Przegląd Mikronacyjny, Franz Langer, 15.11.2020 r. o 19:11
Przegląd Mikronacyjny #1
Seria wydawnicza: Przegląd Mikronacyjny

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
Kilka słów na początek...
Drodzy Czytelnicy!
Na początku chciałbym raz jeszcze podziękować tym, którzy przyczynili się do powstania tego projektu. Mam nadzieję, że dzięki Waszemu wsparciu będę mógł dalej rozwijać naszą prasę oraz realizować jej misję. Chciałbym także przeprosić za brak grafiki, która uprzyjemniłaby lekturę. Cały czas pracujemy nad tym i mam nadzieję, że już niebawem się pojawi. Nie chciałem jednak przekładać daty naszego premierowego wydania. Mam również nadzieję, że forma przedstawiania faktów i informacji przypadnie Wam do gustu i życzę ciekawej lektury!
F. Langer

Księstwo Sarmacji

Wolna elekcja
8 listopada Regent Księstwa Sarmacji zarządził wolną elekcję, która odbędzie się w dniach 21-22 listopada br. Kandydatury można zgłaszać do 19 listopada. Obecnie zgłosiło się
3 pretendentów do książęcego tronu. Są to Piotr II Grzegorz, Antoni Kacper Burbon-Conti oraz Krzysztof Hans van der Ice. Każdy z nich opublikował już swój program elekcyjny.
Wywiad z JKW Piotrem II Grzegorzem, w którym przedstawia swoją wizję Sarmacji
Program elekcyjny Antoniego Kacpra Burbona-Conti
Program elekcyjny Krzysztofa Hansa van der Ice.

Dziś także poinformowano o debacie przedelekcyjnej. Odbędzie się ona 20 listopada na kanale głównym Sarmacji na Discordzie. Debatę poprowadzą Heweliusz Popow-Chojnacki oraz Taddeo von Hippogriff-Piccolomini.

Realioza Kanclerza
15 listopada odbyła się konferencja prasowa Rady Ministrów, na której Podkanclerzy Antoni Kacper Burbon-Conti poinformował o chorobie Kanclerza. Poinformował także, że reszta rządu czuje się dobrze i będzie dalej wykonywać swoje obowiązki. Przekazano informacje o działaniach już podjętych (np. rozpoczęciu rozmów dyplomatycznych z państwami, które w ostatnim czasie odłączyły się od Sarmacji, czy też konsultacje społeczne dotyczące reformy edukacji i wymiaru sprawiedliwości). Poinformowano również o planach na najbliższy tydzień (konkurs na znaczek z okazji działalności Rady Ocalenia Sarmacji, zmiany w funkcjonowaniu Loterii).

Królestwo Dreamlandu

Zmiana na stanowisku Pierwszego Ministra
5 października 2020 roku w Parlamencie Królestwa złożony został projekt nowej konstytucji. Głównym założeniem projektu konstytucji jest „uelastycznienie” państwa regulując ustawą zasadniczą jedynie 2 aspekty - Lud oraz Króla. Projekt został złożony przez Pierwszego Ministra Mischa Baxtera. Po przedłużającej się debacie, w której używano także zwrotów nieparlamentarnych, 1 listopada 2020 roku Parlament przeszedł do głosowania ws. projektu. Zakończyło się ono 9 listopada następującym rezultatem:

za przyjęciem projektu: 2 Lordów
przeciw: 3 Lordów
wstrzymało się: 2 Lordów.


Parlament projekt odrzucił. Wobec tej sytuacji Pierwszy Minister rządu dreamlandzkiego Mischa Baxter godzinę po ogłoszeniu wyników głosowania „oddał się do dyspozycji króla”. Król Aleksander tego samego dnia zwrócił się do Parlamentu Królewskiego o wyznaczenie nowego kandydata na urząd Pierwszego Ministra, argumentując to faktem, że Dreamland potrzebuje szefa rządu, który „otrzyma silną legitymację do dalszego prowadzenia spraw”. Termin zgłoszeń upłynął 12 listopada. Zgłoszono dwie kandydatury - Alfreda de Ebruz oraz Antoniego Moskwicza. 13 listopada przystąpiono do procedury wybrania przez parlament Pierwszego Ministra. Głosowanie zakończyło się 14 listopada i wobec braku uzyskania przez któregokolwiek z kandydatów wymaganej większości głosów, rozpoczął się kolejny nabór kandydatów. Zgłoszeń można dokonywać do 16 listopada.

