Hans Media, Krzysztof Hans Arped-Winnicki, 16.12.2020 r. o 23:21
Our Sound News 17/12/2020 r. nr. 8: Zapraszamy na Junior Our Sound!
Seria wydawnicza: Our Sound

B80dWY46.png
Wydanie nr. 8 z 17 grudnia 2020 r.

Księstwo Sarmacji zaprasza na Junior Our Sound!

Mimo że Our Sound już za nami to konkursowa zabawa nadal z nami gdyż równo z zakończeniem dorosłego konkursu ruszył ten dla dzieci. Stąd ruszam na nowo z Our Sound News lub jak kto woli:
1n59dPH9.png
W tym piśmie tak jak w przypadku tego dorosłego będę opisywał najnowsze informacje jego dotyczące.
Na początek zasady konkursu i garść informacji organizacyjnych.
Cytuję:
Regulamin Główny Our Sound Song Contest i Junior Our Sound Song Contest

Art. 1 [Ogólne]
Międzymikronacyjny Konkurs Muzyczny Our Sound (dalej "Konkurs") jest konkursem apolitycznym, mający na celu zjednoczenie mikronacji poprzez muzykę.

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Edycje obu Konkursów odbywają się co rok, z możliwym przesunięciem o pół roku.

2. O zbliżającym się konkursie w miejscach publicznych Mikronacji informują Członkowie Komisji Naczelnej  Władze chętnej do udziału Mikronacji powinni zgłosić swój kraj do Przewodniczącego Komisji Naczelnej.

3. Organizowaniem danej edycji Konkursu zajmują się Członkowie Komisji Naczelnej (dalej "Organizatorzy").

4. Komisja Naczelna jest powoływanym przez zwycięską w poprzedniej edycji mikronacje organem mającym za zadanie organizacje i prowadzenie bieżącej edycji Konkursu. Jej liczebność może być jedno lub wielo osobowa.

5. Komisja Naczelna stała składa się z maksymalnie pięciu osób - dyrektora konkursu (przewodniczącego Komisji Naczelnej - najbardziej wymaganej osoby do prowadzenia danej edycji konkursu), przedstawiciela mikronacji organizującej daną edycke konkursu (I vice-przewodniczącego Komisji Naczelnej), przedstawiciela regionu i miasta organizatorskiego (II vice-przewodniczącgo Komisji Naczelnej), przedstawiciela mediów oraz wyznaczonego członka pomocniczego.

6. Najważniejszą osobą w kwestii konkursu jest jego dyrektor pełniący też role Producenta Wykonawczego i Przewodniczącego Komisji Naczelnej Koniursu  - to on może też zastąpić cały skład komisji (przewodniczącego Komisji Naczelnej) gdy jest taka potrzeba.

7. Skład Komisji Naczelnej jest poszerzany lub skracany na wniosek Dyrektora Konkursu lub jej członków.

8. W razie organizacji dwóch lub więcej konkursów przez jedną mikronacje czas trwania jej Komisji Naczelnej ulega automatycznemu przedłużeniu.

9. Zgłaszanie mikronacji do konkursu trwa do zakończenia określonego przez Organizatorów terminu.

10. Każda Edycja Konkursu zawierać w sobie ma: - Preselekcje - Finał - Głosowanie - Przedstawienie wyników oraz zakończenie Edycji

11. Kraj, który zwyciężył w głosowaniu, jest organizatorem następnej Edycji Konkursu.

12. Skład Komisji Naczelnej jest zmienny co edycje lecz stały przez cały okres jej trwania.


Art. 3 [Preselekcje]

1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować preselekcje do Konkursu, bądź powołać specjalną komisję do wyłonięcia utworu reprezentującego dany Kraj w danej Edycji Konkursu.

2. Organizatorzy mają obowiązek nadzorować Preselekcje we wszystkich Krajach Uczestnikach, by nie doszło do naruszeń Regulaminu dlatego w zgłoszeniu musi znaleźć się link do preselekcji lub ogłoszenia utworu przez daną, startującą w konkursie mikronacje.

