Rada Ministrów, Adam Jerzy Piastowski, 23.07.2020 r. o 13:51
Podsumowanie rządów RM

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
W S T Ę P

Będąc już niemal na finiszu obecnej kadencji postanowiłem zebrać wszystko, co udało się zrobić obecnemu rządowi i krótko podsumować. Ze swojej strony dodam, że zdaję sobie sprawę, że w dobrym tonie byłoby, aby informacje tego typu o bieżących sprawach państwa były przynajmniej raz na miesiąc publikowane. Od zbędnej retoryki wolę jednak działanie, więc pewne rzeczy zawsze schodzą na drugi plan.

Na początek chciałbym podziękować za mijającą kadencję rządu wszystkim zaangażowanym osobom w tworzenie wspólnego dobra, jakim jest Księstwo Sarmacji. Współpraca na linii RM-Książę TK-Prefektura-NIA, oraz państwa stowarzyszone była godna pochwały.

Chciałbym podziękować wszystkim Posłom mijającej LXV kadencji sejmu za swoją pracę i poświęcenie, zwłaszcza swojego cennego czasu nad doskonaleniem obowiązujących przepisów.

Nie chcę wymieniać z imienia i nazwiska wszystkie zaangażowane osoby, ponieważ obawiam się, że mógłbym kogoś niesłusznie pominąć. Dlatego równą miarą wszystkim pragnę podziękować za zaufanie.

S E J M

Ustawa o zmianie niektórych przepisów Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym autorstwa Arcyksięcia Wojciecha Hergemona, którego ideą było uproszczenie poprzedniej ustawy poprzez wyjaśnienie wątpliwości co do statusu podmiotów występujących w sprawach ustrojowych, usunięciu martwych i zbędnych przepisów, oraz uregulowaniu kwestii pełnomocnika.

Ustawa Sejmu o zmianie niektórych przepisów Regulaminu Sejmu, którego pomysłodawcą również był Arcyksiążę. Ustawa umożliwia prowadzenie większego porządku i daje odpowiednie narzędzia w ręce Marszałka Sejmu podczas prowadzenia obrad. Dzięki ustawie tej, ułatwiono także współpracę na linii MS – NIA.

Ustawa Sejmu o zmianie niektórych przepisów Ustawy o Finansach Publicznych, projekt wyszedł z pod ręki Ministra Finansów i Gospodarki. Czyli cofnięcie podatku z 2,5% do powrotu stanu z przed reformy w postaci 0,5% jak też uproszczenie podatku dziennego od prowincji.

Ratyfikacja traktatu z Baridasem, Teutonią, Sclavinią. Jest to nowy rozdział, który został otwarty i który skierował politykę wewnętrzną księstwa na nowe tory. Czas pokaże, czy kierunek zmian jest słuszny, jednak już teraz można stwierdzić, że traktaty dają większy wachlarz możliwości współpracy partnerskiej na linii KS – państwa stowarzyszone... A o to w tym założeniu chodziło. Poza tym, nieplanowanym efektem zmian jest rosnąca aktywność, która na nowo napędza życie w Księstwie. Życzyłbym sobie, aby wszystkie państwa wchodzące w skład KS przygotowały i ratyfikowały analogiczne wersje dla swoich krain.

Ustawa Sejmu o reformie polityki fiskalnej i pieniężnej będąca kontynuacją zmian w finansowej polityce księstwa. Ustawa likwiduje podatki, z wyjątkiem książęcego. Otwiera możliwość uchwalenia podatków prowincjonalnych w zależności od potrzeb danego regionu. Likwiduje problem nadmiaru środków gromadzonych przez Urząd Skarbowy. Ustawa wyłączą możliwość poboru podatków od instytucji użytecznych społecznie i podnosi limit dotacji bez konieczności podejmowania uchwały Rady Ministrów.

Z A G R A N I C A

Wniosek na ratyfikację traktatu dyplomatycznego z Suderlandem, oraz Wniosek na ratyfikację traktatu wojskowego z Suderlandem Podjęcie trudnego i niewygodnego tematu, gdyż nie zadziałała niepisana zasada dyskontynuacji. W niespodziewanie korzystny sposób najlepsze rozwiązanie przyszło samo, poprzez ogłoszenie zamknięcia Państwa Suderlandzkiego.

