans Media życzy by jego rządy były jak najdłuższe i przebiegały w spokojnej i zarazem pokojowej atmosferze.

Nowy Książe Sarmacji JKM Arkadiusz Maksymilan podczas swojej koronacji mającej miejsce równolegle z wydaniem tego numeru naszego pisma wygłosił te ote słowa:
Cytuję:
Wasze Ekscelencje Dostojni Goście zza Granicy,
Wasze Książęce Wysokości,
Jaśnie Oświeceni Diukowie, Jasnie Oświecone Diuczessy,
Jaśnie Wielmożni Markizowie, Jaśnie Wielmożne Markizy,
Prześwietni Hrabiowie, Prześwietne Hrabiny,
Wielmożni Wicehrabiowie, Wielmożne Wicehrabiny,
Czcigodni Baronowie, Czcigodne Baronessy,
Sławetni Baroneci, Sławetne Baronetessy,
Poważani Kawalerowie, Szlachetne Damy,
Obywatele i Mieszkańcy Księstwa Sarmacji.
Rodacy!

Od północy do południa, od wschodu do zachodu w całej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Sarmackiej rozbrzmiewają podniosłe głosy: vivat Książę, vivat Król; vivat Sarmacja, vivat Hasseland.
W ponad dziewiętnastoletniej historii Księstwa Sarmacji dzień książęcej koronacji, którą dzisiaj przeżywamy, od zawsze był dniem wpisującym się w sarmacką historię.
Ubiegłe koronacje były wydarzeniami ważnymi, podniosłymi oraz uroczystymi; było to wydarzenie całego Księstwa Sarmacji, wszystkich Jego mieszkańców. Odkąd Książę wybierany jest w wyniku wolnej elekcji można powiedzieć, że jest to dzień, gdy demokracja łączy się z najlepszymi tradycjami monarchistycznymi.
Taki również jest i ten dzień – dzień koronacji dwunastego Księcia Księstwa Sarmacji, w mojej osobie. Zwykło się mawiać, że każda koronacja to czas nowego otwarcia w historii Księstwa – wierzę, że tak jest i tym razem, a ten rozdział, u którego progu wspólnie stoimy zapisze się złotymi literami w sarmackiej historii.
Z potrzeby serca pragnę na początku podziękować  Wam wszystkich za tę budującą obecność w tak ważnym dla mnie dniu; dziękuję za Wasze zaangażowanie we wspólne przeżywanie w duchu radości tej uroczystości. Serdecznie Was witam i pozdrawiam!
W sposób szczególny słowa wdzięczności kieruję w stronę Ich Ekscelencji, przedstawicieli delegacji zagranicznych, którzy przybyli do Grodziska pokonując niekiedy duże odległości. Witam również przedstawicieli władz krajowych i samorządowych Księstwa Sarmacji, jak i osoby prywatne, z którymi łączą mnie nici przyjaźni, a którzy zechcieli mi dzisiaj towarzyszyć wyrywając się z odmętów nieistniejącego reala.
Chcę zapewnić wszystkich o moim docenieniu oraz wzruszeniu za to, że dzisiaj tutaj razem ze mną jesteście. Wszystkim dziękuję i wszystkich pozdrawiam!
Spotykamy się tutaj jednak nie tylko ze względu na ceremonię mojej koronacji. Tak się złożyło, że w mijającym tygodniu przypadła także dziewiętnasta rocznica powstania Księstwa Sarmacji, którą dzisiaj uroczyście obchodzimy.
Dziewiętnaście lat to niekiedy więcej, niż niektórzy z nas mają lat. To wiek robiący wrażenie, przepełniony wielością zdarzeń oraz niesamowitego dorobku pokoleń. W sposób szczególny na te lata patrzymy przez pryzmat osób, które przez cały ten czas, na przestrzeni danych okresów, budowały oraz wniosły swą część w rozwój Sarmackiej Ojczyzny.