Art. 4 [Głosowanie]

1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować zgodne z zasadami głosowanie na każdej Edycji Konkursu, a także przedstawić Organizatorom wyniki głosowania w Kraju według następującej punktacji:

X miejsce - 1 punkt
IX miejsce - 2 punkty
VIII miejsce - 3 punkty
VII miejsce - 4 punkty
VI miejsce - 5 punktów
V miejsce - 6 punktów
IV miejsce - 7 punktów
III miejsce - 8 punktów
II miejsce - 10 punktów
I miejsce - 12 punktów

2. Organizatorzy powinni przedstawić punktację od każdego Kraju we wszystkich Miejscach Publicznych Krajów Uczestników bądź na stronie głównej i/lub wyznaczonego forum organizującego państwa


Art. 5 [Utwory muzyczne]
1. Konkurs ma na celu wyłonięcie najpopularniejszego utworu muzycznego wśród mieszkańców v-świata.
2. Utwory muzyczne nie mogą przekraczać długości 5 minut.
3. Dopuszczalne są utwory zarówno autorskie (stworzone przez obywateli mikronacji) jak i te stworzone przez kogoś innego - także te znane z realnego radia i telewizji czy nośników muzycznych.
4. Język utworów jest dowolny a jedyne zastrzeżenie dotyczy tego by tekst utworu nie był kontrowersyjny. Za wysłany utwór odpowiada wysyłająca go mikronacja.
5. Dopuszcza się utwory instrumentalne jednak zaleca się by jednak były prezentowane z wokalem.
6. Wiek wokalisty i członków zespołu to 8 - 15 lat dla Junior Our Sound Song Contest i powyżej 16 lat dla dorosłego Our Sound Song Contest.
7. Określony wiek musi być ukończony w czasie przeprowadzania konkursu a zwłaszcza w terminie głosowania.
8. Nie mogą być użyte piosenki z poprzednich edycji danego konkursu oraz piosenki z "dużego" Our Sound w jego dziecięcym odpowiedniku.

Art. 6 [Przepisy końcowe]
1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
3. Zmiany w regulaminie wchodzą z chwilą ich publikacji
4. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.
Cytuję:
Regulamin 1 edycji edycji Junior Our Sound Song Contest
Cytuję:
Art. 1 [Ogólne]
Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Pierwsza edycja Konkursu Junior Our Sound Song Contest ma się odbyć między grudniem 2020 a kwietniem 2021 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w Książęcym Mieście Stołecznym Grodzisk w regionie Starosarmacji na terenie Księstwa Sarmacji.
2. Początek 1 edycji Junior Our Sound Song Contest planowany jest nie wcześniek niż 1 grudnia 2020 roku.
3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 10 kwietnia 2021 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie wcześniej niż 20 kwietnia 2021 r.
3. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji.
4. Konkurs odbędzie się na terenie regionu Starosarmacji.
5. Miastem odbywania się konkursu jest Książęce Miasto Stołeczne Grodzisk zaś areną Stadion Narodowy Księstwa Sarmacji.
6. Dyrektorem 1 edycji konkursu Junior Our Sound Song Contest i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice.
7. W przypadku Księstwa Sarmacji w skład Komisji Naczelnej wchodzą:
a) Dyrektor i zarazem Producent Wykonawczy i przewodniczący Komisji Naczelnej  Konkursu - Krzysztof Hans
b) Przedstawiciel Państwa - Gospodarza Konkursu JKM Książe Księstwa Sarmacji lub wskazany przez niego członek Rady Ministrów odpowiedzialny za Kulturę lub Dyplomacje  (jest to I Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
c) Przedstawiciel Regionu i Miasta - Gospodarza Konkursu: Zarządca Starosarmacji (jest to II Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
d) Dodatkowa osoba wskazana wedle uznania przez Dyrektora Konkursu
8. Do momentu zgłoszenia potrzeby przez Dyrektora Konkursu to on sam nim zarządza a użyteczność Komisji Naczelnej jest zamrożona.
9. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@op.pl , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji
10. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail.
11. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to pięć miesięcy od dnia startu przyjmowania piosenek przy czym piosenki wybrane we wcześniejszych planowanych terminach konkursu (do grudnia 2020 roku) zachowują ważność.
12. Dwa miesiące to też czas na przeprowadzenie głosowania miesiące.

Art. 3 [Przepisy końcowe]
1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu a edycje regulaminu w momencie ich publikacji.
3. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.