Reorganizacja MSZ i Korpusu Dyplomatycznego Dzięki wyznaczeniu odpowiedniego MSZ w osobie JW Alfreda Fabiana von Then-Dżeka, oraz współpracy ze zdymisjonowanym (co nie umniejsza jego zasług) doradcą ds. dyplomatycznych w randze Ambasadora JO Piotra deZayma udało się wypracować i wyznaczyć jasne i proste zasady funkcjonowania polityki zagranicznej KS.

Nabór do Korpusu Dyplomatycznego to kolejny punkt, będący rozwinięciem poprzedniego, który stał się znacznie bardziej profesjonalnym podejściem do tematu polityki zagranicznej.

Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy KS a RB Bardzo dobry kierunek, który wprowadził relacje sarmacko – bialeńskie na nowe tory. Pomimo różnic nie mogliśmy dłużej udawać, że nie istniejemy.

Wniosek ws. Kościoła Zdecydowana obrona interesów KS w odpowiednim poszanowaniu i oparciu o istniejące traktaty i umowy międzynarodowe. Nie sposób zauważyć, że część osób działających w KS wywodzi się z PKR, dlatego ważnym jest utrzymywanie relacji na dobrym poziomie, ale musi ona odbywać się na partnerskich zasadach.

W E W N Ę T R Z N I E

Tematem cięższego kalibru było Wydanie oświadczenia RM ws. kryptowalut. Rząd stanął w opozycji do proponowanych rozwiązań widząc potencjalne zagrożenie płynące z tego typu działalności.

Skutecznie udało się reaktywować ważną dla Sarmatów instytucję SOBOS dzięki wzmożonej pracy Wielmożnej Juliette Alatriste.

Powodem do dumy była także organizacja przy pomocy RM kolejnej edycji Kongresu Znawców Rzeczy Niepotrzebnych zakończonego dużym sukcesem.

B I E Ż Ą C E

Kadencja obfitowała w dość trudne i ciężkie tematy z jakimi przyszło się zmierzyć. Rada Ministrów zauważyła problem, który zaczął narastać w postaci publikacji artykułów w DSG, którym delikatnie mówiąc wiele brakuje do tego zaszczytnego miana. Podjęte zostały wstępne czynności dla lepszego rozpoznania tematu co skutkowało ciekawą debatą nie legislacyjną oraz wyciągnięciem wniosków w postaci Uchwały Sejmu ws. odpłaty za artykuły, które z pewnością powinny być źródłem do działania.

Sprawne działanie RM w postaci zapewniania ciągłości władzy Trybunału Koronnego, oraz Prefektury. Zachowanie odpowiedniego procedowania w Sejmie KS. Realizowanie bieżących wniosków obywatelskich przy współpracy całego gabinetu RM. Uporządkowanie DP. Polepszenie polityki zagranicznej. Podejmowane inicjatyw społecznych. Za to wszystko chciałbym podziękować członkom mojego rządu, gdzie każdy miał odpowiednią rolę do odegrania i był znakomicie dopasowanym elementem układanki, bez którego nie dałoby się osiągnąć zamierzonych celów. Każdy wiedział za co jest odpowiedzialny i wywiązywał się bez zastrzeżeń ze swojej funkcji.

Ministr Finansów i Gospodarki - Wojciechowi Hergemonowi,
Minister Spraw Wewnętrznych - Joannie Izabeli,
Minister Stanu - Adrianowi Maksymilianowi Józefowi Alatrise,
Minister Posiłkowy Ministra Finansów i Gospodarki - Juliette Alatrise,
Minister Spraw Zagranicznych - Alfredowi Fabianowi von Then-Dżekowi.

Wszystkim najbliższym współpracownikom z gabinetu RM dziękuję raz jeszcze i gratuluję dobrej, solidnej kadencji, co ważniejsze bez żadnych zmian personalnych!

