Wieści z poligonu, Gotfryd Slavik de Ruth, 12.07.2020 r. o 18:41
Wieści z poligonu nr 30/2020

FVJKuj5V.png
Baza w Cracoffi
5 Pułk Artylerii
W dniach 19-20 maja br. wydzielone siły i środki 5 pułku artylerii uczestniczyły w szkoleniu z zakresu rozpoznania i pokonywania przeszkody wodnej.Dla artylerzystów szkolenie stanowiło pierwszy od kilku lat praktyczny sprawdzian pokonywania przeszkody wodnej na promach, moście pontonowym i łodziach desantowych. Przeprawiali się żołnierze 18 dywizjonu artylerii samobieżnej i dywizjonu dowodzenia, którzy pierwszego dnia szkolenia uczyli się czynności z zakresu załadunku, zabezpieczenia oraz rozładunku 155 mm samobieżnej haubicoarmaty PzH 2000, pojazdów łączności oraz samochodów ciężarowych i terenowych podczas przepraw różnymi sposobami.

W kolejnym etapie szkolenia doskonalono praktyczne pokonywanie przeszkody wodnej na pływających transporterach gąsienicowych, promach oraz moście pontonowym M3. W tym samym czasie żołnierze przeprawiali się na łodziach desantowych.
Jak podkreśla dowódca zgrupowania szkoleniowego 5 pułku artylerii podpułkownik Daniel Holl -Cel szkolenia został osiągnięty. Żołnierze opanowali czynności pozwalające bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi procedurami przeprowadzić przeprawę przez przeszkodę wodną, a wnioski z zajęć pozwolą odpowiednio ukierunkować przyszłe szkolenia.

Wagę szkolenia realizowanego na OSP dla artylerzystów podkreślił również dowódca pułku pułkownik Ferdynand Laski . -Forsowanie czyli pokonanie przeszkody wodnej jest ważną, ale i stosunkowo trudną forma natarcia. Od jej dobrej realizacji zależy umiejętność współdziałania wszystkich funkcyjnych, znajomości obowiązujących zasad i procedur oraz umiejętności dowódców, kierowców i uczestniczących w niej żołnierzy. Przeprowadzone zajęcia dały moim podwładnym obraz skali przedsięwzięcia oraz jak się do niego należy przygotować, bo oprócz umiejętności stricte artyleryjskich istotną rolą jest umiejętność współdziałania z innymi rodzajami wojsk, w tym przypadku saperami.


Baza w Shimonshet
12 Brygada Logistyczna
W dniach 08-26 czerwca br. Żołnierze 12 Brygady logistycznej uczestniczyli w szkoleniu poligonowym w Ośrodku Szkolenia Poligonowego, którego głównym celem było doskonalenie umiejętności w zabezpieczeniu technicznym oraz materiałowym.Szkolenie poligonowe rozpoczęło się w dniu 08 czerwca od przegrupowania 2 batalionów ze składu Brygady na dużą odległość. Po przybyciu do OSP dokonano sprawdzenia, a następnie przystąpiono do odtwarzania zdolności bojowej.
W następnych dniach po udzieleniu stosownych instruktaży przez przedstawiciela ŻW oraz Komendy Poligonu, żołnierze w ramach szkolenia ogniowego, zrealizowali praktyczne zadania z rzut granatem bojowym.
W czasie zajęć popołudniowych w ramach szkolenia z ochrony przed bronią masowego rażenia dokonano sprawdzenia szczelności masek przeciwgazowych w atmosferze skażonej.
Zgodnie z założeniami szkolenia oraz obowiązującymi przepisami w rejonie obozowiska ogłoszono ćwiczebny alarm przeciwpożarowy, podczas którego ćwiczono ewakuację mienia oraz ludzi.
W kolejnym dniu realizowano szkolenie ogniowe na strzelnicy artyleryjskiej w środowisk zbliżonym do naturalnego. Żołnierze batalionów wykonali strzelania bojowe z broni osobistej typu Koch VP 9 kal. 9mm oraz karabinków Tavor TAR-21 kal. 5,56mm

Ostatnie dwa dni poświęcono szkoleniu logistycznemu, w czasie którego dowódcy pododdziałów rozwinęli w nakazanych rejonach urządzenia logistyczne. Był to ważny sprawdzian dla dowódców, który został oceniony celująco.
Szkolenie zakończono w piątek 26 czerwca, powrotem do miejsca stałej dyslokacji w Shimontsen kończąc tym samym szkolenie poligonowe.


