Razuryjskie Oko - (nie)tygodnik (jednak)dramatyczny i jego wydanie drugie
Seria wydawnicza: Razuryjskie Oko

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
TMaSz2Ra.jpg
R
azuryjskie Oko w dzisiejszym drugim wydaniu opisuje kilka dramatycznych wydarzeń. Jest to seria wydawnicza prowadzona przez redaktora naczelnego gazety Tygodnik Razuryjski Michaela Wolferine'a. Wydawcą gazety jest Erik Otton von Hohenburg - były sarmacki kanclerz działający aktualnie w obrębie prowincji Królestwa Hasselandu. Ukazuje się ona mniej więcej co tydzień. Seria nie jest przeznaczona do przekonywania do własnej strony i opinii na temat danego wydarzenia, ale do jego obiektywnego opisania, choć zdarza się, że redaktor wtrąci kilka swoich słów. Koniec końców, funkcjonuje ona jako zebranie informacji z minionego tygodnia, które mogą pomóc obywatelom, mieszkańcom lub osobom zagranicznym rozeznać się w sytuacji sarmackiej lub mikroświatowej.

Pierwsze wydanie Razuryjskiego Oka ukazało się 22 lipca 2019 roku. Odbiło się ono sporym echem, a zatem dla mnie jest to zaszczyt, by z satysfakcją i ochotą do działania prowadzić dalej tę serię. W dzisiejszym wydaniu przygotowaliśmy dla państwa cztery punkty, tak jak poprzednio dość burzliwe i ciekawe, choć wszystkie będą pochodziły wyłącznie z Księstwa. Tak jak w poprzednim wydaniu napisałem - nie zawsze w mikroświecie dzieje się tyle ciekawego lub jestem w stanie to zauważyć, by coś opisać z zagranicy. A więc - tak jak prawdziwy Polak powinien zakończyć zdanie złożone z wtrąceniem - bez zbędnego zapychania miejsca głupotami, zapraszam do przeczytania!

Harmonogram artykułu
 • dla oczekujących nowych informacji o sarmackim Don Kichocie o: jak skończyły się ostatnie postępowania sądowe przeciwko von Sarmowi,
 • dla ciekawskich, jak to wyglądało o: rocznicy Królestwa Baridasu,
 • dla ciekawskich, co się zdarzyło o: rocznicy Królestwa Teutonii i porwaniu JKW Joanny Izabeli,
 • dla wyborców i wybieranych o: wyborach uzupełniających do Sejmu LXI kadencji,


z7n3C332.jpg
Filip von Sarm - Don Kichot wszech czasów za kratkami czy jednak ułaskawiony?

W poprzednim wydaniu opisałem sprawę Filipa von Sarma - Don Kichota dzisiejszego roku w Księstwie Sarmacji. Jest on byłym burmistrzem Książęcego Miasta Grodzisk. Na swoim koncie ma już skazanie na tygodniową karę pozbawienia wolności i karę zakazu sprawowania funkcji publicznych przez cztery tygodnie.
Napisałem również, że otrzymał on grzywnę w wysokości czterech tysięcy libertów według prowadzonej rozprawy z oskarżenia z dnia 17 lipca 2019 roku. Nie był to jednak ostateczny wyrok. Ostatecznym wyrokiem, po konsultacji ze Składem Orzekających składającym się z 3 Asesorów, była banicja, która prawdopodobnie była skutkiem drugiego oskarżenia Arsacjusza Arpeda z 21 lipca 2019 roku, które również opisałem, ale tylko jego początek. Aktualnie czeka się na wygłoszenie wyroku po zakończonej rozprawie.
Wyrok z oskarżenia z dnia 17 lipca 2019 roku miał również pouczenie zawierające informację o możliwości ułaskawienia von Sarma przez JKM Piotra III Łukasza. TK powiadomiło JKM Piotra III Łukasza o możliwości ułaskawienia go. JKM Piotr III Łukasz jednakże z powodu swojej nieaktywności powołał na Regenta JKW Andrzeja Fryderyka. Zostały tylko 3 dni na podjęcie decyzji czy zastosować prawo łaski, czy jednak nie. Wiele osobistości złożyło jawne prośby do Księcia o to, by zastosował owe prawo i ułaskawił Filipa von Sarma.

Moim zdaniem wszystko jest już zbyt pogmatwane. Jeden wyrok zapadł, drugi ma jeszcze zapaść i co ten drugi może zmienić? Poza tym pierwszy wyrok zdaje się być wyrokiem nieprzemyślanym, w myśl glosy Wojciecha Hergemona opublikowanej dzień po wyroku w prasie. Pisze on o tym, że, według prawa sarmackiego, czyn zabroniony popełniany w warunkach recydywy, który jest zagrożony karą sześciu miesięcy pozbawienia wolności lub karą banicji, podlega karze banicji. Wystarczy więc spojrzeć na poprzednik wyrok trwający tydzień i wyrok aktualny, czyli banicję.

