Angemonckie Zeszyty Prawne nr 1
Seria wydawnicza: Angemonckie Zeszyty Prawne

Poniższy artykuł rozpoczyna serię, którą roboczo nazwałem tak jak w tytule. W jej ramach od czasu do czasu chcę publikować artykuły, które będą zbierały przepisy na temat konkretnego organu, ich ewolucję, historię albo inne sprawy związane z naszym prawem. Moment jest dobry, bo w Hasselandzie dobiega końca głosowanie nad nową Konstytucją i wszelkie znaki wskazują, że wejdzie w życie. Poza tym KH będzie wkrótce świętowało swoją rocznicę.
Oczywiście, będą omawiane także organy ogólnosarmackie. Być może, że taka kompilacja przyda się komuś przy nauce czy jako skrypt.
268U948K.jpg
Dzisiaj o tym, jak nowa Konstytucja reguluje urząd Lorda Szambelana.
Wybory
LS jest wybierany na 4 miesiące przez aktywnych obywateli KH w wyborach niejawnych i bezpośrednich. Jeśli więc obywatel utracił status aktywnego, to zachowuje jedynie prawo głosowania w Zgromadzeniu Krajowym/Saviunie (bo takie nazwy nowa Konst. nadaje dotychczasowemu Senatowi), gdzie nie ma wyborów – każdy obywatel, który wyrazi chęć, staje się członkiem ZK/S.
Kandydat na LS musi spełniać dwa wymogi: posiadać obywatelstwo KH od co najmniej 2 tygodni i cieszyć się nienaganną opinią wśród obywateli KH. Wobec tego, rzecz jasna, musi on też posiadać obywatelstwo sarmackie.
Uprawnienia
LS jest centralnym punktem władzy wykonawczej. Sprawuje ją razem z innymi lordami Dworu królewskiego, przewodnicząc też jego pracom. W ramach swojego urzędu może wydawać rozporządzenia i zarządzenia. M.in. rozporządzeniem samodzielnie może powoływać i odwoływać pozostałych lordów Dworu królewskiego.
LS w razie nieobecności lub wakatu zastępuje „wszystkich urzędników państwowych”. To daje mu potencjalnie bardzo duży ciężar obowiązków. Jednocześnie jeśli sam LS „zniknie” bez zapowiedzi, to po 7 dniach jego obowiązki przejmuje, jako p.o., Lord Steward, a po 14 dniach stwierdza się opróżnienie urzędu. W nowej Konstytucji zabrakło sprecyzowania, kto to czyni, więc można domniemywać, że właśnie Lord Steward.
W kwestii wyborów, LS przeprowadza wybory Lorda Protektora i na odwrót. Jednak jeśli brak LP, to LS przeprowadza sam wybory swojego następcy.
Najważniejsza część jego uprawnień to oczywiście ta związana ze stanowieniem ustaw. LS ma inicjatywę ustawodawczą i de facto prawo weta, mimo że Konstytucja nigdzie nie posługuje się takim pojęciem. Zatwierdza uchwalone ustawy, podpisując je, i publikuje w DP. Może skierować taki akt do TK lub odmówić podpisu – wówczas Zgromadzenie może takie weto przełamać odpowiednią większością. Może się też zdarzyć, że LS w ogóle nie zareaguje na uchwalony akt przez 7 dni. Wtedy podpisuje ją LP. Co ważne – w takiej sytuacji LP nie ma innego wyjścia, tj. nie może odmówić podpisu ani skierować ustawy do TK. Sam przepis usuwa lukę ze starej Konstytucji, która nie przewidywała w ogóle procedury w razie milczenia Lorda Szambelana. W samym Zgromadzeniu/Saviunie Lordowi Szambelanowi przysługuje głos o wadze 4.
Poza KH, LS reprezentuje Królestwo przed księciem i innymi organami Sarmacji. Nawiązuje też oficjalne relacje z innymi prowincjami KS. W tym zakresie ciekawie będzie się zapowiadała współpraca między nim a nowo utworzoną Radą Regionów, która również ma się zajmować relacjami wewnątrzsarmackimi. Może to pójść w trzech kierunkach:
-Rada ściśle współpracuje z LS i dochodzą do kompromisów w konkretnych sprawach,
-Rada prowadzi projekty samodzielnie, a LS jedynie kontroluje ich zgodność z prawem,
-Rada pełni funkcje jedynie doradcze, a LS decyduje, które z jej pomysłów będą realizowane.
Z funkcji wykorzystywanych nieco rzadziej, LS nadaje i odbiera obywatelstwo hasselandzkie, ordery i odznaczenia (warto prześledzić debatę, jaka miała miejsce na tle nowelizacji ustawy o tych ostatnich), jak również jest komendantem Gwardii Hasselandzkiej, patronem Hass. Akademii Nauk oraz domyślnie wicekrólem Cyberii, o ile nie wyznaczy kogoś innego do sprawowania tego urzędu. Może on też desygnować Lorda Namiestnika do zarządzania konkretnym obszarem KH.
Zmiany
W porównaniu z poprzednią Konstytucją z czerwca 2018 r., najważniejsze zmiany to:
-możliwość nałożenia grzywny przez LS w porozumieniu z Lordem Protektorem, w wysokości do 10 000 lt. Obaj zyskują tu zatem pewne uprawnienia władzy sądowniczej.
-LS stracił możliwość wydawania wiążącej opinii ws. wykładni ustaw,
-uzupełniono wspomniane przepisy o procedurze ustawodawczej, jeśli LS milczy,
-wybierają go teraz tylko aktywni obywatele (poprzednio – wszyscy obywatele).

