Gazeta Hasselandzka, Piotr de Zaym, 18.01.2020 r. o 21:43
Umorzyć sprawę!

W
obec obwieszczenia Lorda Szambelana o uznaniu tronu królewskiego Hasselandu za opróżniony (http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=791&p=321776#p321776) pojawia się kilka kluczowych kwestii. Zostały one omówione na specjalnej sesji Instytutu Neksjalizmu Hasselandzkiej Akademii Nauk.

Lord Szambelan napisał:
Cytuję:
W opinii władz Hasselandu obwieszczenie jest ważne i obowiązuje tak długo, jak długo widnieje w DP. Publikacja w dzienniku jest dla niego warunkiem obowiązywania, a złożenie wniosku do TK nie wstrzymuje tego procesu - a przynajmniej nie ma takiej możliwości w KPTK ani Ordynacji wyborczej, nie wspominał też o tym wnioskodawca w swoim piśmie.
I to jest niewątpliwie słuszne. Tron został opróżniony i jest opróżniony. Pytanie brzmi, co się stanie, jeśli TK uzna, że referendum w sprawie opróżnienia tronu (oczywiście - Księstwa Sarmacji, ale zarazem i Królestwa Hasselandu) zostało zarządzone nieprawidłowo? Lord Szambelan posłużył się tu Ordynacją:
Cytuję:
Przepis art. 13 pkt 2 Ordynacji daje sądowi możliwość unieważnienia wyborów na skutek protestu wyborczego. Gdyby więc wniosek do TK interpretować jako taki protest oraz zastosować wykładnię językową (polecaną do stosowania w pierwszej kolejności), to aby akt/czynność unieważnić, muszą być one przedtem ważne.
Referendum jest opisane w Ordynacji wyborczej. I faktycznie, unieważnienie referendum może nastąpić w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości, w szczególności przy oddawaniu lub zbieraniu głosów. Otóż, po pierwsze, nie wpłynął żaden protest wyborczy. Rozpoznanie przez Trybunał Koronny z urzędu sprawy zgodności postanowienia Marszałka Sejmu z dnia 30 grudnia 2019 roku ws. zarządzenia referendum nad opróżnieniem tronu książęcego z art. 22 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji w żaden sposób nie jest rozpoznaniem protestu wyborczego. Ewentualne stwierdzenie niezgodności zarządzenia referendum z Konstytucją nie nastąpi więc zgodnie z art. 13 Ordynacji. Skoro tak, nie można referendum unieważnić. Co więcej, z pewnością można stwierdzić, że nie doszło do poważnych nieprawidłowości przy oddawaniu lub zbieraniu głosów.
W przekonaniu Instytutu Neksjalizmu HAN, Trybunał powinien jak najszybciej umorzyć sprawę. Niezależnie od rozstrzygnięcia, nie powinna ona pociągać za sobą żadnych skutków prawnych
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
3 500,00 lt
Ten artykuł lubią: Joahim von Ribertrop von Sarm, Santiago Vilarte von Hippogriff, Guedes de Lima, Filip I Gryf, Laurẽt Gedeon I, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini.
Komentarze
Andrzej Fryderyk
Najpierw musiałby być ktoś aktywny w Trybunale…
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
Niestety, konieczne jest wprowadzenie takich przepisów, które skutkowałyby szybkim zastępstwem przy braku aktywności członków TK.
Odpowiedz Permalink
Santiago Vilarte von Hippogriff
@AF I'm coming
Odpowiedz Permalink
Andrzej Fryderyk
To akurat doceniam :) @SantiVilarte
Odpowiedz Permalink
Michaś Elżbieta II
Bardzo ciekawe stanowisko Instytutu Neksjalizmu. Trybunal odniesie sie formalnie bardzo szybko, mam nadzieje ze jeszcze dzis.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.