Koronacja króla Aleksandra
14 listopada w sali tronowej miała miejsce koronacja Króla Dreamlandu - Aleksandra. W koronacji udział wzięli królowie seniorowie, którzy trzymając nad głową króla koronę, wygłosili formułę koronacji. Po ceremonii król Aleksander wygłosił mowę tronową, w której wyraził „umiarkowany optymizm” spowodowany ożywionymi debatami w dreamlandzkim parlamencie, a także poinformował o przyspieszeniu prac nad nową stroną Dreamlandu.

Republika Baridas

Wotum nieufności
W Baridasie trwa polityczne zamieszanie. 6 listopada 2020 roku Kristian Arped złożył do Rady Republiki wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Prezydent - Oli Marcjan-Chojnackiej. Zarzucił jej nieprawidłowe zarządzanie państwem, a także kierowanie się „urojoną wizją świetności Baridasu sprzed roku 2006”. Po 6 godzinach od złożenia wniosku, zarządzono głosowanie, które miało trwać do 9 listopada, jednak wnioskodawca upomniał się o debatę. Sekretarz Rady ogłosiła debatę trwającą do 12 listopada, jednak członkowie Rady zamiast debatować, przeszli od razu do głosowania. Wnioskodawca Kristan Arped wezwał Prezydent by ta odniosła się do jego zarzutów, ta jednak używając mema „odrzuciła to pytanie”. Ostatecznie 10 listopada Sekretarz Rady skróciła czas na debatę i przeszła do głosowania nad wotum nieufności. Nikt z zebranych nie zagłosował przeciw udzielenia wotum nieufności, w tym sama Prezydent zagłosowała „ZA”. Jak stwierdziła „parafrazując pewnego reglowego cesarza jeśli zmiana Prezydentki na Prezydenta ma służyć Baridajczykom, to ja jestem ZA taką zmianą”.
Ostatecznie Rada Republiki uchwaliła wobec Prezydent wotum nieufności i zobowiązała ją do opróżnienia urzędu. Prezydent zrzekła się urzędu 4 minuty po uchwaleniu wotum nieufności, a Sekretarz Rady Republiki rozpisała wybory. Na chwilę obecną jedynym kandydatem na urząd prezydenta jest Kristian Arped.

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Koronacja króla Jana V
14 listopada miała miejsce koronacja nowego monarchy Rzeczpospolitej Obojga Narodów - Jana V. Koronacji dokonał Prymas Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Metropolita Gnieźnieński kardynał Mikołaj Dreder. Po koronacji odbył się bal koronacyjny na Zamku Królewskim w Krakowie. Po zebraniu się gości, król wygłosił przemowę, a także odznaczył zagranicznych przedstawicieli Orderem Przyjaźni i Współpracy III klasy. Następnie przystąpiono do uczty i zabawy. Bal trwał do późnych godzin nocnych, a na jego zakończenie odbył się pokaz fajerwerków.

Republika Bialeńska

Święto Republiki
15 listopada odbył się wielki wiec w mieście Bengazi z okazji święta Republiki Bialeńskiej. Wiec rozpoczął się o godzinie 11, a o godzinie 12 helikopterem przybył na miejsce prezydent Republiki, który wygłosił przemówienie. Odsłonięto także Monument Siedmiolecia, oraz nadano odznaczenia i folwarki.

Reaktywacja czasopisma naukowego
Na Uniwersytecie Bialeńskim prezydent Republiki Bialeńskiej zaproponował reaktywację naukowego czasopisma Acta Microsophica. Jednak w zamyśle prezydenta czasopismo to ma przyjąć nową formułę. Raz na miesiąc naukowcy z mikroświata, którzy zaangażują się w projekt mieliby napisać krótkie sprawozdanie na temat tego, co na danej uczelni się dzieje. W ten sposób zostałaby utworzona kronika z naukowej sfery v-życia.