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=792&t=27259&start=110


Santiago Vilarte von Hippogriff
Serduszka
17 047,00 lt
Ten artykuł lubią: Artur Kardacz von Hohenburg , Albert Jan Maat von Hippogriff, Filip I Gryf, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Piotr III Łukasz, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Helwetyk Romański, Severin Verwaltung-Esteladio, Roland Heach-Romański, Adam Jerzy Piastowski.
Komentarze
Filip I Gryf
Ciekawa seria będzie, coś czuje. :-)
Odpowiedz Permalink
Piotr III Łukasz
Dobry pomysł i realizacja, pozostaje pogratulować i życzyć wytrwałości
Odpowiedz Permalink
Leszek de Ruth
Dałem dotację, dałbym i drugą, gdyby można było. Więcej takich tekstów.
Odpowiedz Permalink
Piotr III Łukasz
@LCdR Zawsze można dać więcej :)
Odpowiedz Permalink
Leszek de Ruth
@piotr3lukasz Dałem maksa :)
Odpowiedz Permalink
Leszek de Ruth
Ale, w sensie jak? Można dać drugą dotację?
Odpowiedz Permalink
Piotr III Łukasz
A nie, myślałem, że 500 :) Jak maks, to maks, drugiej się nie da :)
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
Świetny pomysł, gratulacje!
Odpowiedz Permalink
Severin Verwaltung-Esteladio
Ilość tantiem świadczy o generalnym poparciu dla pomysłu. Też świtał mi podobny, aczkolwiek byłem sceptycznym, gdyż nie ma u nas zbyt wielu aktywnych fetyszystów prawnych. Mógłbym się w jakimś stopniu przyłączyć do dalszej realizacji.

Obecna forma jest dla mnie zbyt uproszczona, ale nie jest to w sumie wada.
Odpowiedz Permalink
Adam Jerzy Piastowski
No i fajne wprowadzenie w zasady prawnego porządku w KH! Po serduszkach przynajmniej można z łatwością teraz zobaczyć ile jest osób z fetyszem konstytucyjno prawnym ;) Chciałbym dodać coś mądrego, ale się nie znam więc dopiszę tylko, że wzrokowcem jestem i ten obrazek bardzo przykuwa moje oko :P
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.