Akademia Neksjalistyczna, Janusz Zabieraj, 22.07.2020 r. o 20:50
Ocena prawna niedopełnienia obowiązku patriarszej koronacji w PKR

Cytuję:
Wydawnictwo Akademii Neksjalistycznej prezentuje krótki esej autorstwa ks. prał. dr net. prof. AN Janusza Adama Zabieraja SJ pt. "Ocena prawna niedopełnienia obowiązku patriarszej koronacji w Państwie Kościelnym Rotria". Inspiracją do napisania artykułu stała się Koronacja Patriarsza Jego Świątobliwości Jana II, która miała miejsce w ostatnim dniu przewidzianym przez rotryjskie prawo. Rektor Akademii Neksjalistycznej w swoim artykule zastanawia się, jakie skutki de lege lata ma niedopełnienie obowiązku koronacji patriarszej, a także wysuwa kontrowersyjne postulaty de lege ferenda.

Wydawnictwo zdaje sobie sprawę, że w Księstwie owa problematyka może nie budzić dużego zainteresowania. Jest ona jednak ciekawa ze względu na kwestie z zakresu prawa konstytucyjnego państwa, które z Księstwem łączy umowa międzynarodowa. Praca może być przydatna dla studentów kierunku "Historia najnowsza i kultura Rotrii" oraz prawa (w zakresie prawa państw obcych).

Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Severin von Verwaltung-Rentner.
Serduszka
7 161,00 lt
Ten artykuł lubią: BetelRigSun (Karol von Sarm), Joahim von Ribertrop von Sarm, Wojciech Hergemon, Brunon Krasnodębski, Filip I Gryf, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz.
Komentarze
Joahim von Ribertrop von Sarm
Ciekawa praca.
Odpowiedz Permalink
BetelRigSun (Karol von Sarm)
@joahimvonribertrop No… pierwszy byłeś :D
Odpowiedz Permalink
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
Już ktoś podobny temat w Rotrii poruszał pokazując absurdalność niektórych decyzji w Rotrii powodujących nieład. Przyjemna lektura ;)
Odpowiedz Permalink
Brunon Krasnodębski
Bardzo ciekawa praca, Magnificencjo Rektorze! Jako konstytucjonalistę zaciekawiła mnie też z punktu widzenia prawa ustrojowego porównawczego - ciekawe mogłoby być porównanie koronacji pod podobnym kątem w różnych monarchiach Pollinu. :)

Profesorze, pytanie: czy zdaniem Profesora w relacjach z Państwem Kościelnym Rotria należałoby traktować Patriarchę jako legalną głowę państwa, czy uznawać za nieustannie trwający okres sede vacante i w relacjach na arenie międzynarodowej zwracać się do Kamerlinga jako do pełniącego obowiązki głowy państwa?
Odpowiedz Permalink
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
@BrunonKrasnodebski odnośnie pytania; to by chyba już uznano za herezję :D
Odpowiedz Permalink
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
@BrunonKrasnodebski O, nie! Sedewakantyści...

Poza tym chciałbym nadmienić, że koronacja została dokonana w terminie. W ostatni dzień tegoż. Pytanie, co by było, gdyby tenże termin został przekroczony.
Odpowiedz Permalink
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
@Michal tylko dyskusja i nic więcej :)
Odpowiedz Permalink
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
@TadeuszBrus Rozumiem. ;-)
Odpowiedz Permalink
Brunon Krasnodębski
@Michal A, to zmienia postać rzeczy. Natomiast myślę, że pytanie nadal jest ciekawe - załóżmy po prostu hipotetycznie, że koronacja odbyła się później.

@TadeuszBrus Ależ żadna herezja. Wydaje mi się, że w relacjach międzynarodowych to bardzo ważne, ale utrzymywać kontakt z legalnymi władzami. Choć ktoś inny może powiedzieć: lepiej utrzymywać go z władzą nielegalną-efektywną niż legalną-nieefektywną. Dlatego to ciekawe pole na dyskusję.
Odpowiedz Permalink
Joahim von Ribertrop von Sarm
@BrunonKrasnodebski legalną władzą w PKR jest Patriacha.
Odpowiedz Permalink
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
@BrunonKrasnodebski w PKR polityką zagraniczną trudzi się Sekretariat Stanu Kurii Rotryjskiej
Odpowiedz Permalink
Brunon Krasnodębski
@joahimvonribertrop Jak wyżej - mówię o hipotetycznej sytuacji, gdyby Patriarcha powołany został niezgodnie z przepisami.
Odpowiedz Permalink
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
@TadeuszBrus z tym, że podczas Sede Vacante większość urzędów wygasa.
Odpowiedz Permalink
Joahim von Ribertrop von Sarm
@BrunonKrasnodebski takie sytuacje z tego co wiem już były. Chyba taka sytuacja była powodem inwazji Skarlandu na Rotrię (nie pamiętam w którym roku).
Odpowiedz Permalink
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
@Michal oprócz Wikariusz Generalnego i w Kolegium Kardynalskim (Kamerln8g, Dziekan, Prodziekan)
Odpowiedz Permalink
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
@TadeuszBrus Rozumiem.
Czyli sede Sekretarza Stanu również jest Vacante.

A wówczas kierowanie Stolicą Apostolską i Państwem (rzecz jasna, w ograniczonym zakresie) należy do Kardynała Kamerlinga. A więc kontakt z zagranicą także.
Odpowiedz Permalink
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
@Michal tak :)
Odpowiedz Permalink
Janusz Zabieraj
@BrunonKrasnodebski Dopóki nie zostałby usunięty przez Inkwizycję, byłby legalną głową państwa.
Odpowiedz Permalink
Janusz Zabieraj
Choć, i mówię tu jako politolog (neksjalizm to łączenie dyscyplin), w Rotrii jest to niemożliwe, gdyż wokół Patriarchy zawsze gromadzi się wierna grupa trzymająca władzę, która obejmuje najważniejsze urzędy i uniemożliwia takie zmiany. W gruncie rzeczy to nic złego, ponieważ gwarantuje stabilizację w kraju. Pytanie tylko, czy pozwala na rozwój...
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.