[SOBOS] Jaką opinię o SOBOS-ie mają Sarmaci?
Seria wydawnicza: Instytucje państwowe

mXx0cL6F.png

Nowy Dyrektor SOBOS-u

Sarmacki Ośrodek Badań Opinii Społecznej od wielu lat działa w Sarmacji, pytając wszystkich mieszkańców o nastroje polityczne i poziom zaufania do polityków, ocenę działalności organów władzy publicznej czy ocenę bieżących wydarzeń w Księstwie. SOBOS wielokrotnie pozwala naprowadzać władze i polityków na podejmowanie decyzji oczekiwanych przez społeczeństwo i umożliwia na konfrontację własnych poglądów z poglądami pozostałych mieszkańców Księstwa Sarmacji. 

Tydzień temu funkcję Dyrektora SOBOS-u objął Wielmożny wicehrabia Antoni Kacper Burbon-Conti, zastępując na tym stanowisku Wielmożną wicehrabinę Juliette Altrimenti, która po ponad półrocznej pracy na rzecz SOBOS-u zrezygnowała z tej funkcji. Wielmożnej wicehrabinie należą się podziękowania za sprawne organizowanie sondaży i ankiet oraz dostarczanie najnowszych statystyk dla sarmackiego społeczeństwa.

Ocena dotychczasowej działalności SOBOS-uJl4K7A6T.png

Pierwsza ankieta przeprowadzona została w celu zbadania opinii społecznej dotyczącej dotychczasowej działalności samego SOBOS-u. Badanie zawierało 9 głównych pytań, gdzie Sarmatki i Sarmaci mogli ocenić działalność oraz wyrazić swoją opinię na temat różnych pomysłów dotyczących działalności sarmackiej sondażowni w przyszłości. Udział w badaniu wzięło 20 osób, z czego aż 19 osób brało udział w dotychczas organizowanych przez SOBOS ankietach i sondażach w przeciągu ostatniego roku. Blisko 70% osób, wśród których przeprowadzono ankietę, zamieszkuje w Księstwie ponad 2 lata, spośród których ponad połowa działa w Sarmacji ponad 8 lat, co pozwala postawić hipotezę, iż wyniki przeprowadzonej ankiety pozwalają na szersze spojrzenie na działalność Sarmackiego Ośrodka Badań Opinii Społecznej.

Ogólna ocena działalności w skali od 1 do 5 w przeciągu ostatnich 12 miesięcy dała wynik średniej arytmetycznej równej 3,55, z czego aż 60% ankietowanych przyznało ocenę 4, a dokładną ocenę SOBOS-u przedstawia wykres nr 1.

Ankietowani zostali również zapytani o częstotliwość pojawiania się sondaży i ankiet oraz o ocenę dotychczasowej częstotliwości przeprowadzanych ankiet w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. W tym czasie przeprowadzonych zostało 11 różnych ankiet, co 65% ankietowanych (13 osób) oceniło jako zbyt małą liczbę, 35% ankietowanych (7 osób) uznało tę ilość za odpowiednią, zaś nikt nie uznał, że przeprowadzenie 11 ankiet przez rok to zbyt duża liczba. Zdecydowanie bardziej Sarmaci i Sarmatki są podzieleni względem tego, jak często badania opinii społecznej powinny być przeprowadzane. Najwięcej - 45% ankietowanych (9 osób) uważa, że SOBOS powinien publikować nową ankietę średnio co dwa tygodnie, zaś pozostali uważają, iż powinno się to odbywać raz w miesiącu lub raz w tygodniu - szczegóły przedstawia wykres nr 2.
u3Ix2HLq.png
Zainteresowanie różną tematyką badań opinii społecznej

