Uniwersytet Starosarmacki, Prokrustes, 20.08.2020 r. o 22:28
Historia Sejmików Koronnych - część IV

X Sejmik Koronny

Do dziesiątego Sejmiku zwołanego 6-ego sierpnia 2018 roku przystąpiło 10 obywateli. Dziewięć dni później (15 sierpnia) z pewną zwłoką stanowisko Marszałka powierzono Remigiuszowi Lwowskiemu von Hochenhaüser który nie miał żadnych kontrkandydatów. Sejmik podjął bardzo ważną uchwałę historyczną uznając jako datę powstania Starosarmacji dzień 25 lutego 2010 r. a nie uznawaną wcześniej datę powstania Korony Księstwa Sarmacji (25 sierpnia 2015). Przez brak kworum zaś upadł projekt mający otworzyć drogę dla podwójnych obywatelstw.


Sejmik zasłynął niezwykle długo trwającymi wyborami Namiestnika. O urząd starali się Krzysztof Czuguł-Chan oraz Peter West. Pierwsze głosowanie nie wyłoniło zwycięzcy gdyż przez głosy wstrzymujące się nikt nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Po długiej debacie konstytucyjnej zdecydowano się przeprowadzić "drugą turę" - tym razem Krzysztof Czuguł-Chan zdobył 4 z 7 głosów i objął urząd Namiestnika. Cała procedura trwała od 21 sierpnia do 15 września - aż 25 dni ! W swoim programie wyborczym nowy Namiestnik opierał się głównie o zwiększenie roli Kościoła Diuczej Wiary oraz Powagi.

Krzysztof Czuguł-Chan
"..skreślenie kadencyjności urzędu Namiestnika i pełne podporządkowanie prowincji strukturom i mechanizmom Kościoła Diuczej Wiary.."


Nadanie odznaczeń odbyło się tradycyjnie cichaczem w kuluarach. Sejmik zamknięto 19 września 2018 r.

XI Sejmik Koronny

XI Sejmik został zwołany 16 listopada 2018 r. z 10 uprawnionymi do udziału obywatelami. 20 listopada jednogłośnie Marszałkiem wybrany został Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser a 28 listopada Prokrustes pokonał w wyborach Petera Westa stosunkiem głosów 8:1 i został wybrany Namiestnikiem. W ramach dyskusji wyborczej powstała "Samorządowa piramida Zombiakova" czyli model priorytetów w zarządzaniu samorządem. W swoim expose położył nacisk na politykę informacyjną oraz sprawne działanie biurokracji administracyjnej. Zapowiedział też prace nad nową konstytucją.

Prokrustes
"...Tryby administracji mogą skrzypieć, mogą piszczeć a nawet krwawić ale każdy pręt w nie wetknięty zostanie zgięty i złamany a ręka która tego spróbuje zostanie odcięta i rzucona krokodylom. Ministrowie, przywódcy Dzielnic, Burmistrzowie, Urzędnicy oraz wszyscy Obywatele są czołgiem który musi jechać przed siebie. Czasem wolno, czasem pod wrogim ostrzałem ale do przodu. Potrzebujemy nowej Konstytucji która będzie katalizatorem wyzwalającym energię drzemiąca w Starosarmacji...."

Dokonano istotnych zmian w konstytucji. Umożliwiono nowym obywatelom dołączać do sejmiku już w czasie jego trwania. Zlikwidowano wymóg kworum. Umożliwiono zastąpienie nieaktywnego Marszałka a także zniesiono kwartalną cykliczność Sejmiku tak by obradował on w sposób ciągły. Tak więc sejmik nie został zamknięty i w takim też trybie na początku marca przyjął uchwałę o orderach i odznaczeniach miasta Harz a 6 marca nowa Konstytucję tzw. Konfederacką. Nowym zwyczajem od tej pory Namiestnik przewodził Konfederacji której cele określał przy wyborze. Każdy kto podpisał się pod konfederacją stawał się adherentem i uzyskiwał prawo udziału w Sejmiku.

Na mocy nowej konstytucji po raz kolejny Namiestnikiem został Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser pokonując Prokrustesa stosunkiem głosów 2:1. Frekwencja taka to czarny dzień w historii Starosarmacji. (30 marca 2019). W kolejnych wyborach Namiestnika uczestniczyło 5 osób - adherentów I Konfederacji Solskiej ale już w trakcie trwania debaty do Konfederacji dołączyły dwie kolejne osoby. Jedynym zgłoszonym kandydatem był Peter v-hr. West i 28 sierpnia formalności stało się zadość (4:2). Wybory te odbyły się niemal dwa miesiące po zakończeniu poprzedniej 3 miesięcznej kadencji co było kolejnym bolesnym objawem najgłębszego w historii kryzysu naszej prowincji. W związku z wygraną Petera Westa zawiązana została 30-ego sierpnia I Konfederacja Harzka.