Chcę wspomnieć w tym miejscu wszystkich szefów rządów, ministrów, samorządowców, posłów, sędziów, osób piastujących funkcje publiczne różnego stopnia i godności. Wspominam mistrzów sztuk informatycznych, graficznych, literackich, politycznych.
Wspominam i dziękuję wszystkim, którzy przez tę dziewiętnaście lat, choćby w minimalny sposób sprawili, że Sarmacja stała się miejscem lepszym, ciekawszym, bardziej interesującym, a których niemożliwe jest wymienienie z imion i nazwisk.
Jednakże w sposób szczególny pragnę, jako dwunasty Książę Sarmacji podziękować Ojcom, którzy Ją założyli; osobom, którzy swym czynem sprawili, że mamy tę wielką radość wciąż korzystać z dobrodziejstw Ich pracy.
Dziękuję Ich Książęcym Wysokościom Helwetykowi Romańskiemu, pierwszemu Księciu Sarmacji, legendzie polskiego mikroświata, wciąż aktywnego i nas wspierającego oraz Piotrowi III Łukaszowi, dziewiątemu Księciu Sarmacji.
Pragnę również wspomnieć trzeciego Ojca-Założyciela, świętej pamięci Damiana Koniecznego, którego płomień życia przedwcześnie zgasł.
Na wspomnienie, w dniu tak książęcym jak dziś, zasługują byli Książęta Księstwa Sarmacji, na których ręce składam moje podziękowania za ich wkład – mniejszy bądź większy – w to, jakim Sarmacja jest teraz miejscem.
Wybaczcie mi, że nie wymienię wszystkich jedenastu sarmackich władców, a wyszczególnię tylko kilku, z różnych względów mi bliskich.
Dziękuję, oprócz JKW Helwetykowi Romańskiemu, Ich Książęcym Wysokościom Danielowi Łukaszowi, Tomaszowi Ivo Hugonowi, Robertowi Fryderykowi oraz Piotrowi II Grzegorzowi, mojemu czcigodnemu poprzednikowi na sarmackim Tronie.
Kochani, wielość zdarzeń, która przez te wszystkie lata miała miejsce również jest ogromna, a wymienienie ich wszystkich – nawet tych najważniejszych – jest wręcz niemożliwe.
Historia jednak uczy nas, że nawet z tych najtrudniejszych momentów historii Sarmacja podnosiła się silniejsza, a mimo, że już od lat wieści się jej upadek – wciąż żyje. O tym ogromnym dziedzictwie nie możemy zapomnieć, szczególnie w takim dniu jak dzisiaj.
Cytując realnego przywódcę międzywojnia – naród, który zapomina o swej przeszłości, nie ma prawo do przyszłości. Dlatego pomni przeszłości chcemy wejść pewnym krokiem w przyszłość – w nowy rozdział, który jak wspomniałem, mam nadzieję, zapisze się złotymi literami.
Chciałbym teraz nieco miejsca poświęcić przyszłym wydarzeniom. Pozwólcie mi, że nie będę tutaj przedstawiał jeszcze raz swojego programu elekcyjnego – każdy chętny może się na spokojnie z nim zapoznać. Wymienię tylko najbliższe plany, które chciałbym zrealizować, jeszcze w czerwcu.
Otóż po tej koronacji, w duchu budowania narracji wokół Korony, o której tak często mówiłem, chcę wyjechać w objazdową podróż po Księstwie Sarmacji, odwiedzając Was w Waszych miastach i Waszych domach.
Wstępne rozmowy z Samorządami już podejmuję, a głęboko wierzę, że w wyniku obopólnego zrozumienia, na pewien czas opuszczę Pałac w Grodzisku, by odwiedzić swój lud rozproszony po całej sarmackiej i hasselandzkiej wyspie.
Ponad to w czerwcu rozpocznę rozmowy z szeregiem ekspertów, których celem będzie uporządkowanie systemu państwowych odznaczeń i orderów.
