Konstytucja Tropicańskiej Republiki Ludowej

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
Konstytucja Tropicańskiej Republiki Ludowej

Ja, El Commandante, mając na największej uwadze dobro mieszkańców Tropicany; pragnąc przywrócić krainie wolność i dobrobyt; walcząc o wyzwolenie uciemiężonej klasy robotniczo-chłopskiej uchwalam niniejszą Konstytucję, stanowiąc tym samym zbiór praw i obowiązków obywateli Tropicańskiej Republiki Ludowej oraz grunt pod nowy, demokratyczny ustrój polityczny. Niniejszym gwarantuję Tropicańczykom gospodarczą niezależność od burżuazji i ogłaszam początek Złotego Wieku, w którym nasze państwo odrodzi się niczym feniks z popiołów.

Artykuł 1.
Tropicańska Republika Ludowa
1. Tropicańska Republika Ludowa to niezależne państwo, którego obowiązkami są obrona mieszkańców wyspy Tropicana i uwolnienie tutejszej gospodarki od pasożytniczej klasy burżuazyjnej.
Artykuł 2.
Ustrój
1. W Tropicańskiej Republice Ludowej panuje ustrój demokratyczny – władzę ustawodawczą sprawuje Asamblea Nacional, a władzę wykonawczą i sądowniczą El Presidente.
2. Tropicańskie organy władzy wybierane są przez obywateli Tropicany w równym i powszechnym głosowaniu.
3. Dopuszcza się zmiany ustroju, o ile nie zagraża to określonym w Konstytucji prawom Tropicańczyków.
Artykuł 3.
Prawa i obowiązki
1. Każdy obywatel Tropicańskiej Republiki Ludowej ma prawo do:
1) Czynnego udziału w wyborach do Asamblea Nacional;
2) Nietykalności cielesnej;
3) Wolności słowa;
4) Legalnej pracy;
6) Obrony swoich praw w Tribunal Nacional.
2. Każdy obywatel Tropicańskiej Republiki Ludowej ma obowiązek:
1) Przestrzegania praw panujących w Tropicańskiej Republice Ludowej;
2) Odbycia dwuletniej czynnej służby wojskowej;
3) Godnego reprezentowania Tropicańskiej Republiki Ludowej w kraju i za granicą;
4) Wierności El Presidente i innym władzom tropicańskim.
3. W przypadku niespełniania obowiązków lub naruszania praw każdy obywatel może zostać postawiony przez El Presidente przed Tribunal Nacional, gdzie zostanie osądzony i odpowiednio ukarany.
Artykuł 4.
Asamblea Nacional
1. Władzę ustawodawczą w Tropicańskiej Republice Ludowej sprawuje Asamblea Nacional.
2. Asamblea Nacional składa się z trzech członków wybranych w głosowaniu przez obywateli Tropicańskiej Republiki Ludowej.
3. Asamblea Nacional uchwala prawo Tropicańskiej Republiki Ludowej.
4. Asamblea Nacional jest nieodwołalna i pełni 6-miesięczną kadencję.
5. Decyzje w Asamblea Nacional podejmowane są większością głosów. Jeśli sprawy nie można rozstrzygnąć w ten sposób, ostateczny głos ma El Presidente.
Artykuł 5.
El Presidente
1. Władzę wykonawczą oraz sądowniczą w Tropicańskiej Republice Ludowej sprawuje El Presidente.
2. El Presidente zostaje mianowany członek Asamblea Nacional wybrany demokratycznie podczas jego pierwszych obrad.
3. El Presidente przewodzi obradom Asamblea Nacional, jest głową Tribunal Nacional oraz nadaje i odbiera obywatelstwo tropicańskie.
4. El Presidente jest nieodwołalny i pełni 6-miesięczną kadencję.
5. W momencie objęcia rządów El Presidente uzyskuje niezbywalne honorowe obywatelstwo tropicańskie.
6. El Presidente cieszy się całkowitym immuntetem.
7. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, jego obywateli lub ładu publicznego El Presidente ma prawo odwołać Asamblea Nacional i przejąć całkowitą władzę nad Tropicańską Republiką Ludową jako El Commandante. Po ustąpieniu kryzysu jest jednak zobowiązany zarządzić ponowne wybory i oddać władzę w ręce nowo powołanych organów.
Artykuł 6.
Tribunal Nacional
1. Władzę sądowniczą w Tropicańskiej Republice Ludowej sprawuje Tribunal Nacional z El Presidente na czele.
2. El Presidente wedle swej woli powołuje i odwołuje sędziów Tribunal Nacional.
3. Sędziowie Tribunal Nacional na podstawie obowiązujących przepisów prawa tropicańskiego orzekają w procesach sądowych odbywających się na terytorium Tropicańskiej Republiki Ludowej.