Zrozpaczeni sytuacją Starosarmaci próbowali obrócić sytuację w żart i tak też JKW Tomasz Ivo Hugo zaproponował nową konstytucję:

Cytuję:
Art. 1 Starosarmacja staje się dzielnicą Królestwa Teutonii.

Art. 2 Konstytucja wchodzi w życie z dniem podpisania

26 października 2018 r. w kolejnych wyborach Namiestnika zwyciężył diuk Krzysztof Czuguł-Chan zapowiadając rozprawienie się z systemem konfederackim. Ponownie w głosowaniu wzięło udział zaledwie trzech Adherentów. Zawiązana zostaje I Konfederacja Czarnoleska. Dzień później dochodzi do słynnego oddania moczu do Zatoki Eldorackiej przez samego Namiestnika. Ten najbardziej wrogi akt w historii stosunków STS-Sclavinia pozostał jednak bez odpowiedzi. Tego też dnia Namiestnik ogłasza "Doktrynę 1+" zachęcając do pisania chociaż jednego posta dziennie.

29 października Namiestnik przedstawia projekt nowej konstytucji. Debata umiera 17-ego listopada. A dwa miesiące później, 14 stycznia Namiestik ustąpił ze stanowiska przy zaledwie dwóch Adherentach którzy przystąpili do Konfederacji. Doszło do sytuacji w której nawet nie miał kto poprowadzić obrad Sejmiku nad wyborem nowego Namiestnika. Wybory udało się zorganizować dopiero 29 stycznia i 13 lutego urząd objął Prokrustes. Zawiązała się II Konfederacja Ferska zwana Gellońską (23 lutego). Niestety wkrótce Namiestnik udał się w wyprawę na Pustkowia Gellońskie i słuch po nim zaginął.


27 kwietnia 2020 Henryk Leszczyński opublikował "wezwanie do wyborów ku ojczyzny ratowaniu" na które odpowiedział bar. Bartosz von Thorn-Janiczek wyrażając chęć objęcia urzędu Namiestnika zaniedbanego przez zaginionego Prokrustesa. 29 kwietnia dzieło się dokonało a Namiestnik postanowił kontynuować trwającą Konfederację.

Henryk Leszczyński
"..niniejszym na podstawie tego legislacyjnego wypierdu dla niepoznaki zwanego konstytucją, dla powrotu ojczyzny na tory czegoś innego niż smutne umieranie.."

27 maja Namiestnik von Thorn-Janiczek wznawia debatę nad konstytucją i właściwie bez trybu zostaje ona uchwalona 6 czerwca 2020 r..Konstytycja na pierwszym miejscu stawia Namiestnika redukując znaczenie Sejmiku do funkcji doradczej tak, że nawet przy wyborze Namiestnika Sejmik wskazuje wybranego kandydata ale to Książę go powołuje. Na mocy nowej konstytucji 14 lipca 2020 r. zwołany zostaje XII Sejmik, mylnie poczatkowo nazwany 13-tym, dając nadzieję na powrót do normalności.


Tak kończy się mini seria poświęcona historii Sejmików. Kolejna część pojawi się miejmy nadzieję gdy Sejmik zapracuje na odpowiednio długi materiał. W oczekiwaniu na taki stan rzeczy rozpoczną się prace nad zarysem historii Starosarmacji (itp.) w okresie poprzedzającym znany nam już Sejmik KKS.
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz.
Serduszka
5 903,00 lt
Ten artykuł lubią: Andrzej Fryderyk, BetelRigSun (Karol von Sarm), Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz, Joahim von Ribertrop von Sarm, ramael, GdL, Orjon Surma, Severin Verwaltung-Esteladio, Tomasz Ivo Hugo.
Komentarze
Prokrustes
Oznaczamy bohaterów historii: @RemigiuszL @piwniczak @peterwest @Hugo @leszcz @BvTJ @Zombiakov
Odpowiedz Permalink
Bartosz von Thorn-Janiczek
Przecież odbyło się głosowanie nad konstytucją STS, więc co bez trybu, co bez trybu... No i Sejmik też nie taki znowu bezwolny jest... :)
Odpowiedz Permalink
Prokrustes
Przyznaję, że przekraczam granice między faktami a opiniami.
Odpowiedz Permalink
GdL
Kurła, kiedy to było...
Odpowiedz Permalink
Bartosz von Thorn-Janiczek
@GuedesDeLima Kawalątek czasu temu... :)
Odpowiedz Permalink