Sarmatki i Sarmaci mieli szansę raz na zawsze rozwiać wątpliwości odnośnie tego, co najbardziej ich interesuje jako przedmiot badania opinii społecznej i przedmiot przeprowadzenia analizy udzielonych odpowiedzi. Z przyznaniem najwyższych ocen spotkały się badania opinii dotyczące bieżących wydarzeń w Sarmacji, decyzji władz oraz rankingi zaufania, z czego najwięcej przydzielonych "5" otrzymały rankingi zaufania, gdzie aż 65% ankietowanych osób oceniło je najwyżej. W przeciwieństwie do rankingów zaufania wobec poszczególnych osób najmniej porządane są ankiety dotyczące wydarzeń za granicą. Wykres nr 3 przedstawia przyznaną średnią arytmetyczną ocen dla każdej z pytanych kategorii.
Ilore54l.png
Losowanie nagród wśród ankietowanych osób

x4GBKLrd.png70% ankietowanych osób odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy za udział w ankietach powinny być losowane nagrody. Obecne regulacje prawne umożliwiają taką formę wynagradzania uczestników ankiet i przy najbliższej możliwości SOBOS zacznie aktywnie korzystać z tej możliwości i losować nagrody. Uczestnicy badania zostali również zapytani, jaka forma nagrody byłaby dla nich najbardziej atrakcyjna, co przedstawia wykres nr 4. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Ustawa Sejmu o Sarmackim Ośrodku Badania Opinii Społecznej przewiduje tylko dwie możliwości przyznawania nagród - nagrody pieniężny i/lub znaczki. Przy tym pytaniu była możliwość udzielania własnych odpowiedzi i proponowania nagród - wiele osób skorzystało z tej możliwości i wykazało aprobatę wobec pomysłu losowania nagród czy też proponowało monety i karty z Hasselandzkiej Kolekcji Kart jako nagrody.

Pragnę również podziękować tym, którzy skorzystali z możliwości dopisania swoich uwag i propozycji dotyczących działalności SOBOS-u i podzielili się swoimi spostrzeżeniami, pomysłami i uwagami. Wiele z nich otworzyło oczy na kilka innych pomysłów, co z pewnością pozwoli jeszcze bardziej udoskonalić ankiety i formę przekazywania ich wyników w przyszłości.

Dziękuję za przeczytanie artykułu, udział w ankiecie i już teraz zapraszam do kolejnej ankiety, która rozpoczyna się w chwili publikacji powyższego artykułu oraz przypominam o trwającym głosowaniu (sarmackiej preselekcji) do Our Sound 2021:

RANKING ZAUFANIA - MARZEC 2021

OUR SOUND 2021 - SARMACKIE PRESELEKCJE
Serduszka
6 335,00 lt
Ten artykuł lubią: Joahim von Ribertrop von Sarm, Piotr vel Bocian, Hans von Krieg, Avril von Levengothon, Filip I Gryf, Heweliusz Popow-Chojnacki, Brunon Krasnodębski, Henryk Leszczyński, Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Krzysztof Hans Arped-Winnicki.
Komentarze
Piotr vel Bocian
Opracowanie wyników bardzo przyjemne dla oka.
Odpowiedz Permalink
Hans von Krieg
Piękny artykuł, ale najbardziej urzekły mnie wykresy :D
Odpowiedz Permalink
Santiago Vilarte von Hippogriff
Dodam z pozycji kogoś, kto kiedyś chciał ustawić ankietę: interfejs jest niezbyt czytelny, do wielu opcji przydałby się komentarz dla nie-statystyka, co one oznaczają. Wówczas ostatecznie skorzystałem ze strony zewnętrznej ;)
Odpowiedz Permalink
Antoni Kacper Burbon-Conti
@SantiVilarte Przyznam, że dla mnie też na początku LimeSurvey był lekkim szokiem, ale już się przyzwyczaiłem. Dzisiaj publikowałem już swoją czwartą ankietę w historii SOBOS-u i przyznam, że za każdym razem się zastanawiam, czy na pewno będzie ona działać prawidłowo. :)

Korzystając z okazji, jeżeli byłby ktoś zainteresowany pracą w SOBOS-ie i przy okazji "poduczeniem" się co nieco, to chętnie przyjmę wsparcie, tym bardziej że pomysłów na różne ankiety nie ubywa. :)
Odpowiedz Permalink
Heweliusz Popow-Chojnacki
Z przyjemnością sercuję i dotuję - świetna praca Panie Dyrektorze. Oby tak dalej!
Odpowiedz Permalink
Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek
A mi się serduszko cieszy, że ludzie proponowali jako nagrodę Karty z Hasselandzkich Kolekcji <3 Przemyślę to :D
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
Zapraszam do głosowania w preselekcjach na Our Sound! 3 głosy to za mało ;)
Odpowiedz Permalink