Hans Media, Krzysztof Hans Arped-Winnicki, 04.06.2020 r. o 12:57
La Dolce Vita czyli zaczynamy Our Sound Song Contest - Eldorat 2020!
Seria wydawnicza: Our Sound

32X8q846.png
Intro: https://youtu.be/qY774rU41r8

12-ty Our Sound Song Contest czas zacząć!

Drodzy Mieszkańcy wszystkich v-krajów Polinu!
Księstwo Sarmacji, Konsulat Sclavinii oraz lokalne media sarmackie na czele z "Kroniką" ,"Telewizją Korona" i "Przeglądem Politycznym" z dumą zapraszają na dwunastą edycje Our Sound Song Contest która to rusza właśnie teraz!
8341398.jpg
Konkurs odbędzie się w Eldoracie na terenie odbudowanej na ten cel Areny Sclavinia - hali widowiskowo-sportowej.
Jej dane to:
Cytuję:
Liczba miejsc - 45 tys. miejsc
Liczba miejsc siedzących - 40 tys. miejsc
Liczba miejsc stojących - brak
Liczba miejsc dla niepełnosprawnych - 2 tys. miejsc
Liczba miejsc dla VIP-ów - 3 tys. miejsc
Liczba miejsc parkingowych ogółem - 50 tys.
Najbliższa stacja kolejowa - 100 m
Najbliższe lotnisko - 12 km
Najbliższy przystanek komunikacji - 240 m

Slogan konkursu to "La Dolce Vita" hymn konkursu (w języku szwedzkim) dostępny jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=8AW72HhCPfI
Our Sound posiada też swój dodatkowy utwór promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=BPs-yb_6dSo
Slogan, hymn oraz piosenka dodatkowa mówią o radości, zabawie i cieszeniu się z życia.
Konkurs na żywo z Areny Sclavinia poprowadzą Anastasiya Vinnikova (reprezentantka Księstwa Sarmacji na jednej ze wcześniejszych edycji Księstwa Sarmacji) oraz Yulia Shisko, Alena Karpovich i Ninel Karpovich - te trzy ostatnie to wokalistki z zespołu 3+2 - pierwszego sarmackiego reprezentanta na Our Sound. Oni też wystąpią na scenie w ramach opening u interval act'ów. Konkurs otworzy Anastasiya z piosenką "I Love Sarmacja" a w trakcie zliczania głosów zaśpiewa nowy utwór "Here we go for the gold". Nie zabraknie też autorów piosenek towarzyszących konkursowi (zespół After Dark oraz Golec uOrkiestra) zwycięzcy 11 edycji Inicisive'a a z racji 10 lat Our Sound wystąpią też wspomniany zespół 3+2, Rammstein (reprezentacja RSiT - pierwszy gospodarza konkursu) oraz zespół Omega (pierwszy zwycięzca w historii Our Sound - reprezentacja Monarchii Austro-Węgier) zaś scena konkursowa wyglądać będzie tak:
Eurovision_2011_stage.jpg
Teraz pora na zasady konkursu które to są opisane w niniejszym regulaminie:
xI671bK9.png
Regulamin Główny Our Sound Song Contest i Junior Our Sound Song Contest
Cytuję:
Art. 1 [Ogólne]
Międzymikronacyjny Konkurs Muzyczny Our Sound (dalej "Konkurs") jest konkursem apolitycznym, mający na celu zjednoczenie mikronacji poprzez muzykę.

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Edycje Konkursu odbywają się co rok, z możliwym przesunięciem o pół roku.

2. O zbliżającym się konkursie w miejscach publicznych Mikronacji informują Członkowie Komisji Naczelnej. Władze chętnej do udzialu Mikronacji powinni zgłosić swój kraj do Przewodniczącego Komisji Naczelnej.

3. Organizowaniem Konkursu zajmują się Członkowie Komisji Naczelnej (dalej "Organizatorzy").

4. Organizatorów co edycję wyłania Przewodniczący Komisji Naczelnej.

5. Dwunasta edycja Konkursu ma się odbyć między czerwcem a wrześniem 2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w mieście Eldorat w Konsulacie Sclavinii na terenie Księstwa Sarmacji

6. Zgłaszanie mikronacji do konkursu trwa do zakończenia określonego przez Organizatorów terminu.

7. Każda Edycja Konkursu zawierać w sobie ma: - Preselekcje - Finał - Głosowanie - Przedstawienie wyników oraz zakończenie Edycji

8. Kraj, który zwyciężył w głosowaniu, jest organizatorem następnej Edycji Konkursu.

9. Skład Komisji Naczelnej jest stały

10. Komisja Naczelna stała składa się z pięciu osób - dyrektora konkursu (przewodniczącego Komisji Naczelnej), przedstawiciela Księstwa Sarmacji (I vice-przewodniczącego Komisji Naczelnej), przedstawiciela Konsulatu Sclavinii (II vice-przewodniczącgo Komisji Naczelnej), przedstawiciela mediów oraz wyznaczonego członka pomocniczego.