Terminarz
uG786Y7x.png
I Junior Our Sound Song Contest - Grodzisk 2021
1 grudnia 2020 r. (od godz. 20:20 - to będzie godzina początku i końca poszczególnych etapów konkursu) - 1 lutego 2021 r. Preselekcje krajowe i zgłaszanie utworów
1 lutego 2021 r. - 1 kwietnia 2021 r. Głosowanie międzynarodowe
1 kwietnia 2021 r. - 10 kwietnia 2021 r. Publikacja wyników
10 kwietnia 2021 r. - 20 października 2021 r. Rezerwowy czas na publikacje wyników
Dzień po publikacji wyników start wersji dziecięcej konkursu:

Organizacja:
1 edycja Junior Our Sound Song Contest - Grodzisk 2021:
Miasto i region organizujący: Grodzisk (Starosarmacja, Księstwo Sarmacji)
Arena: Grodzisk Arena
hala-fot-archiwum-um-gliwice-michaa-buksa450.jpg
Slogan: Around The World (Dookoła Świata)
Scena:
Eurovision_2011_stage.jpg
Ceremonia Otwarcia: RTS Studio:
1375090493.jpg
Hymn konkursu: A-Teens - Halfway Around The World:

Oprawa muzyczna:
Prowadzenie: Ida Nowakowska-Herndon oraz zespół My3 (Julia Trojanowska, Natalia Klewicz i Karolina "Gefi" Gefert)
Reporterki konkursu: Yulia Shisko, Alena Karpovich i Ninel Karpovich - to też wokalistki z zespołu 3+2
photo_60777_1583933119_big.jpg
my-3.jpg
Prowadzenie Konferencji Prasowej: Edyta Głębka i Tamara Starska
Goście specjalni:
Alicja Szemplińska z piosenkami "Prawie My" (https://www.youtube.com/watch?v=flyzFzMtCc8 ), "Empires" (https://www.youtube.com/watch?v=4X9qQ6GqdcU[/url ) i "Gdzieś" (https://www.youtube.com/watch?v=_psmxtRCioo )
Zespół A-Teens: z hymnem konkursu, Upside Down (https://www.youtube.com/watch?v=ggiUMDccO0Y) i ABBA Mix (https://www.youtube.com/watch?v=9p6I83GqKdk )
Zespół BeFour:
SMS (https://www.youtube.com/watch?v=GqIfcMN1-NM ) , All4One (https://www.youtube.com/watch?v=POhG29oqQ7g ), Everybody (https://www.youtube.com/watch?v=J2efl8oksCc ), Ding a Dong (https://www.youtube.com/watch?v=Z9Tsv5eqI7Y ), Come fly with Me (https://www.youtube.com/watch?v=6gYwOyo7KNU ) oraz Champion (https://www.youtube.com/watch?v=LMyvgm17UzA )
zespół B'Witched: https://youtu.be/UvjLgjtJKsc
Goście niespodzianki przyszykowani przez organizatora - ewentualnie ogłoszeni w późniejszym czasie
Przedział wiekowy artystów uczestniczących w konkursie: 8 - 15 lat.

Centrum Prasowe obu konkursów: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=1068&t=30156

Gospodarzy czyli Księstwo Sarmacji reprezentować będzie AniKa Dąbrowska z piosenką pt. Od Nowa :


W komentarzach pod niniejszym artykułem możecie zgłaszać swoje pytania i uwagi na temat konkursu. Zresztą jako organizator konkursu zwracam się do Rady Ministrów z prośbą o rozkolportowanie po mikronacjach niniejszego pisma.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
3 482,00 lt
Ten artykuł lubią: Joahim von Ribertrop von Sarm, Michaś Elżbieta II, Filip I Gryf, Piotr vel Bocian, Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon.
Komentarze
Michaś Elżbieta II
Jako przedstawiciel młodzieży Związku Emerytów deklaruję swój udział w konkursie!
Odpowiedz Permalink
Ignacy Urban de Ruth
Witam,
trochę za dużo regulaminów. ;)
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
@ignac Pierwszy to podstawowe zasady a drugi zasady konkursu.
Odpowiedz Permalink
Michaś Elżbieta II
@KrzysztofHans Synu, czy dopuscisz tatusia do Juniora po znajomosci? <3
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
@defloriusz Może za rok :)
Odpowiedz Permalink
Michaś Elżbieta II
Odpowiedz Permalink
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
@defloriusz jak w prywatnych wiadomościach ;)

@KrzysztofHans jest możliwość zgłoszenia i utworu kogoś oraz własnego utworu... :D
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
@TadeuszBrus Ale są widełki wiekowe.
Odpowiedz Permalink
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
Nosz... :D Coś się wymyśli.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.