Kartka z kalendarza

acpE4c73.png

Instytut prezentuję garść informacji. W ramach serii Kartka z Kalendarza, przypominamy co tam się wydarzyło w minionych latach w Teutonii. Jeśli się wam czytelnicy, podoba to zapraszamy do Królestwa Teutonii. Pamiętaj to my tworzymy historię, nie zmarnuj szansy na swoje 5 minut :)
Niestety nie udało mi się opublikować tych danych w lutym, zatem nadrabiam to teraz.
Luty 2004

Teutonia podpisuje pierwszy traktat z niepolskojęzyczną mikronacją - Królestwem Polonii (mimo swojsko brzmiącej nazwy jest to mikronacja australijska). Z inicjatywy Teutonii powstaje Organizacja Współpracy Gospodarczej - w jej skład wchodzą pierwotnie Teutonia, FDZ, Vaticanea i RTN. Podczas tzw. "kryzysu lutowego" Marszałek Senatu i jednocześnie Minister Spraw Zagranicznych zrzeka się wszystkich urzędów, a zaraz po nim Premier Kazimierz Wichura rezygnuje z prowadzenia rządu, jednocześnie zgłaszając swoją kandydaturę na senatora. W wyniku wyborów uzupełniających, w których ex-Premier uzyskał przytłaczającą większość 78% (frekwencja wyniosła 85%), zmienia się skład Senatu - na Marszałka zostaje wybrany Kazimierz Wichura. Misję tworzenia rządu otrzymuje Pan Bartosz Łukasz Twardowski, w którego gabinecie znajdują się się min. były król RTN Paweł Skiba.

Luty 2005
29 stycznia, zgodnie z obietnicą daną na III sesji Rady Marchii, markiz Jakob zrzeka się funkcji Namiestnika. Następnie 9 lutego Zgromadzenie Elektorów w składzie: Tomasz Kurcz, mar. Jakob i Wojciech Kaczmarczyk wybiera Wojciecha Kaczmarczyka na Namiestnika Marchii Teutońskiej. W połowie lutego Teutonia przenosi się na własny serwer, co wiąże się ze znacznym rozrostem prowincji (obecnie serwisy Teutonii zajmują około 100 MB). 12 lutego mar. Jakob zostaje mianowany na nowego Prezesa Sądu, sołtysa Argon Cux oraz starostę Enderasji. 14 lutego z inicjatywy Namiestnika oraz Michała Dahlke powstają Wieści Teutońskie - gazeta działająca do dnia dzisiejszego. 15 lutego Namiestnik przyznaje zaszczytne odznaczenie Bene Meritus markizowi Jakobowi. Dzień później powstaje wreszcie forum Sądu Marchii, gdzie od tej pory toczą się rozprawy. 17 lutego po raz pierwszy w historii prowincji zostaje wydany przez Kanclerza Tomasza Kurcza dziennik, w którym znajdują się wszystkie dekrety Namiestnika. 18 lutego Michał Dahlke zostaje powołany na starostę baronii Slavii. 20 lutego Wojciech kaw. Kaczmarczyk (świeżo nobilitowany przez Księcia; jego herb – Toga - symbolizuje władzę sądowniczą, jaką pełnił wcześniej w Teutonii) otwiera Rezerwat Zielnyborski otaczający miasto Zielnybor. 23 lutego markiz Jakob przedstawia światu swoją nową inicjatywę - Likejon (Teutońska Akademia). 25 lutego na cmentarzu w Srebrnym Rogu odbywają się uroczystości pogrzebowe – pochowani zostają Teutończycy (Arkadiusz baronet Wiśniewski h. Lubrza; Kazimierz baron Wichura h. Benisz; kawaler Porngothic h. Hekkel; Dorota Kwapisz) zasłużeni jeszcze dla Cesarstwa Teutonii. 28 lutego zostaje otwarte Muzeum Win Teutońskich. Również w lutym (dokładna data jest niestety niemożliwa do ustalenia i ginie w mrokach dziejów) z Sarmacji odchodzi Marek Klimiuk, a nowym burmistrzem Zielnyboru zostaje Alex Sobecki, przybyły w owym czasie do Sarmacji.

