Sejm, Brunon Krasnodębski, 05.10.2020 r. o 13:15
Nabór na funkcję Asesora Trybunału Koronnego
Seria wydawnicza: Ogłoszenia

v2BS4796.pngOGŁOSZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Nabór na funkcję Asesora Trybunału Koronnego

Uprzejmie przypominam o trwającym naborze na funkcję Asesora Trybunału Koronnego. Swoje kandydatury zgłaszać można bezpośrednio w Sejmie do dn. 11 października br.

Asesorzy Trybunału Koronnego biorą udział w orzekaniu i sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. W szczególności rozpoznają sprawy karne, ustalają powszechnie obowiązującą wykładnię prawa oraz orzekają o zgodności aktów prawnych z aktami wyższego rzędu. W związku z zakresem obowiązków, wskazana jest podstawowa znajomość prawa oraz mechanizmów wykładni i interpretacji przepisów prawnych.

Warunkami formalnymi, jakie musi spełnić kandydat na stanowisko Asesora Trybunału Koronnego, jest wymóg niekaralności, a także wymóg posiadania wyłącznie obywatelstwa sarmackiego oraz niepełnienia w innych państwach funkcji publicznych. Warunek ten nie dotyczy, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, państw stowarzyszonych z Księstwem Sarmacji - posiadanie ich obywatelstwa bądź sprawowanie w nich funkcji publicznych nie jest przeszkodą do ubiegania się o stanowisko asesorskie.

Asesorom Trybunału Koronnego przysługuje wynagrodzenie wypłacane w stosunku miesięcznym w wysokości 15.000 libertów. Kadencja asesorska wynosi cztery miesiące.

W razie pytań osób zainteresowanych służę pomocą. Zachęcam do zgłaszania swoich kandydatur.


S78hpm53.png
Marszałek Sejmu LXV kadencji
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
3 244,00 lt
Ten artykuł lubią: Joahim von Ribertrop von Sarm, Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski, Antoni Kacper Burbon-Conti, Albert Jan Maat von Hippogriff, Mateusz Wilhelm, Eugenia von Sarm.
Komentarze
Prokrustes
Praca bez wątpienia ciężka i stanowiąca sprawdzian dla niezależności.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.