Uniwersytet Starosarmacki, Prokrustes, 12.08.2020 r. o 23:06
Historia Sejmików Koronnych - część II

III Sejmik Koronny Starosarmacji

Trzeci Sejmik zwołany 13 października 2016 r. zgromadził 13 obywateli a Marszałkiem przez aklamację został Orjon von Thorn-Surma. Pozornie ważnym wydarzeniem było przyjęcie proklamacji o zjednoczeniu ze Sclavinią odrzuconej na poprzednim Sejmiku ale nie pociągnęło to za sobą realnych skutków. Dzień 21 października mógłby być datą epokową a przeszedł do historii jako dzień straconej szansy.

Namiestnikiem Sejmik obrał Henryka diuka Leszczyńskiego bez głosu sprzeciwu, bez debaty i bez wartych zapamiętania przemówień. Jedyne pytanie Krzysztofa Czuguł-Chana

Cytuję:
"...Co zrobicie dla Starosarmacji?..."

pozostało bez odpowiedzi. Bez nadmiernych emocji i we wstydliwej ciszy, będącej złym prognostykiem dla proklamacji zjednoczeniowej, Sejmik został zakończony 29 października.

IV Sejmik Koronny Starosarmacji

Kolejny Sejmik ruszył 14-ego stycznia 2017 r. z udziałem 12 uprawnionych Obywateli. Marszałkiem przy braku sprzeciwu wybrany został Robert von Thorn który głosowanie skwitował w następujący sposób

Cytuję:
"...Jestem przerażony brakiem Waszej aktywności. Zaraz zarządzę wybór Namiestnika..."

Jedynym kandydatem na Namiestnika był Paviel Gustolúpulo który przedstawił bardzo ambitny program oparty o stworzenie gry gospodarczo-politycznej.

Cytuję:
"...Każde miasto/lenno byłoby opisane zestawem parametrów (przyjmijmy na razie, że mogłyby to być gospodarka, polityka, kultura). Aby rozwijać owe parametry zarządcy miast/panowie ziemscy wykorzystywaliby punkty aktywności generowane poprzez działalność narracyjną oraz działalność systemową (wewnątrz prowincji oraz poza prowincją) jej mieszkańców. Poziom rozwoju podmiotów w ramach dzielnicy miałby bezpośredni wpływ na jeden jedyny parametr opisujący dzielnicę - "Siłę wpływów"..."

Już 31 stycznia Sejmik zamknął obrady nie poruszając więcej tematów.

V Sejmik Koronny Starosarmacji

Piąty Sejmik został zwołany na obrady 15-ego kwietnia 2017 r. z udziałem aż 16 obywateli. Przy braku kontrkandydatów i sprzeciwu Marszałkiem został Krzysztof Czuguł-Chan. Podczas obrad po raz pierwszy pojawił się wątek "Kuluary Sejmiku Koronnego" ustanawiając całkiem nową sejmikową tradycję. 28 kwietnia na drugą kadencję Namiestnika wybrano Paviela Gustolúpulo który w wartym odnotowania przemówieniu zapowiedział kontynuację prac nad obiecanym systemem

Cytuję:
"...zgłosiłem swoją kandydaturę po to aby kontynuować coś co zacząłem robić w kadencji poprzedniej a czego ukończyć się nie udało. Nie zamierzam nikomu udowadniać, że jest lepszy czy nie gorszy także do rzeczy (jaki KON jest każdy widzi)..."

Cytuję:
"...Zajawka systemu została pokazana więc teraz czas na kolejną część pracy. Ta kadencja powinna służyć utworzeniu gotowej podstawy systemu Starosarmacji, której kod mógłby stać się kodem publicznym...."

Niestety wspominana "zajawka" zaginęła w mrokach dziejów a czynione zapowiedzi nie ziściły się. Inna ciekawą i mocno techniczną propozycją było wprowadzenie świadczeń socjalnych dodatkowo wynagradzających za aktywność w Księstwie.

Cytuję:
"...Zmiany w dekrecie zostaną przeprowadzone tak aby można było skonstruować skrypty wyłapujące artykułu, komentarze, tematy czy ćwirki i na ich podstawie wypłacanie odpowiednich świadczeń..."