Luty 2006 Brak zapisów

Luty 2007 Brak zapisów

Luty 2008
W lutym na stanowisko Namiestnika Marchii zostaje powołany Krzysztof Konias, który niezwłocznie powołał nowego burmistrza Miasta Margon, coby się rozwijało prężnie. Jak tradycja prawi, a litera praw podaje, został nim Kedar via Margończyk.

Luty 2009 Brak zapisów

Luty 2010 Brak zapisów

Luty 2011
Teutońskie miasta (Srebrny Róg, Zielnybor, Auterra) aktywnie biorą udział w zorganizowanym przez centralę konkursie na najlepsze miasto Księstwa. Rzutem na taśmę zwycięskim miastem zostaje Nadzieja. Pod koniec miesiąca ostatecznie powstaje KPT (Konserwatywna Parta Teutonii). Na Wielkorządcę Loardii wybrany zostaje Lanigiria de Sagre/Graudenzbaronessa

Luty 2012
W marcu przyjęta zostaje nowa konstytucję Królestwa Teutonii, której zapisy zostały podporządkowane Konstytucji Księstwa Sarmacji. Tym samym końca dobiega działanie Zgromadzenia Konstytucyjnego (Konstytucję uchwala Senat 18 marca, Namiestnik podpisuje ją 19 marca).

Luty 2013
Życie w Królestwie Teutonii toczy się dalej. Dnia 15-ego lutego Senat pod przewodnictwem marszałka Vladimira Iwanowicza von Lichtensteina przyjmuje nową ustawę o finansach publicznych. Nowym szambelanem królewskim zostaje Roland Heach. Dnia 13-ego lutego odbywają się wybory do Senatu. Na dwa miejsca zgłasza się dwóch kandydatów (Mateusz Teutończyk oraz Sławomir Chojnacki de Ruth) – dostają się więc bez głosowania.

Luty 2014
Dnia 22 lutego przy udziale zaledwie trzech senatorów wybrany na marszałka Senatu Królestwa Teutonii zostaje Kedar via Margończyk. Jest to najmniejsza liczba senatorów biorących udział w głosowaniu w dotychczasowej historii Teutonii.

Luty 2015
Po przeprowadzonych konsultacjach uchwalona zostaje nowa preambuła do aktów zasadniczych. Jej początki datowane są na 2012 r. – okres panowania JKW Michaela von Lichtensteina. JO Diuk Vladimir ik Lihtenštán organizuje Igrzyska Bogów. Autorzy mają stworzyć do podanych postaci mityczne opowiadania w klimacie prozy teutońskiej. Konkurs okazuje się strzałem w dziesiątkę i spotyka się z dużym odzewem.

Luty 2016
07-10 lutego 2016 pod głosowanie trafia uchwała senatu o symbolach narodowych i świętach Teutończyków. 12 lutego 2016 roku abdykuje JKW Mateusz Wilhelm. Zgromadzenie Elektorów pod wodzą Vladimira ik Lihtenštána gratuluje Agnlauowi Tristorze wygranej elekcji. Od 25 lutego Teutonii przewodzi JKW Andrzej Fryderyk (5 marca data Koronacji). Do naszej społeczności przybywa niezastąpiony Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste.

Luty 2017
Trwa dyskusja w sprawie naniesienia nazw miast KT na mapy KIK-u. Mimo zgłoszenia tego problemu do dziś go nie naniesiono. Królestwo z zaniepokojeniem przyjmuje fakt awarii strony Ciprofloksji (dawniej nasze państwa łączyły bardzo bliskie relacje).