Z upływem lat, gdy każdy do owego systemu dodawał coś od siebie, stał się on praktycznie nieużywany. Dodatkowo w naszym porządku prawnym obowiązują jeszcze odznaczenia związane z dawnymi państwami stowarzyszeniowymi.
Dlatego tej sprawie będę chciał się przyjrzeć oraz doprowadzić do tego, aby odznaczenia na nowo były nadawane, bowiem stanowią istotną część naszego narodowego dziedzictwa.
Korzystając z obecności Ich Ekscelencji, przedstawicieli zza granicy pragnę wyrazić swą otwartość na wszelkie formy dialogu ze strony państw mikroświata.
Z tymi, z którymi łączą nas relacje przyjazne, chcemy te relacje pogłębiać. Natomiast z państwami, z którymi Księstwo Sarmacji ma trudne kontakty, chcę, byśmy mogli je neutralizować.
Szczególnie zaś myślę tutaj o Unii Niepodległych Państw, dawnych państwach z nami stowarzyszonymi, których odejście stanowi najważniejsze wydarzenie w najnowszej historii Księstwa Sarmacji.
A których wkład w dziedzictwo Sarmacji jest nieocenione.
Realizacja planów, o których wspomniałem dzisiaj, wcześniej czy w rozmowach z niektórymi z Was, jest  bez Waszego wsparcia.
Jest to często powtarzane zdanie, ale z całą mocą chcę je jeszcze raz powtórzyć: bez Waszego zaangażowania, udziału, pomocy nie uda nam się wspólnie budować dalej Księstwa Sarmacji.
Chcę zapewnić Was o mojej pamięci oraz chęci niesienia Wam pomocy. Przychodźcie do mnie z każdym Waszym pomysłem, obawą, radością – w duchu otwartości przyjmę Was; będę starał się pomóc, pocieszyć czy wspólnie z Wami świętować.
Kończąc chcę jeszcze raz podziękować Wam wszystkim, którzy tutaj dzisiaj jesteście; dziękuję za Wasze zaangażowanie w przeżywanie tej uroczystości.
Dalszą część przemówienia Jego Ksiąźęcej Wysokości stanowiłt podziękowania dla osób mu bliskich i tych które przygotowały uroczystość. Nie zabrakło także ulubionych "konfiturek" czyli nowych nadań własnościowych.

Tuż po koronacji "Kronika" przeprowadziła drobny wywiad z Jego Książęcą Wysokością w którym po krótko (ze względu na zmęczenie po uroczystości) przedstawił on swoje plany na najbliższy czas:
Cytuję:
Kronika: Jakie będą rządy Jego Królewskiej Wysokości?
Jego Książęca Wysokość Arkadiusz Maksymilian: Mam nadzieję, że będą owocne - z pomocą Sarmatek i Sarmatów i własnymi siłami.
Kronika: Jakie Książe ma plany dla Księstwa Sarmacji na najbliższy czas?
Jego Książęca Wysokość Arkadiusz Maksymilian: O planach wspominałem w programie elekcyjnym oraz w mowie tronowej. Na początku chcę wyjechać w objazdową trasę po kraju i uporządkować system orderów. Dalej będę realizował kolejne cele, o których Dwór będzie informował.
Kronika: Jak odbiera Jego Książęca Wysokość miażdżącą przewagę w Wolnej Elekcji?
Jego Książęca Wysokość Arkadiusz Maksymilian: 3. Odbieram ją jako duże wyróżnienie oraz zaufanie ze strony Sarmatek i Sarmatów. I bardzo się z niego cieszę.
