Gazeta Hasselandzka, Piotr de Zaym, 17.02.2021 r. o 12:33
Wykroczenia - piętro niżej

T
ytuł brzmi może zagadkowo, ale chodzi o to, by sprawy wykroczeń w imieniu Trybunału Koronnego rozstrzygano w prowincjach. To byłby krok do zmiany funkcjonowania TK w ogóle.

Konstytucja Księstwa Sarmacji stanowi:
Cytuję:
Art. 4. [Podział władzy]
Władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji sprawuje Sejm, władzę wykonawczą — Rada Ministrów, władzę sądowniczą — Trybunał Koronny.
Ale przecież Konstytucja nie określa składu TK. Proponuję więc stworzenie dwóch organów Trybunału, pod nazwą "Kolegium do spraw wykroczeń" w prowincjach. Kolegia orzekałyby w 1. instancji w sprawach o wykroczenia. W skład kolegium wchodziłby z urzędu Namiestnik - jako przewodniczący - który mógłby powołać swoich zastępców. Kolegia orzekałyby wyroki w składzie jednoosobowym, wskazanym przez przewodniczącego.
Sugeruję więc następujący zabieg - poprawkę do ustawy:
Cytuję:
Ustawa Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym

art. 3a [Kolegia ds. wykroczeń]
1. Organami Trybunału Koronnego są Kolegia ds. wykroczeń, zwane dalej kolegiami, działające w prowincjach i orzekające w sprawach wykroczeń.
2. W skład kolegium wchodzi Namiestnik Prowincji jako przewodniczący. Przewodniczący może powołać od do dwóch zastępców.
3. Kolegium orzeka jednoosobowo, w składzie, określonym przez swojego przewodniczącego.
4. Od orzeczenia kolegium przysługuje odwołanie do Trybunału Konstytucyjnego.

W ten prosty sposób uprościmy funkcjonowanie sądownictwa. W dalszym etapie konieczna jest całościowa reforma Trybunału, który z rozmaitych stron jest krytykowany - jak napisałem w dyskusji na sarmackim forum, by działał sprawnie, trzeba by importować kilku prawników z reala, w tym co najmniej jednego konstytucjonalistę. A na to szanse są skromne. Trzeba więc zrobić tak, by TK (czy inny naczelny organ sądowy) funkcjonował jak najlepiej w istniejących w Sarmacji realiach.
Czy któryś z PT Posłów może zgłosić mój projekt - czy też mam poprosić o to Hasseland?...
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
2 672,00 lt
Ten artykuł lubią: Joahim von Ribertrop von Sarm, Albert Jan Maat von Hippogriff, Gotfryd Slavik de Ruth.
Komentarze
Santiago Vilarte von Hippogriff
ojej, ta nazwa...

Ale co do meritum, to chyba przed przedstawieniem ew. projektu w Sejmie trzebaby przejrzeć całościowo ustawy dot. TK, bo podejrzewam, że będzie więcej koniecznych zmian w przepisach
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Mnie zastanawia czy w obecnej sytuacji mieszkaniowej. ilości obsadzanych urzędów + "zgromadzonego" prawa jesteśmy w stanie stworzyć, sprawnie działający na takim szczeblu organ ? bo pomysł do mnie przemawia, tylko czy to da się realnie na naszej płaszczyźnie wprowadzić w życie ?
Permalink
Filip I Gryf
Dobrym pytaniem jest, czy jest potrzeba wydzielić sprawy o wykroczenia.
Obawiam się, że gdyby to przeprowadzano w prowincji egzekucja wykroczeń byłaby długa i strasznie skomplikowana...
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
@JanuszekvHP Dlaczego? Przecież kolegia ds. wykroczeń byłyby organami TK. Więc identyczna droga.
Odpowiedz Permalink
Filip I Gryf
Organami TK z nazwy tak. Ale udział Namiestnika + jacyś zastępcy angażuje prowincje w sprawy sądowe. Co jest dla mnie bezsensownym gmatwaniem - szczególnie, kiedy ciężko jest nam podstawowe urzędy obsadzić.
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
@JanuszekvHP Ale Namiestnicy są, prawda? Więc TK zostanie odciążony. Tak naprawdę to uproszczenie systemu.
Odpowiedz Permalink
Filip I Gryf
Sprawy o wykroczenia - raz na ile? To nie jest według mnie uproszczenie tylko kombinacja, ale jak piszę to tylko moje zdanie. :P
Odpowiedz Permalink