Z A K O Ń C Z E N I E

To była dla mnie wyczerpująca kadencja, podobnie zresztą jak całe moje zaangażowanie w politykę, które zaczęło się od mandatu zaufania z przed roku na stanowisko Posła na Sejm, potem przyszła druga kadencja, objęcie pozycji Marszałka, przejęcie sterów jako Regent, aż wreszcie zostanie Kanclerzem. Na zakończenie chciałbym oficjalnie ogłosić, że nie zamierzam kandydować na żaden urząd w najbliższym czasie. Jednej, jedynej rzeczy nie doprowadziłem do końca, a mianowicie mojego kontrowersyjnego postulatu dotyczącego przepadu tytułów – ale zamierzam nad tym popracować w chwilach relaksu. Wszystkim tym, którzy zechcą sięgnąć po władzę i będą mierzyć się z różnymi przeciwnościami służę pomocą w ogarnięciu się na nowych stanowiskach. Moja PK, oraz discord pozostają otwarte dla każdego.n4x96oVn.png
Kanclerz Księstwa Sarmacji
Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Filip I Gryf, ramael, Cillian Saerucaeg.
Serduszka
14 219,00 lt
Ten artykuł lubią: Filip I Gryf, Julian Fer at Atera, GdL, Erik Otton von Hohenburg, Bartosz von Thorn-Janiczek, Brunon Krasnodębski, Joanna Izabela, Konrad Einsiedler von Hippogriff, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Joahim von Ribertrop von Sarm, Wojciech Hergemon, BetelRigSun (Karol von Sarm), Juliette Altrimenti, Alexander Rose, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Andrzej Fryderyk, ramael, Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski, Laurẽt Gedeon I, Cillian Saerucaeg, Ludwik Tomović, Tomasz Ivo Hugo, Adi Alatristé, Cris Menago, Felix Polon von Sarm.
Komentarze
Filip I Gryf
Rzeczywiście obecna, już kończąca się kadencja zarówno Sejmu i Rządu była ciekawa, wprowadziła nowe rozwiązania, albo odświeżyła te starsze. Aktywność wzrasta z każdym miesiącem (a przecież są wakacje!) - chciałbym pogratulować owocnej kadencji obecnemu Kanclerzowi oraz całej RM. Współpracowało się naprawdę świetnie. ;-)
Odpowiedz Permalink
Julian Fer at Atera
Jak na obecne czasy RM działała całkiem sprawnie ;)
Odpowiedz Permalink
GdL
Bardzo dobra kadencja i jak pokazuje podsumowanie czasem wymagająca odważnych i twardych decyzji (jak np. w kwestii kryptowalut). Gratuluję i jako obywatel dziękuję.
Odpowiedz Permalink
Prokrustes
I Rozbiór Księstwa Sarmacji na wasze konto.
Poza tym przyzwoicie.
Odpowiedz Permalink
Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski
Serdeczne Dziękuję pragnę złożyć na Wasze ręce za tę mijającą kadencję.
Odpowiedz Permalink
Adam Jerzy Piastowski
zombiakov
I Rozbiór Księstwa Sarmacji na wasze konto.

@Zombiakov W tej kwestii już się chyba nie dogadamy, moje argumenty na zmianę są mojsze, a Twoje twojsze kropka.
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
@Zombiakov @AJPiastowski obecna autonomia tak naprawdę wydaje się być symboliczna ;)
Odpowiedz Permalink
Prokrustes
@MaHi @AJPiastowski
Dla jasności chodzi mi jedynie o zapis który czyni tereny części starej sarmackiej wyspy nienaruszalnie sclavińskimi. Co do całej reszty płynę z wiatrem.
Odpowiedz Permalink
Joahim von Ribertrop von Sarm
@Zombiakov co Sclavińskie jest Sclavińskie.
Odpowiedz Permalink
ramael
Aktywna i efektywna kadencja! Dziękujemy za pracę oraz pracę na rzecz odnowienia naszej wspólnoty.
Odpowiedz Permalink
Daniel January von Tauer-Krak
Dziękujemy!
Odpowiedz Permalink
Albert Felimi-Liderski
Będąc jedynie biernym obserwatorem, można było odnieść wrażenie, że RM pracuje na całkiem niezłych obrotach i przede wszystkim ma na siebie pomysł. Przepracowanie całej kadencji w dobrym stylu to nie lada wyzwanie i osiągnięcie (naprawdę), pozostaje więc pogratulować, abstrahując od konkretnych sukcesów, czy porażek na polu politycznym.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.