Według jego interpretacji prawa sarmackiego w artykule konstytucyjnym wychodzi również, że Skład Orzekający Trybunału Koronnego nie ma takiej roli oceniać stopień szkodliwości czynu oraz osoby itp. By móc rozpatrywać sprawę dalej, TK powinno wcześniej zbadać konstytucyjność artykułu głoszącego o tym, a następnie podać wyrok. Według art. 32b Konstytucji rola Składu Orzekającego kończy się na wymierzaniu kar, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W tym właśnie rodzi się problem: jak to powinno być? Czy von Sarm powinien otrzymać taką karę? Czy Skład Orzekający wydał adekwatny wyrok? To już raczej subiektywna opinia, każdy inaczej interpretuje prawo. Moim zdaniem ta glosa jest cennym źródłem informacji i pokazuje, jak powinno być naprawdę.
Notatka z dnia 30.07.2019 (aktualne wydanie było pisane 29.07.2019)
Regent Księstwa Sarmacji w tym oto akcie zastosował prawo łaski wobec Filipa von Sarma, zniżając karę z poziomu permanentnej banicji do trzytygodniowego pozbawienia wolności. Uzasadnienie ogłosił jako artykuł z instytucji Dworu Książęcego.


LfwUpdY0.png
Rocznica Królestwa Baridasu


Dnia 24 lipca 2019 roku odbyły się obchody XVIII rocznicy Królestwa Baridasu na kanale #baridas na serwerze Discord Księstwa Sarmacji. Prowadził je Czcigodny Pan Januszek von Hippogriff-Pałasz, obywatel Królestwa Baridasu, były Kustosz w Rządzie Królewskim JKM. Uroczystość rozpoczęła defilada wojskowa składająca się z wystąpienia orkiestry wojskowej oraz Gwardzistów z Królewskiej Gwardii Baridasu. Zagrano i zaśpiewano wspólnie hymn państwowy Królestwa Baridasu. Przewodniczący następnie wygłosił mowę, w której przywitał wszystkich zgromadzonych, a w szczególności uczestniczących w rocznicy gości sarmackich i zagranicznych: Wielmożnego Kanclerza Księstwa Sarmacji Alberta Jan Maata von Hippogriff, JKM Joannę Izabelę, a także gospodarza JKM Adriana Maksymiliana Józefa Alatriste.

Najpierw przemówił JKM Królestwa Baridasu - Adrian Maksymilian Józef Alatriste - który podziękował za przybycie i dokładanie kolejnych, symbolicznych cegiełek w budowę aktywności i kultury Baridasu przez mieszkańców i obywateli. Wygłosił też, że boli go jego brak aktywności, a przy wyborze na Króla również ostrzegał, że będzie raczej nową drogą, dlatego prosił o to, by mogło spełnić się to, czego chciał, czyli żeby Baridas stał się miejscem aktywnym i atrakcyjnym zarówno dla doświadczonych obywateli jak i całkowicie nowych mieszkańców.

Kolejną osobą był Wielmożny Kanclerz Księstwa Sarmacji Albert Jan Maat von Hippogriff. Zauważył on na początku, że ostatnie trzy baridajskie rocznice odwiedzał kanclerz-baridajczyk. Opowiedział on, że po raz pierwszy od 13 lat Królestwo Baridasu ma swojego niezależnego, własnego władcę. Wygłosił, że przeprasza wszystkich Baridajczyków za to, że musieli cierpieć, gdy planował on niechlubnie sprzedać Awarę w ręce Królestwa Dreamlandu, będąc świadomym teraz jak ciężko obywatele baridajscy pięć lat temu musieli walczyć o tę ziemię.

Trzecie przemówienie wygłoszono z ust Poważanego Lorda Szambelana Hasselandu Santiaga Vilarte von Hippogriff. Mówił on o współpracy między Królestwem Hasselandu a Królestwem Baridasu, wspominając o kryzysie aktywności. Życzył on Królestwu trwałości i jak największej ilości przeżytych lat w szczęściu i owocnej pracy obywateli wraz z ich sporą aktywnością.

