Angemonckie Zeszyty Prawne nr 2 - quiz rocznicowy!
Seria wydawnicza: Angemonckie Zeszyty Prawne

W tym wydaniu AZP wyjątkowo publikujemy nie artykuł, a quiz prawny z prawa Hasselandu, który rozwiązywali dzisiaj uczestnicy obchodów 18. rocznicy powstania KH. Jak pokazały wyniki, pytania potrafiły sprawić trudność. Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę - odpowiedzi będą podane w komentarzu. Każde pytanie zawiera jedną dobrą odpowiedź.

1. Co znajduje się na czele hierarchii aktów prawnych w KH?
a) Konstytucja KH,
b) Konstytucja KS,
c) Prawo KS,
d) Konstytucje KH i KS.

2. Radzie Regionów przewodniczy:

a) Lord Szambelan,
b) Lord Protektor,
c) Lord Konstabl,
d) król Hasselandu.

3. Obywatelstwo KH jest nadawane przez:

a) Lorda Szambelana,
b) Lorda Szambelana w porozumieniu z Lordem Protektorem,
c) Lorda Protektora,
d) Lorda Szambelana w porozumieniu z Senatem, a obecnie ZK/S.

4. Które zdanie jest prawdziwe?

a) Lord Szambelan powołuje Lorda Namiestnika,
b) Lord Protektor powołuje Lorda Namiestnika,
c) Lord Protektor może powołać Lorda Namiestnika,
d) Lord Szambelan może powołać Lorda Namiestnika.

5. Na mocy Konstytucji z 2018 r. obywatele niebędący członkami Senatu:

a) mogli brać udział w jego dyskusjach, ale nie w głosowaniach,
b) nie mogli brać udziału ani w dyskusjach, ani w głosowaniach,
c) mogli brać udział i w dyskusjach, i w głosowaniach, ale ich głos miał niższą wagę,
d) ich przedstawiciel mógł brać udział w dyskusjach i głosowaniach.

6. Kto dowodzi Gwardią Hasselandzką?
a) marszałek,
b) komendant,
c) generał,
d) Robert Fryderyk.

7. Która z poniższych jednostek administracyjnych posiada „swoją” ustawę?

a) miasto Angemont,
b) wicekrólestwo Cyberii,
c) wicekrólestwo Vienbien,
d) żadna z wymienionych.

8. Czy Lord Protektor (w uzgodnieniu z LS) może nałożyć grzywnę za rażące łamanie Konstytucji Sarmacji?
a) tak, do 10 000 lt,
b) nie,
c) tak, do 100 000 lt.

9. Który z tych podmiotów/grup NIE posiada prawa inicjatywy ustawodawczej?
a) Lord Protektor,
b) książę Sarmacji, jako król Hasselandu,
c) dwóch członków Zgromadzenia Krajowego/Saviuny,
d) członek Zgromadzenia Krajowego/Saviuny.

10. Ile wynosi wynagrodzenie minimalne funkcjonariusza publicznego?

a) 3000 lt,
b) 4000 lt,
c) 5000 lt,
d) nie ma stawki minimalnej.

11. Jakiego warunku NIE musi spełniać obywatel hasselandzki, aby móc się ubiegać o dofinansowanie na start?
a) być zatrudnionym w Gazecie Hasselandzkiej,
b) wykazać się aktywnością na forum KH,
c) posiadać odpowiednio długo obywatelstwo hasselandzkie,
d) być niekaranym.

12. Lord Szambelan jest wybierany w wyborach:
a) jawnych, bezpośrednich,
b) niejawnych, bezpośrednich,
c) niejawnych, bezpośrednich, równych,
d) jawnych, bezpośrednich, równych.

13. Gdzie jest zdefiniowana flaga Hasselandu?
a) w Konstytucji,
b) w rozporządzeniu Lorda Szambelana,
c) w ustawie,
d) w rozporządzeniu Lorda Protektora,
e) a komu to potrzebne?

14. Obywatel KH, który nie jest aktywny, może kandydować na:
a) Lorda Szambelana,
b) Lorda Szambelana, jak i Lorda Protektora,
c) Lorda Protektora,
d) nie może ani na LS, ani na LP.

15. Kto – wg ustawy – odwołuje rektora HAN?
a) Senat Akademii,
b) Patron na wniosek Senatu,
c) Patron, samodzielnie,
d) żadna z powyższych nie jest poprawna.
_________________________
Komentarz:
W pytaniach, w których więcej niż jedna odpowiedź wydaje się być poprawna, trzeba wybrać taką, która najpełniej oddaje stan prawny. Pytania odnoszą się tylko do przepisów wprost, nie do domniemań (to ad. 15).
Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Filip I Gryf, Michaś Elżbieta II, Konrad Einsiedler von Hippogriff.
Serduszka
4 232,00 lt
Ten artykuł lubią: Filip I Gryf, Michaś Elżbieta II, Konrad Einsiedler von Hippogriff, Piotr III Łukasz, Helwetyk Romański, Julian Fer at Atera, Piotr de Zaym, Laurẽt Gedeon I.
Komentarze
Santiago Vilarte von Hippogriff
Odpowiedzi: 1c, 2c, 3a, 4d, 5a, 6b, 7b, 8a, 9d, 10c, 11d, 12b, 13a, 14c, 15d
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Dla osoby, z poza KH- poziom trudności jest spory...
ale jeśli, jeszcze można to tak:
1c, 2c, 3b, 4d, 5a, 6a, 7b, 8a, 9d, 10b, 11d, 12b, 13a, 14c, 15a
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.