Gwardia Hasselandzka zaprasza! (każdego, także spoza KH)

Przechodząc od razu do rzeczy: moja pierwsza większa reforma jako LS (i mam nadzieję, udana) będzie dotyczyła Gwardii Hasselandzkiej. Od dłuższego czasu przejawia ona bardzo niską aktywność, mimo swojego wyjątkowego obecnie statusu – pozostała wszak jedyną organizacją typu wojskowego poza KSZ w Sarmacji. Próby stworzenia organizacji prywatnych tego typu nie powiodły się.

Jak jest obecnie?

GH posiada obecnie trzy komponenty:
1. Lądowy – składają się na niego 4 regimenty piechoty i pułk kawalerii, dawniej błędnie nazwany dywizjonem, oraz samodzielna rota razuryjska,
2. Morski – FH,
3. Powietrzny – eskadra hasselandzka.
Flotylla stacjonuje wspólnie z okrętami KSZu w Shimontsen, a reszta jednostek jest rozlokowana po całym terytorium KH.
Każda z tych jednostek jest zorganizowana w ten sposób, że dowódcy są „realni”, a żołnierze i podoficerowie narracyjni. Ponadto, każda jednostka może działać w innych realiach epokowych, zgodnie z zamysłem dowódcy. Oficerem GH może być w zasadzie każdy bez ograniczeń.

6J27BRSe.jpg

Co się zmieni?

1. Przegląd stanu osobowego
Skontaktuję się ze wszystkimi aktualnymi oficerami GH (wg rozkazu z 6.02.2021) i zbiorę informację co do ich aktywności w ostatnim czasie, planów na swoje jednostki i możliwości czasowych,

2. Szkolenie i ścieżka awansu
Zgodnie z rozkazem 2/2020, hierarchia stopni w jednostkach lądowych GH wygląda tak:
1.1 Gwardziści GH:
a)gwardzista
1.2 Podoficer GH:
a)kapral
b)rotman II klasy,
c)rotman (I klasy),
1.3 Oficerowie:
a)regimentarz,
b)porucznik,
c)kapitan,
d)komans,
e)komans sztabowy,
f)podpułkownik
g)pułkownik.
...
h)Lord Marszałek-komendant.
Dowódcy wszystkich jednostek lądowych otrzymają stopień rotmana (I klasy). Po ukończeniu szkolenia w szkole oficerskiej GH będą mogli uzyskać awans na regimentarza. Dalsze awanse będą zależeć od ich aktywności, zwł. udziału w manewrach i ćwiczeniach + własnych inicjatywach.
Szkolenie: obecnie zaczynam tworzyć materiały do szkolenia opartego na realowych podręcznikach gen. Ignacego Prądzyńskiego – „O sztuce wojennej. Kurs taktyki” oraz pomocniczo „Umocnienie polowe”. Będzie to więc oparte na realiach epoki napoleońskiej. Postaram się skompresować tworzone materiały, żeby przejście szkolenia nie było nadmiernie uciążliwe. Każdy, kto interesuje się inną epoką i chciałby działać w Gwardii, może oczywiście stworzyć własny kurs we własnej epoce.

Zgodnie z tym samym rozkazem, członkowie GH nie wykazujący aktywności mogą być ukarani obniżeniem stopnia bądź wydaleniem ze służby. Dotąd stosowano praktycznie wyłącznie to drugie. Obecnie pierwszym krokiem będzie obniżenie stopnia na rotmana II klasy i ew. niżej na kaprala.

Przykładowy fragment szkolenia: https://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=793&t=31702&p=346824#p346824

3. Nabór
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do wstąpienia do Gwardii Hasselandzkiej. Praktycznie jedynym wymaganiem jest posiadanie pomysłu na swoją jednostkę. Nie trzeba być nawet obywatelem hasselandzkim ani mieszkać w KH. Aktualnie wolne są u nas:
-3. Regiment z Suratty – epoka: II wojna światowa,
-pułk kawalerii – epoka: nie określono.
Jeśli ma się inny pomysł, to nie będzie problemu, żeby stworzyć osobną jednostkę. Idea jest taka, że podczas gdy KSZ działa w warunkach współczesnego pola walki, to GH ma wypełniać lukę w zakresie mniej lub bardziej historycznych jednostek.
Rekrutacja – najprościej napisać do mnie.

4. Kwatermistrz
Osobno GH poszukuje kogoś na stanowisko kwatermistrza generalnego. Kwatermistrzostwo będzie łączyć funkcje wojsk inżynieryjnych (np. stawianie tymczasowych mostów na trasach przemarszu) i typowo tyłowe (np. zapewnienie noclegów i wyżywienia jednostkom w czasie manewrów).

5. Służba dyżurna i wirtualne koszary
Jeśli będzie wystarczająco chętnych, wzorem KSZ uruchomimy w GH regularną służbę dyżurną. Domyślnie będzie się ona zmieniała również co tydzień, ale będzie jedna nowość: na stronie Hasselandu będzie stworzona podstrona – wirtualne koszary, gdzie będzie przycisk służby dyżurnej. Osoba pełniąca służbę w danym tygodniu, po autoryzacji, kliknięciem w ten przycisk będzie potwierdzać odbycie służby, a w odpowiedzi będzie generowany komunikat.
System będzie losował bądź to zadanie do wykonania, bądź brak zadania. Zadanie będzie do wykonania na forum i w większości przypadków będzie wymagało napisania czegoś w reakcji na wygenerowany komunikat.

Punkty 2-5 nie dotyczą eskadry i FH, ale ich dowódcy będą mogli naturalnie włączyć się do służby dyżurnej. Stosowne rozkazy wyjdą na dniach.

Tak wygląda w skrócie program działania na najbliższe tygodnie. Zapraszam każdego chętnego, w tym także spoza Sarmacji, do współpracy!
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Filip I Gryf.
Serduszka
4 111,00 lt
Ten artykuł lubią: Filip I Gryf, Gustaw Fryderyk von Hippogriff, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Joahim von Ribertrop von Sarm, Severin Verwaltung-Esteladio, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Gotfryd Slavik de Ruth.
Komentarze
Hans von Krieg
Ciekawe.
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
Oczywiście, Flotylla Hasselandzka też zaprasza - wkrótce więcej!
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Współpraca z GH w rejonie odpowiedzialności, za bezpieczeństwo KH jest dla KSZ priorytetem.
Permalink