Na rocznicę Królestwa Baridasu zorganizowano również turniej rycerski. Organizatorem był Prześwietny Obywatel Baridasu Alfred Fabian von Tehen-Dżek, m.in. były Premier Rządu JKM Konrada Jakuba. Do zawodów zgłosiło się 6 śmiałkow:
 • JKM Adrian Maksymilian Józef Alatriste, Król Baridasu,
 • JE Samuel Radziwiłł, szlachcic z RON,
 • Wielmożny Albert Jan Maat von Hippogriff, Kanclerz Księstwa Sarmacji,
 • Czcigodny Januszek von Hippogriff-Pałasz, Premier Rządu JKM Króla Baridasu, znany jako Rycerz z Krzywą Szczęką,
 • Poważany Gustaw Fryderyk von Hippogriff, przedstawiciel Królestwa Hasselandu,
 • Poważany Michael Wolferine, obywatel Księstwa Sarmacji.
Walki odbywają się poprzez grę turową - jeden z uczestników wybiera miejsce, w które uderza i miejsce, które broni, a drugi z uczestników wybiera miejsce, które broni oraz miejsce, które uderza. Jeśli uczestnik A wybierze tors i obroni głowę, a uczestnik B obroni tors i uderzy w głowę, tura kończy się remisem. Jeśli jednak uczestnik B uderzy w tors lub nogi, uczestnik B otrzyma punkt. Jeśli jednak uczestnik B obroni nogi lub głowę, uczestnik A otrzyma punkt. Gra trwa aż do 3 trafnych uderzeń.
Pierwsza tura walki - moja i Poważanego Gustawa Fryderyka von Hippogriffa - zakończyła się moim zwycięstwem. Walki są dostępne tutaj. Aktualnie rozpoczęta jest też walka między JKM Królestwa Baridasu a Kanclerzem Księstwa Sarmacji. Kanclerz wygrał pierwszą turę.


x5S23f50.png
Rocznica Królestwa Teutonii


Dnia 27 lipca 2019 roku odbyły się obchody XVI rocznicy Królestwa Teutonii na kanale #teutonia na serwerze Discord Księstwa Sarmacji. Obchody poprowadził JKW Andrzej Fryderyk. Przywitał on w imieniu Rady Królestwa wszystkich przybyłych na uroczystość. Rocznica Królestwa Teutonii opiewała nie tylko w jej obchody, ale także w koronację JKM Joanny Izabeli, dlatego na początek przeniesiono się do Świątyni Loży Rycerzy w Eltdorfie, gdzie Królowa miała przyjąć regalia królewskie i wygłosić mowę tronową.

Koronacja przebiegła sprawnie, nowa Królowa przyjęła regalia, złożyła przysięgę wierności i wygłosiła swą mowę tronową, w której zawarła między innymi zapowiedzi zachowywania i powstawania nowych tradycji, a także prośbę o aktywność w Królestwie Teutonii i jej wspólne budowanie. Wygłosiła również toast ku chwale Teutonii, którzy wznieśli również wszyscy zgromadzeni w sali balowej.

Pierwsze przemówienie wygłosił JKW Andrzej Fryderyk w imieniu Dworu Książęcego i JKM Piotra III Łukasza. Życzył Teutończykom jak największej pomyślności w przyszłych latach. Podobnie mówił Wielmożny Kanclerz Księstwa Sarmacji Albert Jan Maat von Hippogriff, który przemówienie złożył głosowo. Później odczytano list JW Adama Jerzego Piastowskiego, który nie mógł niestety uczestniczyć w uroczystości koronacji i obchodów rocznicy Królestwa Teutonii. Dołączył on do listu nowo stworzoną mapę Królestwa Teutonii.

Królowa Teutonii Joanna Izabela wręczyła także odznaczenia dla osób, które w ostatnich 12 miesiącach przyczyniły się do rozwoju Królestwa Teutonii:
 • JKW Andrzej Fryderyk otrzymał: Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego, Wielką Gwiazdę Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego, Krzyż Komandorski Orderu Teutońskiego Bene Meritus, Krzyż z Liliami Virtuti Civili oraz Złoty Medal Orlego Pióra,
 • JO Gotfryd Slavik de Ruth otrzymał: Krzyż z Liliami Virtuti Civili oraz Złoty Medal Sapere Auso,
 • JO Henryk von Thorn-Leszczyński otrzymał: Srebrny Medal Magister Ludi oraz Brązowy Medal Orlego Pióra,
 • JO Timan Demollari otrzymał: Złoty Medal Magister Ludi,
 • JW Adam Jerzy Piastowski otrzymał: Srebrną Gwiazdę Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego oraz Krzyż z Liliami Virtuti Civili,
 • Prześwietny Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste otrzymał: Krzyż Oficerski Orderu Teutońskiego Bene Meritus oraz Srebrny Medal Magister Ludi,
 • Prześwietny Wojciech Hergemon otrzymał: Krzyż z Liliami Virtuti Civili,
 • Prześwietny Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni otrzymał: Złoty Medal Magister Ludi,
 • Wielmożny Albert Jan Maat von Hippogriff otrzymał: Brązowy Medal Sapere Auso,
 • Tadeusz von Hippogriff-Brus otrzymał: Brązowy Medal Sapere Auso.