Baza w Anheim
42 „Czarnoleski” Pułk Komandosów
W ramach Szkolenia partnerskiego żołnierze 2 Batalionu piechoty morskiej, 1 Batalionu spadochronowego oraz pluton medyczny z 4 Brygady LWSS wykorzystali do działania śmigłowce medyczne UH-60Q Black Hawk.


W czwartek 21 maja br. w rejonie lotniska T2 na poligonie garnizonowym po raz kolejny wspólnie ćwiczyli żołnierze wyżej wymienionych jednostek z składu I Dywizji Modułowej Sił Szybkiego Reagowania.

Głównym tematem zajęć było współdziałanie plutonów w ataku na budynek, przeszukiwanie obiektu i działanie w sytuacjach ewakuacji rannego z pola walki. W zajęciach taktycznych uczestniczył śmigłowiec Black Hawk, jako tzw. CASEVAC (Casualty Evacuation - ewakuacja medyczna rannych z rejonu zagrożenia).
Zanim jednak zrealizowano główny cel żołnierze przeszli krótki kurs zapoznawczy. Przećwiczyli sposoby zapinania pasów bezpieczeństwa oraz wnoszenia na pokład noszy z rannym żołnierzem.

Po postawieniu zadań i omówieniu współdziałania, siły wyruszyły do „Tublend” (rejon lotniska T2), by rozpocząć praktyczne działania taktyczne. „Zajęcia zaplanowaliśmy w taki sposób, by akcją szturmu na budynek dowodził raz dowódca plutonu spadochronowego , a następnie dowódca plutonu marines” - wyjaśnił kapitan Dobiesław Tuko, dowódca ćwiczeń.
Zgodnie z koncepcją zajęć każdy atak na budynek kończył się ewakuacją rannego żołnierza z rejonu zagrożenia.


Baza w Punta
1 Grupa Zabezpieczenia Lądowego
Bez względu na charakter działań podejmowanych przez wybrane elementy 63 Skrzydła Lotniczego jej Dywizjon zabezpieczenia, we współdziałaniu z innymi pododdziałami realizuje przedsięwzięcia zabezpieczenia logistycznego na rzecz całej bazy .


Obok zadań obsługi samolotów, pasa startowego,ruchu lotniczego oraz zadań transportowych i remontowych, wykonuje zadania gospodarczo-bytowe. Poprzez swoje działanie tworzy warunki do utrzymania przez kontyngent wysokiej zdolności do realizacji zadań mandatowych.

„Zazwyczaj to my logistycy wyruszamy do wykonywania zadań pierwsi, a wracamy jako ostatni, bez względu na to czy będzie to szkolenie ogniowe, zabezpieczenie uroczystości, zajęcia nocne czy marsz kondycyjny” – mówi dowódca plutonu zabezpieczenia por. Adrianna Ferro.

Tylko w ostatnim czasie żołnierze z zabezpieczenia zaangażowani byli w organizację szeregu przedsięwzięć na rzecz kontyngentu operacyjnego 63 Skrzydła Lotniczego . Do najważniejszych zaliczyć można: marsz kondycyjny żołnierzy Grupy Transportowej i funkcjonariuszy jednostki 1 Batalionu hybrydowego, pomoc w przygotowaniu święta 1 Pułku Lotnictwa Morskiego czy zabezpieczenie logistyczne uroczystości Święta Księstwa Sarmacji .

Obraz całości zadań wykonywanych przez jednostkę uzupełniają zadania wynikające z kwestii reprezentowania naszego kraju w strukturach nie tylko czysto woskowych , a te bez wątpienia spoczywają tak samo na barkach żołnierzy plutonów manewrowych jak i plutonu zabezpieczenia.