Luty 2018
Przeprowadzona zostaje diametralna reforma rytuału koronacyjnego. Nowa wersja po dziś dzień jest przyjętą formą przebiegu uroczystości, w trakcie których dokonuje się koronacji Króla Teutonii. JKW Andrzej Fryderyk, pragnąc uporządkować lenna na terenie Królestwa, dokonuje ich przeglądu i podejmuje starania, by oznaczyć je na mapach (nie wszystko udaje się jednak oznaczyć).

Luty 2019
Podjęta zostaje próba stworzenia grafiki do promocji KT. Niestety, znikomy odsetek zainteresowanych w konkursie nie pozwala na skuteczne wybranie zdjęcia.

Luty 2020
Eugeniusz Maat zostaje nowym burmistrzem Auterry oraz Lordem Lingwistą, znacznie wzbogacając słownictwo teutońskie. Złote Wędki 2019 okazują się wyjątkowo hojne dla Teutonii. Zdobywamy tytuł Samorządu Roku 2019, JO Diuk Timan Demollari zostaje Sportowcem Roku 2019, JO Diuk Gotfryd Slavik de Ruth – Żołnierzem Roku 2019, JKM Joanna Izabela – Naukowcem Roku 2019 oraz Samorządowcem 2019 roku. Radości i gratulacjom nie ma końca.

Trzeba wspomnieć, że w centrali udaje się po kilku próbach ogłosić opróżnienie tronu po JKW Piotrze III Łukaszu. Do następującej później Elekcji zgłasza się w sumie 6 osób; w tym Joanna Izabela oraz Wojciech Hergemon – w międzyczasie funkcję Regenta Księstwa Sarmacji pełni markiz Adam Jerzy Piastowski.
Księciem zostaje Filip I Gryf vel Januszek Hippogriff- Pałasz. Drugi wynik zdobywa Arcyksiążę Hergemon, a trzeci JKM Joanna Izabela, która zostaje również nowym Ministrem Spraw Wewnętrznych.


Wykorzystano prace nw autorów :
Michael von Lichtenstein
Krzysztof St. M. Kwazi
Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán
Gotfryd Slavik de Ruth
Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Joanna Izabela, Filip I Gryf, Eugeniusz Maat.
Serduszka
6 820,00 lt
Ten artykuł lubią: Albert Jan Maat von Hippogriff, Alexander Rose, Joanna Izabela, Filip I Gryf, Eugeniusz Maat, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Adam Jerzy Piastowski, Julian Fer at Atera, Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski, Felix Polon von Sarm.
Komentarze
Filip I Gryf
Jaki to jest kawał historii. I to wszystko tylko w lutym. To czekamy na marzec. ;-)
Odpowiedz Permalink
Eugeniusz Maat
Jestem pozytywnie wstrząśnięty. Jestem tu dopiero nie całe dwa miesiące, a już wpisano mnie do kartki z kalendarza.
Dziękuję <3
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
@EugeniuszMaat z takich obywateli Teutonia powinna być i, jak widać, jest dumna! Tego, co robisz dla Królestwa, nie oddaje nic, nawet statystyki aktywności...
Odpowiedz Permalink
Eugeniusz Maat
O dziękuję bardzo! Miłe słowa.
Odpowiedz Permalink
Joahim von Ribertrop von Sarm
Naprawdę ciekawy opis tego, co się działo w historii! Ale skąd wzięły się te dziury?
Odpowiedz Permalink
Adam Jerzy Piastowski
@joahimvonribertrop Przyszła zima i wszyscy zasiedli w karczmie pijąc i paląc i tak przez 2 lata :P
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
@EugeniuszMaat Jak wspomniałem, warto się udzielać i wykorzystać swoje 5 minut. By potem inni mogli czytać o twoich dokonaniach :P
Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
@AJPiastowski Bardzo dobrze odpowiedz dla @joahimvonribertrop :)
Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
miało być Bardzo dobra odpowiedz... eh może ktoś to poprawi z NIA
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.