Na samej koronacji oczywiście nie zabrakło schematycznych procedur podzielonych tym razem aż dziesięć części rozpoczynających się oczywiście faktycznym  przejęciem władzy przez Księcia zarówno w całym Księstwie Sarmacji jak i jego poszczególnych częściach. Mistrzem ceremonii była osoba Antoniego Kacpra Burbon-Contiego powołana niedawno bo 12 maja bieżącego roku na urząd Marszałka Dworu. Dodatkowo funkcje Sekretarza Koronnego objął mieszany duet który stanowią  Alfred Fabian Von Hohenburg Tehen-Dżek i Fatima Halima Van Haggen de la Sparasan zaś Magnum von Graudenz objął funkcje Herolda Koronnego. Podczas uroczystości głos zabrało wiele znakomitych głosów w tym Kanclerz Księstwa Sarmacji Konrad von Chamier-Gliszczyński który mówił następująco:
Cytuję:
Wasza Książęca Mość,
Szanowni Państwo,
Nie ukrywam, że jest to dla mnie olbrzymi honor piastować urząd Kanclerza w chwili tak wiekopomnej i niezapomnianej. Właśnie korowaliśmy na Księcia Sarmacji i Króla Hasselandu patriotę. Męża stanu obdarzonego wielką charyzmą. Człowieka serdecznego, przyjacielskiego i pomocnego, zawsze przygotowanego, by wesprzeć kraj i jego obywateli w radosnych i trudnych momentach. Bardziej zdecydowanej głowy państwa nasza Rada Ministrów nie mogłaby pragnąć.
Kiedy w kwietniu br. zdecydowaliśmy przy urnach wyborczych w referendum o opróżnieniu tronu książęcego, pozostawaliśmy w niepewności, kto go obejmie, kiedy nadzieje i oczekiwania wobec przyszłego monarchy stały się tak ogromne. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy poddanymi naszego Pana i Seniora, Jego Książęcej Mości Arkadiusza Maksymiliana, drugiego koronowanego władcy z rodu Chojnackich.
Vivat Arkadiusz Maksymilian!
Nie zabrakło także Marszalka Sejmu Hansa a'la Sparasana który mówił:
Cytuję:
Wasza Książęca Mość,

W imieniu Sejmu Księstwa Sarmacji, oraz Posłów na Sejm pragnę z całego serca podziękować Waszej Książęcaj Mości za wysłanie
zaproszenia.

Witam Was nie tylko jako Następcę Piotra II Grzegorza, ale też jako nową głowę Księstwa Sarmacji, która chciała zawsze widzieć wolne i niepodległe Księstwo Sarmacji.

Wierzę w Wasze wielkie dokonania, wierzę ujrzeć Sarmację wielką pod Twoimi rządami, które powodem narodowej dumy będą.
Taki Książe porzebny jest Sarmacji! Niech Twoje przesłanie wprowadzi nas w nowy wiek, wiek dumy i chwały!

Vivat Księstwo! Vivat Książe!
Tak z kolei brzmiało przemówienie Hetmana Wielkiego Księstwa Sarmacji Gotfryda Slavik de Ruth:
Cytuję:
Wasza Książęca Mość,
Wasze Książęce Wysokości,
Szanowne Sarmatki, Sarmaci i Goście
Spotykamy się w dniu dzisiejszym, aby wspólnie świętować dziewiętnastą rocznicę powstania Księstwa Sarmacji oraz być świadkami koronacji JKM Arkadiusza Maksymiliana.
Oba wydarzenia są na tyle doniosłe, że nie mogły się obejść bez obecności Książęcych Sił Zbrojnych, które funkcjonują od samego początku istnienia Księstwa Sarmacji. Nasze losy są bowiem na zawsze wzajemnie splecione z losami Księstwa. A my jako jej zbrojne ramie  niezmiennie stoimy na straży niepodległości i bezpieczeństwa naszej Ojczyzny i Obywateli.
Wasza Książęca Mość,
chciałbym złożyć w imieniu swoim oraz całych Książęcych Sił Zbrojnych najserdeczniejsze gratulacje z okazji objęcia tak zaszczytnej funkcji. Niccolo Machiavelli  powiedział  kiedyś, słowa które najlepiej odnoszą się do sytuacji w której dziś się znajdujemy:
Trzeba być księciem, by dobrze poznać naturę ludu. A trzeba należeć do ludu, by dobrze poznać naturę książąt.