Zorganizowany został także quiz o Królestwie Teutonii na kanale #teutonia składający się z różnorodnych pytań o KT. Zawierał on 10 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź nagradzano tysiącem libertów, a za każdą pierwszą poprawną odpowiedź - pięcioma tysiącami libertów. Zgromadziło się wielu chętnych. Po quizie natomiast wydarzyło się cos tragicznego, coś mrożącego krew w żyłach, coś, o czym huczy Sarmacja od czasu obchodów rocznicy i koronacji Joanny Izabeli.

Na salę wbiegł bandyta. JKM Joanna Izabela została porwana. Gwardia nie zdążyła złapać porywacza. Samochód z porwaną Królową wyruszył w stronę Ruhnhoff. Wielu świadków zdarzenia mówi, że to właśnie tam ukrywa się sprawca albo chociaż zostawił tam ślad i ktoś wreszcie go odnajdzie. Kilku prywatnych detektywów rozpoczęło już prace nad śledztwem dot. ujawnienia tożsamości sprawcy i miejscu pobytu porywacza oraz porwanej. Nagrodą główną za znalezienie JKM Joanny Izabeli jest pięćdziesiąt tysięcy libertów i prawdopodobnie odznaczenie.

Miejmy nadzieję, że Królowej nic nie jest i wróci cała i zdrowa!


g066irFn.png
Wyniki wyborów uzupełniających do LXI kadencji Sejmu Księstwa Sarmacji


W dniach 27-28 lipca 2019 roku odbyły się wybory uzupełniające do LXI kadencji Sejmu Księstwa Sarmacji. Do wyborów zgłosiły się 3 listy wyborcze z kandydatami poniżej. Pogrubieniem został oznaczony zwycięski komitet i kandydat wyborów uzupełniających.
 • KW Stronnictwo Konserwatywne,
  • Teodozjusz Azoramath-Arped,
  • Laurencjusz Ma Hi at Atera.
 • KW Obywateli Sarmackich,
  • Joahim von Ribertrop von Sarm.
 • KW Narodowe Odrodzenie Teutonii - Teutonia sercem Sarmacji.
  • Wojciech Hergemon.

Przedstawiamy także szczegółowe wyniki w postaci tabeli.
b3Jxvz0.png
Zakończenie
To wszystko na dzisiaj. Miałem te wydanie wydać wczoraj, ale napotkałem pewne komplikacje z Internetem i nie wyszło. Byłoby dokładnie po tygodniu, no ale. Zawsze się coś zdarzy. Mam nadzieję, że dzisiejsze wydanie będzie tak samo świetne jak poprzednie i nie będzie zawierało zbyt dużej ilości błędów. Proszę takowe zgłaszać w komentarzach od razu, gdyż mam tylko 3 godziny na własnoręczną edycję. Po tym albo muszę zapłacić za edycję, albo musi już zostać, jak jest. Też jestem człowiekiem i nie zauważę wszystkiego, mogę popełnić totalną głupotę i nie zdać sobie z tego sprawy.

/-/ Poważany Michael Wolferine
Obywatel i szlachcic Księstwa Sarmacji
Serduszka
6 839,00 lt
Ten artykuł lubią: Gustaw Fryderyk von Hippogriff, Joanna Izabela, Artur Kardacz von Hohenburg , Albert Jan Maat von Hippogriff, Piotr Paweł I, Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon, Andrzej Fryderyk, Albert Felimi-Liderski, Januszek von Hippogriff-Pałasz, Laurẽt Gedeon I, Erik Otton von Hohenburg, Julian Fer at Atera, Joahim von Ribertrop von Sarm.
Komentarze
Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon
Bardzo ładnie i szczegółowo opisane.
Niestety nie mogłam zjawić się na obchodach Rocznicy Królestwa Teutonii. Chciałabym tym samym przekazać liścik, który miał być wręczony pod moją nieobecność w momencie koronacji. Ponieważ niestety umknęło to uwadze w tak ważnych chwilach i w obliczu porwania, przekazuję teraz z opóźnieniem @CarmenLaurent: 5Lc8639k.png
Gratuluję odznaczonym!
VIVAT TEUTONIA!!!
Odpowiedz Permalink
Julian Fer at Atera
Jak widzę to większość aktywności zapewnia FvS ;)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.