W trakcie obrad do konstytucji wprowadzono jedną poprawkę określającą próg uczestnictwa w Sejmiku na 5 punktów aktywności by uniknąć problemów z kworum. Trzeba odnotować, że w Sejmiku tym wzięli udział wszyscy obywatele bez względu na aktywność.

Krzysztof Czuguł-Chan
"...Sytuacja to z jednej strony radosna, wszak pospołu radośniej i wszystko łacniej, choć nie w tem wypadku, gdyż Konstytucyja nasza kworum do zmian siebie samej wymaga w postaci połowy delegatów na Sejmiku zebranych.


Tym razem nam się upiekło, bo wbrew wrażym opiniom, aktywnością stoim, choć utajoną..."


Sejmik zamknięto 8-maja.

VI Sejmik Koronny Starosarmacji

Szósty Sejmik został zwołany na obrady 20 lipca 2017 roku a lista osób uprawnionych do udziału w obradach liczyła 11 obywateli. Ponownie przy braku kontrkandydatów i sprzeciwu Marszałkiem został Krzysztof Czuguł-Chan. Podobnie bez emocji przebiegł wybór Namiestnika którym na trzecią kadencję został Paviel Gustolúpulo (5 sierpnia). Zaskoczeniem mógł być jedynie brak jakiejkolwiek debaty czy nawet obietnic ze strony Namiestnika. Wystarczyło napisać:

Cytuję:
"...Zgłaszam swoją kandydaturę..."

by rozpocząć trzecią kadencję rządów w Starosarmacji. W cieniu kataklizmu w Ferze Sejmik przyjął uchwałę w sprawie nadania odznaczeń i orderów. Za wsparcie akcji humanitarnej odznaczeni zostali JKM Tomasz Ivo Hugon, JKW Andrzej Fryderyk (Teutonia), JKW Laurencjusz Ma Hi at Atera (Baridas), Namiestnik Paviel Gustolúpulo (STS) oraz Konsul Roland Heach (Sclavinia).

Jedyną niewielką kontrowersję wzbudziła kwestia ponownego nadania lenna Czekany Robertowi Von Thorn. Zapytany przez Namiestnika o opinię Sejmik był podzielony jednak ostatecznie lenno oraz tytuł Hrabiego Czekan zostało nadane 19 sierpnia.

Czuguł-Chan
"..Jeden ckliwy artykuł z przeprosinami wiele nie zmienia. Niczym alkoholik czy narkoman Prześwietny Wicehrabia często mówi to, co ludzie chcą usłyszeć, by wrócić nieniepokojonym do nałogu. Chciałbym wierzyć, że to prawda, ale jestem człowiekiem nikłej wiary i potrzebuję empirycznych dowodów..."

Grimknur
"..Ja ze swej strony jestem za tym, by zawsze wybaczać i zawsze dawać człowiekowi kolejną szansę. Wiem, że kiedyś może się to skończyć ciosem w plecy od jednego z przyjaciół, to jednak i tak uważam, że... Każdy zasługuje na to, by dać mu potrzymać tej fajny, ostry i niebezpieczny sztylet..."

W kuluarach panowała cisza zmącona jedynie ogłoszeniem przez Namiestnika nadań orderów i odznaczeń - jedna Matka Gellonka wie dlaczego w kuluarach lecz zwyczaj ten się przyjął i był praktykowany podczas kolejnych Sejmików. Sejmik zamknięto 17 sierpnia.
ciąg dalszy nastąpi
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz, Laurẽt Gedeon I.
Serduszka
5 000,00 lt
Ten artykuł lubią: Andrzej Fryderyk, Joahim von Ribertrop von Sarm, Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz, Orjon von Thorn-Surma, Henryk Leszczyński, Eugeniusz Maat, Laurẽt Gedeon I, Tomasz Ivo Hugo, BetelRigSun (Karol von Sarm), Severin von Verwaltung-Rentner.
Komentarze
Prokrustes
Tradycyjnie oznaczmy wspominanych: @Orjon @leszcz @piwniczak @rybczak @Hugo @anglov @MaHi @ZdrajcaNarodu
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.