Żołnierze z zabezpieczenia swoją postawą, zaangażowaniem, poziomem realizacji zadań, wyglądem i zachowaniem osobistym godnie reprezentują kontyngent w środowisku nie tylko wojskowym. „Obchody Święta KS szykowaliśmy kilka dni. Przygotowanie tradycyjnych potraw dla ponad 1800 osób było dla nas nie lada wyzwaniem. Ułożenie potraw, dekoracje, sposób podania wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. Szczególne podziękowania należą się plut. Tomaszowi Klar za pomoc w udekorowaniu uroczystości oraz st. szer. Bernardowi Fili za utrzymywanie wysokiej sprawności sprzętu służby żywnościowej ” – dodaje por. Ferro.
Efekty ich ciężkiej pracy, często niewidoczne służą innym i pomagają w wykonywaniu zadań.


Baza w Zommerland
W dniach 02-08 czerwca br. pododdziały 17 Pułku Rozpoznawczego, wzięły udział w przedsięwzięciu szkoleniowym w warunkach poligonowych.


W trakcie szkolenia poligonowego, które realizowano w OSP. Dowódca 17 Pułku Rozpoznawczego ppłk Robert von Adrar wsparty oficerami i podoficerami sztabu przeprowadził 3 ćwiczenia dla swoich pododdziałów.
Głównym celem tych ćwiczeń była ocena stopnia wyszkolenia pododdziałów.

Dowódcy każdego szczebla dowodzenia, mogli się sprawdzić w dziedzinie. Planowania oraz dowodzenia, podczas prowadzenia działań bojowych, w różnych sytuacjach na polu walki.

Po raz kolejny, w trakcie ćwiczenia tego szczebla, do Pułku przydzielono pluton czołgów, sekcję wysuniętych obserwatorów oraz drużyny saperów. Co uatrakcyjniło, a zarazem utrudniło wykonywane manewry i zadania.

Żołnierze w czasie szkolenia odbyli szereg strzelań. Strzelali strzelcy z broni osobistej jak i z Bojowych Wozów Rozpoznawczych , prowadzili ogień artylerzyści oraz „przeciwpancerniacy” z użyciem z PPK.

Dodatkowo chor. Kamil Frygan we współpracy, z pododdziałem Antyterrorystycznym ŻW. Przeprowadził szkolenie dla strzelców wyborowych Pułku. W trakcie szkolenia zorganizowano strzelania długodystansowe, strzelania w warunkach ograniczonej widoczności i strzelania specjalne.

Na zakończenie poligonu dowódca Pułku, podziękował wszystkim żołnierzom. Za duże zaangażowanie i profesjonalizm, jaki wykazali podczas szkolenia.

FOTOGALERIA
5ge531e2.jpg
w4FRX88H.jpg
uS0cNCqA.jpg
HUMOR
IA3EKS1F.jpg
COŚ NA SPOCZNIJ
3mC94815.jpg
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Filip I Gryf.
Serduszka
5 724,00 lt
Ten artykuł lubią: GdL, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Ludwik Tomović, Filip I Gryf, Joahim von Ribertrop von Sarm, Laurẽt Gedeon I, Adam Jerzy Piastowski, Cillian Saerucaeg, Julian Fer at Atera, BetelRigSun (Karol von Sarm).
Komentarze
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
Ach te wariaty w Zommerlandzie :D
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Co by nie było za nudno na forum, i tylko o polityce - KSZ podrzuciła garść informacji co tam się na poligonach dzieje.
Permalink
Michaś Elżbieta II
Chabry z poligonu / Wieźcie mi do domu! / Ten żołnierski dar!
Odpowiedz Permalink
Adam Jerzy Piastowski
Jakbym był w KSZ to bym chyba tylko spoczywał :P
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
@AJPiastowski Adam nie ma problemu, zdziwisz się ilu naszych było w KSZ.
Permalink
Adam Jerzy Piastowski
Byleby nie spoczywali przede mną z tą Panią z obrazka ;)
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
@AJPiastowski spokojnie ta pani nie ma pseudonimu "Grypa" a jak wiadomo grypę miał każdy...
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.