Rada Ministrów, Heweliusz Popow-Chojnacki, 13.04.2021 r. o 23:31
Emisja znaczka "100 dni Regencji"

9HT5tL0y.png


Fer, 13 kwietnia 2021 roku


Wasza Książęca Wysokość Regencie,
Szanowni Państwo!


Jak wszyscy doskonale wiemy, wskutek nagłej nieobecności Jego Książęcej Mości Piotra II Grzegorza jego obowiązki przejął regent, a w naszym państwie do dzisiaj trwa regencja. Jest to wyjątkowy czas, który narzuca na drugą najważniejszą osobę w kraju, duże wyzwanie, jakim jest zastępowanie księcia w jego zadaniach i powinnościach. W przyszłą niedzielę, 18 kwietnia przypadnie setny dzień od chwili, w której owe zadania przejęła osoba regenta. Wobec tego Rada Ministrów, której z uwagi na realiozę kanclerza jako podkanclerzy mam okazję po raz drugi przewodzić, chciałaby upamiętnić tę wyjątkową okazję za pomocą emisji wyjątkowego znaczka w Poczcie Baridajskiej.

Zanim jednak przejdę do szczegółowej prezentacji tegoż znaczka pragnę wystosować kilka słów historii i podziękowań, a zacznę od paru dat i ich przypomnienia. 8 stycznia b.r., w piątek w wyniku wyborczego impasu oraz deklaracji ze strony JKM Piotra II Grzegorza ówczesny Marszałek Sejmu Prześwietny Orjon hrabia Surma po raz drugi został Regentem Księstwa Sarmacji. Ta regentura nie trwała jednak długo, bowiem tylko 11 dni, lecz miała swój jeden ważny cel – zarządzenie i bezproblemowe przeprowadzenie wyborów do Sejmu, co oczywiście się udało. 19 stycznia Jaśnie Oświecony diuk Prokrustes obejmując z woli posłów funkcję Marszałka Sejmu objął również urząd Regenta i pozostaje nim do dziś. W tym miejscu pragnę wyrazić z serca płynące podziękowania zarówno dla JKW Prokrustesa jak i Hrabiego Orjona von Surmy za to, że w swoim czasie przyjęli ciężar książęcych zadań na swe barki i pełnili je, a w przypadku obecnego Regenta – pełni je do dnia dzisiejszego. Gdyby nie Ich odpowiedzialność Księstwo Sarmacji z pewnością byłoby uboższe – jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu całego rządu jak i sądzę, wszystkich obywateli.

Znaczek zatytułowany „100 dni Regencji”, którego wzór znajduje się poniżej jest autorstwa Wielmożnego Wicehrabiego Antoniego Kacpra Burbon-Contiego – nieocenionego grafika, który podjął się zadania jego wykonania i cierpliwie znosił moje wszystkie uwagi i poprawki. Wielmożnemu jeszcze raz, tym razem publicznie serdecznie dziękuję. Znaczek „100 dni Regencji” zostanie wyemitowany w nadchodzącą niedzielę tj. 18 kwietnia o godzinie 20:30. Cena jednego egzemplarza to 5.000 libertów, cały nakład to 30 egzemplarzy, zaś jeden kupujący będzie mógł nabyć maksymalnie dwa znaczki. W drodze podziękowań Regenci pełniący swe funkcje w czasie tych stu dni, czyli hrabia von Surma i diuk Prokrustes otrzymają po trzy egzemplarze znaczka jako prezent od sarmackiego rządu.

Kończąc, serdecznie wszystkich zapraszam w niedzielę na 20:30 do siedziby Poczty Baridajskiej po zakup tego specjalnego znaczka. Wszystkim dziękuję za uwagę, a w sposób szczególny jeszcze raz dziękuję Jego Książęcej Wysokości Prokrustesowi oraz Hrabiemu Orjonowi von Surmie za to, że udowodnili, że Księstwo Sarmacji zajmuje szczególne miejsce w Ich sercach.


Załączam wyrazy poważania,
/–/ Heweliusz hrabia Popow-Chojnacki,
Podkanclerzy,
p.o. Kanclerza8yI93g1h.png
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Gotfryd Slavik de Ruth.
Serduszka
4 702,00 lt
Ten artykuł lubią: Antoni Kacper Burbon-Conti, Joahim von Ribertrop von Sarm, Albert Jan Maat von Hippogriff, Ingvar Augustsson v. H. de la Sparasan, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Piotr vel Bocian, Hans a'la Sparasan, Gotfryd Slavik de Ruth.
Komentarze
Prokrustes
Projekt znaczka jest cudowny. Miejmy nadzieję, że nie doczekamy się 200 dnia :D
Odpowiedz Permalink
Antoni Kacper Burbon-Conti
Chociaż wolałbym, żeby jednak regencji nie było, to i tak.. Vivat Regent!

Za kawał dobrej roboty należą się podziękowania! Jakiejś butelki dobrego trunku nie przekażemy, to przynajmniej znaczek, który zostanie w Sarmacji na dłużej. :)
Odpowiedz Permalink
Bartosz von Thorn-Janiczek
Za tronem powinien stać! ;)
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Kolejny ciekawy znaczek w mojej kolekcji :( chociaż akurat w obecnej sytuacji to mnie wcale nie cieszy...
Permalink