Akademia Neksjalistyczna, Janusz Zabieraj, 25.05.2021 r. o 13:23
Utworzenie Konsorcjum Akademickiego w Hasselandzie
Seria wydawnicza: Ogłoszenia Rektoratu

3c7Wz.jpg
Rektor HAN prof. dr net. Piotr de Zaym oraz Rektor AN dr hab. net. prof. AN Janusz Adam kardynał Zabieraj podpisują umowę o utworzeniu Konsorcjum Akademickiego w Hasselandzie

U
tworzenie Konsorcjum stanowi nowy etap w rozwoju hasselandzkiej i sarmackiej nauki. Zacieśnienie współpracy między dwiema uczelniami pozwoli na ich lepsze funkcjonowanie oraz umożliwi czerpanie obopólnych korzyści. Dzięki Konsorcjum zostanie zachowana tradycja i odrębność tych dwóch instytucji, ale także powstanie szansa na tworzenie wspólnej, nowej przyszłości. Elementem spajającym obie uczelnie jest neksjalizm mikronacyjny, którego ideę Konsorcjum pragnie dalej rozpowszechniać po całym mikroświecie.

Cytuję:
Umowa o utworzeniu Konsorcjum Akademickiego w Hasselandzie
Art. 1.
Hasselandzka Akademia Nauk im. Królowej Magdaleny, zwana dalej w skrócie HAN, oraz Akademia Neksjalistyczna, zwana dalej w skrócie AN, tworzą Konsorcjum Akademickie w Hasselandzie, zwane dalej Konsorcjum.

Art. 2.
1. Władzą Konsorcjum jest Rada Konsorcjum złożona z rektorów HAN i AN.
2. Przewodnictwo w Radzie jest rotacyjne; kadencja trwa trzy miesiące. Pierwszym przewodniczącym jest rektor HAN, a pierwszym zastępcą przewodniczącego - Rektor AN.

Art. 3.
HAN i AN wspólnie występują o nadanie tytułów i stopni naukowych.

Art. 4.
Rada Konsorcjum przyjmie Statut Konsorcjum, w którym określi zasady działalności i współpracy, a także zasady studiowania na uczelniach wchodzących w skład Konsorcjum.

Art. 5.
Umowa wchodzi w życie po jej podpisaniu przez rektorów HAN i AN.
Angemont, 25 maja 2021 r.

dr hab. net. prof. AN Janusz Adam kardynał Zabieraj - Rektor AN
prof. dr net. Piotr de Zaym - Rektor HAN
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
6 511,00 lt
Ten artykuł lubią: Joahim von Ribertrop von Sarm, Santiago Vilarte von Hippogriff, Fatima von Chamier-Gliszczyńska, Piotr vel Bocian, Vanderlei Bouboulina-á-la-Triste, Konrad von Chamier-Gliszczyński, Michał Jerzy Potocki, Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz, Hubertus Groźny .
Komentarze
Vanderlei Bouboulina-á-la-Triste
A więc zgoda, a Bóg wtedy rękę poda!
Odpowiedz Permalink
Konrad von Chamier-Gliszczyński
Brawo!
Odpowiedz Permalink
Michał Jerzy Potocki
Brawo. :D
Odpowiedz Permalink
Hewret z Gerwenu
Zdjęcie wygląda tak jakby naprawdę irl Eminencja spotkał się z Jaśnie Oświeconym.
Odpowiedz Permalink
Henryk Leszczyński
@VHS albo nogę, nigdy nie wiadomo.
Odpowiedz Permalink
Maximilian von Fiodorow-Frasatti
Cieszę się.
Odpowiedz Permalink
Janusz Zabieraj
@leszcz A może jak najbardziej. Jeszcze jak. :)
Odpowiedz Permalink
Vanderlei Bouboulina-á-la-Triste
@leszcz oby nie sprzedał dzidy ...
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
Tyle, że Jaśnie Oświecony wygląda nieco inaczej :)
Odpowiedz Permalink
Hewret z Gerwenu
@PiotrdeZaym W sensie że starzej?
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
@Hewret Z pewnością. Wyglądam jak brat bliźniak tego króla https://www.unofficialroyalty.com/king-christian-ix-of-denmark/
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.