Zdajemy sobie sprawę z wyzwania, przed jakim WKM stoi, dlatego życzymy powodzenia i zapewniamy, że niezależnie od sytuacji politycznej i demograficznej, Książęce Siły Zbrojne są zawsze w gotowości, by móc wesprzeć WKM oraz wszystkich obywateli Księstwa.
Mimo widocznej srebrnej ery Sarmacji , mamy nadal ogromne możliwości i niezliczone drogi rozwoju.  W których KSZ będą jak zawsze w miarę swoich możliwości -uczestniczyć.
Szanowne Sarmatki, Sarmaci, Rodacy!
Dziewiętnasta rocznica niepodległości jest wydarzeniem doniosłym, w którym oprócz radości każdy powinien znaleźć też chwilę do zadumy. Księstwo Sarmacji możemy bowiem porównać do jednej wielkiej Rodziny, w której każdy z nas jest inny, ale niezależnie od funkcji spełnia również ważne role.
Członkowie naszej społeczności są różni w swoich poglądach, a prowadzone dyskusje - jak to w rodzinie - często przeradzają się w ostre spory.
Jednak nawet w takich momentach każdy członek rodziny powinien mieć w sercu dobro ogółu i zdać sobie sprawę, że sposób myślenia inny niż nasz nie oznacza gorszy, a naszą siłą niezmiennie pozostaje jedność, na której straży stoją Organy Władzy Państwowej.
Dziękuję Wam za nieskazitelną służbę, za wkładany wysiłek i rzetelne wypełnianie wszystkich żołnierskich powinności.
Wiwat JKM!
Głos zabrał też reprezentujacy władzę sądowniczą Prefekt Generalny Federico:
Cytuję:
Wasza Książeca Mość,
Drodzy Sarmaci,
i wszyscy przybyli
Na początku chciałbym pogratulować Waszej Książęcej Mości objęcia tej funkcji.
Niech okres jej sprawowania, będzie najlepszym okresem dla WKM, jak i dla Sarmacji.
Mam również wielką nadzieję, że w końcu uda się WKM przyjechać do Prefektury w odwiedziny.
Dziękuję.
Kończąc ten numer "Kroniki" nie wypada nam powiedzieć nic innego jak... Vivat Książe!  Vivat Sarmacja!
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
4 418,00 lt
Ten artykuł lubią: Konrad von Chamier-Gliszczyński, Fatima von Chamier-Gliszczyńska, Joahim von Ribertrop von Sarm, Piotr vel Bocian, Laurẽt Gedeon I, Henryk von Wattzau-Adertis, Gotfryd Slavik de Ruth.
Komentarze
Fatima von Chamier-Gliszczyńska
Teraz znowu *Fatima Halima :)
Odpowiedz Permalink
Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek
Pod siedziba "Kroniki" zebrała się grupa ludzi i rozpoczęła protest. Na sztandarach były napisy: "Oddajcie Nowy Dzień", "Kronika do kosza, tylko Nowy Dzień!". Wyraźnym celem protestujących był powrót redakcji Kroniki do starego tytułu: "Nowy Dzień" i porzucenia starego trizondalskiego tytułu na rzecz klasyki.
Odpowiedz Permalink
Federico
Ojoj, ktoś pomylił JKM z JKW ;)
Odpowiedz Permalink
Hans Bouboulina-á-la-Triste
Szczerze, to jestem zaskoczony powrotem Kroniki.
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
@AFvTD Redakcja "Kroniki" wywiesiła w odpowiedzi na oknie transparent - jeżeli zrobicie nowe logo to rozważymy.
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Jak zawsze celne i konkretne sprawozdawanie, z przebiegu uroczystości Koronacji JKM AM.
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.