Art. 3 [Preselekcje]

1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować preselekcje do Konkursu, bądź powołać specjalną komisję do wyłonięcia utworu reprezentującego dany Kraj w danej Edycji Konkursu.

2. Organizatorzy mają obowiązek nadzorować Preselekcje we wszystkich Krajach Uczestnikach, by nie doszło do naruszeń Regulaminu

Art. 4 [Głosowanie]

1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować zgodne z zasadami głosowanie na każdej Edycji Konkursu, a także przedstawić Organizatorom wyniki głosowania w Kraju według następującej punktacji:

X miejsce - 1 punkt
IX miejsce - 2 punkty
VIII miejsce - 3 punkty
VII miejsce - 4 punkty
VI miejsce - 5 punktów
V miejsce - 6 punktów
IV miejsce - 7 punktów
III miejsce - 8 punktów
II miejsce - 10 punktów
I miejsce - 12 punktów

2. Organizatorzy powinni przedstawić punktację od każdego Kraju we wszystkich Miejscach Publicznych Krajów Uczestników bądź na stronie głównej i/lub wyznaczonego forum organizującego państwa


Art. 5 [Utwory muzyczne]
1. Konkurs ma na celu wyłonięcie najpopularniejszego utworu muzycznego wśród mieszkańców v-świata.
2. Utwory muzyczne nie mogą przekraczać długości 5 minut.
3. Dopuszczalne są utwory zarówno autorskie (stworzone przez obywateli mikronacji) jak i te stworzone przez kogoś innego - także te znane z realnego radia i telewizji czy nośników muzycznych.
4. Język utworów jest dowolny a jedyne zastrzeżenie dotyczy tego by tekst utworu nie był kontrowersyjny. Za wysłany utwór odpowiada wysyłająca go mikronacja.
5. Dopuszcza się utwory instrumentalne jednak zaleca się by jednak były prezentowane z wokalem.
6. Wiek wokalisty i członków zespołu to 8 - 15 lat dla Junior Our Sound Song Contest i powyżej 16 lat dla dorosłego Our Sound Song Contest.
7. Określony wiek musi być ukończony w czasie przeprowadzania konkursu a zwłaszcza w terminie głosowania.

Art. 6 [Przepisy końcowe]
1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
3. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.

Regulamin 12 edycji Our Sound Song Contest
Cytuję:
Art. 1 [Ogólne]
Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Dwunasta edycja Konkursu ma się odbyć między czerwcem a wrześniem 2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w mieście Eldorat w Konsulacie Sclavinii na terenie Księstwa Sarmacji.
2. Początek 12 edycji Our Sound planowany jest nie później niż 4 czerwca 2020 roku.
3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 4 października 2020 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie później niż 10 października 2020 r.
3. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji.
4. Konkurs odbędzie się na terenie Konsulatu Sclavinii.
5. Miasto i arena konkursu będą ustalone przez organizatora wydarzenia.
6. Dyrektorem 12 edycji konkursu Our Sound i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice.
7. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@op.pl , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji
8. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail.
9. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to dwa miesiące od dnia startu przyjmowania piosenek.
10. Dwa miesiące to też czas na przeprowadzenie głosowania miesiące.

Art. 3 [Przepisy końcowe]

1. Postanowienia opisane w Art. 1, Art. 2 p. 3, p. 6 - 10 stosuje się również wobec Junior Our Sound Song Contest który to odbędzie się w Grodzisku zaraz po zakończeniu głównego konkursu Our Sound.
2. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
4  Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.

Terminarz:
4 czerwca 2020 r. (od godz. 20:20 - to będzie godzina początku i końca poszczególnych etapów konkursu) - 4 sierpnia 2020 r. Preselekcje krajowe i zgłaszanie utworów
4 sierpnia 2020 r. - 28 września 2020 r. Głosowanie międzynarodowe
28 września 2020 r. - 4 października 2020 r. Publikacja wyników
4 października 2020 r. - 10 października 2020 r. Rezerwowy czas na publikacje wyników
Dzień po publikacji wyników start Junior Our Sound Song Contest.[/quote]

NI91KpxA.png
Wspomniany Junior Our Sound Song Contest to prezent na 10 lecie Our Sound. Będzie to konkurs dla młodych wykonawców od 9 do 15 roku życia. Konkurs ten odbędzie się także w Księstwie Sarmacji tyle że na Stadionie Narodowym w Grodzisku. Regulamin jego wraz z terminarzem jest następujący:
Regulamin 1 edycji edycji Junior Our Sound Song Contest
Cytuję:
Art. 1 [Ogólne]
Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Pierwsza edycja Konkursu ma się odbyć między czerwcem a grudniem 2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w Książęcym Mieście Stołecznym Grodzisk w regionie Starosarmacji na terenie Księstwa Sarmacji.
2. Początek 1 edycji Our Sound planowany jest nie później niż 4 czerwca 2020 roku.
3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 4 grudnia 2020 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie później niż 10 grudnia 2020 r.
3. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji.
4. Konkurs odbędzie się na terenie regionu Starosarmacji.
5. Miastem odbywania się konkursu jest Książęce Miasto Stołeczne Grodzisk zaś areną Stadion Narodowy Księstwa Sarmacji.
6. Dyrektorem 1 edycji konkursu Our Sound i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice.
7. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@op.pl , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji
8. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail.
9. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to pięć miesięcy od dnia startu przyjmowania piosenek.
10. Dwa miesiące to  czas na przeprowadzenie głosowania które ruszy z momentem ogłoszenia zwycięzcy dorosłego konkursu Our Sound.