4. W przypadku braku przepisów określających postępowanie w danej sytuacji, w procesach sądowych orzeka osobiście El Presidente.
Artykuł 7.
Obywatelstwo
1. Obywatelstwo tropicańskie przysługuje wszystkim niekaranym, mieszkającym w Tropicańskiej Republice Ludowej dłużej niż 1 miesiąc obywatelom Królestwa Teutonii oraz Księstwa Sarmacji.
2. W wyjątkowych sytuacjach El Presidente może nadać honorowe obywatelstwo Tropicańskiej Republiki Ludowej osobie, która nie spełnia wymagań określonych w ust. 1.
3. Osoba, która:
a) na dłużej niż 6 miesięcy opuści Tropicańską Republikę Ludową;
b) zostanie uznana za winną dowolnego przestępstwa przez Tribunal Nacional, traci obywatelstwo.
4. Wyjątek do ust. 3 pkt. a) stanowi honorowe obywatelstwo nadane na podstawie ust. 2.
5. Prawa i obowiązki obywateli warunkują ust. 1. i 2. art. 3.
Artykuł 8.
Przepisy końcowe
1. Art. 1. Konstytucji jest nienaruszalny.
2. Zmiany w innych artykułach Konstytucji uchwala jednogłośnie Asamblea Nacional.
3. Pierwszym El Presidente zostaje Albert Jan Maat von Hippogriff, otrzymując do czasu zakończenia tropicańskiej wojny domowej tytuł El Commandante.
4. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Umowa między Tropicańską Republiką Ludową a Królestwem Teutonii
Artykuł 1.
Protektorat
1. Tropicańska Republika Ludowa przechodzi pod prawną i militarną opiekę Królestwa Teutonii.
2. El Presidente niezwłocznie składa hołd Królowi/Królowej Teutonii i zobowiązuje się bronić integralności terytorialnej swojego protektora oraz przestrzegać teutońskiego prawa.
3. Król/Królowa Teutonii zobowiązuje się nie organizować na terenie Tropicańskiej Republiki Ludowej żadnych działań wywrotowych i gwarantuje jej polityczną niezależność.
4. Król/Królowa Teutonii otrzymuje honorowe obywatelstwo tropicańskie, a także prawo do rozstrzygania remisów w wyborach do Asamblea Nacional.
Artykuł 2.
Przepisy końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Viva la Revolución!
Albert Jan Maat von Hippogriff
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Filip I Gryf.
Serduszka
9 499,00 lt
Ten artykuł lubią: Adi Alatristé, Filip I Gryf, Ola Marcjan-Chojnacka, Joanna Izabela, Timan Demollari, Alexander Rose, Eugeniusz Maat, Adam Jerzy Piastowski, Konrad Einsiedler von Hippogriff, Vanderlei Bouboulina-á-la-Triste, Joahim von Ribertrop von Sarm, Julian Fer at Atera, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini.
Komentarze
Adi Alatristé
Gratuluję towarzysze!
Odpowiedz Permalink
Filip I Gryf
Rewolucje - rewolucje, co się jeszcze może stać. :-)
Odpowiedz Permalink
Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek
A co na to starosarmaccy mieszkańcy Tropicany? :D

Życzę powodzenia i wytrwałości w budowaniu Tropicany, mam nadzieję, ze coś na tym gruncie wyrośnie :D
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
@AFvTD właśnie to monarchofaszystom chcemy odebrać władzę ;)
Odpowiedz Permalink
Adam Jerzy Piastowski
No nareszcie.
Odpowiedz Permalink
Bartosz von Thorn-Janiczek
Mnie tam ciekawi ta walka z burżuazją i ludowość w kontekście szybciutkiego hołdu monarchii... ;))))))))
Odpowiedz Permalink
Konrad Einsiedler von Hippogriff
Gratulacje!
Odpowiedz Permalink
Joahim von Ribertrop von Sarm
Co to?! Tropicana ucieka z Sarmacji?! Nie może być ;)
Odpowiedz Permalink
Joanna Izabela
@joahimvonribertrop Nie ucieka z Sarmacji bo nadal podlega Teutonii i jej prawu, a Teutonia nadal jest prowincją Sarmacji ;) Po prostu zmienia właściciela na bardziej aktywnego
Odpowiedz Permalink
Joahim von Ribertrop von Sarm
Acha... tylko ten tekst ,,niezależnym państwem" jest bardzo mylący:)
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
@BvTJ @CarmenLaurent Teutonia to kraj swobód, więc jeśli pozwala nam zachować demokratyczny ustrój, z przyjemnością jesteśmy pod jej skrzydłami. Z STS sprawa wygląda inaczej...
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
@joahimvonribertrop niezależnym, bo umowa z Teutonią nie jest wpisana w Konstytucję TRL. Jeśli będzie wyraźna potrzeba, Asamblea Nacional może ją po prostu wypowiedzieć. Na tym polega demokracja - jesteśmy pod skrzydłami KT z własnej, nieprzymuszonej woli.