Królestwo Teutonii

III Cesarstwo Teutonii?
8 listopada 2020 roku królowa Teutonii Joanna Izabela złożyła w Senacie Królestwa Teutonii wniosek o zatwierdzenie dekretu o zmianie konstytucji Królestwa Teutonii. Jak zaznacza Jej Królewska Mość, jest to „podwyższenie rangi państwa na cesarstwo”. W dyskusji zgłoszono poprawkę, która ustanawia, że tron cesarski byłby dziedziczny, a nie elekcyjny. Cesarzem mógłby zostać tylko członek rodu Harmeliuszowsko-Hergolienowego. Debata nad zatwierdzeniem dekretu potrwa do 16 listopada br.

Palatynat Leocji

Jarmark Leocki
5 listopada ruszył I Jarmark Leocki. Jarmark został zorganizowany w celu uczczenia pierwszej rocznicy powstania forum Palatynatu, które miało miejsce 8 listopada 2019 roku. Na Jarmarku można przygotować swoje stanowisko, zapowiedzieć występ, czy też zakupić lokalne wyroby. Jarmark będzie trwał do 24 grudnia.

Stempel
11 listopada 2020 roku na forum Palatynatu Leocji ogłoszono powstanie „Stempla” czyli platformy mieszkańców polskich mikronacji. Jak mówi jego założyciel „posiadanie paszportu w systemie umożliwia uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach zintegrowanych z systemem”. Jak również zapowiedziano, pierwszym projektem do którego zostanie użyty Stempel będzie Światowy Związek Filatelistyczny, umożliwiający mikronacjom emisję znaczków pocztowych, a mieszkańcom owych mikronacji do ich kolekcjonowania i wymieniania się.

Królestwo Trizondalu

Zmiana stolicy
Królestwo Trizondalu zmienia swoją stolicę. Odtąd stolicą tego państwa stanie się Królewskie Miasto Stołeczne Merida. Przeniesienie stolicy niesie za sobą przeniesienie Zamku, dowództwa Gwardii Narodowej, a także sądów. Poprzednią stolicą Królestwa Trizondalu był Trizopolis.
Serduszka
13 241,00 lt
Ten artykuł lubią: Albert Felimi-Liderski, Hewret z Gerwenu, Brunon Krasnodębski, Heweliusz Popow-Chojnacki, Antoni Kacper Burbon-Conti, Orjon Surma, Helwetyk Romański, Joahim von Ribertrop von Sarm, Vanderlei àla Triste v. H. dela Sparasan, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Juliette Altrimenti, Laurẽt Gedeon I, Filip I Gryf, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon, Piotr vel Bocian, Severin Verwaltung-Esteladio, Piotr Jankowski, August van Hagsen de la Sparasan, Piotr II Grzegorz, Piotr III Łukasz, Apolinary Montserrat.
Komentarze
Brunon Krasnodębski
Dobra robota! Większa dotacja, gdy będą grafiki! B)
Odpowiedz Permalink
Heweliusz Popow-Chojnacki
Bardzo dziękuję autorowi! Zawsze uwielbiałem takie podsumowania i skróty wydarzeń :) Świetna praca, proszę kontynuować! :)
Odpowiedz Permalink
Albert Felimi-Liderski
Krótki, zwięzły skrót informacji, przydatny szczególnie pod kątem śledzenia sytuacji zagranicą. Dobra robota.
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Fajne posumowanie :) lubię takie zawsze skraca to pracę wywiadu.
Permalink
Hewret z Gerwenu
Świetnie!
Odpowiedz Permalink
Prokrustes
Można odwołać ambasadorów ;)
Odpowiedz Permalink
Juliette Altrimenti
Sclavinia jest teraz Królestwem Trizondalu?
Odpowiedz Permalink
Filip I Gryf
Świetna robota! Dawno nie spotkałem się z tak dobrym podsumowaniem wydarzeń w mikroświecie. ;-)
Odpowiedz Permalink
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
@Jul nie, Trizondal to zupełnie inne państwo.
Odpowiedz Permalink
Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon
Ładne podsumowanie :) Jeśli będą kolejne, zapewne będę korzystać.
Odpowiedz Permalink
Franz Langer
@NvLH Będą, docelowo planowane są raz na tydzień, jednak nie wykluczam możliwości pojawiania się częściej jeśli zajdzie taka potrzeba :)
Odpowiedz Permalink
Piotr III Łukasz
Biały wywiad :)
Odpowiedz Permalink
Apolinary Montserrat
Bardzo dobre podsumowanie. Oczywiście chciałoby się czytać częściej... :)
Odpowiedz Permalink