Art. 3 [Przepisy końcowe]
1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
3. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.

Terminarz:
4 czerwca 2020 r. od godz. 20:20 (będzie to też godzina początku lub końca kolejnych etapów konkursu) - 4 października 2020 r. Preselekcje krajowe i zgłaszanie utworów
4 października 2020 r. - 29 listopada 2020 r. Głosowanie międzynarodowe
29 listopada 2020 r. - 4 grudnia 2020 r. Publikacja wyników
4 grudnia 2020 r. - 10 grudnia 2020 r. Rezerwowy czas na publikacje wyników wyników
Motto konkursu to "Ding-a-dong" a hymn konkursu można posłuchać tutaj: https://youtu.be/uek6OmipOBY
Slogan i utwór to w tym przypadku sygnał do zrobienia czegoś nowego nawet w trudnej chwili.
Prowadzący konkursu to piosenkarka Alicja Szemplińska oraz prezenterka Ida Nowakowska - Herndon. Z kolei tak będzie wyglądać scena konkursu:
71260432_1402200546609038_8313838129819680768_n.jpg
Informacje o obu konkursach i kolejnych szykowanych projektach na bieżąco w sarmackich mediach i na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji a konkretniej pod niniejszym linkiem: http://fc.sarmacja.org/posting.php?mode=edit&f=1068&t=30156&p=328205

Miłej zabawy i powodzenia dla wszystkich Mikronacji
Executive Supervisior Our Sound Song Contest (czyli pomysłodawca formatu, organizator i producent wykonawczy konkursu)
(-) Krzysztof Hans van der Ice

PS: Logo w wersji bez sloganu wygląda tak:
R9ov26wK.png
Zaś ujednolicone logo konkursu przedstawia się następująco:
PFHq5L67.jpg
NS9E3InT.jpg
OS_logo.png
Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Laurẽt Gedeon I, Filip I Gryf, Piotr vel Bocian.
Serduszka
6 570,00 lt
Ten artykuł lubią: Alexander Rose, Joahim von Ribertrop von Sarm, Eugeniusz Maat, Felix Polon von Sarm, Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski, GdL, Filip I Gryf, Patryk Adam h Grzymała, Laurẽt Gedeon I, Julian Fer at Atera, Piotr vel Bocian.
Komentarze
Joahim von Ribertrop von Sarm
Świetnie!
Odpowiedz Permalink
GdL
Boom! Ruszyła maszyna. :)
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
@GuedesDeLima Teraz mam nadzieje że sarmacka dyplomacja wykona swoją robotę.
Odpowiedz Permalink
Filip I Gryf
Cieszy fakt, że organizacja imprezy posuwa sie naprzód dzięki wspaniałemu organizatorowi. ;-)

Miejmy nadzieję, że formuła Juniora też chwyci.
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
@JanuszekvHP Potrzebna teraz będzie akcja informacyjna poza Sarmacją. Liczę tu na dyplomacje ;)
Odpowiedz Permalink
GdL
@KrzysztofHans dyplomacja dyplomacją ale organizator też powinien dać coś od siebie :)
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
@GuedesDeLima Na razie czekam na działania z jej strony.
Odpowiedz Permalink
Ludwik Tomović
Ta hala to bardziej na stadion wygląda ;)
Odpowiedz Permalink
GdL
@LudwikTommo to stare zdjęcie jeszcze przed dobudowaniem dachu. xD
Odpowiedz Permalink
Ludwik Tomović
Swoją drogą szkoda że nie wykorzystujemy obiektów które mamy, tylko są specjalnie budowane kolejne :/
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
Ten funkcjonował już 10 lat temu gdy w RSiT był V-Mundial a w Jastrzębcu 1 edycja Our Sound.
Odpowiedz Permalink
Ludwik Tomović
Cytuję:
Ten funkcjonował już 10 lat temu gdy w RSiT był V-Mundial a w Jastrzębcu 1 edycja Our Sound.
Cytuję:
Konkurs odbędzie się w Eldoracie na terenie odbudowanej na ten cel Areny Sclavinia - hali widowiskowo-sportowej.

Skoro został odbudowany, to znaczy że w międzyczasie został zburzony(?), więc no doceniam narrację, ale dobrze by było to jakoś spójnie jednak......
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.