Odpowiedz Permalink
Bartosz von Thorn-Janiczek
@AlbertJanMaat Nie jestem namiestnikiem STS, więc nie wypowiem się, stety lub nie. :)
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
Czytam i się zastanawiam. Gdzie jest ta burżuazja, od której El Comandante obiecuje niezależność? Konkretnie, po nazwiskach, kto jest burżujem i dlaczego?
Art. 4 pkt. 4. Asamblea Nacional jest nieodwołalna (chyba powinno być - nieodwoływalna?)
Art. 5 pkt. 7. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, jego obywateli lub ładu publicznego El Presidente ma prawo odwołać Asamblea Nacional.
Jak się ma art. 4 do 5? ;)
I jeszcze, co to jest "remis w wyborach do Asamblea Nacional". Ja się domyślam, ale chyba nie każdy się domyśli.
Proszę nie traktować powyższego jako jakiegoś czepiania się, ale jako rzeczową krytykę.
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
@PiotrdeZaym Zombiakov i von Hochenhauser - no nie mówcie mi, że nie wiecie ;)
Art. 4 pkt. 4 się doklepie, dzięki za info
Art. 5 pkt. 7. to prawo El Presidente, więc piszę tu.
Wybaczcie brak doświadczenia, ale zdaje się, że wszystko składa się do kupy :P
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
@AlbertJanMaat Się z grubsza zgadza ;) Proszę pamiętać, że ja w Sarmacji od prawieków jestem głównym specem od pisania statutów i konstytucji...
Zombiakov i von Hochenhauser burżujami? A na czym polega ich burżuazyjność? Bo ja nie wiem.
Odpowiedz Permalink
Julian Fer at Atera
Co mogę rzec. Wolność Tomku w swoim domku. W Baridasie często takie akcje się zdarzają i tyle samo z tego wynika. Dam kilka przykładów:
- La Milicia el Regulo esta volviendo czyli NPA;
- Korzenie Ciuad de Bravo ;
- Rebelia w Ciuad de Bravo .
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
@PiotrdeZaym mają pieniążki, tytuły arystokratyczną i gnębią tropicańską klasę robotniczo-chłopską. To klasyfikuje ich chyba jako burżuazję, nieprawdaż? ;)
Odpowiedz Permalink
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
El Komendante! Gratuluję. Gdyby nie bojówka imienia Towarzysz Tadeusza, rewolucja nie wyzwoliła by ludu Tropicany. ;D
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
@TadeuszBrus jeszcze całkiem nie wyzwoliła, ale na dniach się to stanie!
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
@AlbertJanMaat gnębią tropicańską klasę robotniczo-chłopską. Ehm. W jaki sposób gnębią, bo mnie to niezmiernie ciekawi? Jakieś konkrety? Biją? Maltretują? Głodzą?...
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
@PiotrdeZaym biją - tak, głodzą - tak (bo wszystko biorą dla siebie)... czy maltretują? No, biją, więc to podchodzi pod maltretowanie :P
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
@AlbertJanMaat Hehehehehehehe.... To rozumiem, że teraz wszyscy trafią do obozu reedukacyjnego gdzie będą pracować 18 godzin na dobę?
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
@PiotrdeZaym 18 godzin? Toż to chyba obóz rekreacyjny ;)
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
Polecam: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf ;)
Odpowiedz Permalink
Vanderlei Bouboulina-á-la-Triste
@PiotrdeZaym diuku proszę nie mącić wymyślonymi dokumentami. Diuk jako burżuazja od lat gnebiaca lud Tropicany nie ma do tego żadnego mandatu.
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
@PiotrdeZaym a ten znowu o nieistniejącym realu... Uważajcie, Diuku, bo zamkną Was w psychiatryku ;)
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
@Vanderlei Okej, okej, jasne, w świecie wirtualnym prawa człowieka są całkowicie nieistotne i nie należy się nimi w ogóle przejmować.
@AlbertJanMaat Na pewno zaraz zniknę z Tropicany, bo tu jest bardzo duszno... jak wszędzie tam, gdzie pod pozorem "walki o prawa ludu" deklaruje się "niszczenie burżuazji". Aha, zapomnieliście o obszarnikach. Obszarników nie zamierzacie niszczyć? Żegnam ozięble ;)
Odpowiedz Permalink
Santiago Vilarte von Hippogriff
@AlbertJanMaat przy całej tej dyskusji trzeba zauważyć, że mało kto z nas nie ma jakiegoś tytułu i ładnych oszczędności w lt więc...:D
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
@SantiVilarte oj tam, oj tam - łatwo da się odróżnić, którzy możni mają w sercu proletariackie ideały ;)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.